0

Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.doc

20 602 1
  • Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 16:17

Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANGKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINĐỀ TÀI: HỆ HỔ TR CHẨN ĐOÁN LOẠI HỎNG MÁY ĐIỆN THOẠIGiáo viên hướng dẫn: Ts Trần Đình Khang Sinh viên thực hiện : Đỗ Minh SâmLớp Tin 99- Nha TrangNha Trang tháng 9 năm 2003Mục đích và yêu cầu của Đề tài:Mục đích:Nghiên cứu các phơng pháp suy diễn mờ dựa trên độ đo các giá trị tham số kỹ thuật thực tế nhằm giải quyết những vấn đề của bài toán chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại . Từ đó thiết kế và xây dựng hệ hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng của máy điện thoại thuê bao trên cơ sở lý thuyết đa nghiên cứu.Yêu cầu:-Hệ thống mới phải có tính năng giao tiếp với tổng đài, gởi lệnh đo, nhận các thông số kỹ thuật của đờng dây thuê bao, chẩn đoán ra loại hỏng điện thoại và tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu.-Hệ thống phải có đầy đủ các tính năng : thêm , xóa , sửa, tra cứu các dữ liệu thuê bao, in ấn các biểu mẫu, báo cáo thống kê.-Có khả năng thêm mới , xoá , sửa các luật suy diễn để hoàn chỉnh tập luật, đảm bảo tính chính xác của việc chẩn đoán loại hỏng điện thoại. Hệ thống báo và xử lý máy hỏng tại Đài 119 Bu Điện TP Nha Trang hiện tại- Khách hàng báo máy hỏng trực tiếp cho Điện thoại viên (số 119).- Việc đo thử đờng dây, chẩn đoán loại hỏng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đợc thực hiện thủ công.- Việc chẩn đoán loại hỏng phụ thuộc vào kinh nghiệm của điện thoại viên, nên kết quả đôi khi cha chính xác.- Phải thao tác qua nhiều công đoạn :Tiếp nhận máy hỏng, đo thử, xác định trạng thái h hỏng, cập nhật vào hệ thống, do đó khi số lợng máy điện thoại hỏng nhiều thì khó đáp ứng kịp thời.Giới thiệu hệ thống dịch vụ 119 mới - Khắc phục đợc những nhợc điểm của hệ thống cũ, tăng đợc năng suất lao động, giảm chi phí, tạo đợc niềm tin và uy tín trong khách hàng.- Khi máy điện thoại bị hỏng, khách hàng chỉ cần gọi 119 thông báo số máy hỏng, nhân viên đài 119 chỉ tiếp nhận và thực hiện nhập số máy hỏng vào kho dữ liệu chung. Tất cả các công đoạn từ việc kết nối tổng đài thực hiện phép đo và quyết định trạng thái hỏng hoàn toàn do máy tính thực hiện thay cho nhân viên.- Việc chẩn đoán loại hỏng căn cứ vào tập luật suy diễn đợc đúc kết từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nên bảo đảm tính chính xác. { 0 nếu L2 = 02(L2)= 1 nếu L2 > 2 (L2/2)2 nếu 0 < L2 <= 2Xây dựng hệ hổ trợ quyết định trạng thái hỏng máy điện thoại Kỹ thuật kết nốiThực hiện qua chuẩn RS 232C qua cổng nối tiếp của máy tính và cổng giao tiếp của tổng đài trung tâm, các thông số kỹ thuật nh sau:-Tốc độ truyền : 2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s).-Độ dài chuổi : 8,7 bit-Bit stop :0,1-Parity :None, Old, Even .Thông thờng thiết lập ở chế độ (9600,n,8,1), nhng cần thiết có thể hoàn toàn thay đổi đợc các thông số trên.Thực hiện phép đo tự động: Để có cơ sở hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại cần phải có đầy đủ 8 thông số kỹ thuật cần thiết đã nêu, việc gởi lệnh đo và nhận kết quả từ tổng đài là vấn đề quan trọng nhất trong công đoạn này.Sau khi giao tiếp thành công với tổng đài trung tâm, máy tính ở trạng thái sẵn sàng. Thực hiện gởi lệnh kiểm tra và số máy cần kiểm tra để lấy kết quả .Lệnh kiểm tra thông số kỹ thuật của mạch thuê bao : <TEST TER:SLN DN = <Số máy cần kiểm tra> Kết quả một phép đo thành công:< TES TER:SLN,DN=811100;22:30:26 # START SUBSCRIBER LINE TEST (SEQ=017) # 2003-8-26 LL=00202-0-21-00 DN=811100 AC:A-G=0.50 B-G=0.50 DC:A-G=0.50 B-G=0.50 R:A-G=1016 B-G=1016 A-B=1016 C=1.0522:30:28 # END SUBSCRIBER LINE TEST (SEQ=017) # 2003-8-26 Các tham số suy diễnCác tham số kỹ thuật:- Điện áp xoay chiều giữa dây A và đất(Volt).- Điện áp xoay chiều giữa dây B và đất (Volt)- Điện áp một chiều giữa dây A và đất (Volt)- Điện áp một chiều giữa dây B và đất (Volt).- Điện trở kháng giữa dây A và đất (Kohm)- Điện trở kháng giữa dây B và đất (Kohm).- Điện trở kháng giữa dây A và dây B (Kohm).- Điện dung của thiết bị đầu cuối (Farad).Tham số dịch vụ:Là loại dịch vụ mà khách hàng sử dụng (điện thoại, Fax, truyền số liệu qua Modem, trung kế tổng đài nội bộ)Các loại hỏng máy điện thoại: - Chập A với đất.- Chập B với đất.- Chập A & B. - Hỏng thiết bị đầu cuối. - Hỏng thiết bị tổng đài. - Đứt (một trong hai đứt hoặc cả hai đều đứt).Định nghĩa và mờ hoá các biến logic vào ra: { 0 nếu L2 = 02(L2)= 1 nếu L2 > 2 (L2/2)2 nếu 0 < L2 <= 2 { 0 nếu L2 = 03(L3)= 1 nếu L3 > 8 (L3/8)2 nếu 0 < L3 <= 8 { 0 nếu L4 = 04(L4)= 1 nếu L4 > 8 (L4/8)2 nếu 0 < L4 <= 8 { 0.3 nếu dùng thoại9(L9)= 0.6 nếu dùng Fax 0.9 nếu truyền số liệuSau khi thu thập đợc các tham số thiết bị đầu cuối (dịch vụ đăng ký sử dụng của thuê bao), qua thu nhận thông tin từ các chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn này, tiến hành suy diễn quyết định tình trạng hỏng của máy điện thoại thuê bao. Ta tiến hành định nghĩa và tiến hành mô tả khoảng, mờ hoá các thông số của hệ thống. Tham số Kiểu phép đo Đơn vị Khoảng giá trịL1 Dây A / đất Volt(v) 0 - 254L2 Dây B / đất Volt(v) 0 - 254L3 Dây A / đất Volt(v) 0 - 64L4 Dây B / đất Volt(v) 0 - 64L5 Dây A /đất Kohm 0 -1016L6 Dây A / Đất Kohm 0 - 1016L7 Dây A / dây B Kohm 0 - 1016L8 Dây A/ dây B mFarad 0 - 6.35Trên cơ sở thu nhận các tham số kỹ thuật ta định nghĩa các hàm thuộc nh sau: Tham số Kiểu phép đo Hàm thuộcL1Dây A/ đất1L2Dây B /đất 2L3Dây A / đất3L4Dây B / đất4L5Dây A / đất5L6Dây A / đất6L7Dây A / dây B7L8Dây A / dây B8Đối với dịch vụ mà thuê bao đăng ký sử dụng, thì mờ hoá đợc thực hiệnStt Các dịch vụ sử dụng Giá trị01 Điện thoại 0.302 Fax 0.603 Truyền số liệu 0.9Ta tiến hành mờ hoá các thông số đã đợc định nghĩa.Qua khảo sát hơn 1000 số máy điện thoại hỏng trên mạng, thu thập kinh nghiệm từ các chuyên gia công tác lâu năm trên lĩnh vực này, xin định nghĩa giá trị các hàm thuộc nh sau: { 0 nếu L1 = 01(L1)= 1 nếu L1 > 2 (L1/2)2 nếu 0 < L1 <= 2 { 0 nếu L2 = 02(L2)= 1 nếu L2 > 2 (L2/2)2 nếu 0 < L2 <= 2 { 0 nếu L2 = 03(L3)= 1 nếu L3 > 8 (L3/8)2 nếu 0 < L3 <= 8 { 0 nếu L4 = 04(L4)= 1 nếu L4 > 8 (L4/8)2 nếu 0 < L4 <= 8 { 0.3 nếu dùng thoại9(L9)= 0.6 nếu dùng Fax 0.9 nếu truyền số liệuTổ DM Trung tâm Chương trìnhQuản lý sửa chữa điện thoại5(L5)=(1-(L5/1016)) 6(L6)=(1-(L6/1016)) 7(L7)=(1-(L7/1016)) 8(L8)=(1-(L8/6)) Thực hiện định nghĩa các hàm thuộc của các trạng thái hỏng máy điện thoại. Stt Trạng thái hỏng Hàm thuộc 01 Chập AA 02 Chập BB 03 Chập A,BAB 04 Thiết bị đầu cuốitbdc 05 Thiết bị đài đài 06 Đứt đứt Định nghĩa các luật mờ:Giả thiết Kết luậnABABmáyđàiđứt110.7*10.5*10 0 020.7*220.5*20 0 033330.5*30.5*3044430.5*40.5*40550. 3 *50. 2 *50 0 060.3*660. 2 *60 0 070.5*70. 5 *770. 4 *70. 7 *7080 0 0 0 085 and 95*90.7*5*90.5*5*90 0 06 and 90.7*6*96*90.5*6*90 0 07 and 90.5*7*90.5*7*97*90 0 0 { 0 nếu L2 = 03(L3)= 1 nếu L3 > 8 (L3/8)2 nếu 0 < L3 <= 8 { 0 nếu L4 = 04(L4)= 1 nếu L4 > 8 (L4/8)2 nếu 0 < L4 <= 8 { 0.3 nếu dùng thoại9(L9)= 0.6 nếu dùng Fax 0.9 nếu truyền số liệuTổ DM Trung tâm Chương trìnhQuản lý sửa chữa điện thoại1.2 Xóa TBPhân tích các sơ đồSơ đồ tổ chức việc sửa chữa điện thoại Sơ đồ môi trờngTrưởng Trung tâm thu cướcThu ngân viên Ban Giám đốcTrưởng Phòng Kỹ thuậtTrưởng Trung tâm chăm sóc khách hàng Trưởng Đội dây máyChuyên viên Tin họcChuyên viên Viễn thôngĐài 119Tổ Giao dịch khách hàngTổ DM Trung tâmTổ DM Đồng đế Tổ DM Bình Tân Chương trìnhQuản lý sửa chữa điện thoạiBan Giám đốcPhòng Kỹ thuậtĐội dây máyTrung tâm thu cướcTổ Giao dịch Khách hàngĐài 1191.2 Xóa TBSơ đồ chức năng nghiệp vụ2-Xây dựng tập luật chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại2.1 Thêm luật mới 2.3 Xóa 2.2 Thay đổi luật3-Tiếp nhận và sửa chữa máy hỏng3.1 Tiếpnhận máy báo hỏng3. 2 Lọc máy hỏng3.3Kết nối và nhận số liệu thô từ Tổng đài3. 4 Tách các thông số vàxác định loại hỏng3. 5 Thêm vào danh sách máy đang hỏng3.6 Sửa máy3.7 Kiểm tra kết quả sửa3.9 Xóa khỏi danh sách máy đang hỏng3.8Thêm vào danh sách máy đã sửaSơ đồ chức năng việc quản lý sửa chữa điện thoại1-Quản lý thuê bao2-Xây dựng tập luật chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại3-Tiếp nhận và sửa chữa máy hỏng4-Báo cáo thống kê1-QUảN Lý THUÊ BAO1.1 Thêm TB mới1.2 Xóa TB1.3 Thay đổi thông tin TB1.4 Tìm kiếm TB1.5 Thuê bao Bảo lụt1.6Thuêbao Quan trọng1.6Thuê baobị chêmThªm thuª bao míiT×m kiÕm4-B¸o c¸o thèng kª4.1 Tæng sè m¸y háng trong th¸ng4.3 Sè giê söa ch÷a b×nh qu©n4.2 Sè giê h­ háng b×nh qu©n4.1Tæng sè m¸y háng qu¸ 48 giê4.1Tæng sè m¸y háng qu¸ 24 giêSơ đồ dòng dữ liệuSơ đồ dòng dữ liệu tổng quát1- Yêu cầu kiểm tra điện thoại 2- Kết quả3- Yêu cầu (thêm , xóa , thay đổi thông tin ) 4- Yêu cầu thay đổi thông tin thuê bao thuê bao 5- Yêu cầu (thêm,xóa,sửa) tập luật 6-Yêu cầu sửa điện thoại7- Yêu cầu thống kê 8- Dữ liệu thống kê9-Danh sách điện thoại hỏng(mới,đã sửa). 10-Danh sách thuê bao(thêm,xóa,sửa) 11- Danh sách các luật(thêm, xóa sửa) Báo cáo thống kêXây dựng tập luật chẩn đoán loại hỏng máy điện thoạiTiếp nhận và sửa chữa máy hỏngKhách hàngĐài 119Phòng kỹ thuậtBan Giám đốcTrung tâm thu cướcTổ giao dich KH(3)(2)(1) (2)(1)(2)(7) (8)(7) (8)(5) (2)(5) (2)Máy hỏng(7)(8)(9)Tập luật(11)Dữ liệu Thuê bao(10)Đội dây máy(6) (2)(7)(8)QL Thuê bao(3)(2)(4) (2)(4)(2)Thêm thuê bao mớiTìm kiếm[...]... luật chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại2.1 Thêm luật mới 2.3 Xóa 2.2 Thay đổi luật3-Tiếp nhận và sửa chữa máy háng3.1 TiÕpnhËn m¸y b¸o háng3. 2 Läc m¸y háng3.3KÕt nèi và nhận số liệu thô từ Tổng đài3. 4 Tách các thông số vàxác định loại hỏng 3. 5 Thêm vào danh sách máy đang hỏng 3.6 Sửa máy 3.7 Kiểm tra kết quả sửa3.9 Xóa khỏi danh sách máy đang hỏng 3.8Thêm... không có khoảng trắng. - Các thông tin không rỗng.Khách hàng ĐT Quan trọngĐT Bảo lụtLuật suy diễn ĐT Bị chêmĐiện thoại Loại hỏng Nhân viênĐiện thoại hỏng Xây dựng hệ hổ trợ quyết định trạng thái hỏng máy điện thoại Kỹ thuật kết nốiThực hiện qua chuẩn RS 232C qua cổng nối tiếp của máy tính và cổng giao tiếp của tổng đài trung tâm, các thông sè kü tht nh sau:-Tèc ®é trun : 2400, 4800, 9600,... tra điện thoại 2- Kết quả3- Yêu cầu (thêm , xóa , thay đổi thông tin ) 4- Yêu cầu thay đổi thông tin thuê bao thuê bao 5- Yêu cầu (thêm,xóa,sửa) tập luật 6-Yêu cầu sửa điện thoại7- Yêu cầu thống kê 8- Dữ liệu thống kê9-Danh sách điện thoại hỏng( mới,đà sửa). 10-Danh sách thuê bao(thêm,xóa,sửa) 11- Danh sách các luật(thêm, xóa sửa) Báo cáo thống kêXây dựng tập luật chẩn đoán loại hỏng máy điện. .. A và đất(Volt).- Điện áp xoay chiều giữa dây B và đất (Volt)- Điện áp một chiều giữa dây A và đất (Volt)- Điện áp một chiều giữa dây B và đất (Volt).- Điện trở kháng giữa dây A và đất (Kohm)- Điện trở kháng giữa dây B và đất (Kohm).- Điện trở kháng giữa dây A và dây B (Kohm).- Điện dung của thiết bị đầu cuối (Farad).Tham số dịch vụ:Là loại dịch vụ mà khách hàng sử dụng (điện thoại, Fax, truyền... thống kê4.1 Tổng số máy hỏng trong tháng4.3 Số giờ sửa chữa bình quân4.2 Số giờ hư hỏng bình quân4.1Tổng số máy hỏng quá 48 giê4.1Tỉng sè m¸y háng qu¸ 24 giê 5(L5)=(1-(L5/1016)) 6(L6)=(1-(L6/1016)) 7(L7)=(1-(L7/1016)) 8(L8)=(1-(L8/6)) Thực hiện định nghĩa các hàm thuộc của các trạng thái hỏng máy điện thoại. Stt Trạng thái hỏng Hàm thuộc 01 Chập... liệu. Từ đây ta có thể hình thành một số thông tin gốc ban đầu cần lu trữ nh sau :+ Khách hàng + Điện thoại+ Điện thoại hỏng + Điện thoại phục vụ phòng chống bảo lụt (Bảo lụt)+ Điện thoại quan trọng(Quan trọng )+ Điện thoại đang bị chêm(Bị chêm CM)+ Loại hỏng + Luật suy diễn+ Nhân viên Sơ đồ quan hệ thực thểCấu trúc các tập tin cơ sở dữ liệu 1-Khách hàng:Chức năng : Lu trữ các thông tin của... hỏng 3.6 Sửa máy 3.7 Kiểm tra kết quả sửa3.9 Xóa khỏi danh sách máy đang hỏng 3.8Thêm vào danh sách máy đà sửaSơ đồ chức năng việc quản lý sửa chữa điện thoại1-Quản lý thuê bao2-Xây dựng tập luật chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại3-Tiếp nhận và sửa chữa máy hỏng 4-Báo cáo thống kê1-QUảN Lý THUÊ BAO1.1 Thêm TB mới1.2 Xóa TB1.3 Thay đổi thông tin TB1.4 Tìm kiếm... trên.Thực hiện phép đo tự động: Để có cơ sở hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại cần phải có đầy đủ 8 thông số kỹ thuật cần thiết đà nêu, việc gởi lệnh đo và nhận kết quả từ tổng đài là vấn đề quan trọng nhất trong công đoạn này.Sau khi giao tiếp thành công với tổng đài trung tâm, máy tính ở trạng thái sẵn sàng. Thực hiện gởi lệnh kiểm tra và số máy cần kiểm tra để lấy kết quả .Lệnh kiểm... chữa điện thoại1.2 Xóa TB Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết Quản lý máy phòng chống bảo lụtSơ đồ dòng dữ liệu chi tiết Quản lý các số máy quan trọngThêm máy mớiTìm kiếmXóaTB Bảo lụtTổ Giao dịch khách hàngBan Giám đốc(1)(2)(3)(2)(1)(2)(3)(2)(4)(2)(4)(2)(6)(5)1-Yêu cầu thêm máy bảo lụt 2-Kết quả3-Yêu cầu xóa máy bảo lụt 4-Yêu cầu tìm kiếm thông tin máy bảo lụt5-Danh sách máy bảo... điện thoại 7-Thiết bị:Chức năng : Lu trữ các thông tin nghiệp vụ về các loại thiết bị đang sử dụng trên mạngTên trờng Chức năng Kiểu Độ dàiMa_Thiet_Bi Mà thiết bị char 1Loai_thiet_bi Loại thiết bị varchar 17Khóa : Ma_Thiet_biRàng buộc : -Mà thiết bị phải đơn trị, không có khoảng trắng. - Các thông tin không rỗng.8 -Loại hỏng: Chức năng : Lu trữ các thông tin nghiệp vụ về các loại hỏng điện . của bài toán chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại . Từ đó thiết kế và xây dựng hệ hổ trợ quyết định chẩn đoán loại hỏng của máy điện thoại thuê bao trên. chẩn đoán loại hỏng điện thoại. Hệ thống báo và xử lý máy hỏng tại Đài 119 Bu Điện TP Nha Trang hiện tại- Khách hàng báo máy hỏng trực tiếp cho Điện thoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.doc, Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.doc, Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.doc

Hình ảnh liên quan

Xây dựng mô hình dữ liệu thực thể - Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.doc

y.

dựng mô hình dữ liệu thực thể Xem tại trang 15 của tài liệu.
Chức năn g: Lu trữ các thông tin về tình hình h hỏng điện thoại - Hệ hỗ trợ chuẩn đoán loại hỏng máy điện thoại.doc

h.

ức năn g: Lu trữ các thông tin về tình hình h hỏng điện thoại Xem tại trang 17 của tài liệu.