0

Đề khảo sát môn Văn 7 đầu năm

2 9,206 56

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

Phòng GD Tĩnh Gia Trờng THCS Hải Thanh Bài kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Môn Ngữ Văn 7 Thời gian 60 phút Họ và tên: Lớp Điểm Giáo viên coi thi (Kí và ghi rõ họ tên) . Giáo viên chấm thi (Kí và ghi rõ họ tên) . . . . . I. Phần Trắc nghiệm (5 điểm) Câu I: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái phơng án trả lời đúng 1. Có bao nhiêu kiểu hoán dụ? A. 1 C. 3 B. 2 D. 4 2. Xác định tên tác giả và ngôi kể cho văn bản "Bài học đờng đời đầu tiên" A. Nguyễn Tuân, ngôi thứ nhất B. Tạ Duy Anh, ngôi thứ hai C. Tô Hoài, ngôi thứ nhất D. Võ Quảng, ngôi thứ nhất Câu II: (1 điểm) Điền đúng, sai vào ô trống. Nếu đúng điền Đ, nếu sai điền S 1. Giữa so sánh và ẩn dụ không có nét giống nhau. 2. ẩn dụ hay còn gọi là so sánh ngầm Câu III. (2 điểm) ghép cột A với cột B để có kết quả đúng A: Các ví dụ B: Các phép tu từ 1. Ngày ngày mặt trời đi qua trong lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ a. So sánh 2. Đen nh cột nhà cháy b. Nhân hoá 3. Tre giữ làng, giữ nớc, giữ mái nhà tranh . c. ẩn dụ 4. Ngày Huế đổ máu Chú Hà Nội về . d. Hoán dụ II. Phần tự luận (5 điểm) Hãy tả cảnh biển quê hơng em vào lúc bình minh (viết khoảng 10 - 20 câu) . . . . . . . . . . . . . . Phòng GD Tĩnh Gia Trờng THCS Hải Thanh Bài kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Môn Ngữ Văn 7 Thời gian 60 phút Họ và tên: Lớp . dụ? A. 1 C. 3 B. 2 D. 4 2. Xác định tên tác giả và ngôi kể cho văn bản "Bài học đờng đời đầu tiên" A. Nguyễn Tuân, ngôi thứ nhất B. Tạ Duy Anh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát môn Văn 7 đầu năm, Đề khảo sát môn Văn 7 đầu năm,