0

thiết kế biệt thự rock

32 131 0
 • thiết kế biệt thự rock

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:26

m m BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH -oOo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: BIỆT T H ự ROCK C huyên ngành: Thiết kế nội thất M ã số ngành: 301 (Nội thất) GVHD: VÕ THỊ THU THUỶ SVTH : HOÀNG ĐỨC MINH MSSV : 106301075 LỚP : 06DNT2 T H Ư VIỆN TRƯỜNG f)H t ' a & ' cõ íỉd NGHÉ TP.HCM Q JQ Q 5ò ? m G VHP: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tỏt nghiệp LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực đồ án tốt nghiệp tháng hướng dẩn em rút nhiều kinh nghiệm trước em chưa có hội biết , , Đế có kiến thức kết thực tế ngày hỏm nay, trước hêt em xin chân thành cảm ơn ban lành đạo trường đại học Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM, thầy cô giáo khoa mỹ thuật công nghiệp giảng dạy trang bị cho em kiên thức bản, đông thời tận tình hướng dan em qua trình học Bên cạnh đó, em xin gửi lời cám ơn chân thành đên cô Thủy đă giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tôt đô án Trong trình thực hiên đồ án, thiêu nhiêu kinh nghiệm nên không tránh khỏi sai sót Em mong Giáo Viên hướng dẫn thầy cô bảo thêm giúp em hoàn thành đạt kêt tôt Em xin chân cảm ơn! , BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM * _ Độc lân - Tư - Hanh phúc _ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ TP HCM N H IỆ M VỤ ĐỒ ÁN TỐT N G H IỆ P HỌ VÀ TÊN :HOÀNG ĐỨC MINH MSSV : 106301075 NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THAT LỚP : 06 DNT2 I Đâu đê Đô án tốt nghiệp: BIỆT THự ROCK Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Ngày giao Đồ án tốt nghiệp : ~ Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dân 1/ 2/ Nội dung yêu cầu ĐATN thông qua Bộ môn Ngày thúng năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng :kết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: NGƯỜI HƯỚNG DÂN (Ký ghi rõ họ tên) GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp TÊN ĐỀ TÀI: BIỆT THỤ ROCK P H À N A M Ở ĐÀU Lý chon đề tài Ỷ nghĩa viẽc nghiên cừu M uc tiêu nghiên cửu Phưong nháp nghiên cửu Giới han nghiên cứu P H À N B : NÔI DUNG NGHIẾN CỬU Chương Ị : Phong cách Rock 1.1 Khái niêm 1.2 Nguồn gốc, trình hình thành phát triển cùa phong cách Rock 1.3 Phân loai Rock > GRUNGEROCK > POPM ETAL > THRASH METAL > ALTERNATIVE METAL > OPERA ROCK VÀ ROCK GIAO HƯỞNG > HARD ROCK & HEAVY METAL > DEATH METAL SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang ỉ Luận văn tốt nghiệp _ 1.4 > PO W ER METAL > PRO GRESSIVE METAL > SYM PH O NIC METAL > NU M ETAL GVHD: Võ Thị Thu Thủy Các hình thừc Rock > ÂM THANH : > M ÀU SẮC : > TRANG PHỤC : > ROCK-ART : > NHẠC CỤ PHÀN C: KHỐNG GIAN THIẾT KẺ Phòng khách Phòng ăn bếp Phòng ngủ Phòng làm vỉẽc Phòng tắm Gara PHÀN D KÉT LUÂN SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp TÊN ĐỀ TÀI: BIỆT THỤ ROCK Phần A MỎ ĐẢU Lỵ chon đề tài Nhạc Rock vốn dòng nhạc khó thưởng thức Nó đòi hỏi người nghe người chơi nghiêm túc cao Ngọn lửa Rock boc tư trai tim khối óc họ Rock đòi hỏi mỹ quan cách thưởng thưc rieng biệt Nhạc Rock chi cần lượng người nghe thật có cá tính phù họp thực yêu Rock Điều quan trọng nhất: Rock tuyệt đối dòng nhạc đẽ nghe cho vui hay giải trí gia nhập vào thị trường âm nhạc vốn báo chí gọi làng giải trí Rock với Jazz nhạc cổ điển đứng thị trường đỏ Lý cho việc lựa chọn Rock làm đề tài nghiên cứu với mong muốn thể niềm dam mê ảm nhạc nói chung mong muốn giữ lại nét nhạc Rock nói riêng vào sống Ỷ nghĩa viẽc nghiên cửu Hỗ trợ cho việc nghiên cứu phát triên phong cách Rock nội that Việc ứng dụng Rock vào khu giải trí rât hợp lý ,đem lại mọt cach nhìn va hướng ứng dụng phong cách Rock vào không gian sinh h o t, cụ thể gần gũi với xã hội ngày Đe vận dụng vào lĩnh vực kiên trúc nội thât cách sang tạo va hiẹu cần nghiên cứu kĩ vê trình hình thành phát tnen, net đạc trưng riêng Rock ,ảnh hường công chúng xu hướng XH ngày đê đưa vào tạo dáng thiết kế cho không gian sinh hoạt, giải trí SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang ỉ GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp Muc tiêu nghiên cứu Tìm hiểu tổng quan chung phong cách Rock, hình thái vá ngôn ngữ Rock ứng dụng phong thủy trone kiến trúc nội, ngoại thất Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sách báo, tài liệu liên quan, qua internet, qua thực tê Hướng nghiên cứu từ tổng quan chung Rock, nghiên cứu hình thái, ngôn ngữ phong cách Rock Từ nghiên cứu đưa dẫn chứng ứng dụng cụ thể vào Nội Thất nhà Từ đưa giải pháp đề suất cho không gian Nội Thất cụ Giỏi hạn nghiên cứu Trong chuyên đề nghiên cứu này, mục đích nghiên cứu ứng dụng phong cách Rock thiết kế nội thất SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận vãn tôt nghiệp PH ÀN B: NÔI DUNG NGHIÊN cửu Chương 1: Phong cách Rock 1.1 Khái niệm Nhạc Rock thể loại âm nhạc thường trình diễn nhạc cụ ghita, ghita bass ừống Bên cạnh, sô phong cách nhạc rock sử dụng nhạc cụ dùng phím organ, piano Một sô nhạc cụ khác sử dụng ữong nhạc Rock harmonica, vĩ câm, kèn flute, banjo, kèn melódica trống timpani Rock thể loại nhạc thân phát triển tự Rock không đạp đổ chuẩn mực cũ, Rock phát huy tạo thành chuân mực Đen với Rock tìm tiếng nói, thông điệp, đường mới, thoát ly khỏi nguyên tắc định kiến thông thường Rock không chi thứ âm nhạc với đặc trưng hình thức dễ nhận thấy, Rock cách thể thân thê hệ Rock phong cách sống Các ca khúc nhạc rock thường hay phản ánh trung thực xã hội Nhạc rock phản ánh nét đặc trưng ván hoá vùng Nhạc Rock Anh khác nhạc Rock Mỹ khác Rock Bắc Âu Rock Đông Au vê chủ đê thái độ nhìn nhận vấn đề Rock thật giống bão, vào bên khó giữ thăng bời tốc độ, cường độ xoáy giật gió Rock vậy, càn cỗi, xâu xi, khô khan, không dê nghe nhạc pop đỏ tất từ sâu thẳm, từ trái tim cât lên SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp 1.2 Nguồn gốc, trình hình thành phát triển phong cách Rock Sự hình thành cùa nhạc rock bắt đầu vào năm thập niên 1940 thập niên 1950 với thể loại nhạc rock 'n roll phong cách rockability, phát triển từ nhạc blues, nhạc country sô thê loại nhạc khác Từ hình thành, nhạc rock liên tục phát triển sâu vào lòng người hâm mộ Rock&roll thuở ban đầu định hình nên từ nhiều dòng nhạc: blues nguyên thủy, R&B, nhạc đồng quê, pop truyền thống, jazz, nhạc dân gian Tất dòng kết hợp cách đơn giản, dựa chủ yếu kêt câu blues nhanh, nhịp nhàng dễ thuộc Vào năm cuối thập niên 1960, nhạc rock pha trộn với nhạc folk tạo thành folk rock, với blues tạo nên blue rock jazz, làm nên jazz-rock fusion, dứt khỏi ràng buộc thời gian tạo nên "rock phiêu phiêu" (psychedelic rock) Trong thập niên 1970, rock sát nhập chặt chẽ nhiểu thể loại soul, funk nhạc latín Cũng thập niên này, rock phát triển số lượng thể loại nhánh, soft rock , heavy metal, hark rock, progressive rock punk rock Các thể loại nhánh lên thập niên 1980 gồm synthpop, hardcore punk alternative rock Trong thập niên 1990, thể loại nhánh bao gồm grunge, Britpop, indie rock nu metal Một nhóm nghệ sĩ chơi nhạc rock ban nhạc rock nhóm nhạc rock Rất nhiều nhóm rock bao gồm người chơi guitar, ca sĩ chính, người chơi guitar bass (bassist) tay trống {drummer), tạo nên nhỏm bốn người Một số nhóm bô qua vài vai tận dụng ca sĩ chơi nhạc cụ hát, tạo thành nhóm ba hai người; mặt khác lại có ban có thêm số người chơi khác tay guitar rhythm tay keyboard Hiếm hơn, có SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp ban sử dụng nhạc cụ dây cello violin, hay saxophone, trumpet kèn trombone 1.3 Phân loai Rock > GRUNGE ROCK Lấy cảm hứng từ Black Sabbath Stooges Grunge hoà trộn Punk Heavy Metal Mặc dù guitar Grunge mang phong cách nhạc Rock Metal năm 70 chất nhạc Grunge xa Heavy Metal Những ban nhạc Grunge xuẩt vào đâu năm 80 Làn sóng Grunge đâu tiên đánh dầu Green River, Mudhoney, Soundgarden, riêng ban nhạc Sounđgađen thành phố Seatles, tiếng với cá tính "sợ tiếng" họ kết thúc nghiệp âm nhạc đỉnh cao Ban nhạc nôi tiêng thề loại Grunge đồng thời người châm dứt thông tri thể loại NIRVANA > POPM ETAL Thể loại Heavy Metal "nhẹ nhàng nhất" Pop - Metal Một biến thể HARD ROCK thập kỷ 70, bị ảnh hường phong cách chơi guitar Heavy Metal Pop Metal bời hấp dẫn bời giai điệu sôi lôi , mạnh mẽ, nội dung chịu ảnh hường nhiều Hard Rock Dù Pop metal nghe "nặng" thực chất có giai điệu, du dương > THRASH METAL Thrash metal biến thể Heavy metal năm 80 Đặc điểm Thrash metal sử dụng kỹ thuật palm muting, kỹ thuật tạo nên đoạn guitar có giai điệu rát dồn dập Thrash rât dê nhận bời nhịp độ dôn dập tiếng trống, nhiều lúc guitarist đánh ngâu hứng réo răt không theo giai điệu định Thrash metal lấy cảm hứng từ Speed metal (metalL tôc dọ) , vào SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tỏt nghiệp thời gian qua nhanh, tính chất âm nhạc khỏe, gai góc nhiều biến hoá nên họ tìm cho lối trang phục phóng khoáng để thay cho khuôn hộp trước Cụ thể trang phục có chất liệu : D a , Jean , Vải bố , thun Không te tua, vòng, nón, lắc tay đeo xủng xoẻng, quần thụng, túi hộp, giày thể thao hoa vãn graffiti nhiều màu hiphop Các tay rocker máu lưa tìm đến với thời trang rock với gam màu lạnh,trung tính kết hợp với giày bôt, khoăn quàng tóc, áo khoác da để thể cá tính, mạnh mẽ khát khao vươn lên mình, sấc màu chủ đạo Rock sử dụng vân đen Trang phục Roeker thường đon giản the lên đưọc > Chat Rock ROCK-ART : Gần giống với hoạ tiết ♦ t ị ị ỳ .M i ± graíĩĩty hiphop hoạ tiết Rock thường không sử dụng minh hoạ cụ thể mang tính thể hay hoa văn sặc sỡ nhiều màu mà thay vào đường nét, hoạ tiết trang trí Rockart đầy cá tính,những hoạ tiết mang tính chuyển động mảng nct , t % I ! f" ĩ ♦" • ĩ ’ ỈỈỈầ ẳ llĩỈấ O IZ 11 I ệ ị ị V7TTT ị ị i I ị T1 i I T í ị ì ĩ j I ị I T0 hình tượng nét vẽ thể giới thần thánh, ma quái phản ánh sâu sắc tiềm thức người dòng chày theo bao khát vọng,sự tuôn trào cảm xúc theo bao dường ranh giới chuyển động hình thức âm nhạc ,cảm xúc tái nét vẽ roi troi SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 13 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tỏt nghiệp theo giai điệu cuối cô đọng lại định cuối nhận thức bằne đườne kết thúc đầv quvết đoán câu hỏi tìm lời giải đáp ,những suy luận ý nghĩ cuồn cuộn trôi tâm trí người hoà nhịp với dòng chảy lảt léo đởi loay hoay tim phương hướng để cuối tim chân lý cùa đời người.Những đường nét,hoa vãn Rockart phức tạp đơn giản ,thãng trầm theo sống lúc lên lúc xuống,những đường nét uốn lượn đưa cảm xúc lên giai đoạn khác tuỳ theo tâm trạng thổ mà hình thái chuyển động đường nct phụ thuộc theo ,nhưne diêm cuối phải định tim đường mới,một suv nghĩ va định kiên trì Néu để ý dễ dàng nhận dường nét mỹ thuật Rockart kết thúc nét sắc bén thể ý chí tâm cao độ ,hoa văn lửa thể cuồng nhiệt,cháy bỏng với đam mê,hoa văn lưỡi cưa thề đoán mạnh mẽ nhận thức Rock vặy ,khỏng hoa hoè màu sắc,kliỏng tham lam lộ liều ,khổng phải hiếu nghĩa ca từ,chỉ cần hiểu ý nghĩa thông điệp ,mỗi ngôn ngữ thể sâu sắc hình ảnh mà Rockart muốn hướng đến Hoạ tiết Rock hình xăm thường phần thiếu Rockían SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 14 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tỏt nghiệp > NHẠC CỤ : Làm nghề gi phải có đồ nghề, chơi Rock vậy.Đôi với nhóm Rock ,đồ nghề quan trọng nhạc cụ mà tiêu biểu ba : guitar, bass dàn trống (drum kit) Từng loại nhạc cụ tạo nên thần cho nhạc Rock Lead Guitar : loại guitar điện có tiếng cao, réo rắt,hơi méo thường nhiều ROCKER độc diễn - Accord Guitar : loại guitar điện đế đánh hợp âm, có âm giống với Guitar thùng, thường thi nhiều Vocalist Metal kiêm chức SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 15 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tót nghiệp - Bass : tiếng đàn trầm, rè rè thường kêu tan đẩu người nghe, có thê nhận thấy tiếng đàn Bass bật đầu - Drums : Trống nhạc Rock khác Pop to hơn, rõ hơn, nhiêu Drummer trình diễn trống solo tay trống tài Lars Ulrich chơi trông One Metallica, nghe tiếng đạn SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 16 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tỏt nghiệp - Khác: Phơ gợi ià Effect thứ dùng đế tạo âm đặc biệt Rock, phơ có nhiều loại, làm tiếng đàn réo răt, cao vút, có loại làm cho đàn kêu "tè tè", có loại tạo âm tiếng trẻ khóc - Disc Desk: nhạc cụ xuất Rock đă phô thông nhạc nhảy, thứ nhạc cụ để ghi nhạc nền, tạo "Siêu Am Thanh SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 17 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp PHÀN B: KHÔNG GIAN THI ÉT KÉ Phòng khách SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 18 GVHD: Võ Thị Thu Thủỵ Luận văn tốt nghiệp Phòng ăn bếp SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 GVHD: Võ Thị Thu Thủy SVTH: Hoàng Đức Minh GVHD: Võ Thị Thu Thủy SVTH: Hoàng Đức MinỈL TRliơNC Ị áp: Ọ6DNT2 ị M 4Ế TO.HCM Trang 21 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp Phòng tắm SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 22 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tốt nghiệp Gara SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 23 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Luận văn tôt nghiệp PHẦN D: KÉT LUÂN Rock thể loại nhạc tự cách biểu diễn khả phiêu linh người nghệ sĩ biểu diễn Rock thường khuấy động, phá vỡ không gian yên tĩnh xem Rock khán giả thích đứng hom ngồi Rock thể loại thường tổ chức sân vận động đê tạo không gian mở, tự do, giai toa cam xúc Việc vận dụng hình khối - màu sắc - đường nét - ánh sáng - đồ đạc - vật liệu phong cách Rock vào không gian giải trí mang đến góc nhìn thẩm mỹ cho ấn tượng trường phái nội thất bao gôm phá cách ,tính sáng tạo ,sự đổi Nhằm thoả mãn yêu cầu sử dụng đối tượng vừa có tính thẩm mỹ mà giữ tinh thần Rock Qua nghiên cứu cho thây Rock vân kha mẻ quan niệm người dân Việt Nam Ngoại trừ giới chuyên môn có trình tham khảo nghiên cứu, lại cách nhận dạng phong cách chưa mang tính phổ biến nên việc ứng dụng Rock vào nội thất Sự trải nghiệm Vận dụng Rock vào không gian sống điển hình thông điệp mà nghiên cứu mong muốn gởi đến cho người Rock rât cân tác phâm nghiên cứu ứng dụng tiên phong để dân tìm đên ngóc ngách cua sống, đăc biệt nhà thiết kế SVTH: Hoàng Đức Minh Lớp: 06DNT2 Trang 24 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÂN Điểm số số _ Điểm số chữ TP.HCM, ngày tháng năm 2010 (G V hướng dẫn ký ghi rõ họ tên) I I I ... cách) > OPERA ROCK VÀ ROCK GIAO H Ư Ở N G Rock giao hường Opera Rock thường đc gọi chung sym-phorock hay Art rock Đây nhừng phong cách đặc biệt thê loại progressive rock tức la "rock cấp tiến"... Rock cách thể thân thê hệ Rock phong cách sống Các ca khúc nhạc rock thường hay phản ánh trung thực xã hội Nhạc rock phản ánh nét đặc trưng ván hoá vùng Nhạc Rock Anh khác nhạc Rock Mỹ khác Rock. .. Phong cách Rock 1.1 Khái niêm 1.2 Nguồn gốc, trình hình thành phát triển cùa phong cách Rock 1.3 Phân loai Rock > GRUNGEROCK > POPM ETAL > THRASH METAL > ALTERNATIVE METAL > OPERA ROCK VÀ ROCK GIAO
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế biệt thự rock , thiết kế biệt thự rock ,

Hình ảnh liên quan

1.2 Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển cùa phong cách Rock 1.3 Phân loai Rock - thiết kế biệt thự rock

1.2.

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển cùa phong cách Rock 1.3 Phân loai Rock Xem tại trang 4 của tài liệu.
1.4Các hình thừc của Rock > ÂM  TH ANH  : > M ÀU SẮC : >  TR A N G  PHỤC : > RO C K -A R T : > NH ẠC CỤ - thiết kế biệt thự rock

1.4.

Các hình thừc của Rock > ÂM TH ANH : > M ÀU SẮC : > TR A N G PHỤC : > RO C K -A R T : > NH ẠC CỤ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hoạ tiết Rock và hình xăm thường là phần không thể thiếu của các Rockían - thiết kế biệt thự rock

o.

ạ tiết Rock và hình xăm thường là phần không thể thiếu của các Rockían Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan