Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

1 247 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2017, 10:55

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Năm học 2015-2016 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: (2 điểm ) Nêu nét tình hình Liên bang Nga từ 1991- 2000? Liên bang Nga Việt Nam có mối quan hệ nào? Câu 2: (2 điểm) Trình bày nét khái quát đấu tranh giành độc lập nhân dân Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai? Câu 3: (3 điểm) Toàn cầu hóa gì? Những biểu hiện? Tại nói toàn cầu hóa vừa hội vừa thách thức nước phát triển? Câu 4: (3 điểm) Phân tích tác động khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất? ……………… Hết ……………… (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ tên thí sinh: …………………………………………………… SBD: ………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội , Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội , Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội