0

Thực trạng VN sau 6 năm ra nhập WTO

20 269 0
  • Thực trạng VN sau 6 năm ra nhập WTO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2016, 21:10

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BỘ MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN BÀI THẢO LUẬN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM SAU NĂM RA NHẬP WTO VÀ NHỮNG ĐIỂM YẾU CỦA NƯỚC TA VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GVHD : BÙI THỊ HẢI ANH Lớp : Ca thứ D4 HÀ NỘI Tháng 10- 2012 Danh sách sinh viên thực hiện: Đặng Đình Cương Phạm Mỹ Hạnh Lê Thị Bích Hằng Dương Thục Huyền Nguyễn Thi Hường (nhóm trưởng) Phạm Quang Hưng Vũ Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Thanh Mai Đặng Thị Như Quỳnh 10 Nguyễn Thị Thơm 11 Nguyễn Thị Thơm Thịnh 12 Nguyễn Thị Phương 13 Trương Thị Xen Lời mở đầu MỤC LỤC I Tổng quan vấn đề nghiên cứu Năng lực cạnh tranh 1.1 Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia 1.2 Năng lực cạnh tranh cấp địa phương 1.3 lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp WTO tiến trình nhập WTO Việt Nam II Thực trạng lực cạnh tranh điểm yếu lực cạnh tranh Việt Nam Thực trạng lực cạnh tranh Việt Nam 1.1 So sánh tình hình VN trước sau nhập WTO 1.2 So sánh lực cạnh tranh nước ta với số nước III Lời mở đầu Những điểm yếu lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam 2.1 Điểm yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp 2.2 Điểm yếu tỏng lực cạnh tranh quốc gia Những giải pháp khắc phục điểm yếu lực cạnh tranh Việt Nam Ổn định kinh tế vĩ mô Cải thiện tăng trưởng thu hút vốn đầu tư nước Cạnh tranh đặc trưng động lực phát triển kinh tế thị trường Do vậy, cạnh tranh kinh tế thị trường xu tất yếu khách quan Từ sau đổi , kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Để thực phát triển đất nước, Việt Nam tiến hành tham gia hội nhập kinh tế giới Đánh dấu cho cột mốc quan trọng tiến trình hội nhập là: Ngày 11/1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO Từ sau nhập WTO, Việt Nam đạt thành tựu giới ghi nhận khẳng định vị trường quốc tế Tuy hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam nhiều hội đem lại không khó khăn thử thách, Việt Nam có hạn chế lực cạnh tranh đội ngũ cán quản lý vĩ mô, quản trị sản xuất, kinh doanh thực hành nhiều lĩnh vực nhiều bất cập khác so với yêu cầu trình độ khu vực quốc tế… Đã có nhiều nghiên cứu trình hội nhập kinh tế lực cạnh tranh Việt Nam sau nhập WTO, điều tra Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương hay điều tra lực cạnh tranh WEF… Đó lý lựa chọn nghiên cứu lực cạnh tranh Việt Nam sau năm nhập WTO để hiểu rõ thực trạng lực cạnh tranh nước ta giải pháp khắc phục hạn chế I Tổng quan vấn đề nghiên cứu Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét ba cấp độ là: Cạnh tranh cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp doanh nghiệp 1 Cạnh tranh cấp quốc gia: Mục tiêu yếu quốc gia tạo mức sống cao ngày cao cho công dân Dựa điều đó, lực cạnh tranh quốc gia định nghĩa lực kinh tế đạt tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân Khái niệm có ý nghĩa lực cạnh tranh cấp quốc gia suất sản xuất quốc gia, suất xác định mức sống bền vững thể qua mức lương, tỉ suất lợi nhuận từ vốn bỏ ra, tỉ suất lợi nhuận thu từ tài nguyên thiên nhiên, Năng lực cạnh tranh việc quốc gia cạnh tranh lĩnh vực để thịnh vượng mà quốc gia cạnh tranh hiệu lĩnh vực Năng lực canh tranh quốc gia phụ thuộc vào: suất sử dụng nguồn lực người, tài nguyên vốn quốc gia, lực đổi nâng cấp ngành công nghiệp quốc gia đó, lực xác định mục tiêu, hoạch định tổ chức thực sách phủ Năng lực cạnh tranh quốc gia đo lường số GCI (chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu) xác định nhóm sau: Nhóm số điều kiện (A), Nhóm số nâng cao hiệu (B), Nhóm số đổi phát triển nhân tố (C) Trong đó: A gồm: Thể chế Kết cấu hạ tầng Môi trường kinh tế vĩ mô Y tế giáo dục tiểu học B gồm: Đào tạo giáo dục bậc đại học Hiệu thị trường hàng hóa Thị trường lao động: tính linh hoạt suất Sự phát triển thị trường tài Sự sẵn sàng công nghệ Quy mô thị trường C gồm: Sự tinh tế kinh doanh Đổi 1.2 Cạnh tranh cấp địa phương(cấp tỉnh) Được đo lường số PCI (Provincial Competitiveness Index) số đánh giá xếp hạng quyền tỉnh thành phố việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Chỉ số tập trung đánh giá chất lượng điều hành máy quyền cấp tỉnh PCI phản ánh thực trạng điều hành kinh tế quyền tỉnh, điểm mạnh điểm yếu, xác định quyền có chất lượng điều hành kinh tế tốt doanh nghiệp hài lòng Từ quyền tỉnh nhận biết môi trường kinh doanh yếu cần phải khắc phục để đáp ứng yều cầu doanh nghiệp tỉnh trở nên cạnh tranh so với tỉnh thành khác Việt Nam Có tất 10 số thành phần (với thang điểm 100) để đánh giá xếp hạng tỉnh dựa thái độ ứng xử quyền tỉnh khu vực kinh tế tư nhân Những số :  Chính sách phát triển kinh tế tư nhân  Tính minh bạch  Đào tạo lao động  Tính động tiên phong lãnh đạo  Chi phí thời gian để thực quy định Nhà nước  Thiết chế pháp lý  Ưu đãi doanh nghiệp Nhà nước  Chi phí không thức  Tiếp cận đất đai ổn định sử dụng đất  Chi phí nhập thị trường 1.3 Cạnh tranh cấp doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp khả trì nâng cao lợi cạnh tranh việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút sử dụng có hiệu yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao đảm bảo phát triển kinh tế bền vững WTO tiến trình nhập WTO Việt Nam WTO tổ chức thương mại giới thức vào hoạt động từ ngày 1-11995, tổ chức quốc tế đề nguyên tắc thương mại quốc gia giới Tính đến ngày 16 tháng 12 năm 2011, WTO có 155 nước thành viên Quá trình nhập WTO Việt Nam: - 1/1995: Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO - 1996: Bắt đầu đàm phán Hiệp định thương mại song phương (BTA) với Hoa Kỳ - 1998-2000: Tiến hành phiên họp với Ban Công tác Minh bạch hóa sách thương mại - 7/2000: Ký kết thức BTA với Hoa Kỳ Tháng 12/2001: BTA có hiệu - 4/2002: Tiến hành phiên họp đa phương thứ với Ban Công tác - 10/2004: Kết thức đàm phán song phương với Eu-đối tác lớn - 5/2006: Kết thúc đàm phán dong phương với Hoa Kỳ - 7/11/2006: WTO triệu tập phiên họp đặc biệt ĐẠi Hội Đồng Geneva lực để thức kết nạp Việt Nam vào WTO - 11/1/2007: Việt Nam thức trở thành thành viên WTO II THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NHỮNG ĐIỂM YẾU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM Thực trạng lực cạnh tranh VN a So sánh tình hình VN trước sau nhập WTO Tính toán từ số liệu vụ tài khoản quốc gia, Tổng cục thống kê Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng GDP khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp dịch vụ Trong năm 2008 2009, chịu tác động suy thoái kinh tế giới nên cấu GDP theo ngành có chuyển dịch chậm hơn, bản, diễn theo chiều hướng tích cực Kết phần không nhỏ tác động WTO thể qua cam kết mở rộng thị trường, giảm thuế hàng nghìn sản phẩm hàng hóa xuất khập khẩu, tạo bình đẳng hàng hóa, dịch vụ Việt Nam thị trường giới Nông nghiệp có khởi sắc toàn diện, chất lượng tăng trưởng ổn định Tốc độ tăng trưởng GDP khu vực bình quân thời kỳ 2007 - 2011 tăng 2,59%/năm Trong đó, năm 2009 tăng 1,83%, năm 2010 tăng 2,78% năm 2011 ước tăng 3% Sản xuất nông nghiệp phát triển góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia tình huống, đặc biệt vào thời điểm giới diễn khủng hoảng lương thực, giá lương thực tăng cao Sản lượng lương thực có hạt năm 2010 đạt 44,6 triệu tấn, tăng triệu so với năm 2007 (10%); năm 2011 ước đạt 45 triệu Lượng gạo tiêu dùng nước ổn định, dân số tăng bình quân triệu người/năm; lượng gạo hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai tăng cao đáp ứng đủ nhu cầu đời sống dân cư, không để dân đói Lượng gạo xuất bình quân năm qua đạt 5,9 triệu tấn/năm, năm 2009 2010 đạt triệu tấn, năm 2011 ước đạt triệu Các mặt hàng khác cà phê, cao su, hạt tiêu, chè có xu hướng tương tự Nhờ tác động WTO, thị trường xuất nông sản mở rộng, loại thuế mang tính áp đặt trước bị bãi bỏ hạn chế, chất lượng nông sản tăng lên nên nhiều mặt hàng xuất Việt Nam đứng vững thị trường khó tình Mỹ, Nhật, EU Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 tăng 16,7%; năm 2008 2009 suy thoái kinh tế giới nên có mức tăng thấp hơn, đến năm 2010 hồi phục tăng 14%; năm 2011 ước tăng 13% Nét khởi sắc đáng ghi nhận là: giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nhà nước khu vực công nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) tăng nhanh năm qua Ví dụ: năm 2007, khu vực công nghiệp nhà nước tăng 20,9%; khu vực có vốn đầu tư nước tăng 18% Cơ cấu sản phẩm chất lượng sản phẩm công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực: tỷ trọng công nghiệp chế biến tăng từ 78% năm 2000 lên 83,2% năm 2005; 84,5% năm 2007 89% năm 2010 2011 Trong thời gian đó, tỷ trọng công nghiệp khai thác giảm dần từ 15,7% năm 2006 xuống 9,6% năm 2009 11% năm 2010 Nhiều mặt hàng công nghiệp Việt Nam đứng vững thị trường nước, nhiều mặt hàng xuất thị trường nước, có thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản Sản phẩm công nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu dùng dân cư tăng nhanh số lượng, chủng loại, mẫu mã, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu tầng lớp dân cư, giảm tỷ trọng hàng nhập khẩu, giảm nhập siêu hàng tiêu dùng… Các ngành sản xuất dịch vụ tăng trưởng Hoạt động tín dụng, ngân hàng, chứng khoán có nhiều khởi sắc Giá trị đồng tiền Việt Nam giữ vững tình huống, không xảy tình trạng sốt, cân đối giả tạo tiền - hàng Từ nhập WTO, tăng trưởng Việt Nam có thay đổi đáng ý Giai đoạn từ 2000-2007- Trước nhập WTO tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam cao tăng nhanh qua năm: năm 2000 tăng 6.79% đến năm 2007 tăng 8.46% Giai đoạn 2007-2011- Sau nhập WTO: tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giảm nhanh có nhiều biến động so với trước nhập WTO (năm 2007 tăng 8.84% đến năm 2009 tăng có5.32% đến năm 2011 tăng 5.89% Lý giải cho biến động tác động khủng hoảng kinh tế giới vào năm 2008 Nhưng nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam mức cao, bình quân năm 2007-2011 7%/năm b So sánh lực cạnh tranh Việt Nam với nước khu vực Với thành tựu ghi nhận công đổi mới, Việt Nam bắt đầu đưa vào danh sách kinh tế có khả cạnh tranh Theo đánh giá WEF, Việt Nam đưa vào báo cáo thường niên “Báo cáo cạnh tranh toàn cầu” thứ hạng cạnh tranh toàn cầu GCI khiêm tốn Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh nhóm lại thành nhóm tiêu chính: môi trường kinh tế vĩ mô, khoa học công nghệ thể chế kinh tế; tiêu tường minh cụ thể theo tiêu chí khác thông qua báo cáo thống kê vấn theo bảng hỏi doanh nghiệp Nói chung, tiêu chí kinh tế vĩ mô đạt cao nên mức đánh giá kinh tế vĩ mô nước ta vào loại (nhóm thứ theo “ngũ phân vị”): đứng thứ 38 so với 80 nước so sánh Tuy nhiên, so sánh theo tiêu khác khoa học công nghệ thể chế công thứ hạng Việt Nam thuộc loại kém: Việt Nam nhóm cuối khoa học công nghệ (đứng thứ 68/80) nhóm thứ thể chế công (đứng thứ 62/80) Điều cho thấy so sánh với mức chung giới khoa học công nghệ (như phát triển công nghệ thông tin viễn thông) thể chế công (như hệ thống pháp luật, tình hình chống tham nhũng chống tội phạm có tổ chức) mức độ đạt thấp so với nhiều nước khu vực Theo so sánh quốc tế, Việt Nam có thứ hạng cạnh tranh cao Indonesia, nước yếu trình độ khoa học công nghệ so với nước ASEAN-6 Đông Bắc Á Vì vậy, phải có nỗ lực vượt bậc để thực thành công sách đổi chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đối với cạnh tranh ngành hàng, thấy có số sản phẩm có mức xuất cao khu vực giới, đóng vai trò quan trọng sản phẩm thuộc nông lâm ngư nghiệp (gạo, thủy sản, công nghiệp… chiếm 30% giá trị xuất có vị cao giới) số mặt hàng công nghiệp, chủ yếu công nghiệp chế biến (chiếm 70% giá trị xuất khẩu) Thêm vào đó, tỷ trọng giá trị xuất chiếm gần 50% GDP, cao nhiều so với nước Đông Bắc Á thua Singapo, Malaysia Tuy nhiên, ngành công nghệ thông tin viễn thông (ICT) ngành ASEAN mạnh so với Trung Quốc xuất khối ASEAN đạt 150 tỷ USD (chiếm 25% giá trị xuất khối) Việt Nam xuất sản phẩm ICT tỷ USD (chiếm khoảng 5% giá trị xuất Việt Nam) Mặc dù vậy, đánh giá khả cạnh tranh tầm vĩ mô, tổ chức quốc tế ghi nhận thành bình Việt Nam vào tốp ngũ phân vị (xếp thứ 38/80 nước), đánh giá tốt việc triển khai mạnh dự án FDI kèm theo chuyển giao công nghệ việc thi hành Luật Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực Nhà nước phát triển bình đẳng Đối với cạnh tranh sản phẩm, thực tế, thứ hạng số sản phẩm Việt Nam (về giá cả, chất lượng quy mô thị trường), trở thành nguồn động lực để tăng nhanh quy mô tốc độ xuất Việt Nam Tuy nhiên, cần xem xét vấn đề cạnh tranh điều kiện động, có nghĩa cần tính đến nhân tố phát sinh thị trường, khoa học công nghệ, quy định thể chế kinh tế, có tiến trình tự hóa thương mại – đầu tư ASEAN (AFTA, AIA), APEC, ASEM, việc Việt Nam gia nhập WTO việc thực thỏa thuận song phương khác chúng có tác động nhiều chiều tới phát triển đất nước, ngành, sản phẩm Biểu đồ GDP bình quân đầu người Việt Nam giai đoạn 1999-2011 (nguồn từ WEF) Biểu đồ cho thấy GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng dần qua năm khoảng cách so với mức bình quân nước phát triển châu Á ngày xa Ngày 5/9/2012, Diễn đàn kinh tế giới (WEF) vừa công bố Bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2012 - 2013, theo đó, Việt Nam tụt xuống thứ 75 số 144 kinh tế Trong 12 tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh, Việt Nam tụt hạng tiêu chí Trong đó, Việt Nam tụt 41 bậc môi trường kinh tế vĩ mô xuống vị trí thứ 106 sau tăng 20 bậc vào năm 2011 Các tiêu khác gồm có sở hạ tầng (thứ 95), chất lượng đường xá (thứ 120), cầu cảng (130) Theo nhận định WEF, sở hạ tầng thách thức lớn tăng trưởng kinh tế Việt Nam có dấu hiệu cải thiện năm gần Về điểm mạnh Việt Nam, thị trường lao động đánh giá hiệu (xếp thứ 51), quy mô thị trường lớn (xếp thứ 32), chất lượng giáo dục đại học chăm sóc y tế xếp thứ 64 Top mười nước đứng đầu năm nước châu Âu, Thụy Sỹ tiếp tục đứng đầu Trong top 10 có Mỹ (thứ 7) kinh tế châu Á gồm Singapore (thứ 2), Hong Kong (thứ 9) Nhật Bản (thứ 10) Những điểm yếu lực cạnh tranh kinh tế VN 2.1 Điểm yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp Về vốn doanh nghiệp: Đa phần doanh nghiệp hoạt động tình trạng không đủ vốn cần thiết, điều ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu kinh doanh lực cạnh tranh thị trường nước quốc tế Các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ chiếm tới 95% 450.000 doanh nghiệp Theo Hiệp hội Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam (Vinasme.vn), doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam có vốn tỉ đồng chiếm tới 41% doanh nghiệp có vốn 10 tỉ đồng chiếm 13% Việc tiếp cận nguồn vốn hạn chế gây tình trạng phổ biến doanh nghiệp chiếm dụng vốn lẫn nhau, làm lây nhiễm rủi ro doanh nghiệp Về nhân lực doanh nghiệp: Lao động lợi cạnh tranh Việt Nam chi phí lao động rẻ, nhiên, suất lao động mức thấp, chủ yếu lao động thủ công, tác phong lao động công nghiệp Chất lượng nguồn nhân lực thấp biểu rõ trình độ chuyên môn, kỹ ngành nghề, khả sử dụng vi tính hạn chế, khả ngoại ngữ chưa cao Năm Việt Nam Đông Nam Thế giới Á châu Á 2011 0,593 0,671 0,682 2010 0,590 0,666 0,679 2009 0,584 0,658 0,676 2008 0,580 0,651 0,674 2007 0,575 0,642 0,670 2006 0,568 0,631 0,664 2005 0,561 0,622 0,660 2000 0,528 0,581 0,634 Nguồn: Báo cáo phát triển người UNDP Trong bảng xếp hạng nguồn nhân lực WB, Việt Nam đứng mức thấp Lấy thang điểm 10 Việt Nam đạt 3,79 xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng, đó, Hàn Quốc 6,91; Ấn Độ 5,76; Malaysia: 5,59 Thái Lan: 4,94 Vấn đề đặt cần sớm khắc phục tình trạng để lao động nước ta đào tạo có chuyên môn, kỹ thuật, tạo suất cao để lao động nước ta thực trở thành lợi cạnh trạnh so với nước khu vực Về hoạt động nghiên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu: Công tác nghiên cứu thị trường hạn chế, nhiều thị trường tiềm chưa khai thác, nhiều doanh nghiệp phải chịu thua lỗ lớn thị trường không sâu vào nghiên cứu thị trường, chi phí cho việc nghiên cứu, khảo sát thị trường nước hạn chế chi phí cho tốn kém, hiệu không cao Thêm khả tìm kiếm, khai thác xử lý thông tin cán yếu Do vậy, đa số doanh nghiệp kinh doanh thụ động, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nhà quản lý Về chiến lược sản phẩm: Đây thách thức lớn doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm Theo nhà kinh tế giới, chu kỳ sống sản phẩm ngày rút ngắn (từ cuối kỷ XX đến đầu kỷ XXI, chu kỳ sống sản phẩm rút ngắn tới 40%) Trước yêu cầu ngày cao thị trường, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến chất lượng sản phẩm xây dựng chiến lược sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng thị trường Tuy nhiên, sản phẩm có hàm lượng tri thức công nghệ thấp, chủ yếu dựa vào lợi lao động (như gạo, thuỷ sản) điều kiện tự nhiên Ngoài số sản phẩm mang đậm sắc tự nhiên văn hóa hàng thủ công mỹ nghệ, phần lớn sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam chưa có tính độc đáo, sau nước khác kiểu dáng, tính năng, giá trị gia tăng sản phẩm tổng giá trị sản phẩm thấp chưa đủ sức cạnh tranh thị trường giới Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh kế hoạch giá thành doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào biến động giá nguyên liệu nhập khẩu, tỷ giá hối đoái nguyên vật liệu nhập chiếm tỷ trọng cao giá thành sản phẩm Khả Marketing: thực tế chứng minh rằng: Marketing có vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp dù doanh nghiệp quy mô Nhưng Marketing doanh ngiệp nước ta có bất cập: nguồn nhân lực Marketing non trẻ khan hiếm, doanh nghiệp chưa thực quan tâm mức tới công tác đào tạo đội ngũ cán nghiệp vụ chuyên sâu Marketing; nội dung Marketing ngân hàng chưa thực có tính chuyên nghiệp, đại Nhiều doanh nghiệp thực Marketing cổ điển hay chưa thực tốt Marketing đại… 2.2Điểm yếu lực cạnh tranh quốc gia Ổn định kinh tế vĩ mô coi điểm cộng cho Việt Nam bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cầu Nhưng nay, yếu tố lạm phát, tiền tệ, sức sản xuất kinh doanh sa sút khiến cho Việt Nam bị tụt hạng lực cạnh tranh Theo giáo sư Michael Porter, mô hình phát triển Việt Nam lên số vấn đề: Thứ nhất, giá trị gia tăng thấp khu vực xuất với nhu cầu nội địa tăng làm gia tăng thâm hụt thương mại Thứ hai, lên giá thực VNĐ góp phần thêm vào cân cán cân thương mại Thứ ba, dòng vốn lớn đổ vào làm kích thích tăng cầu nội địa lạm phát Thứ tư, sách tiền tệ tài khóa nới lỏng gây thêm áp lực lạm phát Thứ năm, tỷ lệ tăng trưởng GDP so với đầu tư ngày giảm, làm tăng phụ thuộc vào dòng vốn nước để trì tăng trưởng Thứ sáu, tăng trưởng nhu cầu vượt lực vi mô kinh tế mặt kỹ thuật lao động hạ tầng kỹ thuật Bên cạnh đó, thể chế pháp lý góp phần làm hạn chế phát triển nâng cao lực cạnh tranh nước ta Mặc dù, nước ta có nỗ lực lớn việc ban hành hoàn thiện khung pháp lý số luật văn luật có chất lượng không cao Nội dung nhiều văn chưa hoàn chỉnh, có chồng chéo, thiếu rõ ràng, chưa thực khắc phục bất cập, số văn điều chỉnh nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp Bên cạnh có nhiều văn luật quy định mang tính chung chung, dẫn đến tình trạng khó hiểu giải thích luật không thống Những điều dẫn đến việc áp dụng luật tùy tiện, thiếu trách nhiệm Đôi khi, nguyên nhân dẫn đến hành vi tham nhũng Hay việc máy nhà nước hoạt động chưa thực hiệu quả: tình trạng tham nhũng sách nhiễu cán quan nhà nước trở thành phổ biến, hay việc chảy máu chất xám từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân… Việt Nam đạt nhiều thành tựu khoa học công nghệ (KH &CN) định nhìn chung KH &CN nước ta nhiều yếu kém, có khoảng cách xa với giới khu vực, chưa đáp ứng yêu cầu tảng động lực phát triển kinh tế- xã hội Thứ nhất, đội ngũ cán khoa học công nghệ thiếu cán giỏi, đặc biệt thiếu cán KH&CN trẻ có trình độ cao Cơ cấu nhân lực KH&CN theo ngành nghề lãnh thổ bất hợp lý Thứ hai, đầu tư cho KH&CN, đặc biệt đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chưa đạt hiệu cao chưa quan tâm mức Trang thiết bị viện nghiện cứu, trường đại học nói chung thiếu, không đồng bộ, lạc hậu so với nước khu vực giới Ngoài ra, thiếu liên kết hữu nghiên cứu KH&CN, giáo dục-đào tạo sản xuất- kinh doanh; thiếu hợp tác chặt chẽ tổ chức nghiên cứu- phát triển… III Giải pháp khắc phục điểm yếu lực cạnh tranh Việt Nam Để nâng cao lực cạnh tranh ngày nâng cao vị trường quốc tế, nhà nước ta cần đề giải pháp ngắn hạn dài hạn Dưới số giải pháp khắc phục điểm yếu nực cạnh tranh nước ta Có phối hợp đồng sách kinh tế để có đủ lực cạnh tranh với nước 1.1 Ổn định kinh tế vĩ mô Để kinh tế phát triển bền vững cần đảm bảo kinh tế vĩ mô cách vững có đủ lực cạnh tranh nước khác Đổi mô hình tăng trưởng tái cấu trúc kinh tế theo hướng bền vững yêu cầu cấp bách giải bất ổn vĩ mô Một phương pháp cụ thể cần tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, loại bỏ ngân hàng yếu kém, gây bất ổn rủi ro cho toàn hệ thống làm giảm khả cạnh tranh nước ta ngành ngân hàng, tài Thực sách bình ổn kinh tế vĩ mô cách linh hoạt, kịp thời hợp lý, trọng tính đồng sách tiền tệ sách tài khóa xử lý hữu hiệu quan hệ vĩ mô tảng lựa chọn mục tiêu tăng trưởng hợp lý thời kỳ dựa thông tin phân tích dự báo có tính xác, có khoa học, công cụ sách phù hợp, cần có phối hợp đề xuất, giải trình điều chỉnh sách cách đầy đủ, hợp lý, quán chặt chẽ Chính phủ doanh nghiệp cần phối hợp để giải thâm hụt thương mạimột cân đối vĩ mô quan trọng kinh tế Bên cạnh sách tỷ giá, công cụ hành hay phát triển công nghiệp mấu chốt cần xử lý chênh lệch đầu tư tiết kiệm kinh tế Đồng thời, giảm thâm hụt ngân sách ổn định nợ công yếu tố quan trọng để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô thâm hụt ngân sách lãi suất cao ảnh hưởng nghiêm trọng tới điều chỉnh sách tài khoá sách tiền tệ khiến biện pháp Chính Phủ khó phát huy hiệu 1.2 Tiếp tục nâng cao khả cạnh tranh ngành Để nâng cao cạnh tranh, trước hết ngành, doanh nghiệp phải thực lớn mạnh tạo chỗ đứng vững kinh tế thị trường Các ngành, doanh nghiệp cần coi trọng nắm bắt, cập nhật thông tin, đặc biệt thông tin liên quan đến tiêu thụ biến động thị trường, rà soát, xếp lại sản xuất kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp; tạo điều kiện thúc đẩy việc hình thành mô hình công nghiệp nhằm thay nhập liền với chế độ bảo hộ mậu dịch Doanh nghiệp phải có sách khuyến khích chủ thể đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh, phát triển loại hình doanh nghiệp, phủ cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ giãn thuế, giảm thuế, hỗ trợ lãi suất vay… Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực tốt Marketing nâng cao lực cạnh tranh phát triển bền vững 1.3 Chuẩn bị chủ động tích cực ứng phó kịp thời với sách đề giải pháp cho việc phát triển kinh tế bền vững Nhà nước ta cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chế quản lý, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ số lĩnh vực, sản phẩm, đồng thời cần có biện pháp kiên nhằm chặn tượng bán phá giá để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Chính phủ cần thực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường thuận lợi Đối với doanh nghiệp cần chủ động đề kế hoạch ngắn hạn dài hạn phù hợp để phát triển Cần tìm hiểu kỹ điều mà luật cho phép không cho phép để thực cho tạo điều kiện tốt để thực mục tiêu đề Ngoài ra, Chính phủ doanh nghiệp cần giải linh hoạt vấn đề chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng hay biến động kinh tế giới Cải thiện chất lượng tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư nước 2.1 Tăng trưởng kinh tế Để tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng lao động, cần có sách thu hút vốn nâng cao suất yếu tố tổng hợp, đồng thời cần trọng tới nhân tố phi kinh tế yếu tố ảnh hưởng sâu rộng đa dạng đến tăng trưởng kinh tế Phát triển văn hóa nên coi trọng trình độ văn hóa yếu tố định nguồn nhân lực, nhân tố quan trọng định tăng trưởng kinh tế Do đó, đầu tư phát triển văn hóa coi trọng đầu tư cần thiết phải trước bước so với đầu tư cho sản xuất Để tăng trưởng kinh tế, phủ cần tạo thể chế ổn định linh hoạt tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển 2.2 Thu hút vốn đầu tư nước Trong kinh tế Việt Nam chưa thực lớn mạnh, khả tích lũy thấp việc tăng cường huy động nguồn vốn nước để bổ sung cho tổng vốn đầu tư phát triển có ý nghĩa quan trọng Chính phủ cần hoàn thiện luật đầu tư nước văn luật, xây dựng hệ thống quản lý đầy đủ đồng Vấn đề thuế cần có cân nhắc, đặc biệt thuế lợi tức thuế xuất nhập Cần có biện pháp bảo đảm đầu tư tạo an toàn cho cá nhân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho chủ đầu tư LỜI KẾT Sau năm gia nhập WTO, mở cửa thị trường đem lại nhiều lợi ích Việt Nam, như: phúc lợi xã hội tăng lên người tiêu dùng mua hàng hóa chất lượng tốt với giá rẻ hơn, thị trường xuất Việt Nam mở rộng hơn, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế, sở hạ tầng nâng cao… Nhìn tổng quát, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nước ta xúc tiến với bước vững đạt kết ban đầu đáng khích lệ Dù tình nào, Việt Nam nỗ lực để biến thách thức thành thời cơ, hội nhập thành công, khai thác lợi hội đồng thời hạn chế rủi ro, thách thức từ điều kiện tham gia WTO để đưa nước ta ngày phát triển Nước ta cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện yếu tố kinh tế thị trường, để công nhận nước có kinh tế thị trường trước thời hạn 31/12/2018; đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đào tạo với chiến lược dài hạn nhằm xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu máy quản lý đa chuyên nghiệp tầm cao Tài liệu tham khảo: http://www.pcworld.com.vn http://vinasme.vn: Cổng thông tin doanh nghiệp vừa nhỏ http://www.gso.gov.vn: Tổng cục thống kê http://www.pcworld.com.vn: Nguồn nhân lực Việt Nam Báo cáo lực cạnh tranh năm 2011 http://www.mof.gov.vn: Cổng thông tin tài [...]