0

Nhãn cầu

22 1,055 0
  • Nhãn cầu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:05

Đại học Y Dược Thái Nguyên Bộ môn: Giải phẫu Nhóm 1- Lớp Bài thảo luận: NHÃN CẦU NHÃN CẦU Nhãn cầu nằm mô mỡ ổ mắt ngăn cách với mô mỡ bao mạc Nhãn cầu chiếm 1/3 trước ổ mắt Hình thể kích thước    Nhãn cầu hình cầu, trước lồi có giác mạc che phủ Đường kính trước sau 24 mm, đường kính ngang 23 mm Nhãn cầu có cực: cực trước điểm trung tâm giác mạc, cực sau điểm trung tâm sau củng mạc 1 Hình thể kích thước     Đường thẳng nối cực nhãn cầu gọi trục thị giác Khoảng cách đồng tử mắt khoảng 60 mm Đường vòng quanh nhãn cầu, cách cực vuông góc với trục thị giác, gọi đường xích đạo Nhãn cầu nặng - 8g Cấu tạo   Nhãn cầu cấu tạo bao vỏ gồm có lớp màng từ vào trong: -màng thớ -màng mạch -màng thần kinh  Bên lòng nhãn cầu có môi trường suốt 2.1 Các màng nhãn cầu:    Lần lượt từ nông vào sâu: * Màng thớ (lớp áo xơ) Màng có phần: -củng mạc phía sau -giác mạc phía trước -Củng mạc:là phần sau có màu trắng đục lớp xơ, chiếm 5/6 - Giác mạc: phần màng thớ (l/6) có tác dụng cho ánh sáng qua, có đk 12mm 2.1 Các màng nhãn cầu:  * Màng mạch (lớp áo mạch) Là màng nuôi dưỡng nhãn cầu gồm có: -mống mắt hay lòng đen giống chắn sáng nằm thẳng phía trước nhân mắt -thể mi(vành mi,mỏm mi) phần dày lên màng mạch vùng nằm mạch mạc lòng đen, vòng khuyên dẹt rộng 5-6mm -mạch mạcchiếm 2/3 sau nhãn cầu màng có nhiều lớp mạch máu, có nhiều tế bào chứa sắc tố đen làm tạo thành buồng tối nhãn cầu có tác dụng thuận lợi cho nhìn 2.1 Các màng nhãn cầu:  Điểm vàng  Cơ thẳng Củng mạc Kết mạc Ống Schlemm Hậu phòng Tiền phòng Nhân mắt Giác mạc 10 Mống mắt 11 Thể mi 12 Màng thần kinh 13 Màng mạch 14 Điểm mù Nhãn cầu (cắt đứng dọc) 2.1 Các màng nhãn cầu:  Thể Mi Củng mạc  TM mi trước Kết mạc Cơ mi Tụ mạch mi ông Schlemm Vòng Zinn Giác mạc Hậu phòng 10 Mống mắt 11 Nhân mắt 12 Tiền phòng 2.1 Các màng nhãn cầu:  * Màng thần kinh (lớp áo trong) hay võng mạc Là màng nhãn cầu Chia làm phần: -võng mạc thị giác:là phần võng mạc phủ phần sau nhãn cầu, chứa đựng tế bào thần kinh cảm thụ ánh sáng Giới hạn trước phần gần mỏm mi trở nên mỏng gọi miệng thắt võng mạc Mặt liên quan với dịch thuỷ tinh, có điểm điểm mù điểm vàng -võng mạc thể mi:là phần võng mạc phủ mặt thể mi, gồm lớp tế bào thượng bì không sắc tố lớp có sắc tạo -võng mạc mống mắt: là phần võng mạc phủ mặt sau mống mắt bờ ngươi; lớp tế bào chứa sắc tố 2.1 Các màng nhãn cầu:  Nhánh quặt ngược màng mạch  Động mạch tia Vòng ĐM nhỏ mống mắt Vòng ĐM lớn mống mắt Miệng thắt Mống mắt Đồng tử ĐM mi trước Củng mạc 10 Tĩnh mạch xoắn 11 ĐM mi dài 12 Các ĐM mi ngắn 13 Thần kinh thị giác Động mạch nhãn cầu 2.2 Mạch thần kinh chung cho màng   * Động mạch: gồm có động mạch mi trước, mi sau, động mạch mi ngắn, mi dài động mạch trung tâm võng mạc Tất nhánh động mạch mắt (thuộc động mạch cảnh trong)  * Thần kinh: chi phối cảm giác nhánh mắt dây V, chi phối co giãn đồng tử hệ thần kinh thực vật đảm nhiệm Các sợi phó giao cảm làm co đồng tử dây nhìn gần, sợi giao cảm làm giãn đồng tử dây nhìn xa 2.3 Các môi trường suốt gồm có:  Các môi trường suốt gồm có: - Nhân mắt hay thuỷ tinh cầu (lens): là thấu kính lồi mặt, đặc tính suốt, đặc rắn thay đổi hình dạng tuỳ theo tia sáng qua - Thuỷ dịch (humor aquosus): là chất dịch nằm khoang nhân mắt với giác mạc, khoang có lòng đen chia làm buồng buồng trước buồng sau nhãn cầu, hai buồng thông với lỗ - Dịch thuỷ tinh hay thuỷ tinh dịch (corqus vitreum): là khối dịch suốt lòng trắng trứng nằm khoang nhân mắt võng mạc bọc màng gọi màng thấu quang 2.3 Các môi trường suốt gồm có:  Dịch thuỷ tinh  Giác mạc Thuỷ dịch (ở tiền phòng) Nhân mắt (thuỷ tinh thể) ống thấu quang (ống Cloquet) Thuỷ dịch (ở hậu phòng) Các môi trường suốt mắt Các vận nhãn   Có vận động nhãn cầu mi mắt Những liên quan mật thiết với màng mỏng bọc nhãn cầu, màng gọi vỏ Tenon (vagina bulbi) 3 Các vận nhãn  Cơ Cơ Cơ Cơ Cơ Cơ Cơ nâng mi trên  chéo lớn thẳng thẳng thẳng chéo bé thẳng 3.1 Cơ nâng mi trên:  Là dài, dẹt, sau bám vào mặt cánh nhỏ xương bướm trước lỗ thị giác chạy dọc trần ổ mắt tận hết mi dải cân rộng Dải cân chia làm lá: nông bám vào mặt trước sụn mi trên, sâu toả hình tia tận hết da mi Khi co kéo mi lên sau 3.2 Các thẳng mắt   Có thẳng mắt (trên, dưới, trong, ngoài) dài dẹt, dài 4cm Bốn sau (ứng với đỉnh ổ mắt) bám vào gân chung gọi gân Zinn, gân Zinn bám quanh ống thị giác phần khe ổ mắt chia làm dải theo thành ổ mắt Ở dải dải giới hạn lỗ dây thần kinh thị giác (thần kinh II) động mạch mắt qua Ở dải dải giới hạn nên vòng Zinn liên quan với chỗ phình khe bướm, có dây III, IV, Vi nhánh mắt dây V chui qua vòng Zinn vào ổ mắt Bốn thẳng chạy từ sau trước, dọc theo thành ổ mắt, tới bám vào nửa trước nhãn cầu (chỗ gần giác mạc) Bốn thẳng hợp thành hình nón quây xung quanh khối mỡ, trụ hình nón dây thần kinh thị giác Về tác dụng thẳng đưa mắt dây thần kinh số VI chi phối, thẳng trên, thẳng dưới, thẳng đưa mắt lên xuống vào dây thần kinh số III chi phối 3.3 Cơ chéo to hay chéo trên (m obliquus superior)  Ở sau bám từ thân xương bướm phía ống thị giác, thân thẳng trước chạy dọc theo bờ ổ mắt, chui qua vòng khuyết hố ròng rọc ổ mắt, quặt lại phía xuống sau tới bám vào phía sau nhãn cầu Khi co đưa mắt vào trong, xuống dây thần kinh số IV chi phối 3.4 Cơ chéo bé hay chéo dưới (m obliquus inferior)  Là dải bám từ hố ổ mặt ổ mắt xương hàm phía rãnh lệ tỵ, chạy ra sau thành ổ mắt tới bám vào phía ngoài, phần sau nhãn cầu, co đưa mắt lên Do dây thần kinh số III chi phối 4 Các mạc ổ mắt  Là màng xương lót thành ổ mắt, phía sau liên tiếp với màng não cứng ống thị giác khe ổ mắt Gồm: -Vách thuật -Bao nhãn cầu -Màng thuật  ...NHÃN CẦU Nhãn cầu nằm mô mỡ ổ mắt ngăn cách với mô mỡ bao mạc Nhãn cầu chiếm 1/3 trước ổ mắt Hình thể kích thước    Nhãn cầu hình cầu, trước lồi có giác mạc che... cách đồng tử mắt khoảng 60 mm Đường vòng quanh nhãn cầu, cách cực vuông góc với trục thị giác, gọi đường xích đạo Nhãn cầu nặng - 8g Cấu tạo   Nhãn cầu cấu tạo bao vỏ gồm có lớp màng từ vào trong:... -mạch mạcchiếm 2/3 sau nhãn cầu màng có nhiều lớp mạch máu, có nhiều tế bào chứa sắc tố đen làm tạo thành buồng tối nhãn cầu có tác dụng thuận lợi cho nhìn 2.1 Các màng nhãn cầu:  Điểm vàng  Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhãn cầu , Nhãn cầu , , Hình thể và kích thước, Các cơ vận nhãn

Hình ảnh liên quan

1. Hình thể và kích thước - Nhãn cầu

1..

Hình thể và kích thước Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Hình thể và kích thước - Nhãn cầu

1..

Hình thể và kích thước Xem tại trang 4 của tài liệu.
mạc). Bốn cơ thẳng hợp thành một hình nón quây xung quanh 1 khối mỡ, trụ hình nón là dây thần kinh thị giác. - Nhãn cầu

m.

ạc). Bốn cơ thẳng hợp thành một hình nón quây xung quanh 1 khối mỡ, trụ hình nón là dây thần kinh thị giác Xem tại trang 18 của tài liệu.