0

Kỹ thuật bón vôi.pdf

22 1,643 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 10:32

Tài liệu về kĩ thuật bón vôi. BÓN VÔIMỤC TIÊUSinh viên cần nắm vững các nội dung:1. Sử dụng vôi trong nuôi trồng thủy sản2. Khái niệm giá trị trung hòa và hiệu quả của vôi3. Khái niệm về trao đổi acid4. Tính toán nhu cầu vôi cần bón Bón vôiMục đích của việc bón vôi– Tăng pH của nước– Tăng pH của bùn – tăng nguồn PO43-– Cải thiện hoạt động của vi sinh vật trong bùn– Cải thiện năng suất động vật đáy– Tăng độ kiềm – nguồn carbon cho quá trình QH– Tăng độ kiềm – tăng hệ đệmBón vôi01020304050mg CaCO3/LThángMar May July SepTổng độ cứngTổng độ kiềmBón vôiKhông bón vôiBón vôiKhi nào nên bón vôi– Bón phân không có tác dụng– pH thấp và độ kiềm thấp– Độ kiềm thấp– pH biến độngBón vôiLoại vôi và khả năng trung hòa (tinh khiết)– CaCO3100%– CaMg(CO3)2109%– Ca(OH)2136%– CaO 179%Phản ứng trung hòa acid:CaCO3+ 2H+ → Ca2++H2O + CO2CaMg(CO3)2+ 4H+→ Ca2++ Mg2++ 2H2O + 2CO2Ca(OH)2+ 2H+ → Ca2++ 2H2O CaO + 2H+→ Ca2++ H2OBón vôiVôi có lẫn tạp chất giá trị trung hòa (NV) thấp hơn vôi tinh khiếtGiá trị trung hòa (%) = [(V-T) (N) (5000)]/STrong đó: V: thể tích của acid HCl (mL)T: thể tích của NaOH (mL)N: nồng độ đương lượng gam (nên giống nhau giữa acid và bazơ)S: khối lượng mẫu (mg)Bón vôiThí dụ: Hòa tan 500 mg CaCO3trong 25 mL HCL 1NChuẩn độ bằng NaOH 1N với chỉ thị phenolphthaleinGiả sử dùng 16 mL NaOH khi chuẩn độ⇒ 9 meq H+đã được trung hòa vởi CaCO3, tương đương với 450 mg CaCO3⇒ Giá trị trung hòa 450/500*100 = 90% Bón vôiPhân bố cỡ hạt Hiệu suấtLoại sàng (ASTM) (mm)Giữ lại trên sàng 10 >1,7 0,036Giữ lại trên sàng 20 1,69-0,85 0,126Giữ lại trên sàng 60 0,84-0,25 0,522Qua sàng 60 <0,24 1,00054% qua sàng 60 54 x 1,000 = 54,0 24% qua sàng 20 không qua sàng 60 24 x 0,522 = 12,514% qua sàng 10 không qua sàng 20 14 x 0,126 = 1,88% giữ lại trên sàng 10 8 x 0,036 = 0,3Hiệu suất chung 68,6%Hiệu suất (ER) của vôi phụ thuộc vào cỡ hạtBón vôiTính lượng vôi thực tế cần bón:Lượng vôi thực tế = Lượng vôi theo lý thuyết/(NV%*ER%)Thí dụ: giả định rằng chúng ta cần bón vôi 2000 kg/ha CaCO3với vôi nông nghiệp có giá trị trung hòa là 86% và hiệu suất là 72%:2000Lượng vôi sử dụng = ----------------- = 3230 kg/ha(86% x 72%)[...]... vơi cần bón? ? BĨN VƠI Bón vơi01020304050mg CaCO3/LThángMar May July SepTổng độ cứngTổng độ kiềm Bón vơiKhơng bón vơi Nhận diện đất phènĐất phèn khi chưa bị oxy hóa– Màu xám đen hay đen– Có mùi trứng thốiĐất phèn sau khi bị oxy hóa:– pH thấp– Hiện diện những sọc vàng (jarosite -KFe3(SO4)2(OH)6– Sắt kết tủa (vàng cam/nâu)– Thực vật khơng phát triển– Mùi khó chịu Bón vơiThí... Fe3+, H+Cation kiềm = Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+ Bón vơiTính lượng vơi thực tế cần bón: Lượng vơi thực tế = Lượng vơi theo lý thuyết/(NV%*ER%)Thí dụ: giả định rằng chúng ta cần bón vơi 2000 kg/ha CaCO3với vơi nơng nghiệp có giá trị trung hịa là 86% và hiệu suất là 72%:2000Lượng vôi sử dụng = = 3230 kg/ha(86% x 72%) Bón vơiTính tốn:pH thay đổi 0,1 tương đương với 0.16 meq H+Thí... bằng NaOH 1N với chỉ thị phenolphthaleinGiả sử dùng 16 mL NaOH khi chuẩn độ⇒ 9 meq H+đã được trung hòa vởi CaCO3, tương đương với 450 mg CaCO3⇒ Giá trị trung hòa 450/500*100 = 90% Bón vơiMục đích của việc bón vơi– Tăng pH của nước– Tăng pH của bùn – tăng nguồn PO43-– Cải thiện hoạt động của vi sinh vật trong bùn– Cải thiện năng suất động vật đáy– Tăng độ kiềm – nguồn carbon cho quá trình . – tăng hệ đệm Bón vôi0 1020304050mg CaCO3/LThángMar May July SepTổng độ cứngTổng độ kiềmBón vôiKhông bón vôi Bón vôiKhi nào nên bón vôi Bón phân không. chung 68,6%Hiệu suất (ER) của vôi phụ thuộc vào cỡ hạt Bón vôiTính lượng vôi thực tế cần bón: Lượng vôi thực tế = Lượng vôi theo lý thuyết/(NV%*ER%)Thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật bón vôi.pdf, Kỹ thuật bón vôi.pdf,

Hình ảnh liên quan

Quá trình hình thành đất phèn - Kỹ thuật bón vôi.pdf

u.

á trình hình thành đất phèn Xem tại trang 17 của tài liệu.