... chuyên môn, kỹ năng ngành nghề, khả năng sử dụng vi tính hạn chế, khả năng ngoại ngữ chưa cao Năm Việt Nam Đông Nam Thế giới Á và châu Á 2011 0,593 0 ,67 1 0 ,68 2 2010 0,590 0 ,66 6 0 ,67 9 2009 0,584 0 ,65 8 0 ,67 6 2008 0,580 0 ,65 1 0 ,67 4 2007 0,575 0 ,64 2 0 ,67 0 20 06 0, 568 0 ,63 1 0 ,66 4 2005 0, 561 0 ,62 2 0 ,66 0 2000 0,528 0,581 0 ,63 4 Nguồn: Báo cáo phát triển con người của UNDP Trong bảng xếp hạng nguồn nhân lực của WB,... Chính phủ cũng cần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường thuận lợi Đối với doanh nghiệp thì cần chủ động đề ra các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn phù hợp để phát triển Cần tìm hiểu kỹ những điều mà luật cho phép và không cho phép để thực hiện cho đúng và tạo ra những điều kiện tốt nhất để thực hiện mục tiêu đã đề ra Ngoài ra, Chính phủ và... máy quản lý đa năng và chuyên nghiệp ở tầm cao mới Tài liệu tham khảo: http://www.pcworld.com .vn http://vinasme .vn: Cổng thông tin các doanh nghiệp vừa và nhỏ http://www.gso.gov .vn: Tổng cục thống kê http://www.pcworld.com .vn: Nguồn nhân lực Việt Nam Báo cáo năng lực cạnh tranh năm 2011 http://www.mof.gov .vn: Cổng thông tin bộ tài chính ... luật, xây dựng hệ thống quản lý đầy đủ và đồng bộ Vấn đề thuế cần có sự cân nhắc, đặc biệt trong thuế lợi tức và thuế xuất nhập khẩu Cần có những biện pháp bảo đảm đầu tư tạo an toàn cho các cá nhân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho các chủ đầu tư LỜI KẾT Sau 6 năm gia nhập WTO, mở cửa thị trường đã đem lại nhiều lợi ích Việt Nam, như: phúc lợi xã hội tăng lên khi người tiêu dùng được mua những... thì Việt Nam đạt 3,79 xếp thứ 11/12 các nước châu Á tham gia xếp hạng, trong khi đó, Hàn Quốc là 6, 91; Ấn Độ là 5, 76; Malaysia: 5,59 và Thái Lan: 4,94 Vấn đề được đặt ra là cần sớm khắc phục tình trạng này để lao động nước ta được đào tạo có chuyên môn, kỹ thuật, tạo ra năng suất cao để lao động nước ta thực sự trở thành một lợi thế cạnh trạnh so với các nước trong khu vực Về hoạt động nghiên cứu thị... sâu về Marketing; nội dung Marketing của các ngân hàng chưa thực sự có tính chuyên nghiệp, hiện đại Nhiều doanh nghiệp vẫn còn thực hiện Marketing cổ điển hay chưa thực hiện tốt Marketing hiện đại… 2.2Điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của quốc gia Ổn định kinh tế vĩ mô từng được coi là điểm cộng cho Việt Nam trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu Nhưng nay, những yếu tố như lạm phát, tiền tệ,... lượng giáo dục đại học và chăm sóc y tế xếp thứ 64 Top mười nước đứng đầu năm nay vẫn là các nước châu Âu, trong đó Thụy Sỹ tiếp tục đứng đầu Trong top 10 này còn có Mỹ (thứ 7) và 3 nền kinh tế châu Á gồm Singapore (thứ 2), Hong Kong (thứ 9) và Nhật Bản (thứ 10) 2 Những điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của nền kinh tế VN 2.1 Điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Về vốn của doanh nghiệp:... xuất khẩu của Việt Nam Tuy nhiên, cần xem xét các vấn đề cạnh tranh trong điều kiện động, có nghĩa là cần tính đến những nhân tố mới phát sinh về thị trường, về khoa học công nghệ, về các quy định thể chế kinh tế, trong đó có tiến trình tự do hóa thương mại – đầu tư trong ASEAN (AFTA, AIA), APEC, ASEM, việc Việt Nam gia nhập WTO và việc thực hiện các thỏa thuận song phương khác bởi chúng có tác động... tranh của Việt Nam Để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như ngày càng nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, nhà nước ta cần đề ra những giải pháp trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn Dưới đây là một số giải pháp khắc phục những điểm yếu trong năng nực cạnh tranh của nước ta 1 Có sự phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế để có đủ năng lực cạnh tranh với nước ngoài 1.1 Ổn định kinh tế vĩ mô... khả năng cạnh tranh giữa các ngành Để nâng cao cạnh tranh, trước hết các ngành, các doanh nghiệp phải thực sự lớn mạnh và tạo chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường hiện nay Các ngành, doanh nghiệp cần coi trọng và nắm bắt, cập nhật thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan đến tiêu thụ và biến động thị trường, rà soát, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng VN sau 6 năm ra nhập WTO, Thực trạng VN sau 6 năm ra nhập WTO, Thực trạng VN sau 6 năm ra nhập WTO

Từ khóa liên quan