0

So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

26 527 0
 • So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 09:04

So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ TRUNG HIẾU SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG DƢA VÀNG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT CHO GIỐNG DƢA ƢU Chuyên ngành : Khoa học trồngsố ngành: 60.62.01.10 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Công trình đƣợc hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS Lê Sỹ Lợi Phản biện 1:…………………………………………… …………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………… …………………………………………… Phản biện 3…………………………………………… …………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Ngày tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Học liệu - Trƣờng Đại học Nông lâm Thƣ viện Trƣờng Đại học Nông lâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Dưa vàng (Cucumis melo L) loại dưa thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae) loài có thân mọc bò, quả, có thời gian sinh trưởng ngắn trồng nhiều vụ năm với suất cao Dưa vàng loại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho thể, có nhiều tác dụng việc bồi bổ sức khỏe kéo dài tuổi thọ, trị hiệu số chứng bệnh theo quan điểm Y học dân gian Giá trị dinh dưỡng dưa phụ thuộc nhiều vào giống Dưa vàng chứa nhiều vitamin C Potassium, giống có vỏ màu vàng Cantaloupe chứa nhiều beta carotene, tiền tố vitamin A Tuy nhiên việc sản xuất dưa vàng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt nước ta dưa trồng theo quy mô hộ gia đình chủ yếu, mang tính tự cung tự cấp, số nơi hình thành vùng trồng dưa theo hướng sản xuất hàng hóa chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt loại dưa an toàn chất lượng cao Trồng dưa vàng đồng ruộng chịu ảnh hưởng trực tiếp yếu tố môi trường sâu bệnh hại, điều kiện thời tiết bất thuận,… khiến cho dưa sinh trưởng, phát triển kém, suất, chất lượng giảm Hơn nữa, dưa vàng trồng khó tính, canh tác đồng gặp mưa giai đoạn gần thu hoạch nên suất phẩm chất Việc trồng nhà lưới, nhà kính giới áp dụng từ lâu, nước ôn đới với việc trồng rau, nhà kính để tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp với sinh trưởng Đối với nước ta kỹ thuật trồng dưa vàng nhà lưới thực năm gần Việc trồng dưa vàng nhà lưới có số đặc điểm sau: Nhờ hệ thống lưới bao quanh nên cản trở côn trùng xâm nhập nên hạn chế việc phá hoại chúng, dẫn đến việc giảm tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Do trồng dưa vàng dễ dàng đạt tiêu chuẩn an toàn giá thành hạ, công chăm sóc giảm Việc trồng dưa vàng thích hợp với điều kiện nhà lưới thời gian sinh trưởng ngắn, hệ số quay vòng nhanh, chăm sóc, bón phân đầy đủ suất cao dẫn đến hiệu cao Về mùa mưa có lưới che nên mưa xuống lưới cản trở tốc độ rơi mưa, bị rách lá, nổ lá, màu sắc đẹp, bị thối, chất lượng đảm bảo Mặt khác nhà lưới đầu hệ thống tưới phun tự động giảm đáng kể công lao động Chính có nhiều có nhiều ưu điểm vượt trội so với canh tác đồng ruộng thông thường nên mô hình sản xuất dưa vàng nhà lưới có mái che cần thiết áp dụng, đặc biệt với giống dưa vàng Thị trường có nhiều giống, hầu hết giống lai nhập nội, nhu cầu người tiêu dùng ngày cao nhiều giống du nhập, người nông dân khó khăn việc chọn lựa giống thích nghi Việc nghiên cứu, tuyển chọn phát triển giống góp phần chủ động nguồn giống chất lượng, phục vụ cho sản xuất Hiện có nhiều giống dưa vàng nhập trồng Việt Nam vài năm gần cho kết khả quan suất, chất lượng quả, giá thành bán cao người trồng trọt quan tâm Tuy nhiên, vấn đề sản xuất chưa có giống tốt, chưa có quy trình kỹ thuật phù hợp cho dưa nên suất, chất lượng dưa vàng không cao nguyên nhân dinh dưỡng cung cấp cho mật độ trồng chưa phù hợp với sinh trưởng dưa vàng Nên việc lựa chọn phân bón, mật độ trồng đề xuất mức phân bón, mật độ trồng thích hợp để tăng suất chất lượng dưa vàng cần thiết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Xuất phát từ vấn đề nêu tiến thành thực đề tài: “So sánh số giống dưa vàng xác định số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú” Mục tiêu Xác định giống dưa vàng cho suất, chất lượng cao, thích hợp với vụ Xuân - Hè trồng điều kiện nhà lưới mái che Thái Nguyên Xác định mật độ trồng tổ hợp phân bón hợp lý giống dưa vàng ưu Yêu cầu đề tài Nghiên cứu đặc điểm hình thái, khả sinh trưởng, phát triển, tiềm cho suất giống dưa vàng Đánh giá số tiêu sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu sâu, bệnh hại, khả cho suất, chất lượng giống dưa vàng triển vọng mật độ trồng tổ hợp phân bón khác Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học đề tài: Kết nghiên cứu đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học khả sinh trưởng, phát triển số giống dưa vàng làm sở cho việc lựa chọn giống tốt bố trí cấu giống hợp lý Kết cho biết mật độ mức phân bón hợp lý để tăng suất, phẩm chất cho giống dưa vàng triển vọng * Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu đề tài thành công giúp tìm loại giống dưa vàng tốt mật độ trồng, tổ hợp phân bón thích hợp cho dưa nhằm tăng suất, chất lượng dưa Những kết thu từ đề tài áp dụng khuyến cáo sản xuất giúp nông dân đem lại hiệu kinh tế cao cung cấp sản phẩm dưa vàng cho thị trường đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Nguồn gốc phân loại 1.3 Giá trị dinh dƣỡng dƣa ý nghĩa kinh tế dƣa 1.3.1 Giá trị dinh dưỡng 1.3.2 Ý nghĩa kinh tế dưa 1.4 Điều kiện ngoại cảnh 1.5 Tình hình nghiên cứu dƣa giới nƣớc 1.5.1 Tình hình nghiên cứu dưa giới 1.5.2 Tình hình nghiên cứu dưa Việt Nam 1.6 Tình hình sản xuất tiêu thụ dƣa giới nƣớc 1.6.1 Tình hình sản xuất dưa giới 1.6.2 Tình hình sản xuất dưa Việt Nam 1.7 Dinh dƣỡng dƣa vàng 1.8 Mật độ trồng dƣa vàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chƣơng NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng vật liệu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm giống dưa vàng F1 Công ty giống trồng Nông Hữu – Xã Long An – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai cung ứng: * Kim Cô Nương : Giống chín sớm, kháng bệnh Thời gian từ hoa đến thu hoạch 30- 35 ngày Trọng lượng trái bình quân: 1,0 – 1,5 kg độ đường khoảng 15% * NH – 2798 : Thời gian từ hoa đến thu hoạch 35 - 40 ngày Trọng lượng trái bình quân : 1,0 2,0 kg, độ đường 14 – 17% * Chu Phấn : Thời gian từ nở hoa đến thu hoạch 40 -50 ngày Trọng lượng trái : 1,0 – 2,0 kg, độ đường 15 – 18% * F86 – 2877 : Thời gian từ nở hoa đến thu hoạch 35 – 40 ngày Trọng lượng trái bình quân : 1,0 – 1,5 kg, độ đường 13 – 16% * Phụng Tiên : Thời gian từ hoa đến thu hoạch 30 – 35 ngày Trọng lượng trái bình quân : 0,8 – 1,3 kg, độ đường từ 16 – 19% - Vật liệu nghiên cứu : Phân hữu chuồng, Đạm urê, Kali Clorua, Supe lân, vôi 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm: Khu Công nghệ tế bào, viện khoa học sống, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Thời gian: Từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2015 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống dưa vàng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Nghiên cứu ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển giống dưa vàng Kim Cô Nương - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng, phát triển giống dưa vàng Kim Cô Nương 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm * Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống dưa vàng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên + Thời gian: Vụ Xuân - Hè 2013 + Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với công thức, lần nhắc lại + Diện tích ô thí nghiệm: 2,4 x = 12 m2 (không kể rãnh) + Tổng diện tích: 12 m x công thức x lần nhắc lại = 180 m2 đồ thí nghiệm Dải bảo vệ Dải CT3 CT1 CT4 CT5 CT2 Dải bảo CT4 CT3 CT2 CT1 CT5 bảo vệ CT5 CT2 CT4 CT3 CT1 vệ Dải bảo vệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Các công thức thí nghiệm: CT1(Đ/c): Kim Cô Nương CT2: F86- 2877 CT3: Phụng Tiên CT4: NH- 2798 CT5: Chu Phấn * Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển giống dưa vàng Kim Cô Nương - Thời gian: Vụ Xuân - Hè năm 2014 - Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với công thức, lần nhắc lại - Diện tích ô thí nghiệm : 2,4 x = 12 m2 (không kể rãnh) + Tổng diện tích: 12 m x công thức x lần nhắc lại = 108 m2 đồ thí nghiệm Dải bảo vệ Dải bảo vệ CT CT CT CT CT CT CT CT CT Dải bảo vệ Dải bảo vệ Các công thức thí nghiệm: - Công thức 1: 105 N + 90 P2O5 + 105 K2O + - Công thức (Đ/c): 120 N + 100 P2O5 + 120 K2O + - Công thức 3: 135 N + 110 P2O5 + 135 K2O + Nền: phân chuồng + 300 kg vôi bột/ha * Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng, phát triển giống dưa vàng Kim Cô Nương - Thời gian: Vụ Xuân - Hè năm 2015 - Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với công thức, lần nhắc lại + Diện tích ô thí nghiệm: 2,4 x = 12 m2 (không kể rãnh) + Tổng diện tích: 12 m x công thức x lần nhắc lại = 108 m2 Dải bảo vệ Dải bảo vệ CT CT CT CT CT CT CT CT CT Dải bảo vệ Trong đó: - Công thức : 0,75 m x 0,3 m ( 44.000 cây/ha) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Dải bảo vệ - Công thức 2(Đ/c) : 0,75 m x 0,4 m ( 33.000 cây/ha) - Công thức : 0,75 m x 0,5 m ( 26.000 cây/ha) 2.4.2 Các biện pháp kỹ thuật trồng trọt * Thời vụ gieo trồng: * Mật độ, khoảng cách: (thí nghiệm mật độ trồng theo công thức) * Phân bón phương pháp bón : (thí nghiệm phân bón theo công thức thí nghiệm) * Chăm sóc sau trồng: * Tỉa nhánh: * Một số sâu bệnh hại dưa: 2.4.3 Các chi tiêu phương pháp theo dõi 2.4.3.1 Thời kỳ vườn ươm - Ngày gieo hạt - Ngày mọc: Ngày có 50% số cá thể mọc mặt đất - Ngày trồng - Ngày thật - Tình hình sâu bệnh hại 2.4.3.2 Thời kỳ sau trồng * Các giai đoạn sinh trưởng phát triển: - Thời gian sinh trưởng : Từ gieo đến kết thúc thu hoạch - Ngày tua: ngày có 50% số cây/ô xuất tua - Ngày hoa: Ngày có 50% số ô có hoa đầu - Ngày đậu quả: Ngày có 50% ô đậu - Ngày thu đợt 1: Ngày có 50% ô có chín để thu hoạch - Ngày kết thúc thu hoạch: Ngày có ¾ số ô thu hoạch hết thương phẩm * Các tiêu sinh trưởng - Động thái tăng trưởng chiều cao chiều cao cuối (cm): Đo từ cổ rễ đến đỉnh sinh trưởng - Động thái số thân chính: Đếm số thật từ gốc đến đỉnh sinh trưởng có nhỏ từ 2cm trở lên, đếm, đo /lần nhắc lại - Số hoa thân chính, số hoa/cây * Tình hình sâu bệnh hại :Theo dõi bệnh lở cổ rễ, héo dây, sâu ăn tạp Tình hình sâu bệnh hại đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh số bệnh phát sinh trình sinh trưởng phát triển - Theo dõi thành phần đối tượng sâu bệnh gây hại: 10 ngày lần, quan sát toàn thân để phát loài sâu, bệnh hại Thu thập phận bị hại hoa, rụng, phận thân cành rời, đem bổ để phân loại loài sâu, bệnh hại - Theo dõi thời điểm bắt đầu phát sinh số đối tượng gây hại chính: thời điểm bắt đầu phát loài - Mức độ nhiễm bệnh giống với số bệnh hại - : Rất phổ biến (tần suất bắt gặp < 5%) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + : Ít phổ biến (tần suất bắt gặp từ – 19%) ++ : Phổ biến (tần suất bắt gặp từ 20 – 50%) +++: Rất phổ biến (tần suất bắt gặp > 50%) *Kiểu sinh trưởng - Hữu hạn: Cây hoa rộ, thân ngừng sinh trưởng - Vô hạn : Cây hoa rộ, thân tiếp tục sinh trưởng - Bán hữu hạn: Trung gian hữu hạn vô hạn * Các tiêu suất, yếu tố cấu thành suất - Số hoa/cây: Đếm tổng số hoa / - Tổng hoa cái/ (hoa): Đếm số hoa - Tổng hoa đực/cây (hoa): Đếm số hoa - Tỉ lệ đậu (%) = tổng số đậu/tổng số hoa cái/cây x 100 - Số trung bình/cây ( quả) = Tổng số thu Số cho thu hoạch - Khối lượng quả/cây (kg):Tổng khối lượng thu chín (kg) - Khối lượng trung bình/ = tổng khối lượng đợt thu/ tổng số thu hoạch - Năng suất lý thuyết ( tấn/ha) = khối lượng trung bình x số trung bình x mật độ trồng - Năng suất thực thu (tấn/ha) = tổng khối lượng thực thu/ô thí nghiệm, sau quy tấn/ha * Các tiêu hình thái, kích thước Đo đếm tiêu sau thu hoạch chín, không ngày sau thu hoạch - Chiều cao (cm): Đo mặt cắt dọc từ đáy đến đỉnh quả ngẫu nhiên/ô - Đường kính (cm): Đo đường kính mặt cắt ngang phần lớn quả chín, đo ngẫu nhiên/ô - Màu sắc : Quan sát chín - Độ Brix: Đo máy Refractometer (chiết quang kế) 2.4.4 Xử lý số liệu - Số liệu xử lý phần mềm IRRISTAT máy vi tính - Đồ thị, biểu đồ vẽ chương trình Microsoft Excel Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 Khả sinh trƣởng, phát triển số giống dƣa vàng thí nghiệm trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3.1.1 Khả sinh trưởng số giống dưa vàng thí nghiệm giai đoạn vườn ươm 3.1.1.1 Thời gian sinh trưởng số giống dưa vàng thí nghiệm giai đoạn vườm ươm Bảng 3.1: Các thời kỳ sinh trưởng giống dưa thí nghiệm giai đoạn vườn ươm Thời gian từ gieo đến… (ngày) Giống Mọc thật thật Tuổi Kim Cô Nương (đ/c) 10 F86- 2877 10 Phụng Tiên 10 NH- 2798 10 Chu Phấn 10 *Thời gian từ gieo đến mọc Qua bảng 3.1 ta thấy thời gian từ gieo đến mọc giống thí nghiệm khác không nhiều Giống Phụng Tiên NH2798 có thời gian từ gieo đến mọc sớm ngày, tương đương với giống đối chứng Giống F86- 2877 Chu Phấn có thời gian từ gieo đến mọc ngày, dài đối chứng ngày * Thời gian từ gieo đến có thật Sau mọc bước vào thời kỳ tự dưỡng Cây tự hút nước chất dinh dưỡng đất để tổng hợp nên chất để phục vụ cho trình sinh trưởng, phát triển Để tự tổng hợp chất cần phải có thật Quá trình hình thành thật giống khác khác sai khác giống thí nghiệm không nhiều Thời gian từ gieo đến có thật giống – ngày Giống Phụng tiên NH-2798 có thời gian từ gieo đến thật ngắn ngày tương tự giống đối chứng Các giống lại có thời gian từ gieo đến thật ngày, dài giống đối chứng ngày * Thời gian từ gieo đến có thật – ngày Giống Phụng tiên NH-2798 có thời gian từ gieo đến thật ngắn ngày tương tự giống đối chứng Các giống lại có thời gian từ gieo đến thật ngày, dài giống đối chứng ngày * Thời gian từ gieo đến trồng giống dưa thí nghiệm 10 ngày 3.1.1.2 Chiều cao giống dưa thí nghiệm giai đoạn vườn ươm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.2: Chiều cao qua thời kỳ sinh trưởng giống dưa thí nghiệm giai đoạn vườn ươm Đơn vị: cm Chiều cao thời kỳ… (cm) Giống lá Khi trồng Kim Cô Nương (đ/c) 3,2 5,7 6,5 F86- 2877 3,0 4,5 5,6 Phụng Tiên 3,2 5,7 6,3 NH- 2798 3,0 4,7 6,3 Chu Phấn 3,1 4,3 5,5 Qua bảng 3.2 ta thấy chiều cao giống khác khác Ở giai đoạn thật chênh lệch chiều cao giống không nhiều, giống Phụng Tiên có chiều cao lớn nhất, đạt 3,2 cm tương đương giống đối chứng Giống chu phấn có chiều cao đạt 3,1 cm, thấp giống đối chứng 0,1 cm Giống F86- 2877 NH- 2798 có chiều cao đạt 3,0 cm, thấp giống đối chứng 0,2 cm Giai đoạn thật, giống Phụng tiên có chiều cao lớn 5,7 cm, chiều cao giống Kim Cô Nương Các giống khác có chiều cao thấp giống đối chứng, giống giống Chu Phấn có chiều cao thấp 4,3 cm, thấp giống đối chứng 1,4 cm Chiều cao giống dưa trước trồng dao động từ 5,5- 6,5 cm Các giống dưa vàng thí nghiệm có chiều cao trồng thấp giống đối chứng Trong giống Phụng tiên NH-2798 có chiều cao cao 6,3 cm thấp giống đối chứng 0,2 cm Giống có chiều cao thấp giống Chu Phấn đạt 5,5 cm, thấp giống đối chứng 1,0 cm Trong thời kỳ giống cho mập, bệnh Như giống dưa tham gia thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để đưa sản xuất đảm bảo sau trồng sinh trưởng phát triển tốt 3.1.2 Các thời kỳ sinh trưởng phát triển số giống dưa thí nghiệm giai đoạn sản xuất, vụ Xuân - Hè 2013 trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Bảng 3.3: Các giai đoạn sinh trưởng phát triển số giống dưa vàng thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đơn vị: ngày Thời gian từ trồng đến… Giống Ra tua Ra hoa Đậu Quả chín Tổng thời Kết thúc gian sinh thu hoạch trƣởng Kim Cô Nương (đ/c) 11 30 37 62 77 87 F86- 2877 13 33 40 68 84 94 Phụng Tiên 12 31 38 66 82 92 NH- 2798 11 31 37 64 79 89 Chu Phấn 11 33 41 74 89 99 * Thời gian từ trồng đến tua Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 Qua bảng 3.4 cho ta thấy chiều cao giống dưa vàng thí nghiệm tăng nhanh theo thời gian sinh trưởng Thời kỳ sau trồng 18 ngày, chiều cao đạt từ 23,8 - 24,7 cm, đến 42 ngày sau trồng tăng lên 221,2 – 259,9 cm * Giai đoạn sau trồng 18 ngày: Chiều cao giống dưa vàng thí nghiệm dao động khoảng 23,8 - 24,7 cm Chiều cao giống dưa vàng thí nghiệm tương đương sai khác so với giống đối chứng * Giai đoạn sau trồng 23 ngày: Chiều cao giống dưa vàng thí nghiệm dao động khoảng 45,8 - 62,0 cm Các giống dưa vàng thí nghiệm có chiều cao thấp chắn chắn giống đối chứng mức tin cậy 95% Trong giống F86-2877 có chiều cao thấp 45,8 cm, thấp chắn giống đối chứng 16,2 cm * Giai đoạn sau trồng 28 ngày: Giai đoạn bắt đầu phân hóa mầm hoa, nhánh, chiều cao giống dưa vàng thí nghiệm dao động khoảng 99,2 - 112,8 cm Các giống dưa vàng thí nghiệm có chiều cao thấp chắn chắn giống đối chứng mức tin cậy 95% Trong giống Chu phấn có chiều cao thấp 99,2 cm, thấp chắn giống đối chứng 13,6 cm * Giai đoạn sau trồng 33 ngày: Chiều cao giống dưa vàng thí nghiệm dao động khoảng 145,7 - 178,7 cm Giống đối chứng có chiều cao cao giống dưa khác chắn chắn giống đối chứng mức tin cậy 95% Trong giống F86 – 2877 có chiều cao thấp 145,7 