0

Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++

29 662 1
  • Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 14:08

Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++ sanghv@hvtc.edu.vnsanghv@hvtc.edu.vnLập trình hướng đối tượngLập trình hướng đối tượngHà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiLập trình hướng đối tượng với C++GV: Hà Văn SangKhoa HTTT – HVTCEmail: sanghv@gmail.comHomepage: www.hvtc.edu.vn/sanghv2008-2009Object Oriented Programing– Information Systems Department2Chương IChương IObject Oriented Programing– Information Systems Department3Giới thiệuGiới thiệuTổng quanLập trình hướng đối tượngLập trình định hướng đối tượngObject Oriented Programming (OOP)Được xem là: Cách tiếp cận mới, hiệu quả hơnGiúp tăng năng suấtDễ dàng bảo trì, sửa đổi, nâng cấpMục đích: Giảm bớt thao tác viết trìnhMô tả chân thực thế giới thựcVậy OOP khó học hay dễ học ?Object Oriented Programing– Information Systems Department41. Tổng quan về các kỹ thuật lập trình1. Tổng quan về các kỹ thuật lập trình1.1 Lập trình tuyến tính1.2 Lập trình cấu trúc1.3 Lập trình môđun1.4 Nhược điểm của lập trình cấu trúc1.5 Lập trình hướng đối tượngObject Oriented Programing– Information Systems Department51.1 Lập trình tuyến tính1.1 Lập trình tuyến tínhLập trình tuyến tính :•Còn gọi là lập trình phi cấu trúc•Giải quyết các bài toán tương nhỏ, đối đơn giảnĐặc điểm:•Chỉ gồm một chương trình chính•Gồm một dãy tuần tự các câu lệnh•Chương trình ngắn, ít hơn 100 dòngObject Oriented Programing– Information Systems Department61.1 Lập trình tuyến tính (tiếp)1.1 Lập trình tuyến tính (tiếp)Nhược điểm:Không sử dụng lại được các đoạn mãKhông có khả năng kiểm soát phạm vi truy xuất dữ liệuMọi dữ liệu trong chương trình là toàn cụcDữ liệu có thể bị sửa đổi ở bất cứ vị trí nào trong chương trìnhKhông đáp ứng được việc triển khai phần mềmObject Oriented Programing– Information Systems Department71.2 Lập trình cấu trúc1.2 Lập trình cấu trúcRa đời vào những năm 70:Chương trình được chia nhỏ thành chương trình con:Thủ tục (Procedure)Hàm (Function)Các chương trình con:Độc lập với nhau và có dữ liệu riêngTrao đổi qua: tham số và biến toàn cụcObject Oriented Programing– Information Systems Department81.2 Lập trình cấu trúc (tiếp)1.2 Lập trình cấu trúc (tiếp)Xuất hiện khái niệm trừu tượng hoáLà khả năng quan sát sự vật mà:Không quan tâm tới các chi tiết không quan trọng bên trongKhông quan tâm tới việc thực hiện như thế nàoTrừu tượng hoá dữ liệu Trừu tượng hoá thao tácNgôn ngữ lập trình cấu trúc:C, PascalFoxpro …Object Oriented Programing– Information Systems Department91.3 Lập trình môđun1.3 Lập trình môđunVới lập trình môđun:Các thủ tục có chung một chức năng được nhóm lại với nhauChương trình được chia thành nhiều phần nhỏCác phần tương tác thông qua việc gọi thủ tụcMỗi mô đun có dữ liệu của riêng nóObject Oriented Programing– Information Systems Department101.4 Nhược điểm của lập trình truyền thống1.4 Nhược điểm của lập trình truyền thốngNhược điểm:Chương trình khó kiểm soátKhó khăn trong việc bổ sung, nâng cấp chương trìnhKhi thay đổi, bổ sung dữ liệu dùng chung thì phải thay đổi gần như tất cả thủ tục/hàm liên quanKhả năng sử dụng lại các đoạn mã chưa nhiềuKhông mô tả đầy đủ, trung thực hệ thống trong thực tế[...]... Tổng quan về các kỹ thuật lập trình 1. Tổng quan về các kỹ thuật lập trình 1.1 Lập trình tuyến tính1.2 Lập trình cấu trúc1.3 Lập trình mơđun1.4 Nhược điểm của lập trình cấu trúc1.5 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing– Information Systems Department132. Một số khái niệm cơ bản2. Một số khái niệm cơ bản2.1 Hệ thống hướng đối tượng 2.2 Đối tượng 2.3 Thuộc tính &... Information Systems Department142.1 Hệ thống hướng đối tượng 2.1 Hệ thống hướng đối tượng Là hệ thống có đặc điểm sau:Gồm tập hợp các đối tượng Sự đóng gói của 2 thành phần:Dữ liệu (thuộc tính của đối tượng) Các thao tác trên dữ liệuCác đối tượng có thể kế thừa các đặc tính của đối tượng khácHoạt động thơng qua sự tương tác giữa các đối tượng nhờ cơ chế truyền thông điệpThông báoGửi... thựcCơ sở dữ liệu hướng đối tượng Hệ siêu văn bản, đa phương tiệnTrí tuệ nhân tạo Lập trình song song, mạng nơron … Object Oriented Programing– Information Systems Department51.1 Lập trình tuyến tính1.1 Lập trình tuyến tính Lập trình tuyến tính :•Cịn gọi là lập trình phi cấu trúc•Giải quyết các bài tốn tương nhỏ, đối đơn giảnĐặc điểm:•Chỉ gồm một chương trình chính•Gồm một... thiệuTổng quan Lập trình hướng đối tượng  Lập trình định hướng đối tượng Object Oriented Programming (OOP)Được xem là: Cách tiếp cận mới, hiệu quả hơnGiúp tăng năng suấtDễ dàng bảo trì, sửa đổi, nâng cấpMục đích: Giảm bớt thao tác viết trình Mơ tả chân thực thế giới thựcVậy OOP khó học hay dễ học ? Object Oriented Programing– Information Systems Department81.2 Lập trình cấu trúc... điệp2.6 Truyền thông điệpThông điệp:Là phương tiện để đối tượng này chuyển yêu cầu tới đối tượng khác.Một thông điệp bao gồm:Handle của đối tượng đích (đối tượng chủ)Tên phương thức cần thực hiệnCác thông tin cần thiết khác (tham số)Hệ thống yêu cầu đối tượng thực hiện phương thức như sau:Gửi thơng báo và tham số cho đối tượng Kiểm tra tính hợp lệ của thông báoGọi thực hiện... lạiTạo ra các chương trình an tồn, bảo mậtDễ dàng mở rộng và nâng cấpRút ngắn thời gian xây dựng hệ thốngTăng năng xuất và hiệu quả hơnChương trình được thiết kế theo đúng qui trình Object Oriented Programing– Information Systems Department91.3 Lập trình mơđun1.3 Lập trình mơđun Với lập trình mơđun:Các thủ tục có chung một chức năng được nhóm lại với nhauChương trình được chia... Oriented Programing– Information Systems Department152.2 Đối tượng (Object)2.2 Đối tượng (Object)Là khái niệm trừu tượng phản ánh các thực thể trong thế giới thựcCó thể là một thực thể vật lýCó thể là một khái niệm trừu tượng Được định nghĩa là sự thể hiện của một lớpChính là các thực thể trong hệ thống hướng đối tượng Một đối tượng là sự đóng gói 2 thành phần:Trạng thái (state)... Department121.5 Lập trình hướng đối tượng 1.5 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing– Information Systems Department162.3 Thuộc tính & phương thức2.3 Thuộc tính & phương thứcThuộc tính bao gồm:Hằng, biếnTham số nội tạiThuộc tính được xác định kiểu, gồm:Kiểu cổ điểnKiểu do người dùng định nghĩaPhương thức là:Các hàm nội tại của đối tượng Có kiểu trả vềTên... Department61.1 Lập trình tuyến tính (tiếp)1.1 Lập trình tuyến tính (tiếp)Nhược điểm:Khơng sử dụng lại được các đoạn mãKhơng có khả năng kiểm sốt phạm vi truy xuất dữ liệuMọi dữ liệu trong chương trình là tồn cụcDữ liệu có thể bị sửa đổi ở bất cứ vị trí nào trong chương trình Khơng đáp ứng được việc triển khai phần mềm Object Oriented Programing– Information Systems Department121.5 Lập trình. .. Information Systems Department81.2 Lập trình cấu trúc (tiếp)1.2 Lập trình cấu trúc (tiếp)Xuất hiện khái niệm trừu tượng hốLà khả năng quan sát sự vật mà:Khơng quan tâm tới các chi tiết không quan trọng bên trongKhông quan tâm tới việc thực hiện như thế nàoTrừu tượng hố dữ liệu Trừu tượng hố thao tácNgơn ngữ lập trình cấu trúc:C, PascalFoxpro … Object Oriented Programing– . sanghv@hvtc.edu.vnsanghv@hvtc.edu.vnLập trình hướng đối tượngLập trình hướng đối tượngHà Văn SangKhoa HTTT,Academy Of Finance, HanoiLập trình hướng đối tượng với C++GV: Hà Văn. Department111.5 Lập trình hướng đối tượng1 .5 Lập trình hướng đối tượng Là phương pháp lập trình: Mô tả chính xác các đối tượng trong thế giớiLấy đối tượng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++, Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++, Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++

Hình ảnh liên quan

 Lớp hình phẳng  Lớp động vật - Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++

p.

hình phẳng  Lớp động vật Xem tại trang 18 của tài liệu.
2.10 Sự đa hình2.10 Sự đa hình - Lập trình hướng đối tượng lập trình với C++

2.10.

Sự đa hình2.10 Sự đa hình Xem tại trang 23 của tài liệu.