0

Bài 53. Môi trường sống,sự vận động, di chuyển

10 1,023 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Moân: Sinh hoïc 7 Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Nêu nhận xét về các hình thức di chuyển của động vật? Có loài có 1 hình thức di chuyển , có loài có 2, có loài có 3 hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi, bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi, bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển Nêu đặc điểm cơ quan di chuyển của các loài động vật? Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi, bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển 8. Động vật có xương sống có chi 5 ngón chuyên hoá thích nghi với các hình thức di chuyển trên cạn, trên cây, và trong nước Những động vật chưa có chi,sống bám Có chi bên là những mấu lồi cơ đơn giản có tơ bơi,song chúng chỉ là bộ phận hỗ trợ di chuyển. Chưa có bộ phận di chuyển phân hoá.Chúng di chuyển chậm kiểu sâu đo. Có chi bên phân dốt,nhờ đó mà sự cử động của chi đa dạng hơn 3.Giun nhiều tơ Cá sấu ếch Dơi Hải âu 5.Tôm 6.Châu chấu 7.Cá trích4.Rết 2.Thuỷ tức A.Hải quỳ B. San hô Có chi được phân hoá thành 5 đôi chân bòvà 5 đôi chân bơi Có chi được phân hoá thành những đốt khác nhau. Các chi dược chuyển hoá thành 2 đôi chi bò, 1 đôi chi nhảy Có chi chuyên hoá thành vây bơi có các tia Vượn Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi, bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển Đặc điểm cơ quan di chuyển Tên động vật Chưa có cơ quan di chuyển,có đời sống bám,sống cố định Chưa có cơ quan di chuyển,di chuyển chậm,kiểu sâu đo Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản(mấu lồi cơ và tơ bơi) Cơ quan di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt Cơ quan di chuyển được phân hoá thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi 2 đôi chân bò,1 đôi chân nhảy Vây bơi với các tia vây Chi năm ngón có màng bơi Cánh được cấu tạo bằng lông vũ Cánh được cấu tạo bằng màng da Bàn tay,bàn chân cầm nắm Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đạc điểm của cơ quan di chuyển? Bảng: Sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật? Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi, bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển Đặc điểm cơ quan di chuyển Tên động vật Chưa có cơ quan di chuyển,có đời sống bám,sống cố định Hải quỳ, san hô Chưa có cơ quan di chuyển,di chuyển chậm,kiểu sâu đo Thuỷ tức Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản(mấu lồi cơ và tơ bơi) Giun nhiều tơ Cơ quan di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt Rết Cơ quan di chuyển được phân hoá thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi Tôm 2 đôi chân bò,1 đôi chân nhảy Châu chấu Vây bơi với các tia vây Cá trích Chi năm ngón có màng bơi ếch, cá sấu Cánh được cấu tạo bằng lông vũ Hải âu Cánh được cấu tạo bằng màng da Dơi Bàn tay,bàn chân cầm nắm Vượn Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đạc điểm của cơ quan di chuyển? Bảng: Sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật? Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi,bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển Đặc điểm cơ quan di chuyển Tên động vật Chưa có cơ quan di chuyển,có đời sống bám,sống cố định Hải quy, san hô Chưa có cơ quan di chuyển,di chuyển chậm,kiểu sâu đo Thuỷ tức Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản(mấu lồi cơ và tơ bơi) Giun nhiều tơ Cơ quan di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt Rết Cơ quan di chuyển được phân hoá thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi Tôm 2 đôi chân bò,1 đôi chân nhảy Châu chấu Vây bơi với các tia vây Cá trích Chi năm ngón có màng bơi ếch, cá sấu Cánh được cấu tạo bằng lông vũ Hải âu Cánh được cấu tạo bằng màng da Dơi Bàn tay,bàn chân cầm nắm Vượn Bảng: Sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật? Nêu nhận xét về sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật? Chưa có cơ quan di chuyển -> Bộ phận hỗ trợ di chuyển-> Cơ quan di chuyển đơn giản-> Có sự phân hoá -> Hoàn thiện -> Thích nghi với điều kiện sống khác nhau. Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi,bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển Bài tập Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau? 1.Nhóm động vật nào có cơ quan di chuyển phân hoá thành chi 5 ngón để leo trèo và cầm nắm? Chưa có cơ quan di chuyển -> Bộ phận hỗ trợ di chuyển-> Cơ quan di chuyển đơn giản-> Có sự phân hoá -> Hoàn thiện -> Thích nghi với điều kiện sống khác nhau. A. Vượn, khỉ, chó B. Dơi, khỉ, hải âu. C. Gấu, chó, mèo D. Vượn, gôrila, tinh tinh 2. Cách di chuyển bơi, đi chạy, bay là của loài động vật nào sau? A. Chó B. Chim C. Gà D. Vịt Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Động vật có nhiều hình thức di chuyển: bơi,bò, đi chạy .có loài có 1, 2, 3 . hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng. II. Sự tiến hoá cơ quan di chuyển Dặn dò + Học ghi nhớ , trả lời các câuhỏi SGK. Chưa có cơ quan di chuyển -> Bộ phận hỗ trợ di chuyển-> Cơ quan di chuyển đơn giản-> Có sự phân hoá -> Hoàn thiện -> Thích nghi với điều kiện sống khác nhau. + Đọc Em có biết + ôn lại các nhóm động vật đã học ( Về tổ chức cơ thể) + Đọc bài 54 : tiến hoá Về tổ chức cơ thể. Moân: Sinh hoïc 7 . tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển I. Các hình thức di chuyển Nêu nhận xét về các hình thức di chuyển của động vật?. quan di chuyển Nêu đặc điểm cơ quan di chuyển của các loài động vật? Chương 7. Sự tiến hoá của động vật Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 53. Môi trường sống,sự vận động, di chuyển, Bài 53. Môi trường sống,sự vận động, di chuyển,

Hình ảnh liên quan

I. Các hình thức di chuyển - Bài 53. Môi trường sống,sự vận động, di chuyển

c.

hình thức di chuyển Xem tại trang 2 của tài liệu.
I. Các hình thức di chuyển - Bài 53. Môi trường sống,sự vận động, di chuyển

c.

hình thức di chuyển Xem tại trang 3 của tài liệu.
I. Các hình thức di chuyển - Bài 53. Môi trường sống,sự vận động, di chuyển

c.

hình thức di chuyển Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan