0

Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

53 574 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

GIÁO ÁN THAO GI NG Ả GIÁO ÁN THAO GI NG Ả CHÀO M NG NGÀY 8 Ừ CHÀO M NG NGÀY 8 Ừ THÁNG 3 THÁNG 3 GV: Nguy n Th Di pễ ị ệ GV: Nguy n Th Di pễ ị ệ Kiểm tra bài cũ ?Hoàn thành sơ đồ quy trình công nghệ ?Hoàn thành sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi? sản xuất thức ăn chăn nuôi? Cấy chủng Cấy chủng VSV đặc thù VSV đặc thù Nguyên Nguyên liệu liệu VSV phát VSV phát triển tăng triển tăng sinh khối sinh khối Sản phẩm Sản phẩm (Thức ăn) (Thức ăn) Điều Kiện Điều Kiện thích hợp thích hợp Tách lọc, Tách lọc, tinh chế tinh chế Cơ sở khoa học của việc ứng dụng Cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất và công nghệ vi sinh để sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi? chế biến thức ăn chăn nuôi? • Dùng các chủng nấm men hay vi khuẩn có ích Dùng các chủng nấm men hay vi khuẩn có ích để ủ lên men thức ăn-> bảo quản tốt vì VSV này để ủ lên men thức ăn-> bảo quản tốt vì VSV này ngăn chặn sự phát triển của VSV có hại. ngăn chặn sự phát triển của VSV có hại. • Thức ăn sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng nhờ Thức ăn sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng nhờ protein của chúng và các a.a, vitamin và các protein của chúng và các a.a, vitamin và các hoạt chất sinh học do VSV sản xuất hoạt chất sinh học do VSV sản xuất • VSV trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển VSV trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển mạnh, tăng sinh khối. mạnh, tăng sinh khối. B B ÀI 43 ÀI 43 TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN. CHO VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN. MỤC TIÊU: MỤC TIÊU: • Biết được một số yêu cầu kỹ thuật của chuồng Biết được một số yêu cầu kỹ thuật của chuồng trại chăn nuôi. trại chăn nuôi. • Hiểu được tầm quan trọng, lợi ích và biết được Hiểu được tầm quan trọng, lợi ích và biết được phương pháp xử lí chất thải chăn nuôi để bảo vệ phương pháp xử lí chất thải chăn nuôi để bảo vệ môi trường sống. môi trường sống. • Hiểu được tiêu chuẩn ao nuôi cá và quy trình Hiểu được tiêu chuẩn ao nuôi cá và quy trình chuẩn bị ao nuôi cá. chuẩn bị ao nuôi cá. • Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? I.XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI CHĂN I.XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI. NUÔI. Quan sát sơ đồ 34.1 trong SGK trả lời câu Quan sát sơ đồ 34.1 trong SGK trả lời câu hỏi: hỏi: Khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cần Khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cần quan tâm đến những yếu tố kỹ thuật nào? quan tâm đến những yếu tố kỹ thuật nào? Địa điểm xây dựng Hướng chuồng Nền chuồng Kiến trúc xây dựng 1.Một số yêu cầu kĩ thuật của chuồng trại chăn nuôi . . I.XÂY DỰNG I.XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI. CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI.  Để xây dựng chuồng nuôi gia Để xây dựng chuồng nuôi gia súc, gia cầm, việc đầu tiên cần súc, gia cầm, việc đầu tiên cần phải làm là gì? phải làm là gì?   a/Đ a đi m xây d ngị ể ự Không gây ô nhi m ễ khu dân cư Yên tĩnh , h n ch stress ạ ế cho v t nuôiậ Thu n ti n ậ ệ chuyên ch ở th c ăn ứ và xu t bán ấ s n ph mả ẩ ?Địa điểm xây dựng phải đảm bảo yêu cầu gì? ?Địa điểm xây dựng phải đảm bảo yêu cầu gì? ?Hướng chuồng thế nào là thuận ?Hướng chuồng thế nào là thuận lợi nhất? lợi nhất?   b/H ng chu ngướ ồ (đông nam) Mùa đông m áp, ấ mùa hè thoáng mát Đ ánh sángủ nh ng tránh ư n ng quá g tắ ắ [...]... hình: MỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI, em hãy cho biết : ?Trong kiến trúc xây dựng chuồng nuôi phải chú ý những khâu kỹ thuật nào? MỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI CHUỒNG NUÔI BÒ SỮA Có chỗ đứng cho bò khi vắt sữa CHUỒNG NUÔI BÒ THỊT Chỉ nuôi bò giết thịt u ô CHUỒNG NUÔI HEO THỊT CHUỒNG NUÔI HEO NÁI  d/Kiến trúc xây dựng Thuận tiện chăm sóc , quản lí Phù hợp với đặc điểm sinh lí để vật nuôi sinh trưởng , phát dục... CHUẨN AO NUÔIMôi trường sống cho thủy sản là gì? AO NUÔI CÁ Quan sát hình, cho biết tiêu chuẩn của ao nuôi cá?  1.Tiêu chuẩn ao nuôi cá Diện tích Tiêu chuẩn ao nuôi cá Độ sâu và chất đáy Nguồn nước và chất lượng nước Nguồn nước vàchuẩnlượng nước tiêuquan trọng là quan trọng nhất? ?Trong các tiêu chất ao nuôi cá, là chuẩn nào nhất, vì không có nguồn nước thì không thể có ao cá được Vì sao? ?Ao nuôi. .. sinh và tận chất thải chăn nuôi? chất thải là khí gas phục vụ đun nấu ở các gia đình ?Vậy tầm quan trọng của việc xử lí chất thải trong chăn nuôi?  2.Xử lí chất thải , chống ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi • a.Tầm quan trọng của việc xử lí chất thải:  Các chất thải như phân , nước tiểu làm ô nhiễm môi trường , nguồn nứơc, không khí , có hại cho sức khoẻ con người và tạo điều kiện để bệnh lây lan... thải chăn nuôi tốt nhất hiện nay là gì?  b.Phương pháp xử lí chất thải: Sử dụng bể lên men , vi sinh vật yếm khí sinh ga ( hay công nghệ biogas) c.Lợi ích của việc xử lí chất thải bằng công nghệ ?Vậy lợi ích của việc xử lí chất thải bằng công nghệ biogas? biogas:  Giảm ô nhiễm môi trườngTạo nguồn khí đốt cho nhu cầu sinh hoạt  Tăng hiệu quả nguồn phân bón cho trồng trọt  II CHUẨN BỊ AO NUÔI CÁ... phương em, chất thải chăn nuôi thành nước tiểu, chứa ăn thừa) rồi -Thường (phân, đống hay thức trong hố được xử lí ruộng nào? dùng bón như thế ? Cách xử lí đó theo em có hợp vệ sinh không? Không hợp vệ sinh ?Theo em chất thải chăn nuôi phải được xử lí như thếlí nào để chống biogas -Nên xử theo công nghệ ô nhiễm môi trường sống của chúng ta và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho vật nuôi? -Để sao phải xử lí...  Hiện nay ,vấn đề gìn giữ và bảo vệ môi trường đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội Vậy nên, cần phải xử lí tốt chất thải chăn nuôi • ? Nếu gia đình chỉ chăn nuôi vài con lợn hoặc trâu bò thì xử lí ủ phân để bón ruộng, còn nuôi công nghiệp có hàng chục, hàng trăm con thì xử lí chất thải thế nào có lợi nhất? SƠ ĐỒ HỆ THỐNG BIOGAS XỬ LÍ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI Ống dẫn khí Bể nạp nguyên liệu CH4 . môi trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. gìn, bảo vệ môi. của con người. gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? I.XÂY DỰNG CHUỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi, Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình: - Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

uan.

sát hình: Xem tại trang 12 của tài liệu.
MỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI. ỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI. - Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi
MỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI. ỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI Xem tại trang 13 của tài liệu.
MÔ HÌNH BIOGAS - Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi
MÔ HÌNH BIOGAS Xem tại trang 26 của tài liệu.
Quan sát hình, cho biết tiêu chuẩn của ao nuôi cá? - Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

uan.

sát hình, cho biết tiêu chuẩn của ao nuôi cá? Xem tại trang 33 của tài liệu.
MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI CÁ ĐỂ - Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi
MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI CÁ ĐỂ Xem tại trang 41 của tài liệu.

Từ khóa liên quan