140 TRANG tài LIỆU điện XOAY CHIỀU 2017

139 491 0
140 TRANG tài LIỆU điện XOAY CHIỀU 2017

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... Nguyễn Vũ Minh TÀI LIỆU ĐIỆN XOAY CHIỀU VD23 : Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện có điện trở hiệu điện tức thời hai đầu điện trở A Chậm pha dòng điện B Nhanh pha dòng điện C Cùng pha... sai? A Phần tử R cho dòng điện qua tỏa nhiệt B Tụ điện không cho dòng điện chiều qua C Cuộn dây chức ngăn cản với dòng điện xoay chiều D Tụ điện cho dòng điện xoay chiều qua cản trở VD3 : Chọn... dòng điện xoay chiều, tác dụng cản trở dòng điện chiều B.Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều C.Hiệu điện hai đầu cuộn cảm pha với cường độ dòng điện D.Cường độ dòng điện

Ngày đăng: 02/02/2017, 12:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan