0

TỰ HỌC TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP

9 418 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2017, 09:10

Biết nói một thứ tiếng là mục tiêu hàng đầu, hẳn rồi, nhưng nói trong hoàn cảnh cụ thể nào và nói về vấn đề gì? Đừng ngồi chờ thời cơ gặp được người bản xứ mà hãy tạo cho chính mình cơ hội ấy, bằng việc đi ăn ở nhà hàng Thái Lan, trở thành thành viên của các hội hướng dẫn viên tình nguyện trong thành phố… Bạn sẽ thích học một thứ tiếng hơn khi bạn hiểu được sự hữu dụng của nó trong cuộc sống. Đừng chỉ học ngữ pháp và những nội dung hàn lâm thiếu tính thực tế.
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ HỌC TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP,