Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 02)

2 379 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn :SINH HỌC - Lớp : 6 Ma trận đề: I/Trắc nghiệm( 6đ): Câu 1/ Là một thành phần của tế bào ,chứa dịch tế bào: a/Không bào b/Chất tế bào c/Nhân d/Màng sinh chất Câu 2/ Điền vào chổ trống: Quá trình phân bào: Đầu tiên hình thành Sau đó .phân chia hình thành tế bào cũ thành .tế bào con. Câu 3/ Làm cho rễ dài ra là chức năng của: a/ Miền trưởng thành b/ Miền sinh trưởng c/ Miền hút d/ Miền chóp rễ Câu 4/ Nhóm cây nào có rễ giống với rễ cây bằng lăng; a/ Cây lúa, cây chanh, cây ổi b/ Cây mít, cây hành, cây cỏ mật. c/ Cây xoài, cây cải, cây rau dền. d/ Cây cau, cây hoa sữa, cây xà cừ Câu 5/ Những loại cây trồng lấy củ cần nhiều: a/ Muối đạm b/Muối đạm, muối lân .c/ Muối lân d/ Muối kali Các chủ đề Các mức độ nhận thức Tổng Biết Hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Chương 1 B7-C1 B7-C2 2Câu-1đ Chương 2 B9-C3, B11-C5 B9-C4, B11-C6, B12-C7 B12- C1 6Câu-4,5đ Chương 3 B13-C8, 9 B18- C11 3Câu-1,5đ Chương 4 B19- C12 B21 C2 B24-C10 3Câu-3đ Câu 6/ Điền vào chổ trống: Rễ cây hút nước .hòa tan nhờ . Nước muối khoáng trong đất được .hấp thụ ,chuyển qua tới .đi lên các bộ phận của cây. Câu 7/ Nhóm cây có đặc điểm của rễ giống với rễ cây cà rốt: a/ Cây cải củ, cây sắn, cây khoai lang. b/ Cây hành, cay su hào, cây khoai tây. c/Cây tầm gởi, cây trầu không, tơ hồng. d/ Cây hồ tiêu, cây khoai từ, tơ xanh. Câu 8/ Cây nho leo bằng: a/ Thân quấn b/ Tua cuốn c/ Rễ móc d/Móc gai Câu9/ Nhóm cây nào thuộc thân đứng: a/ Cây đa, cây khoai lang, cây đậu đen. b/ Cây cau, cây khoai từ, cây ớt c/ Cây bàng, cây dừa, cây lúa. d/ Cây cỏ mầm trầu, cây mướp, cây mít. Câu 10/ Sự thoát hơi nước qua lá có tác dụng: a/ Giúp cho việc vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên lá. b/ Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời. c/ cả avà b d/ Giúp cho cây hút được nhiều nước. Câu 11/ Thân củ nằm trên mặt đất là: a/ Thân cây su hào. b/ Thân cây khoai tây. c/ Thân cây gừng. d/ Thân cây hoàng tinh. Câu12/ Nhóm cây nào có gân hình mạng: a/ Cây địa liền, cây lúa, cây dâu. b/ Cây rẽ quạt, cây bồ đề, cây mai. c/ Cây mít, cây ổi, cây bàng. d/ Cây chanh, cây ngô, cây hoa giấy. II/Tự Luận(4đ): Câu 1/ Tại sao phải thu hoạch những cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?(2đ) Câu 2/ Viết sơ đồ nêu khái niệm Quang hợp.(2đ) Đáp án Sinh 6 I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án a b c d a b c c a c Câu 2: hai nhân, chất tế bào,vách tế bào, ngăn đôi, hai. Câu6:muối khoáng, lông hút, lông hút, vỏ,mạch gỗ, II/ Tự luận: Câu 1:Vì:Chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa, kết quả.Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa,làm cho rễ củ xốp,teo nhỏ lại, chất lượng khối lượng của củ đều giảm.(2đ) Câu2: Khái niệm:Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột nhả khí oxi(1đ) -Sơđồ (1đ): Ánh sáng Nước + Khí cacbônic ─────> Tinh bột + Khí ôxi (rễ hút từ đất) (lá lấy từ không khí) chất diệp lục (trong lá) (lá nhả ra ngoài môi trường) . Câu 2/ Viết sơ đồ và nêu khái niệm Quang hợp.(2đ) Đáp án Sinh 6 I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án a b c d a b c. Môn :SINH HỌC - Lớp : 6 Ma trận đề: I/Trắc nghiệm( 6 ): Câu 1/ Là một thành phần của tế bào ,chứa dịch tế bào: a/Không bào b/Chất tế bào c/Nhân d/Màng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 02), Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 02), Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 02)

Từ khóa liên quan