0

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

10 29,898 226

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH GVHD: PHẠM THỊ KIM LIÊN SVTH: BÙI THỊ THU HƯƠNG NĂM HỌC: 2007 -2008 BÀI 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM (1tiết) I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU. Học xong bài này, học sinh cần đạt được: 1. Về kiến thức. - Nêu được tình hình dân số, việc làm mục tiêu những phương hướng của Đảng, Nhà nước ta để giải quyết vấn đề dân số việc làm. - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số giải quyết việc làm. 2. Về kó năng. - Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của mình. - Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở đòa phương phù hợp với lứa tuổi. - Bước đầu biết đònh hướng nghề nghiệp trong tương lai. 3. Về thái độ. - Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số giải quyết việc làm; phê phán các hành vi vi phạm các chính sách dân số ở nước ta. - Có ý thức tích cực học tập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai. II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số giải quyết việc làm. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY. Phương pháp trực quan; đàm thoại; liên hệ thực tiễn…. IV. TÀI LIỆU. - Sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 11. - Sách giáo viên môn giáo dục công dân lớp 11. - Sách bồi dưỡng giáo viên thực hiện theo chương trình sách giáo khoa lớp 11. - Sách thiết kế bài giảng giáo dục công dân lớp 11. V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1 1. Ổn đònh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghóa được thể hiện cụ thể trên những phương diện nào? Cho ví dụ về nền dân chủ xã hội chủ nghóa? GV: Gọi một học sinh lên bảng trả lời câu hỏi. HS: Trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, đánh giá, cho điểm. 3. Học bài mới. Giới thiệu bài mới: Việt Nam ta có câu ca dao rằng: Gái một con trông mòn con mắt Gái hai con, con mắt liếc ngang Ba con, cổ ngẳng, răng vàng Bốn con, quần áo đi ngang khét mùi Năm con, tóc rối tổ cu Sáu con, yếm trụt, váy dù vắt ngang. ? Em hãy cho biết câu ca dao trên nói lên điều gì? GV: cho học sinh trả lời câu hỏi dẫn dắt vài bài mới: Câu ca dao trên nói về hậu quả của việc gia tăng dân số. Hậu quả của việc gia tăng dân số cũng là một trong những nguyên nhân gây nên sự khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm hiện nay ở nước ta. Vậy, Đảng Nhà nước ta đã có những chính sách gì để giải quyết những vấn đề này? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 11: chính sách dân số giải quyết việc làm. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG GV: Hàng ngày, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các em đã được biết rất nhiều về vấn đề dân số những hậu quả của nó. Đây là một trong những vấn đề quan tâm tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới – Nhất là ở các nước nghèo đang phát triển. Ở nước ta, dân số tăng nhanh đã trở thành áp lực lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Vậy, tình hình dân số ở nước ta như thế nào? Chính sách dân số của Đảng Nhà nước ta ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu:  Trước khi đi vào phần a cô nhắc lai kiến thức cũ Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, vùng đòa lí kinh tế hoặc một đơn vò hành chính tại một thời điểm nhất đònh. Nói đến dân số là nói đến số dân chất lượng dân số Chính sách dân số là những chủ trương, biện 1. Chính sách dân số. a) Tình hình dân số nước ta. 2 pháp của đảng nhà nước nhằm đònh hướng điều tiết quá trình phát triển dân số theo những mục tiêu nhất đònh GV: Dùng bảng phụ có bảng số liệu nói về: Tốc độ gia tăng dân số ở nước ta. Năm 193 0 194 0 195 0 196 5 198 0 199 0 199 9 2006 Triệu người 17,2 21 23,4 35 53,8 60,1 76,3 84 ? Qua bảng số liệu này, em có nhận xét gì? .  ? Em hãy cho biết lý do vì sao dân số tăng nhanh từ năm 1965-2006?  GV: Mặt khác, vấn đề về mật độ dân số cũng rất đáng quan tâm. GV: Dùng bảng phụ có kẻ bảng số liệu nói về mật độ dân số: Năm 1979 1989 1999 2000 2006 Người /Km 2 159 195 231 242 251 ? Nhìn lên bảng số liệu, em có nhận xét gì?  Ví dụ: TP.HCM: 2 812người/Km 2 (2005) Hà Nội:3 154,3người/Km 2 (2005) GV: Dùng bảng phụ có kẻ bảng số liệu nói về sự phân bố dân cư: - Dân số nước ta tăng nhanh: + Từ năm 1930-1965: Dân số tăng chậm (do nền kinh tế lạc hậu, thiên tai, dòch bệnh, chiến tranh…) +Từ năm 1965-2006: Dân số tăng nhanh: Trong vòng 40 năm, tăng 2,5 lần, đứng thứ 2 ĐNA, 13 Thế giới. * Lý do dân số tăng nhanh: . Tư tưởng chủ quan của lãnh đạo. . Tính tự giác của các bộ, nhân dân chưa cao. . Tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn còn tồn tại. - Mật độ dân số nước ta cao. 3 Vùng Dân số Diện tích Đồng bằng 75% 30% Miền núi 25% 70% ? Hãy nhận xét bảng số liệu trên?  GV: Qua những gì vừa phân tích trên, chúng ta thấy rằng: Dân số nước ta ngày càng tăng nhanh, kéo theo mật độ dân số dày đặc; mặt khác, dân cư phân bố không đồng đều trên từng vùng lãnh thổ. Chính điều này đã gây ra những hậu quả to lớn.  ? Qua những gì vừa phân tích trên, em nào hãy đọc những câu thơ; câu ca dao; tục ngữ; thành ngữ nói về hậu quả của việc gia tăng dân số? - Dân cư phân bố không đồng đều. + Dân cư tập trung chủ yếu ở đồng bằng. +Dân cư thưa thớt ở vùng sâu, vùng xa. => Gây khó khăn cho việc khai thác tiềm năng ở vùng núi cao, trung du. * Hậu quả của việc gia tăng dân số: Dân số tăng nhanh Kinh tế văn hóa kém phát triển Năng suất lao động thấp Sức ép về lương thực, thực phẩm Thừa lao động, thiếu việc làm, thu nhập thấp. Sức ép về y tế, giáo dục Môi trường ô nhiễm Sức ép nhà ở Tệ nạn xã hội, an toàn giao thông bò vi phạm 4  “…Nó lại mừng nhau sự lắm con ……………………………………………… Bồng bế nhau lên nó ở non…” (Tú Xương) .V.V. GV: Như vậy, hậu quả của việc gia tăng dân số ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước. Trước tình hình đó, Đảng Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu phương hướng cơ bản nhằm thực hiện chính sách dân số. Những mục tiêu phương hướng đó là gì? Ta cùng tìm hiểu tiếp:  ? Bằêng sự hiểu biết của mình, em hãy cho biết mục tiêu cơ bản để thực hiện chính sách dân số là những mục tiêu nào? Xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước, mục tiêu, chính sách dân số ở nước ta là:  ? Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số là những phương hướng nào?  b) Mục tiêu phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số. * Mục tiêu: - Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số. - Sớm ổn đònh quy mô, cơ cấu dân số phân bố dân số hợp lý. - Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn nhân lực cho đất nước. * Phương hướng: - Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý. - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. Huy động toàn xã hội tham gia công tác dân số, KHHGĐ. - Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò gia đình: Bình đẳng giới, chăm lo sức khỏe sinh sản, nâng cao chất 5 ? Em hãy cho biết: Sức khỏe sinh sản là gì?; Kế hoạch hoá gia đình là gì? Ví dụ? + Sức khỏe sinh sản -Trạng thái thể chất -Trạng thái tinh thần - Trạng thái sinh sản + kế hoạch hóa gia đình: -Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con - Khoảng cách lần sinh cách nhau 5 năm Xây dựng gia đình hạnh phúc ? Em hãy cho biết ngày dân số thế giới là ngày nào. Q dân số liên hợp quốc viết tắt bằng từ nào Ngày dân số thế giới là: 11- 7 (1987 với 5 tỷ người Q dân số liên hợp quốc: VNFPA GV:Ở nước ta, chính sách dân số giải quyết việc làm được coi là chính sách xã hội cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy sản xuất phát triển. Giải quyết tốt vấn đề dân số việc làm là yếu tố quyết đònh để phát huy nhân tố con người, ổn đònh phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng yêu cầu của nhân dân, khuyến khích làm giàu theo quy đònh của pháp luật. Vậy, chính sách giải quyết việc làm như thế nào? Chúng ta sẽ được tìm hiểu phần:  ? Các em hãy cho cô biết, những số liệu sau đây nói lên điều gì - Dân số trong độ tuổi lao động: - Năm 2000 chiếm khoảng 55%. - Năm 2005 chiếm khoảng 59,1%. - Dự kiến năm 2010 chiếm khoảng 60,7%. - Mỗi năm có khoảng 13 triệu thanh niên bước vào độ tuổi lao động.  Dân số trong độ tuổi lao động ngày càng tăng. ? Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay như thế nào? lượng cuộc sống về trí tuệ tinh thần. - Nhà nước đầu tư đúng mức. 2. chính sách giải quyết việc làm. 6 GV: Trước tình hình đó, Đảng Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm giải quyết việc làm? để rõ hơn vấn đề này, chúng ta đi tiếp phần  ? Qua việc chuẩn bò bài trước ở nhà, em hãy cho cô biết những mục tiêu mà Đảng Nhà Nước ta đề ra? Trong văn kiện Đại Hội toàn quốc lần thứ X, Đảng nhà nước ta đã đưa ra một số chỉ tiêu sau: - Đến năm 2010, phấn đấu giảm tỷ lệ that nghiêp 5% ở thành thò, nông thôn, 50% lao động xã hội: Thành thò, tập trung vào các ngành như: Công nghiệp, xây dựng, giao thông, dòch vụ Nông thôn tập trung vào các ngành như : Thâm canh, tăng vụ, khai hoang trồng cây công nghiệp rừng, phủ xanh đồi trọc. ? Muốn phát triển nguồn nhân lực bằng cách nào?  Mở rộng các trường đào tạo nghề, có trình độ kỹ thuật tay nghề cao. - Nâng tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề - Thiếu việc làm ở thành thò - Tình trạng thất nghiệp còn cao - Thu nhập thấp - Dân số trong độ tuổi lao động tăng - Chất lượng nguồn nhân lực thấp - Số sinh viên thất nghiệp có việc làm ít - Dòng di chuyển lao động từ nông thôn về thành thò kiếm việc làm tăng. b)Mục tiêu phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm. * Mục tiêu - Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thò nông thôn - Phát triển nguồn nhân lực 7 lên 40% - Tăng quỹ lao động nông thôn lên 80% - 85% ( kinh tế hộ gia đình ngoài quốc doanh, tạo việc làm mới 90% hàng năm) GV: Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra nhằm tạo nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Đảng Nhà nước ta, đã thực hiện những phương hướng là : GV: Lấy thêm các ví dụ cụ thể để minh họa. GV: (Chuyển ý): Là nước có tốc độ tăng dân số cao đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, nước ta sẽ sớm ổn đònh mọi mặt đời sống xã hội thoát khỏi nước nghèo, kém phát triển. Vậy trách nhiệm của công dân đối với vấn đề này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo:  GV: Tổ chức trò chơi trò chơi bằng cách: chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm liệt kê lên bảng các nội dung, trách nhiệm của công dân bản thân (Liên hệ thực tế đại phương) lên bảng. Luật chơi: Khi GV Ra hiệu lệnh “Bắt đầu!”, thì HS Thứ nhất của mỗi nhóm lên bảng ghi ý thứ nhất, khi HS thứ nhất ghi xong, về chỗ viên phấn về dến tay HS thứ hai mới được lên tiếp, cứ như vậy cho đến khi có hiệu lệnh “Dừng lại!” của GV thì thôi. - Giảm tỉ lệ thất nghiệp - Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo - Giảm tỉ lệ thất nghiệp - Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo + Phương hướng: - Thúc đẩy phát triển sản xuất dòch vụ. - Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề. - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. - Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 3/ Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số giải quyết việc làm. 8 GV: Gạch bỏ các ý kiến trùng lặp, công bố nhóm nào ghi được nhiều ý đúng nhất, bổ sung thêm các ý còn thiếu. Sau đó cho học sinh ghi bài vào vở. - Chấp hành chính sách về dân số pháp luật về dân số - Chấp hành chính sách giải quyết việc làm pháp luật về lao động. - Vận động mọi người chấp hành đồng thời chống những hành vi vi phạm chính sách dân sồ giải quyết việc làm - Nắm bắt khoa học kó thuật tiên tiến, đònh hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. 4. Củng cố: - Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số là gì? Ví dụ cụ thể? - Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách giải quyết việc làm là gì? Câu 1: Hãy lựa chọn phương án đúng nhất Chính sách dân số giải quyết việc làm thuộc về các vấn đề a.Văn hóa b.Kinh tế – chính trò c.Xã hội d. Cả ba ý trên Đa: c Câu 2: Những nước nào sau đây khuyến khích việc gia tăng dân số a.Nga. Đức b. Malayxia, Nhật Bản c.n độ, Hàn Quốc d. Cả a b e.Cả a c Đa: d Câu 3: Những nước nào đang thực hiện chính sách hạn chế dân số a.Hồng Kông, Ma Cao b.Anh, Mỹ, Nga c.Trung Quốc, n Độ 9 d.Việt Nam, Trung Quốc, n Độ Đa: d 5. Dặn dò: - Học bài.về nhà tìm hiểu tình hình dân số ở đòa phương - Đọc bài 12: Chính sách bảo vệ tài nguyên môi trường 10 . giải quyết vấn đề dân số và việc làm. - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm. 2. Về kó năng đó cho học sinh ghi bài vào vở. - Chấp hành chính sách về dân số và pháp luật về dân số - Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm, Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm,

Từ khóa liên quan