cm, thấp chắn giống đối chứng 33 cm Giai đoạn sau trồng 42 ngày: giai đoạn tốc độ tăng trưởng chiều cao CT có xu hướng chậm lại, dao động khoảng 221,2 – 259,9 cm Tất giống dưa vàng thí nghiệm có chiều cao thấp chắn giống đối chứng độ tin cậy 95% Giống NH – 2798 có chiều cao cao 249,8 cm thấp giống đối chứng 10,1 cm Giống Chu phấn có chiều cao thấp 221,2 cm, thấp giống đối chứng 38,7 cm 3.1.4 Động thái thân số giống dưa vàng thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Bảng 3.5: Động thái thân số giống dưa vàng thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đơn vị: Số giai đoạn sau trồng… ngày (lá) Giống Kim Cô Nương (đ/c) F86- 2877 Phụng Tiên NH- 2798 Chu Phấn P LSD0,05 CV(%) 17 22 27 32 37 3,3 6,2 12.0 16,8 24,2 2,5 3,9 3,1 2,8 < 0,05 0,4 9,2 5,3 5,6 5,8 5,6 < 0,05 0,5 6,2 10,1 10,3 11,8 10,6 < 0.05 1,3 8,8 15,2 15,5 16,4 16,8 < 0.05 1,2 5,2 21,2 21,2 24,1 22,8 < 0.05 1,8 5,5 Từ kết thu bảng cho thấy với tăng trưởng chiều cao cây, số tăng dần theo thời gian sinh trưởng, số giống tăng trưởng mạnh vào giai đoạn 27 đến 37 ngày Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 sau trồng, đạt 1-1,5 lá/ ngày/ Sau tốc độ giảm dần, số đạt từ 22- 25 lá/ ta tiến hành bấm để nhánh bên phát triển Sau trồng 37 ngày số cuả giống dưa dao động khoảng 21,2 – 24,2 Giống F86- 2877 Phụng tiên có số lá/thân thấp 21,2 lá, thấp chắn giống đối chứng mức tin cậy 95% Các giống lại có số lá/thân sai khác ý nghĩa thống kê so với giống đối chứng 3.1.5 Tỷ lệ đậu số giống dưa vàng thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Bảng 3.6: Khả đậu số giống dưa vàng thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Số hoa đực Số hoa Số đậu Tỷ lệ đậu (hoa) (hoa) (quả) (%) 40,0 8,7 1,6 18,4 F86 - 2877 32,2 7,9 1,2 15,2 Phụng Tiên 36,8 8,5 1,4 16,5 NH- 2798 37,2 9,0 1,6 Chu Phấn 33,7 8,0 1,3 Giống Kim Cô Nương (đ/c) 17,7 16,2 * Số hoa đực: Các giống dưa vàng thí nghiệm có số hoa đực cao, đạt từ 32,2 – 40 hoa/cây Các giống dưa vàng thí nghiệm có số hoa đực thấp giống đối chứng, giống NH – 2798 có số hoa đực cao 37,2 hoa/cây thấp giống đối chứng 2,8 hoa/cây Giống F86-2877 có số hoa đực thấp 32,2 hoa/cây, thấp giống đối chứng 7,8 hoa/cây * Số hoa cái: Các giống dưa vàng thí nghiệm có số hoa dao động từ 7,9 – hoa/cây Giống NH – 2798 có số hoa cao hoa/cây cao giống đối chứng 0,3 hoa/cây Giống F86-2877 có số hoa thấp 7,9 hoa/cây, thấp giống đối chứng 0,8 hoa/cây * Số đậu: Các giống dưa vàng thí nghiệm có đậu đạt từ 1,2 – 1,6 quả/cây Giống NH – 2798 có số đậu cao 1,6 quả/cây, giống đối chứng Giống F86 – 2877 có số đậu thấp 1,2 quả/cây, thấp giống đối chứng 0,4 * Tỷ lệ đậu giống dưa vàng thí nghiệm thấp đạt từ 15,2 – 18,4% Giống đối chứng có tỷ lệ đậu cao 18,4% Các giống khác có tỷ lệ đậu thấp giống đối chứng, giống F86 – 2877 có tỷ lệ đậu thấp 15,2%, thấp giống đối chứng 3,2% 3.1.6 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống dưa thí nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 12 Bảng 3.7: Năng suất yếu tố cấu thành suất giống dưa thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Năng suất Năng suất lý thuyết thực thu (tấn/ha) (tấn/ha) 1,2 45,5 31,5 1,1 0,9 30,6 21,2 Phụng Tiên 1,0 1,1 33,9 23,1 NH- 2798 1,52 1,0 45,6 28,7 Chu Phấn 1,46 0,9 38,2 24,0 P0,05 0,05
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ), So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ),

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.1: Các thời kỳ sinh trưởng của các giống dưa thí nghiệm trong giai đoạn vườn ươm - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.1.

Các thời kỳ sinh trưởng của các giống dưa thí nghiệm trong giai đoạn vườn ươm Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 3.2: Chiều cao cây qua các thời kỳ sinh trưởng của các giống dưa thí nghiệm trong giai đoạn vườn ươm - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.2.

Chiều cao cây qua các thời kỳ sinh trưởng của các giống dưa thí nghiệm trong giai đoạn vườn ươm Xem tại trang 10 của tài liệu.
Qua bảng 3.2 ta thấy chiều cao cây của các giống khác nhau là khác nhau. Ở giai đoạn 1 lá thật sự chênh lệch về chiều cao của các giống là không nhiều, giống Phụng Tiên có chiều cao cây lớn nhất, đạt 3,2 cm tương đương giống đốichứng - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

ua.

bảng 3.2 ta thấy chiều cao cây của các giống khác nhau là khác nhau. Ở giai đoạn 1 lá thật sự chênh lệch về chiều cao của các giống là không nhiều, giống Phụng Tiên có chiều cao cây lớn nhất, đạt 3,2 cm tương đương giống đốichứng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Qua bảng 3.3 ta thấy các giống có thời gian từ trồng đến ra tua dao động từ 11 – 13 ngày - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

ua.

bảng 3.3 ta thấy các giống có thời gian từ trồng đến ra tua dao động từ 11 – 13 ngày Xem tại trang 11 của tài liệu.
Qua bảng 3.4 cho ta thấy chiều cao của các giống dưa vàng thí nghiệm tăng rất nhanh theo thời gian sinh trưởng - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

ua.

bảng 3.4 cho ta thấy chiều cao của các giống dưa vàng thí nghiệm tăng rất nhanh theo thời gian sinh trưởng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 3.6: Khả năng đậu quả của một số giống dưa vàng thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.6.

Khả năng đậu quả của một số giống dưa vàng thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 3.7: Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống dưa thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.7.

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống dưa thí nghiệm vụ Xuân - Hè 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3.8: Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của dưa vàng Kim Cô Nương - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.8.

Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của dưa vàng Kim Cô Nương Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 3.9: Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao cây của giống dưa vàng Kim Cô Nương - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.9.

Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao cây của giống dưa vàng Kim Cô Nương Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3.10 : Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến động thái ra lá trên thân chính của giống dưa vàng Kim Cô Nương - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.10.

Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến động thái ra lá trên thân chính của giống dưa vàng Kim Cô Nương Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 3.11: Tỷ lệ đậu quả của dưa Kim Cô Nương - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.11.

Tỷ lệ đậu quả của dưa Kim Cô Nương Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3.5: Biểu đồ thể hiện năng suất của dƣa Kim Cô Nƣơng vụ Xuân - Hè năm 2014 tại Thái Nguyên - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Hình 3.5.

Biểu đồ thể hiện năng suất của dƣa Kim Cô Nƣơng vụ Xuân - Hè năm 2014 tại Thái Nguyên Xem tại trang 19 của tài liệu.
Từ số liệu bảng cho thấy các tổ hợp phân bón đến không những góp phần cho năng suất cao mà còn góp phần làm tăng chất lượng của sản phẩm có, do dưa đã bổ sung kịp thời và khá đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng quyết định phẩm chất của quả - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

s.

ố liệu bảng cho thấy các tổ hợp phân bón đến không những góp phần cho năng suất cao mà còn góp phần làm tăng chất lượng của sản phẩm có, do dưa đã bổ sung kịp thời và khá đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng quyết định phẩm chất của quả Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.15: Động thái tăng trưởng chiều cao cây của giống dưa vàng Kim Cô Nương - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.15.

Động thái tăng trưởng chiều cao cây của giống dưa vàng Kim Cô Nương Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 3.16: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá trên thân chính của giống dưa vàng Kim Cô Nương vụ Xuân - Hè 2015 - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.16.

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá trên thân chính của giống dưa vàng Kim Cô Nương vụ Xuân - Hè 2015 Xem tại trang 22 của tài liệu.
Kết quả thu được trong bảng cho thấy, ở lần theo dõi đầu (14 ngày và 21 sau trồng) số lá của các công thức là tương đương nhau, không có sai khác về mặt thống kê, có thể là do giai đoạn này cây phải làm quen với môi trường trồng mới, năng lượng tập chung - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

t.

quả thu được trong bảng cho thấy, ở lần theo dõi đầu (14 ngày và 21 sau trồng) số lá của các công thức là tương đương nhau, không có sai khác về mặt thống kê, có thể là do giai đoạn này cây phải làm quen với môi trường trồng mới, năng lượng tập chung Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3.18: Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây dưa - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.18.

Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây dưa Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 3.17: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ đậu quả của giống dưa Kim Cô Nương vụ Xuân Hè 2015 - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

Bảng 3.17.

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ đậu quả của giống dưa Kim Cô Nương vụ Xuân Hè 2015 Xem tại trang 23 của tài liệu.
3.3.4. Ảnh hưởng của mật độ đến hình thái, chất lượng của dưa Kim Cô Nương - So sánh một số giống dưa vàng và xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt cho giống dưa ưu tú (LV thạc sĩ)

3.3.4..

Ảnh hưởng của mật độ đến hình thái, chất lượng của dưa Kim Cô Nương Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan