0

Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

20 1,724 3
  • Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 11:33

Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán. © 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 1Chương 1Hệ thống ₫iềukhiểnphân tán8/27/2005Chương 5: Kiến trúc PC-based Control2© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMSChương 5: Kiến trúc PC-based Control5.1 Tạisaosử dụng giải pháp PC5.2 Các vấn đề cơ bản của giải pháp PC5.3 Cấu hình cơ bảnmột hệ PC-based ControlCác loạigiải pháp khác nhau5.4 Hệ điều khiển phân tán trên nền PC5.5 Các điểmmấuchốt trong kiến trúc PC-based Control3© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMS Hiệunăng tính toán cao với giá thành thấp, chu kỳđiềukhiểncóthể xuống tới1ms Kiếntrúcmáytínhphổ thông, quen thuộc Tính năng mở–Hệđiều hành thông dụng–Nốimạng đơn giản–Lậptrìnhtự do, công cụ lậptrìnhmạnh–Sử dụng các thành phầnchuẩn(off-the-shelf components) => component-based system (khác với integrated system) Có thể kếthợpcácchứcnăng điềukhiển cơ sở, điềukhiểncaocấpvàvận hành-giám sát (all-in-one system),  Dễ dàng ghép nốivớicácứng dụng cấptrên Độ tin cậyngàycàngđượccảithiện Ghép nối vào/ra đơn giản qua bus trường5.1 Tại sao sử dụng giải pháp IPC?4© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMSThị trường PC-based Control ở châu Âu(Theo Computerzeitung 5/1998)165.3345665.478.701002003004005006007001998 2000 2002 2004Doanh số dự báo (Triệu USD)5© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMSCác phạmvi ứng dụng tiêu biểu Các dây chuyềnchế tạo, lắpráp, đóng bao:– Thay thế giải pháp PLC truyềnthống => Slot-PLC, Soft-PLC–Kếthợpchứcnăng điềukhiểnvàvận hành-giám sát tạichỗ– Độ tin cậy không phảilàvấn đề đáng lo ngại Điềukhiển chuyển động:– Thay thế giải pháp CNC truyềnthống => Soft-CNC– Điềukhiểntaymáy Điềukhiểnmột nhóm thiếtbị, máy móc đơn lẻ Điềukhiển quá trình: công nghệ thựcphẩm, dượcphẩm, xử lý nướcsạch, nướcthải, CN bán dẫn, . SCADAÖ Khả năng xử lý nhanh, hỗnhợp, linh hoạt, dễ tíchhợp HMI và các chứcnăng cao cấp6© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMS5.2 Các vấn ₫ề cơ bản củagiảiphápPC Nâng cao độ tin cậy: –Sử dụng các chủng loại PC công nghiệphoặcítraphảilàPC cóthương hiệutin cậy–Nếucóthể, nên sử dụng FlashROM thay cho đĩacứng–Cầnhệđiều hành tốt, hoạt động ổn định–Loạitrừ hoàn toàn các chương trình ứng dụng khác–Cầngiải pháp dự phòng nóng trong trường hợpcầnthiết Đảmbảotínhnăng thờigianthực:–Hệđiều hành thờigianthựchoặcítralà HĐH đa nhiệmcóđápứng phần cơ bảnvề tính năng thờigianthực (quan trọng nhất: chu kỳđiềukhiểnvà độ rung, jitter) Lậptrìnhthuậntiện–Nếu dùng ngôn ngữ bậc cao: cầnthư việnmạnh, dễ sử dụng–Tốthơnhết: công cụ lậptrìnhtrực quan + phầnmềm khung7© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMS5.3 Cấuhìnhcơ bảnMTĐKBus trường, bus thiếtbịA S A SA S A SI/O I/ODesktop-PC PC-104 CompactPCISingle Board ComputerÂBắtbuộcsử dụng vào/ra từ xa hoặcthiếtbị bus trường8© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMSSlot-PLC, Embedded PLC PC + PLC dướidạng một card ISA/PCI PLC cho điềukhiển, PC cho lậptrình& vận hành-giám sát PLC hoạt động độclập, chỉ sử dụng nguồncấptừ PC PLC đượccàiđặthệđiều hành TGT Lập trình hoàn toàn tương tự như cho PLC thôngthường Giao tiếp PC <=> PLC đơn giản qua bus PCI/ISA Ưu điểm: gọnnhẹ, tương đốitin cậy Nhược điểm: –Chưalợidụng đượcthế mạnh thựcsự củaPC–Ítcósự lựachọncáckhối vào/ra9© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMSCấutrúcphầncứng Slot-PLCCPUMultiport-MemoryRAMEPROMPowersupplyBusdriverCPU RAMInterfacesPCSlot-PLCMonitorKeyboardSerialParallelField busPC BusPowersupplyAI/OS I/O10© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control© 2005 - HMSMô hình phầnmềmSlot-PLCPC BIOS + ISA/PCI InterfacePC Operating System(WinNT, Win200, Linux, .) PLCProgramSCADA/HMIApplicationCông cụ lậptrìnhPLCCông cụ SCADA/HMIPLC Operating SystemISA/PCI InterfaceVí dụ sảnphẩm:– Phoenix Contact: PC WORX (sử dụng Interbus)– Siemens: WinAC, Component-based Automation[...]... trúc PC-based Control © 2005 - HMSChương 5: Kiến trúc PC-based Control 5.1 Tạisaosử dụng giải pháp PC5.2 Các vấn đề cơ bản của giải pháp PC5.3 Cấu hình cơ bảnmột hệ PC-based Control Các loạigiải pháp khác nhau5.4 Hệ điều khiển phân tán trên nền PC5.5 Các điểmmấuchốt trong kiến trúc PC-based Control 7© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMS5.3 Cấuhìnhcơ bảnMTĐKBus... PC-104 CompactPCISingle Board ComputerÂBắtbuộcsử dụng vào/ra từ xa hoặcthiếtbị bus trường © 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 1Chương 1 Hệ thống ₫iềukhiểnphân tán8/27/2005Chương 5: Kiến trúc PC-based Control 11© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMSSoft-PLC, SoftLogic PC thựchiệnvớivaitrònhư mộtPLC Yêu cầuphầnmềmchạy(PLC runtime engine) Mơ hình lập trình...20© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMSDCS, PLC hay PC?DCS PLC PCQui mô ứng dụng vừa/lớnvừa/nhỏ vừa/nhỏThời gian >100ms > 20ms > 1msĐiềukhiểnliêntụcrờirạclaiTính sẵn sàng ++ + +/oGiá thành cao vừaphảivừaphảiPhát triển++++/++Tính năng mở oo++Chủđộng o + ++ 14© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMSMơ hình giao tiếp... busPC BusPowersupplyAI/OS I/O 4© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMSThị trường PC-based Control ở châu Âu(Theo Computerzeitung 5/1998)165.3345665.478.701002003004005006007001998 2000 2002 2004Doanh số dự báo (Triệu USD) 12© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMSMơ hình phầnmềm Soft-PLCBIOSOperating System(WinNT,... phịng nóng trong trường hợpcầnthiết Đảmbảotínhnăng thờigianthực: Hệ iều hành thờigianthựchoặcítralà HĐH đa nhiệmcóđápứng phần cơ bảnvề tính năng thờigianthực (quan trọng nhất: chu kỳđiềukhiểnvà độ rung, jitter) Lậptrìnhthuậntiện–Nếu dùng ngơn ngữ bậc cao: cầnthư việnmạnh, dễ sử dụng–Tốthơnhết: cơng cụ lậptrìnhtrực quan + phầnmềm khung 2© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control ©... HMSMơ hình giao tiếp qua COM và OPCSCADA/HMI(VB, Delphi, )Giao diệnCOMPM Điềukhiển(C, C++, )SCADA(WinCC)PM Điềukhiển(C, C++, )SCADA (iFIX)OPC ServerGiao diện COM thơng thường:HiệusuấtcaoKhótíchhợp các cơng cụ chun dụngGiao diệnOPC:HiệusuấtkhácaoĐanăng 17© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMSTrạmvậnhành/Trạmkỹ thuật Cấuhìnhphầncứng tiêu biểu:–... lậptrìnhPLCCơng cụ SCADA/HMIVí dụ sảnphẩm:– Softing: 4Control (nhiềuloại bus trường)– Siemens: WinLC 6© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMS5.2 Các vấn ₫ề cơ bản củagiảiphápPC Nâng cao độ tin cậy: –Sử dụng các chủng loại PC cơng nghiệphoặcítraphảilàPC cóthương hiệutin cậy–Nếucóthể, nên sử dụng FlashROM thay cho đĩacứng–Cầnh điều hành tốt, hoạt động ổn định–Loạitrừ hoàn... > 40GB –Giaodiện Fast Ethernet Cấuhìnhphầnmềmtiêubiểu Hệ iều hành: NT/2000/XP– SCADA Runtime– COM/OPC Client– ĐốivớiES: Cơngcụ lập trình, cơng cụ SCADA,  Phương pháp tạo ứng dụng–Cơngcụ SCADA/HMI chun dụng, độclập–Cóthể sử dụng bổ sung: C/C++, Java, 9© 2004, HỒNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control © 2005 - HMSCấutrúcphầncứng Slot-PLCCPUMultiport-MemoryRAMEPROMPowersupplyBusdriverCPU . nhau5.4 Hệ điều khiển phân tán trên nền PC5.5 Các điểmmấuchốt trong kiến trúc PC-based Control 3© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control . SƠNChương 1Chương 1Hệ thống ₫iềukhiểnphân tán8 /27/2005Chương 5: Kiến trúc PC-based Control 2© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 5: Kiến trúc PC-based Control 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf, Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf, Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Hình ảnh liên quan

5.3 Cấu hình cơ bản - Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

5.3.

Cấu hình cơ bản Xem tại trang 7 của tài liệu.
Mô hình phần mềm Slot-PLC - Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

h.

ình phần mềm Slot-PLC Xem tại trang 10 của tài liệu.
Mô hình phần mềm Soft-PLC - Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

h.

ình phần mềm Soft-PLC Xem tại trang 12 của tài liệu.
Mô hình giải pháp tự do - Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

h.

ình giải pháp tự do Xem tại trang 13 của tài liệu.
Mô hình giao tiếp qua COM và OPC - Kiến trúc PC-based Control trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

h.

ình giao tiếp qua COM và OPC Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan