0

Đề thi học kì 1 môn địa 6,7,8,9 quận 2 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)

14 512 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016, 22:21

TRƯỜNG THCS:…………………………… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2 HỌ VÀ TÊN: ……………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP:………………………………………… Năm học: 2016-2017 Số phòng Số báo danh Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  -ĐIỂM Lời phê giám khảo Chữ kí GK1 Chữ kí GK2 SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ ĐỀ: I/ PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày vận động tự quay quanh trục Trái Đất? Thời gian Trái Đất quay vòng quanh trục bao lâu? Và sinh hệ nào? Câu 2: (2.0 điểm) a Cấu tạo bên Trái đất gồm lớp? Hãy kể tên lớp? Nêu độ dày, trạng thái lớp? b Theo em lớp quan trọng nhất? Vì sao? Câu 3: (1.0 điểm) Vì Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh tượng mùa? HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT  II/ PHẦN KỸ NĂNG: (5.0 điểm) Câu 1: (1.0 điểm) Trên đồ người ta đo khoảng cách từ phà Cát Lái đến UBND Quận cm Biết tỉ lệ đồ : 150.000 Hỏi khoảng cách thực tế từ phà Cát Lái đến UBND Quận mét? Câu 2: (3.0 điểm) Dựa vào hình sau: a Em xác định tọa độ địa lí điểm: A{ B{ C{ *A *B b Em xác định hướng: - Từ C  B: hướng ……………………………………………………………………………… - Từ A  C: hướng ……………………………………………………………………………… - Từ B  A: hướng ……………………………………………………………………………… Câu 3: (1.0 điểm) Dựa vào hình sau em cho biết núi già núi trẻ khác nào? HẾT TRƯỜNG THCS:…………………………… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2 HỌ VÀ TÊN: ……………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP:………………………………………… Năm học: 2016-2017 Số phòng Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP Số báo danh SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  -UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017 MÔN: ĐỊA LÍ I/ PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày vận động tự quay quanh trục Trái Đất? Thời gian Trái Đất quay vòng quanh trục bao lâu? Và sinh hệ nào? - Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông (0.5 điểm) - Thời gian Trái Đất quay vòng quanh trục 24 (0.25 điểm)  Hệ quả: - Khắp nơi Trái Đất có ngày đêm (0.5 điểm) - Giờ giấc nơi khác (0.25 điểm) - Các vật chuyển động bề mặt Trái Đất bị lệch hướng, nửa cầu bắc vật chuyển động bị lệch bên phải, nửa cầu nam vật chuyển động bị lệch bên trái (0.5 điểm) Câu 2: (2.0 điểm) a Cấu tạo bên Trái đất gồm lớp? Hãy kể tên lớp? Nêu độ dày, trạng thái lớp? (1.5 điểm) Lớp Độ dày Trạng thái Lớp vỏ Trái Đất Từ 5km đến 70 km rắn Lớp trung gian Gần 3000 km từ quánh dẻo đến lỏng Lớp lõi Trên 3000 km lỏng ngoài, rắn b Theo em lớp quan trọng nhất? Vì sao? (0.5 điểm) Vỏ Trái Đất quan trọng Vì nơi tồn thành phần tự nhiên Trái đất không khí, nước, sinh vật… xã hội loài người Câu 3: (1.0 điểm) Vì Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh tượng mùa? Do chuyển động quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi, hướng phía, nên hai nửa cầu Bắc Nam luân phiên chúc ngả phía Mặt Trời sinh tượng mùa năm II/ PHẦN KỸ NĂNG: (5,0 điểm) Câu 1: (1.0 điểm) Trên đồ người ta đo khoảng cách từ phà Cát Lái đến UBND Quận 4cm Biết tỉ lệ đồ : 150.000 Hỏi khoảng cách thực tế từ phà Cát Lái đến UBND Quận mét? Khoảng cách thực tế từ phà Cát Lái đến UBND Quận là: x 150.000 = 600000 cm = 6000 m Câu 2: (3.0 điểm) a Xác định tọa độ địa lí điểm: đáp án đúng: 0.5 điểm 30o Đ 0o A{ 10o T 15o N B{ b Xác định hướng: hướng đúng: 0.5 điểm - Từ C  B: hướng tây bắc – đông nam - Từ A  C: hướng đông nam – tây bắc C{ 20o T 10o B HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT  Từ B  A: hướng tây nam – đông bắc Câu 3: (1.0 điểm) Sự khác núi già núi trẻ: - Núi già: đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng nông rộng (0.5 điểm) - Núi trẻ: đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu hẹp (0.5 điểm) HẾT TRƯỜNG THCS: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2 HỌ VÀ TÊN: ……………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP:………………………………………… Năm học: 2016-2017 Số phòng Số báo danh Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 MÔN: ĐỊA LÍ SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  -ĐIỂM Lời phê giám khảo Chữ kí GK1 Chữ kí GK2 SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ I Phần tự luận: điểm Câu 1: (2.0 điểm) Hãy nêu nguyên nhân, hậu ô nhiễm không khí đới ôn hòa? Là học sinh em phải làm để góp phần bảo vệ không khí lành? Câu 2: (1.5 điểm) Hoang mạc thường phân bố đâu? Cho biết đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc? Câu 3: (1.5 điểm) Cho biết đặc điểm thực vật động vật thích nghi môi trường đới lạnh? II.Phần kỹ năng: (5 đ) Câu 1: (1.5 điểm) Cho cụm từ : khí hậu lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật nghèo nàn, người sinh sống Hãy lập sơ đồ theo mẫu thể mối quan hệ môi trường người đới lạnh? HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT  Băng tuyết phủ quanh năm Câu 2: (2.5 điểm) Phân tích biểu đồ để thấy mối quan hệ dân số với lương thực châu Phi % 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1975 Gia tăng dân số tự nhiên Gia tăng D/s tự nhiên Sản lượng lương thực SLLT Bình quân lương thực Bình quân LT theo đầu người năm 1980 1985 theo đầu người 1990 Biểu đồ thể mối quan hệ D/s LT châu Phi Biểu đồ thể mối quan hệ dân số lương thực châu Phi giai đoạn 1975 - 1990 giai đoạn 1975 - 1990 Câu 3: (1.0 điểm) Dựa vào bảng số liệu đây, tính mật độ dân số Việt Nam giới Tên nước Diện tích (km2 ) Dân số ( triệu người) Việt Nam 329314 90,3 Thế giới 135641000 6457,0 TRƯỜNG THCS: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2 HỌ VÀ TÊN: ……………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP:………………………………………… Năm học: 2016-2017 Số phòng Số báo danh MÔN: ĐỊA LÍ Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  ĐÁP ÁN I Phần tự luận: đ Câu 1: Hãy nêu nguyên nhân , hậu ô nhiễm không khí đới ôn hòa ? Là học sinh em phải làm để góp phần bảo vệ không khí lành ? (2 đ) - Nguyên nhân : + Do khói bụi từ nhà máy xe cộ (0,25 đ) cháy rừng , núi lửa phun trào (0,25 đ) + Do chất đốt sinh hoạt , bất cẩn sử dụng lượng nguyên tử (0,25 đ) - Hậu : gây hiệu ứng nhà kính , mưa axit, (0,25 đ) gây bệnh đường hô hấp , thủng tầng ôzon…(0,25 đ) - Là học sinh : Em trồng chăm sóc xanh (0,25 đ) Sử dụng phương tiện giao thông công cộng (0,25 đ)Tuyên truyền người xung quanh ý thức bảo vệ môi trường không khí (0,25 đ) Câu 2: Hoang mạc thường phân bố đâu?Cho biết đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc? (1,5 đ) - Vị trí : Phân bố chủ yếu dọc theo hai đường chí tuyến(0,25 đ) đại lục Á- Âu (0,25 đ) - Khí hậu : Có khí hậu vô khô hạn, khắc nghiệt (0,25 đ) Lượng mưa năm thấp , (0,25 đ) lượng bốc lại lớn (0,25đ) Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn (0,25 đ) Câu 3: Cho biết đặc điểm thực vật động vật thích nghi môi trường đới lạnh? (1,5đ) - Thực vật : Phát triển mùa hạ ngắn ngủi (0,25 đ) thấp lùn để tránh gió (0,25đ) - Động vật : Nhờ có lớp mỡ dày (0,25 đ) lông dày lông không thấm nước (0,25đ) Một số loài ngủ đông (0,25 đ) hay di cư để tránh lạnh buốt mùa đông (0,25đ) II Phần kỹ năng: đ Câu 1: Khí hậu lạnh ( 0,25 đ) Băng tuyết phủ quanh năm Rất người sinh sống (0,25 đ) Thực vật nghèo nàn ( 0,25 đ) Vẽ hướng mũi tên 0,75 đ Câu 2: Phân tích biểu đồ để thấy mối quan hệ dân số với lương thực châu Phi (2,5 đ) - Gia tăng dân số tự nhiên tăng (0,25 đ) từ 100% lên 160% ( 0,25 đ) - Sản lượng lương thực tăng (0,25 đ) từ 100% lên 110% ( 0,25 đ) - Bình quân lương thực theo đầu người giảm (0,25 đ) từ 100% xuống 80% ( 0,25 đ) HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT  - Do gia tăng dân số tự nhiên châu Phi tăng nhanh(0,25 đ) sản lượng lương thực tăng chậm (0,25 đ) nên bình quân lương thực theo đầu người châu Phi ngày thấp ( 0,5 đ) Câu 3: Mật độ dân số Việt Nam là: 90300000: 329314 = 274 người/ km2 (0,5 đ) Mật độ dân số giới là: 6457000000: 135641000 = 48 người/ km2 (0,5 đ) TRƯỜNG THCS: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2 HỌ VÀ TÊN: ……………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP:………………………………………… Năm học: 2016-2017 Số phòng Số báo danh Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 MÔN: ĐỊA LÍ SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  -ĐIỂM Lời phê giám khảo Chữ kí GK1 Chữ kí GK2 SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ I Phần tự luận: (5.0 điểm) Câu 1: (1.5 điểm) Nêu thành tựu bật sản xuất nông nghiệp nước Châu Á? Câu 2: (2.0 điểm) Nêu đặc điểm dân cư khu vực Nam Á? Câu 3: (1.5 điểm) Cho biết đặc điểm kinh tế khu vực Tây Nam Á? II Phần kỹ năng: (5.0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Bảng cấu tổng sản phẩm nước (GDP) Ấn Độ Tỉ trọng cấu GDP (%) Các ngành kinh tế 1995 1999 2001 Nông - Lâm- Thủy sản 28,4 27,7 25,0 Công nghiệp – Xây dựng 27,1 26,3 27,0 Dịch vụ 44,5 46,0 48,0 Nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế Ấn Độ? Sự chuyển dịch phản ánh xu hướng phát triển kinh tế nào? HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT  - Câu 2: (1.0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau cho biết: Sản lượng khai thác than dầu mỏ số nước Châu Á năm 1998 Sản lượng than (triệu tấn) Khai thác Tiêu dùng 1250 1228 3,6 132 60,3 14 Trung Quốc Nhật Bản In-đô-nê-xi-a A-rập-xê-út Cô-oét Ấn Độ 297,8 312 a Những nước khai thác than dầu mỏ nhiều nhất? Sản lượng dầu mỏ (triệu tấn) Khai thác Tiêu dùng 161 173,7 0,45 214,1 65,48 45,21 431,12 92,4 103,93 43,6 32,97 71,5 b Những nước sử dụng sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu? Câu 3: (2.0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Bảng dân số, diện tích khu vực Châu Á năm 2001 Khu vực Đông Á Nam Á Đông Nam Á Trung Á Tây Nam Á Diện tích (nghìn km2) Dân số (triệu người) 11762 4489 4495 4002 7016 1503 1356 519 56 286 a Kể tên hai khu vực đông dân châu Á? _ b Tính mật độ dân số khu vực Đông Á, Nam Á Đông Nam Á TRƯỜNG THCS: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2 HỌ VÀ TÊN: ……………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP:………………………………………… Năm học: 2016-2017 Số phòng Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 MÔN: ĐỊA LÍ Số báo danh SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  -UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017 MÔN: ĐỊA LÍ I Phần tự luận: đ Câu Nêu thành tựu bật sản xuất nông nghiệp nước Châu Á ? 1,5 đ - Sản lượng lúa gạo cao, (0,25 đ) đạt 93% toàn TG(0,25 đ) - Trung Quốc Ấn Độ thường xuyên thiếu lương thực, (0,25 đ) đủ dùng dư để xuất (0,25 đ) - Thái Lan Việt Nam nước xuất gạo đứng nhất, nhì giới (0,5 đ) Câu Nêu đặc điểm dân cư khu vực Nam Á? đ - Dân đông đứng thứ hai Châu Á (0,25 đ) Mật độ dân số cao Châu Á (0,25 đ) - Dân cư phân bố không đều, (0,25 đ) đông đúc vùng đồng bằng, ven biển, (0,25 đ) vùng có mưa nhiều; (0,25 đ) thưa thớt vùng đồi núi, hoang mạc mưa (0,25 đ) - Có nhiều tôn giáo: (0,25 đ) Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Hồi (0,25 đ) Câu 3: Cho biết đặc điểm kinh tế khu vực Tây Nam Á?1,5 đ - Nông nghiệp: trồng lúa mì, chà là, (0,25 đ) chăn nuôi du mục (0,25 đ) dệt thảm (0,25 đ) - Công nghiệp thương mại phát triển, (0,25 đ) công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ(0,25 đ) để xuất sang khu vực Bắc Mĩ, Tây Âu, Đông Á…(0,25 đ) II.Phần kỹ năng: đ Bảng cấu tổng sản phẩm nước (GDP) Ấn Độ Tỉ trọng cấu GDP (%) Các ngành kinh tế 1995 1999 2001 Nông - Lâm- Thủy sản 28,4 27,7 25,0 Công nghiệp – Xây dựng 27,1 26,3 27,0 Dịch vụ 44,5 46,0 48,0 Nhận xét chuyển dịch cấu kinh tế Ấn Độ ( 1,5 đ) Từ 1995-2001 ta thấy: + Tỉ trọng ngành nông –lâm –thủy sản giảm 3,4% ( 0,5 đ) + Tỉ trọng ngành công nghiệp –xây dựng từ 1995-1999 giảm 0,8 %, từ 1999-2001 tăng 0,7 % ( 0,5 đ) + Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 3,5 % ( 0,5 đ) Sự chuyển dịch phản ánh xu hướng phát triển kinh tế nào? Sự chuyển dịch cho thấy Ấn Độ thực công nghiệp hóa đại hóa đất nước( 0,5 đ) Những nước khai thác than dầu mỏ nhiều nhất? (Trung Quốc, A-rập-xe-út, Cô-óet) ( 0,5 đ) Những nước sử dụng sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu? HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT  (In-đô-nê-xi-a, A-rập-xe-út, Cô-óet) ( 0,5 đ) a Kể tên hai khu vực đông dân châu Á? (Đông Á Nam Á) ( 0,5 đ) b Tính mật độ dân số khu vực châu Á Mật độ dân số Đông Á: 1503 x 1000000 = 128 ( người/km2) ( 0,5 đ) 11762 x 1000 Mật độ dân số Nam Á: 1356 x 1000000 = 302 ( người/km2) ( 0,5 đ) 4489 x 1000 Mật độ dân số Đông Nam Á: 519 x 1000000 = 115 ( người/km2) ( 0,5 đ) 4495 x 1000 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I/ PHẦN TỰ LUẬN: (5.0 điểm) Câu 1: (2.5 điểm) Cho biết mạnh kinh tế tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc? Giải thích nơi có mạnh này? Câu 2: (1.5 điểm) Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp vùng Đồng sông Hồng? Câu 3: (1.0 điểm) a Nêu trung tâm kinh tế vùng Đồng sông Hồng? b Cho biết vai trò vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? II/ PHẦN KỸ NĂNG: (5.0 điểm) Câu 1: (3.0 điểm) Dựa vào bảng số liệu giá trị sản xuất công nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ (đơn vị: tỉ đồng) Tây Bắc Đông Bắc 1995 320,5 6179,2 2000 541,1 10657,7 2002 696,2 14301,3 a Vẽ biểu đồ cột thể giá trị sản xuất công nghiệp hai tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc b Nhận xét phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Tây Bắc Đông Bắc thời kỳ 19952002? So sánh giá trị sản xuất công nghiệp Đông Bắc với Tây Bắc? Câu 2: (2.0 điểm) Dựa vào bảng số liệu diện tích đất nông nghiệp, dân số nước Đồng sông Hồng năm 2002: Cả nước Đồng sông Hồng Đất nông nghiệp (nghìn ha) 9406,8 855,2 Dân số (triệu người) 79,7 17,5 Bình quân đất nông nghiệp (ha/người) a Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người (ha/người)? b Nêu nhận xét bình quân đất nông nghiệp theo đầu người Đồng sông Hồng so với nước năm 2002?  HẾT  UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017 MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP I/ PHẦN TỰ LUẬN: (5.0 điểm) Câu 1: (2.5 điểm) Cho biết mạnh kinh tế tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc? Giải thích nơi có mạnh này? + Tiểu vùng Đông Bắc: - Khai thác khoáng sản, phát triển nhiệt điện, trồng rừng, công nghiệp, du lịch sinh thái, nuôi trồng đánh bắt thủy sản du lịch biển (1.0 điểm) - Vì vùng có nhiều khoáng sản, khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh, có nhiều rừng (0.5 điểm) + Tiểu vùng Tây Bắc: - Phát triển thủy điện, trồng rừng, công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn (0.5 điểm) - Vì vùng có núi cao, sông ngòi chảy độ dốc lớn, có nhiều rừng đồng cỏ cao nguyên.(0.5 điểm) Câu 2: (1.5 điểm) Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp vùng Đồng sông Hồng? - Đứng thứ hai nước diện tích sản lượng lương thực.(0.25 điểm) - Năng suất lúa cao nước nhờ trình độ thâm canh cao sở hạ tầng hoàn thiện.(0.5 điểm) - Vụ đông với nhiều ưa lạnh trở thành vụ chính.(0.25 điểm) - Chăn nuôi gia súc (đặc biệt lợn) chiếm tỉ trọng lớn nước.(0.25 điểm) - Ngành đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản ý phát triển.(0.25 điểm) Câu 3: (1.0 điểm) a Nêu trung tâm kinh tế vùng Đồng sông Hồng? Hà Nội, Hải Phòng (0.25 điểm) b Cho biết vai trò vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? Có vai trò thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế hai vùng: Đồng sông Hồng Trung du miền núi Bắc Bộ.(0.75 điểm) II/ PHẦN KỸ NĂNG: (5.0 điểm) Câu 1: (3.0 điểm) c Vẽ biểu đồ cột thể giá trị sản xuất công nghiệp hai tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc Vẽ đúng, đẹp, xác (2.0 điểm) Vẽ sai, thiếu yếu tố biểu đồ: - 0.25 điểm/yếu tố sai, thiếu sót d Nhận xét phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Tây Bắc Đông Bắc thời kỳ 19952002? So sánh giá trị sản xuất công nghiệp Đông Bắc với Tây Bắc? - Từ năm 1995 – 2002, giá trị sản xuất công nghiệp Đông Bắc Tây Bắc tăng Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu vùng Đông Bắc tăng 2,3 lần, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu vùng Tây Bắc tăng gấp 2,2 lần.(0.75 điểm) - Tiểu vùng Đông Bắc có giá trị sản xuất công nghiệp cao Tây Bắc (dẫn chứng) (0.25 điểm) Câu 2: (2.0 điểm) a Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người (ha/người): (1.0 điểm) Đất nông nghiệp Dân số Bình quân đất nông nghiệp (nghìn ha) (triệu người) (ha/người) Cả nước 9406,8 79,7 0,12 Đồng sông Hồng 855,2 17,5 0.05 b Nhận xét bình quân đất nông nghiệp theo đầu người Đồng sông Hồng so với nước năm 2002: Bình quân đất nông nghiệp đồng sông Hồng thấp nhiều so với nước (dẫn chứng) (1.0 điểm)  HẾT  [...]... của Đông Á: 15 03 x 10 00000 = 12 8 ( người/km2) ( 0,5 đ) 11 7 62 x 10 00 Mật độ dân số của Nam Á: 13 56 x 10 00000 = 3 02 ( người/km2) ( 0,5 đ) 4489 x 10 00 Mật độ dân số của Đông Nam Á: 519 x 10 00000 = 11 5 ( người/km2) ( 0,5 đ) 4495 x 10 00 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2 016 -2 017 MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) I/ PHẦN... TẠO Q .2 HỌ VÀ TÊN: ……………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP:………………………………………… Năm học: 2 016 -2 017 Số phòng Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 MÔN: ĐỊA LÍ 8 Số báo danh SỐ THỨ TỰ SỐ MẬT MÃ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  -UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 MÔN: ĐỊA LÍ... núi Bắc Bộ (đơn vị: tỉ đồng) Tây Bắc Đông Bắc 19 95 320 ,5 617 9 ,2 2000 5 41, 1 10 657,7 20 02 696 ,2 14 3 01, 3 a Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc b Nhận xét sự phát triển giá trị sản xuất công nghiệp ở Tây Bắc và Đông Bắc thời kỳ 19 9 520 02? So sánh giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Bắc với Tây Bắc? Câu 2: (2. 0 điểm) Dựa vào bảng số liệu diện tích đất... (0 ,25 đ) và dệt thảm (0 ,25 đ) - Công nghiệp và thương mại phát triển, (0 ,25 đ) nhất là công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ(0 ,25 đ) để xuất khẩu sang các khu vực như Bắc Mĩ, Tây Âu, Đông Á…(0 ,25 đ) II.Phần kỹ năng: 5 đ 1 Bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%) Các ngành kinh tế 19 95 19 99 20 01 Nông - Lâm- Thủy sản 28 ,4 27 ,7 25 ,0 Công nghiệp – Xây dựng 27 ,1. .. sông Hồng năm 20 02: Cả nước Đồng bằng sông Hồng Đất nông nghiệp (nghìn ha) 9406,8 855 ,2 Dân số (triệu người) 79,7 17 ,5 Bình quân đất nông nghiệp (ha/người) a Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người (ha/người)? b Nêu nhận xét bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước năm 20 02?  HẾT  UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ... đúng, đẹp, chính xác (2. 0 điểm) Vẽ sai, thi u yếu tố biểu đồ: - 0 .25 điểm/yếu tố sai, thi u sót d Nhận xét sự phát triển giá trị sản xuất công nghiệp ở Tây Bắc và Đông Bắc thời kỳ 19 9 520 02? So sánh giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Bắc với Tây Bắc? - Từ năm 19 95 – 20 02, giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Bắc và Tây Bắc đều tăng Giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đông Bắc tăng 2, 3 lần,... ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 9 I/ PHẦN TỰ LUẬN: (5.0 điểm) Câu 1: (2. 5 điểm) Cho biết thế mạnh kinh tế của tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc? Giải thích vì sao nơi đây có những thế mạnh này? + Tiểu vùng Đông Bắc: - Khai thác khoáng sản, phát triển nhiệt điện, trồng rừng, cây công nghiệp, du lịch sinh thái, nuôi trồng đánh bắt thủy sản và du lịch biển (1. 0 điểm) - Vì đây... ở Châu Á (0 ,25 đ) Mật độ dân số cao nhất Châu Á (0 ,25 đ) - Dân cư phân bố không đều, (0 ,25 đ) đông đúc vùng đồng bằng, ven biển, (0 ,25 đ) vùng có mưa nhiều; (0 ,25 đ) thưa thớt vùng đồi núi, hoang mạc ít mưa (0 ,25 đ) - Có nhiều tôn giáo: (0 ,25 đ) Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Hồi (0 ,25 đ) Câu 3: Cho biết đặc điểm kinh tế của khu vực Tây Nam Á ?1, 5 đ - Nông nghiệp: trồng lúa mì, chà là, (0 ,25 đ) chăn nuôi... 19 95 19 99 20 01 Nông - Lâm- Thủy sản 28 ,4 27 ,7 25 ,0 Công nghiệp – Xây dựng 27 ,1 26 ,3 27 ,0 Dịch vụ 44,5 46,0 48,0 Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ấn Độ ( 1, 5 đ) Từ 19 95 -20 01 ta thấy: + Tỉ trọng ngành nông –lâm –thủy sản giảm 3,4% ( 0,5 đ) + Tỉ trọng ngành công nghiệp –xây dựng từ 19 95 -19 99 giảm 0,8 %, từ 19 99 -20 01 tăng 0,7 % ( 0,5 đ) + Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 3,5 % ( 0,5 đ) Sự chuyển dịch... luận: 5 đ Câu 1 Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước ở Châu Á ? 1, 5 đ - Sản lượng lúa gạo cao, (0 ,25 đ) đạt 93% toàn TG(0 ,25 đ) - Trung Quốc và Ấn Độ thường xuyên thi u lương thực, (0 ,25 đ) nay đã đủ dùng và còn dư để xuất khẩu (0 ,25 đ) - Thái Lan và Việt Nam là 2 nước xuất khẩu gạo đứng nhất, nhì thế giới (0,5 đ) Câu 2 Nêu đặc điểm dân cư của khu vực Nam Á? 2 đ - Dân đông ... Á: 15 03 x 10 00000 = 12 8 ( người/km2) ( 0,5 đ) 11 7 62 x 10 00 Mật độ dân số Nam Á: 13 56 x 10 00000 = 3 02 ( người/km2) ( 0,5 đ) 4489 x 10 00 Mật độ dân số Đông Nam Á: 519 x 10 00000 = 11 5 ( người/km2)... Cô-oét Ấn Độ 29 7,8 3 12 a Những nước khai thác than dầu mỏ nhiều nhất? Sản lượng dầu mỏ (triệu tấn) Khai thác Tiêu dùng 16 1 17 3,7 0,45 21 4 ,1 65,48 45, 21 4 31, 12 92, 4 10 3,93 43,6 32, 97 71, 5 ... theo đầu người Đồng sông Hồng so với nước năm 20 02?  HẾT  UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP I/ PHẦN TỰ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn địa 6,7,8,9 quận 2 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án), Đề thi học kì 1 môn địa 6,7,8,9 quận 2 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án),

Từ khóa liên quan