0

Danh ngôn về ăn chay

11 3,230 0
  • Danh ngôn về ăn chay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2017, 00:49

Các vĩ nhân nói về ăn chay.Một đời sống mới,một lối sống mới.Hãy ăn chay, sống xanh,,cứu Địa cầu.Thời đại Hoàng Kim sẽ tới.Chúng sinh sẽ sống trong hòa bình,thịnh vượng,an lạc,hạnh phúc mãi mãi.Thời đại mới đang đến. Danh ngôn ăn chay nhà khoa học 1) " Animals are my friends and I don't eat my friends." George Bernard Shaw "Loài vật bạn không ăn bạn bè tôi." 2) "The love for all living creatures is the most noble attribute of man." - Charles Darwin "Tình thương dành cho vạn vật tình thương thánh thiện loài người" 3) You put a baby in a crib with an apple and a rabbit If it eats the rabbit and plays with the apple, I'll buy you a new car." Harvey Diamond "Nếu anh để đứa bé nôi với trái táo thỏ Nếu đứa bé ăn thỏ chơi đuà với táo, sẻ mua cho anh xe mới." 4) "Love animals: God has given them the rudiments of thought and joy untroubled Do not trouble their joy, don't harass them, don't deprive them of their happiness, don't work against God's intent." Fyodor Dostoevsky (1821-1881)Russian novelist "Hảy yêu thương loài vật Thượng Đế ban cho chúng tư tưởng niềm vui không vương vấn hệ lụy Đừng làm cho niềm hoan lạc chúng bị hệ lụy, đừng làm phiền chúng, đừng làm cho chúng niềm hạnh phúc, đừng chống lại ý định Thượng Đế 5) Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution Until we stop harming all other living beings, we are still savages." Thomas Edison "Sự bất bạo động sẻ đem tới đỉnh đạo đức, ý nghỉa Luật Tiến Hoá Chỉ ngừng lại dử với tất sống, sẻ cứu." 6)"Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on earth as much as the evolution to a vegetarian diet." Albert Einstein "Không có lợi ích cho sức khoẻ loài người tăng thêm hội sống sinh vật trái đất Tiến Hoá Ăn Chay." 7) "The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated." Mahatma Gandhi "Sự vỉ đại quốc gia đánh giá qua cách đối với loài vật." 8)I not see any reason why animals should be slaughtered to serve as human diet when there are so many substitutes After all, man can live without meat." Tenzin Gyatso (14th Dalai Lama of Tibet) "Tôi không tìm thấy lý sinh vật bị tàn hại để thoả mãn nhu cầu ăn uống cho loài người, có nhửng thứ khác thực phảm khác thay Thật sự, loài người sống không cần ăn thịt." 9)"Now I can look at you in peace; I don't eat you anymore." Franz Kafka "Bây nhìn anh yên ổn; Tôi không ăn anh nửa." 12) "The more we come in contact with animals and observe their behavior, the more we love them." Immanuel Kant (1724-1804, German philosopher) "Càng giao tiếp với loài vật nhiều chừng quan sát hành động chúng, yêu quí chúng." 13) People are the only animals that drink the milk of the mother of another species All other animals stop drinking milk altogether after weaning It is unnatural for a dog to nurse from a giraffe; a child drinking the milk of a mother cow is just as strange." Michael Klaper, M.D "Loài người động vật uống sửa từ mẩu thân loài sinh vật khác Tất sinh vật hết uống sửa sau ngưng sửa Thật trái với tự nhiên cho loài chó nuôi dưỡng loài hưu; củng thật đứa bé dùng sữa từ bò mẹ." 14) I care not much for a man's religion whose dog and cat are not the better for it." Abraham Lincoln "Tôi không cần thiết tôn giáo loài người loài chó mèo không dung dưởng tốt đẹp hơn." 15) "Teaching a child not to step on a caterpillar is as valuable to the child as it is to the caterpillar." Bradley Miller "Dạy dổ cho đứa bé không dẩm lên loài rít củng tốt đẹp cho đứa bé kể loài rít." 16) "Were it only to learn benevolence to humankind, we should be merciful to other creatures." Plutarch "Chúng ta không nhửng hành xử tốt đẹp với loài người, củng phải đối xử tốt đẹp với loài sinh vật khác." 17)"I have from an early age abjured the use of meat, and the time will come when men such as I look upon the murder of animals as they now look upon the murder of men." Leonardo da Vinci 18) "Tôi đả thệ nguyện từ nhỏ sẻ không ăn thịt, thời điểm đả tới loài người nhìn thấy tàn sát loài vật giống tàn sát nhân loại." "If a man aspires towards a righteous life, his first act of abstinence is from injury to animals." Leo Tolstoy "Nếu người muốn sống sống thánh thiện, việc người làm ngưng tổn hại đến loài vật 19) People often say that humans have always eaten animals, as if this is a justification for continuing the practice According to this logic, we should not try to prevent people from murdering other people, since this has also been done since the earliest of times." Isaac Singer "Con người thường nói nhân loại lúc củng ăn thịt lý để tiếp tục làm Thông thường theo lý lẻ đó, không nên ngăn cản người sát hại người khác điều củng làm từ thời tiền sử." 20) "The animals of the world exist for their own reasons They were not made for humans any more than blacks were made for whites, or woman for man." Alice Walker (Author of 'The Color Purple) "Sinh vật giới tồn có lý chúng Chúng hửu để làm thực phẩm cho nhân loại, ý nghỉa củng không người da đen cho người da trắng phụ nử cho người đàn ông." Ăn chay_lòng từ bi Lòng từ bi người dành cho người hàng xóm, lòng từ bi Thượng Đế dành cho tất chúng sanh 18: 13 ZECHARIAH Ăn thịt đoạt hạt giống từ bi Mahaparinirvana (Phật Giáo) Tất chúng sinh tìm kiếm hạnh phúc, quý vị trải rộng lòng từ bi đến muôn loài Mahavamsa (Phật Giáo) Nếu muốn sống sống thánh thiện việc phải làm tránh gây tổn thương đến loài vật Văn hào Leo Tolstoy Làm quý vị ăn có hai mắt? Will Kellogg Bất lúc nên kiêng cữ thức ăn đem lại bạo lực áp Thomas Tryon Tình thương dành cho tất chúng sinh tính cao thượng người Charles Darwin Ngươi không tìm bình an cho đến người nới rộng lòng từ bi loài sinh linh Bác sĩ Albert Schweizer Làm người phải đồng cảm với muôn loài điều làm trở thành người chân Bác sĩ Albert Schweizer Trở thành người ăn chay dễ dàng cho tăng trưởng tình thương, lòng tốt từ bi bác Hòa thượng Thích Thanh Từ Kiến kỳ sinh, bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục, dĩ quân tử viễn trù giả Giải nghĩa: Khi thấy động vật lúc sống nhẫn tâm mà giết chúng, nghe tiếng kêu thảm thiết chúng không nhẫn tâm ăn thịt chúng, quân tử tránh xa nhà bếp Mạnh Tử Đừng tin loài vật đau đớn loài người Đối với hay chúng đau đớn giống Chúng đau khổ tự cứu Y sĩ thú y Louis J Camuti Nhìn chúng sống chịu nhìn chúng chết Nghe tiếng khóc than chúng ăn thịt chúng Confucius-Khổng tử Nếu thấy cảm giác đau khổ quý vị đừng suy nghĩ nhiều Hãy trả lại sống, đừng ăn thịt Diễn viên điện ảnh Kim Basinger Tôi tin súc vật cảm giác đau đớn thân thể chúng ý thức đau đớn thể xác Tôi tin dao bén chúng Erik Marcus Lòng nhân từ loài vật liên hệ mật thiết với đức tính lương thiện, khẳng định người tàn nhẫn với loài vật người tốt Triết học gia Arthur Schopenhauer Bất tôn giáo triết lý không dựa quý trọng sống - triết lý hay tôn giáo chân Bác sĩ Albert Schweitzer Một chứng kiến tàn bạo ngày liên quan đến việc chăn nuôi gia súc làm thực phẩm quý vị hiểu hàng triệu người nhân từ định không ăn thịt Diễn viên điện ảnh Alec Baldwin Tôi loại người yếu đuối Nhưng trước cảnh tượng mà chứng kiến lò sát sanh, thấy kinh khiếp lòng mềm yếu thương hại Nhà vô địch quần vợt Peter Burwash Cầu mong tất có sống thoát khỏi khổ đau Lời Phật Ăn chay với sức khỏe môi sinh Hãy để thực phẩm thuốc phòng bệnh quý vị - Nhà Y học Hippocrates Công nghiệp thịt bò giết chết công dân Mỹ nhiều chiến tranh bao gồm tất thiên tai tai nạn giao thông hợp lại Nếu quan niệm quý vị thịt bò "thức ăn thực cho người thực" tốt quý vị nên sống gần bệnh viện - Bác sĩ Neal D Barnard Những chất dinh dưỡng đến trực tiếp từ cỏ không chứa đựng độc tố thịt cá nguồn gốc nhiều bệnh tật Hầu hết người đổi sang ăn chay thể nghiệm cải tiến đáng kể sức khỏe, thể chất tốt, sống lâu - Sant Thakar Singh Khi ăn chay, lo nghĩ đến thịt súc vật ăn bị giết bệnh gì, điều làm bữa ăn chay nhiều thú vị J.H Kellog Không ích lợi cho sức khỏe người để có hội sống lâu địa cầu cách ăn chay - Nhà bác học Albert Einstein Con người khôn lớn nhờ vào trái cây, rau cải đậu hạt; thứ cung cấp lượng chống lại bệnh tật; điều giải thích không ăn nhiều rau cải giàu chất vitamin người dễ mắc bệnh nhiều - Liz Szabo Thực phẩm có chất mỡ đường cao sản phẩm từ động vật với chất muối mà lại chất sợi, khoáng chất sinh tố dẫn đến bệnh ung thư, bệnh đường ruột bệnh tim mạch - McLibel Khi quý vị theo cách ăn chay lý sức khỏe tâm tính quý vị thay đổi từ việc sợ chết chuyển sang vui hưởng đời sống - Bác sĩ Dean Ornish Càng ngày người thấu hiểu thực phẩm chay khái niệm hay - Bác sĩ Edward Martin Thực phẩm quý vị lựa chọn ảnh hưởng đến triển vọng lâu dài sức khỏe hành động khác - C Everett Koop Hãy tự bỏ hẳn ăn uống từ thịt động vật hay dùng sản phẩm có sữa bò; đường lối dinh dưỡng sức khỏe lạc quan - Bác sĩ Klaper Lớn lên nông trại gia súc nguyên nhân trở thành người ăn chay, thịt hôi cho môi trường sức khỏe quý vị - Ca nhạc sĩ K D Lang Chúng ta có ngũ cốc, rau quả, phó mát, dưa dầu thực vật Đó thức ăn cung cấp cho chất dinh dưỡng dồi Thịt không nghĩa lý ăn chay đầy đủ cách - Kinh tế gia Adam Smith Một bạn chọn đường trường chay để tránh sát sinh ích lợi thiết thực có sức khỏe trở thành người có đạo đức - Nữ diễn viên Alicia Silverstone Ăn chay với tâm linh,thiền định Tôi khám phá người uống nước ăn chay nghiêm ngặt người số tính chất vĩ đại thông suốt siêu phàm, biện tài vô ngại nhạy cảm Nhà văn tu sĩ Charles Kingley (1819-1875) Hãy nghĩ thật sâu tâm vào hạt sồi Quý vị đem chôn lòng đất mọc lên sồi, đem chôn cừu chẳng mọc lên mà lại bị thúi rữa Kịch Tác Gia George Bernard Shaw Một người có cảm xúc tâm linh mãnh liệt không ăn xác chết Kịch Tác Gia George Bernard Shaw Tôi nghĩ tiến tâm linh đòi hỏi - giai đoạn - phải ngưng tàn sát bạn bè để thỏa mãn cho thể xác Ghandhi Hãy cố gắng sống đời sống sạch, lễ độ đạo đức thân thể đền Thượng Đế Hãy gắng dùng thực phẩm tinh khiết, thức ăn bổ dưỡng tránh xa độc dược Tóm lại người ăn chay mau tiến tâm linh Shri Anandi Ma Thiền định ăn chay quan trọng muốn nâng ý thức lên tới bình diện cao Chúng ta dùng tình thương từ bi muôn loài, đừng để trái tim thành sắt đá, chuyển mục đích cao xa tầm tay với Wai Lana Thức ăn chất hóa học, chất hóa học ảnh hưởng đến ý thức chúng ta; muốn đạt đến tầng giới ý thức cao phải tiêu thụ chất hóa học giúp ích cho thể cho tiến hóa tâm linh Daya-Arjava-Mitahara Các hàng thiện nam thiện nữ tu hành khổ nhọc chốn a lan nhã, trụ nơi từ tâm, trì thuật, cầu giải thoát, hướng đại thừa, ăn thịt nên bị nhiều chướng ngại, công hạnh không thành tựu Cho nên Bồ Tát muốn lợi ích cho chúng sanh, không nên ăn thịt Lời Phật Khi ăn thịt cầm thú khiến lún sâu vào ác nghiệp mà làm cho tâm trí thô trược, không nhạy cảm tâm linh Nó kéo người xuống bình diện cầm thú Ăn thứ giống thứ Đó điều không tránh khỏi Đạo sư Hazur Maharaj Sawan Singh Khi loài vật bị giết, chúng đau đớn, sợ hãi căm hận khiến độc tố tiết thấm vào thịt chúng hại người ăn thịt chúng Vì chấn động lực loài vật thấp loài người, chúng ảnh hưởng đến chấn động lực phát triển trí huệ Thanh Hải Vô Thượng Sư Thân thể đền Thượng Đế Chúng ta cố gắng dùng thức ăn bỗ dưỡng tinh khiết… ăn chay tâm linh mau phát triển Dhyan Yoga Sát sanh ăn thịt động vật hành vi sinh nghiệp chướng nặng nề làm cản trở giải thoát linh hồn - nghiệp phải trả bệnh tật đau khổ Sant Thakar Singh Loại thiền định cho phép ăn thịt mục đích tu hành cao thượng… Một bữa ăn chay cung cấp điều kiện cần thiết cho sức khỏe, thăng thể xác vật chất để ý thức thăng hoa lên trình độ cao bên Sant Thakar Singh Ăn chay-tôn giáo Từ việc ăn thịt sinh ngạo mạn, từ ngạo mạn sinh hoán tưởng sai lầm, từ hoán tưởng sinh tham lam; lý mà cấm ăn thịt Lời Phật Tất thứ thịt chất tinh huyết ô uế, người cầu tịnh không nên ăn Lời Phật Kẻ ưa ăn thịt, thân thể hôi nhơ, tiếng đồn xa, người lành bậc hiền thánh không thích gần gũi, Bồ Tát không nên ăn thịt Lời Phật Ăn thịt sinh nhiều tội ác, làm hư công đức, bị chư Tiên Thánh rời bỏ… Lời Phật Trở thành người ăn chay bước vào suối nguồn dẫn đến Niết Bàn Lời Phật Vì tất loài chúng sinh bình đẳng trai Ta, mà Ta để môn đồ Ta ăn thịt Ta? Ăn thịt Ta không bàn cãi Ta không chấp nhận không chấp nhận thực hành - Ta nghiêm khắc cấm đoán ăn thịt trường hợp Buddha Shakyamuni Người tìm kiếm hạnh phúc thân mà lại hành hạ chém giết chúng sinh khao khát hạnh phúc không tìm hạnh phúc sau chết Buddhist Dhammapada Chúa phán rằng: Ta ban cho đầy đủ loại rau ngũ cốc khắp nơi giới Đó thức ăn Thánh kinh (Genesis 1:29) Thịt có máu sống, không ăn Thánh kinh (Genesis 9:4) Những người ăn thịt người tự đào mồ cho họ Ta nói thật cho biết, kẻ giết người bị người giết Những kẻ ăn thịt động vật bị giết thân thể người giống thi thể người chết The Essene Gospel of Peace, direct translation of early Aramaic texts Bất thứ mà giết chết thức ăn quý vị giết thân thể quý vị, thứ giết thân thể quý vị giết linh hồn quý vị… The Essene Gospel of Peace Chúa phán rằng: Ta ghét cúng dường ta thịt trừu nướng, thịt loài thú béo bổ khác Ta thích máu bò mộng, cừu dê đực Vì ngữa tay xin tội, ta ngoảnh mặt Khi cầu nguyện ta không nghe, bàn tay vấy đầy máu Thánh kinh Isaiah (1:15) Chúng ta có thói quen bắt chước theo hành vi chó sói, beo Hoặc giả tệ hành vi chúng Bản tính bẩm sinh loài thú an Còn chúng ta, Thượng Đế ban cho vinh hạnh biết nói, biết cảm giác biết suy nghĩ công lẽ phải Nhưng ngược lại lại xấu xa loài thú Thánh Chrysotom Chúng ta tập kiêng ăn thịt để chinh phục thể xác Những thức ăn không tinh khiết thịt cầm thú phát xuất từ nguồn gốc tà ác ăn thịt ô uế Thánh John Chrysotom Thịt cầm thú thức ăn không tinh khiết ô uế người ngoại đạo thờ cúng ma quỷ; với cúng thần ngày Lễ không sạch, người trở thành người ăn đồng hành với với Ác Quỷ Clementine Homiles Ăn thịt phải sát hại sinh mạng chúng sinh khác Sự sát sinh cản trở đường tìm đến hạnh phúc Thiên Đường, đừng có ăn thịt Manu-Samhita Bởi không giết hại chúng sinh xứng đáng thích hợp cho cứu rỗi Manu-samhita 6.60 Người làm tổn hại chúng sinh vô tội cho hưởng thụ không tìm hạnh phúc đời đời sau Manu-samhita 5.45 Những người lo lắng ích lợi cho thân nên kiêng ăn thịt tội lỗi sinh tàn ác cướp sống Mahabharata, Anu.115.33 Làm thương yêu Thượng Đế mà không thương yêu Ngài? Những chúng sinh thở thở sống Thượng Đế Dada J.P.Vaswani Chiến tranh giết chóc Từ thời thơ ấu nguyện bỏ dùng thịt, thời gian tới loài người đứng nhìn sát hại loài vật họ đứng nhìn chém giết người.Nhà danh họa, điêu khắc, khoa học gia đại tài Leonardo Da Vinci Chúng ta tiêu thụ xác thú vật ăn cho ngon miệng, say mê hưởng thụ để lò sát sinh ngày tràn đầy tiếng la thét sợ hãi đau đớn Nhà văn - thi sĩ Robert Louis Stevenson "Hành động giết chết bò chẳng khác hành động vặn cổ người vậy" Isaiah 66:3, Old Testament Prophet Không bạo lực dẫn đến đạo lý cao thượng, mục đích tiến hóa Chúng ta người man rợ ngừng sát hại tất chúng sinh khác Thomas Edison, inventor Bao lâu mà người giết hại động vật họ tàn sát lẫn Thực vậy, mà trồng hạt giống giết chóc đau đớn gặt hái hạnh phúc tình thương Nhà toán học Pythagoras Con người sống khỏe mạnh mà không cần phải giết động vật để ăn; cho nên, ăn thịt góp phần việc giết hại động vật vô tội để thỏa mãn ăn uống mà Đó hành động trái đạo đức Văn hào Leo Tolstoy 10 Sự sát sanh bàn ăn nhiều chiến trận Chân ngôn Catalan Chúng ta Thượng Đế Trong cầu xin Thượng Đế tha tội cho chúng ta, ngược lại tiếp tục phạm tội sát hại sinh mạng chúng sinh khác Văn hào Isaac Bashevis Singer Giết thể xác ăn thịt nó, đời tàn ác, đau khổ, tim sắc đá nữa; thí chủ ăn thịt, lòng nhân từ giàu tình cảm thí chủ để đâu? Đại Sư Liên Chi Sự sát sinh làm cho người vốn có tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha người thân mình, trở thành kẻ bạo Văn hào Léon Tolstoi Dù trùng bò đất rực rỡ ánh sáng thiêng liêng Khi giết chết sinh vật quý vị giết chết Thượng Đế Nhà văn thiên nhiên học Charles Darwin Nếu lò sát sinh có tường kiếng người ăn chay Ca sĩ nhạc sĩ Paul and Linda McCartney …Để có miếng thịt bàn sinh vật sống phải bị cắt cổ lột da Ca nhạc sĩ Paul McCartney Ồ, người bạn ơi, xin đừng làm nhơ nhớp thân thể với thức ăn tội lỗi Chúng ta có bắp đầy đồng, có táo thơm cành nặng trĩu, có nho chín căng phồng cây, có thảo mộc hương vị ngào, có rau xanh luột mềm bếp lửa Trái đất đủ sức cung cấp nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng vô hại, khoản đãi quý vị bữa tiệc không dính líu đến chém giết đổ máu Nhà toán học Pythagoras Nhà nhà chúng sanh vô sát nghiệp Lo giới động đao binh! Lời Phật Bắt đầu cho bữa ăn an lành nhận thức ăn thịt vấn đề người ăn mặn mà vấn đề động vật bị dày vò giết chết Norm Phelps Ăn Chay Có Thể Tránh Mọi Xung Đột Xã Hội Ăn Chay Sẽ Tránh Được Sự Hư Hại Môi Sinh Ăn Chay Để Giải Quyết Nạn Nghèo Đói Đạo Phật thuyết ăn chay 11 ... bữa ăn an lành nhận thức ăn thịt vấn đề người ăn mặn mà vấn đề động vật bị dày vò giết chết Norm Phelps Ăn Chay Có Thể Tránh Mọi Xung Đột Xã Hội Ăn Chay Sẽ Tránh Được Sự Hư Hại Môi Sinh Ăn Chay. .. phép ăn thịt mục đích tu hành cao thượng… Một bữa ăn chay cung cấp điều kiện cần thiết cho sức khỏe, thăng thể xác vật chất để ý thức thăng hoa lên trình độ cao bên Sant Thakar Singh Ăn chay- tôn... người đổi sang ăn chay thể nghiệm cải tiến đáng kể sức khỏe, thể chất tốt, sống lâu - Sant Thakar Singh Khi ăn chay, lo nghĩ đến thịt súc vật ăn bị giết bệnh gì, điều làm bữa ăn chay nhiều thú
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh ngôn về ăn chay, Danh ngôn về ăn chay, Danh ngôn về ăn chay