Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v.doc

42 4.7K 38

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 09:59

Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v. TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌCTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊNKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  ĐỒ ÁN MÔN HỌCTÊN ĐỀ TÀI : DÙNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 12V GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Đoàn Văn Tuấn SINH VIÊN THƯC HIỆN : 1: Nguyễn Văn Nghĩa 2: Vũ Xuân Nghiêm 3: Nguyễn Tiến Ngọc LỚP : Đ-ĐTK6_2 Hưng Yên , tháng 02 năm 2010GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 1 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌCĐỒ ÁN MÔN HỌCKhóa học: 2008-2012.Lớp: Đ_ĐTK6_2.TÊN ĐỀ TÀI: DÙNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 12V.I. Dữ kiện cho trước:+ Các linh kiện điện tử bán trên thị trường.+ Động điện một chiều 12V.+ Tài liệu tham khảo: điện tử công suất,điện tử căn bản,linh kiện điện tử .II. Nội dung cần hoàn thành:Phần I. sở lý thuyết. 1.1. Giới thiệu về thu phát hồng ngoại. 1.2. Giới thiệu về động điện một chiều.Phần II . Phương án thiết kế. 2.1. Sơ đồ khối . 2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý (mạch phát , mạch thu hồng ngoại, mạch điều khiểnđộng lực).Yêu cầu:+ Sản phẩm hoạt động tốt, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.+ Thuyết minh đề tài (Phân tích yêu cầu, trình bày các giải pháp thực hiện, sở lý thuyết, quá trình thực hiện đồ án, khả năng ứng dụng của đồ án).+ Nộp thuyết minh và hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định. GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 2 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌC MỤC LỤC Nhận xét của giáo viên Lời nói đầu Kế hoạch tiến độ từng tuần thực hiện đề tài. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU. 1.1. Tầm quan trọng của động điện một chiều. 1.2. Cấu tạo và hoạt động của động điện một chiều. 1.2.1. Cấu tạo. 1.2.2. Hoạt động. CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ THU PHÁT HỒNG NGOẠI. 2.1. Khái niệm về thu phát hồng ngoại. 2.2. Linh kiện thu sóng hồng ngoại. 2.3. Mạch điện IC phát hồng ngoại PT2248. 2.4. Mạch điện IC thu hồng ngoại PT2249. CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ. 3.1. Sơ đồ khối. 3.2. Nguyên lý hoạt đông của từng khối. CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TRONG MACH. 4.1. Điện trở - Tụ điện. 4.2. Điôt – Led. 4.3. IC 78xx – Transistor H1061. 4.4. IC phát hồng ngoại PT2248. 4.4. IC thu hồng ngoại PT2249. 4.5. IC 4017. 4.6. Mắt nhận hồng ngoại KSM-603LM.GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 3 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG V: SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH. 5.1. Mạch phát 5.1.1. Sơ đồ nguyên lý. 5.1.2. Sơ đồ board. 5.1.3. Nguyên lý hoạt động. 5.2. Mạch thu. 5.2.1. Sơ đồ nguyên lý. 5.2.2. Sơ đồ board. 5.2.3. Nguyên lý hoạt động. 5.3. Mạch động lực và điều khiển động cơ. 5.3.1. Sơ đồ nguyên lý. 5.3.2. Sơ đồ board. 5.3.3. Nguyên lý hoạt động. Tài liệu tham khảo. GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 4 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌCNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN .…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… . Hưng Yên, ngày .tháng năm 2010GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 5 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌCLỜI NÓI ĐẦUĐiều khiển từ xa là việc điều khiển một mô hình ở một khoảng cách nào đó mà con người không nhất thiết trực tiếp đến nơi đặt hệ thống. Khoảng cách đó tùy thuộc vào từng hệ thống mức phức tạp khác nhau, chẳng hạn như để điều khiển từ xa một phi thuyền ta cần phải hệ thống phát và thu mạnh, ngược lại, để điều khiển một trò chơi điện tử từ xa ta chỉ cần một hệ thống phát và thu yếu hơn…. Thế giới ngày càng phát triển thì lĩnh vực điều khiển cần phải được mở rộng hơn. Việc ứng dụng điều khiển từ xa vào thông tin liên lạc đã mang lại nhiều thuận lợi cho hội loài người, thông tin được cập nhật hơn nhờ sự chính xác và nhanh chóng của quá trình điều khiển từ xa.Trong sinh hoạt hằng ngày của con người như những trò chơi giải trí (robot, xe điều khiển từ xa …) cho đến những ứng dụng gần gũi với con người cũng được cải tiến cho phù hợp với việc sử dụng và đạt mức tiện lợi nhất. Điều khiển từ xa đã thâm nhập vào vấn đề này do đó cho ra những loại điều khiển từ xa, đầu video, VCD, CD,…đều được điều khiển từ xa. Xuất phát từ những ý tưởng đó cùng với sự hướng dẫn của Thầy Đoàn Văn Tuấn – giảng viên trường ĐH SPKT Hưng Yên, chúng em đã chọn đề tài:”Dùng điều khiển từ xa điều khiển động điện một chiều 12V”. Nhưng do trình độ kỹ thuật còn nhiều hạn chế nên đồ án không thể tránh khỏi những sai sót, chúng em mong được sự thông cảm và chỉ bảo thêm của thầy và các bạn !Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy Đoàn Văn Tuấn cùng sự giúp đỡ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn ! KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TỪNG TUẦN GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 6 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌCSTT Tuần Công việc thực hiện Người thực hiện 1 Tuần 1- - Sắp xếp công việc cho từng tuần (phân chia công việc cho từng thành viên).Cả nhóm.Tìm hiểu đề tài.+ Tìm kiếm tài liệu liên quan: Linh kiện điện tử, điện tử căn bản, điện tử công suất…Văn Nghĩa + Tìm hiểu nguyên lý các mạch liên quan đến đề tài. Chẳng hạn như các mạch thu phát hồng ngoại, mạch động lực điều khiển động và các linh kiện liên quan đến mạch.Cả nhóm+ Tham khảo ý kiến của những người chuyên môn.Xuân Nghiêm 2 Tuần2+3- Sau khi đã tìm hiểu đề tài sẽ đưa ra sở lý thuyết chung của đề tài.- Từ đó xây dựng được sơ đồ khối.- Đưa ra nguyên tắc hoạt động của các khối và các linh kiện sẽ sử dụng để thiết kế mạch phù hợp với yêu cầu từng khối.Cả nhóm. 3 Tuần 4+5- Thiết kế sơ đồ nguyên lý toàn mạch.- Tính toán thông số rồi tiến hành chạy mô phỏng.Cả nhóm. 4 Tuần 6- Ráp mạch và khảo sát trên bo mạch (nếu gặp lỗi chỉnh sửa lại).Văn NghĩaTiến Ngọc-Đo đạc kiểm tra xem trên board chạy đạt yêu cầu hay không?Văn Nghĩa Tiến Ngọc-Tiến hành làm sản phẩm (câu dây). Văn Nghĩa Tiến Ngọc- Lắp ráp hoàn tất sản phẩm. Cả Nhóm- Chuẩn hóa nội dung, làm quyển Cả nhómGVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 7 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 5Tuần 7 thuyết minh.- Chuẩn bị các dụng cụ để bảo vệ đề tài(fim chiếu, bản vẽ).Xuân Nghiêm- Hoàn tất sản phẩm, kiểm tra lại toàn bônội dung.Cả nhóm CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU1.1. Tầm quan trọng của động DC.GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 8 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌCTrong nền sản xuất hiện đại, động một chiều vẫn được coi là một loại máy quan trọng mặc dù ngày nay rất nhiều loại máy móc hiện đại sử dụng nguồn điện xoay chiều thông dụng.Do động điện một chiều nhiều ưu điểm nhiều khả năng điều chỉnh tốc độ rất tốt ,khả năng mở máy lớn và đặc biệt là khả năng quá tải. Chính vì vậy mà động một chiều được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp yêu cầu cao về điều chỉnh tốc độ những cán thép, hầm mỏ, giao thông vận tải…mà điều quan trọng là các ngành công nghiệp hay đòi hỏi dùng nguồn điện một chiều.Bên cạnh đó, động điện một chiều cũng những nhược điểm nhất định của nó nhưng so với máy điện xoay chiều thì giá thành đắt hơn(dễ phát sinh tia lửa điện)…nhưng do những ưu điểm của nó nên động điện một chiều vẫn còn một tầm quan trọng nhất định trong sản xuất. Công suất lớn nhất của động điện một chiều hiện nay vào khoảng 10000KW , điện áp vào khoảng vài trăm cho đến 1000V. Hướng phát triển hiện nay là cải tiến tính năng của vật liệu, nâng cao chỉ tiêu kinh tế của động và chế tạo những động công suất lớn…1. 2. Cấu tạo và hoạt động của động điện DC.1.2.1. Cấu tạo.Động điện một chiều thể phân thành hai phần chính: phần tĩnh và phần động.1.2.1.1. Phần tĩnh hay stato. Đây là phần đứng yên của máy, bao gồm các bộ phận chính sau: a. Cực từ chính: là bộ phận sinh ra từ trường gồm lõi sắt cực từ và dây quấn kích từ lồng ngoài lõi sắt cực từ. Lõi sắt cực từ làm bằng những lá thép kĩ thuật điện hay thép cacbon dày 0,5 đến 1mm ép lại và tán chặt. Trong động điện nhỏ thể dùng thép khối . Cực từ được gắn chặt vào vỏ máy nhờ các bu lông. Dây quấn kích từ được quấn bằng dây đồng bọc cách điện và mỗi cuộn dây đều được bọc cách điện kĩ thành một khối tẩm sơn cách điện trước khi đặt trên các cực từ. Các cuộn dây kích từ được đặt trên các cực từ này được nối tiếp với nhau.b. Cực từ phụ: Cực từ phụ được đặt trên các cực từ chính và dùng để cải thiện đổi chiều. Lõi thép của cực từ phụ thường làm bằng thép khối và trên thân cực từ phụ đặt dây quấn mà cấu tạo giống như dây quấn cực từ chính. Cực từ phụ được gắn với vỏ máy nhờ những bulong. c. Gông từ : Gông từ dùng làm mạch nối liền các cực từ, đồng thời làm vỏ máy .Trong động nhỏ và vừa thông thường dùng thép dày uốn và hàn lại. Trong GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 9 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌCmáy điện lớn thường dùng thép đúc. khi trong động điện nhỏ dùng gang làm vỏ máy. d. Các bộ phận khác: + Nắp máy: để bảo vệ máy khỏi những vật ngoài rơi vào làm hỏng dây quấn và an toàn cho người chạm vào điện. Trong máy điện nhỏ và vừa lắp máy còn tác dụng làm giá đỡ ổ bi. Trong trường hợp này nắp máy thường làm bằng gang. + cấu chổi than: để đưa dòng điện từ phần quay ra ngoài. cấu chổi than bao gồm chổi than đặt trong hộp chổi than nhờ một lò xo tì chạy lên cổ góp. Hộp chổi than được cố định trên giá chổi than và cách điện với giá. Giá chổi than thể quay được để điều chỉnh vị trí chổi than cho đúng chỗ. Sau khi điều chỉnh xong thì dùng vít cố định lại.1.2.1.2. Phần quay hay roto.a. Lõi sắt phần ứng: Dùng để dẫn từ. Thường dùng những tấm thép kĩ thuật điện dày 0,5mm phủ cách điện mỏng ở hai mặt rồi ép chặt lại để giảm tổn hao do dòng điện xoáy gây nên. Trên lá thép dập hình dạng rãnh để sau khi ép lại thì đặt dây quấn vào. Trong những động trung bình trở lên người ta còn dập những lỗ thông gió để khi ép lại thành lõi sắt thể tạo được những lỗ thông gió dọc trục. Trong những động điện lớn hơn thì lõi sắt thường chia thành những đoạn nhỏ, giữa đoạn ấy để một khe hở gọi là khe hở thông gió. Khi máy làm việc gió thổi qua các khe hở làm nguội dây quấn và lõi sắt. Trong động điện một chiều nhỏ, lõi sắt phần ứng được ép trực tiếp vào trục.Trong động điện lớn, giữa trục và lõi sắt đặt giá roto. Dùng giá roto thể tiết kiệm thép kĩ thuật điện và giảm nhẹ trọng lượng roto. b. Dây quấn phần ứng Dây quấn phần ứng là phần sinh ra suất điện động dòng điện chạy qua. Dây quấn phần ứng thường làm bằng dây đồng bọc cách điện. Trong máy điện nhỏ công suất tới vài KW thường dùng dây tiết diện tròn. Trong máy điện vừa và lớn thường dùng dây tiết diện chữ nhật, dây quấn được cách điện cẩn thận với rãnh của lõi thép. Để tránh khi quay bị văng ra do lực li tâm, ở miệng rãnh dùng nêm để đè chặt hoặc đai chăt dây quấn. Nêm làm bằng tre gỗ hay bakelit. c. Cổ góp: Dùng để chiều dòng điện xoay chiều thành một chiều . Cổ góp gồm nhiều phiến đồng được mạ cách điện với nhau bằng lỗ mica dài từ 0,4 đến 1,2mm và hợp thành một hình trụ tròn. Hai đầu trụ tròn dùng hai hình ốp hình chữ GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 10 [...]... ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỒ ÁN MƠN HỌC Khóa học: 2008-2012. Lớp: Đ_ĐTK6_2. TÊN ĐỀ TÀI: DÙNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 12V. I. Dữ kiện cho trước: + Các linh kiện điện tử bán trên thị trường. + Động điện một chiều 12V. + Tài liệu tham khảo: điện tử công suất ,điện tử căn bản,linh kiện điện tử II. Nội dung cần hoàn thành: Phần I. sở lý thuyết. ... q trình điều khiển từ xa. Trong sinh hoạt hằng ngày của con người như những trị chơi giải trí (robot, xe điều khiển từ xa …) cho đến những ứng dụng gần gũi với con người cũng được cải tiến cho phù hợp với việc sử dụng và đạt mức tiện lợi nhất. Điều khiển từ xa đã thâm nhập vào vấn đề này do đó cho ra những loại điều khiển từ xa, đầu video, VCD, CD,…đều được điều khiển từ xa. Xuất phát từ những... Khoảng cách đó tùy thuộc vào từng hệ thống mức phức tạp khác nhau, chẳng hạn như để điều khiển từ xa một phi thuyền ta cần phải hệ thống phát và thu mạnh, ngược lại, để điều khiển một trò chơi điện tử từ xa ta chỉ cần một hệ thống phát và thu yếu hơn…. Thế giới ngày càng phát triển thì lĩnh vực điều khiển cần phải được mở rộng hơn. Việc ứng dụng điều khiển từ xa vào thông tin liên lạc đã... GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TRONG MẠCH 4.1. Điện trở,tụ điện. 4.1.1. Điện trở. a) Khái niệm. - Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ và ngược lại vật cách điện điện trở cực lớn. - Điện trở của dây dẫn là sự phụ thuộc vào chất liệu và tiết diện của dây dẫn được tính theo cơng thức: R = . Trong đó: R là điện trở. Đơn... Nguyễn Tiến Ngọc Page 6 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌC chức năng nhận tín hiệu từ mạch phát và cung cấp tín hiệu đầu vào (cung cấp tín hiệu vào chân 14 của IC 4017) dùng để điều chỉnh động thông qua mạch cầu H1061. + Khối mạch động lực và điều khiển động cơ. chức năng điều chỉnh động (đảo chiềudừng động cơ) . GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ... YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ    ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÊN ĐỀ TÀI : DÙNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 12V GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Đoàn Văn Tuấn SINH VIÊN THƯC HIỆN : 1: Nguyễn Văn Nghĩa 2: Vũ Xuân Nghiêm 3: Nguyễn Tiến Ngọc LỚP : Đ-ĐTK6_2 Hưng Yên , tháng 02 năm 2010 GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 1 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN... trị số điện trở trong thực tế. Đọc theo màu sắc theo quy ước quốc tế: GVHD: Đoàn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 20 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌC MỤC LỤC Nhận xét của giáo viên Lời nói đầu Kế hoạch tiến độ từng tuần thực hiện đề tài. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU. 1.1. Tầm quan trọng của động điện một chiều. ... tài: Dùng điều khiển từ xa điều khiển động điện một chiều 12V”. Nhưng do trình độ kỹ thuật cịn nhiều hạn chế nên đồ án không thể tránh khỏi những sai sót, chúng em mong được sự thơng cảm và chỉ bảo thêm của thầy cô và các bạn ! Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy Đồn Văn Tuấn cùng sự giúp đỡ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn ! KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TỪNG... để một khe hở gọi là khe hở thơng gió. Khi máy làm việc gió thổi qua các khe hở làm nguội dây quấn và lõi sắt. Trong động điện một chiều nhỏ, lõi sắt phần ứng được ép trực tiếp vào trục.Trong động điện lớn, giữa trục và lõi sắt đặt giá roto. Dùng giá roto thể tiết kiệm thép kĩ thuật điện và giảm nhẹ trọng lượng roto. b. Dây quấn phần ứng Dây quấn phần ứng là phần sinh ra suất điện động. .. góp: Dùng để chiều dịng điện xoay chiều thành một chiều . Cổ góp gồm nhiều phiến đồng được mạ cách điện với nhau bằng lỗ mica dài từ 0,4 đến 1,2mm và hợp thành một hình trụ trịn. Hai đầu trụ trịn dùng hai hình ốp hình chữ GVHD: Đồn Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa Vũ Xuân Nghiêm Nguyễn Tiến Ngọc Page 10 TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN KHOA ĐIỆN-ĐIÊN TỬ ĐỒ ÁN MÔN HỌC b) Cấu tạo. Cấu tạo của tụ điện . TÀI: DÙNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 12V. I. Dữ kiện cho trước:+ Các linh kiện điện tử có bán trên thị trường.+ Động cơ điện một chiều. PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊNKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  ĐỒ ÁN MÔN HỌCTÊN ĐỀ TÀI : DÙNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 12V GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Hình ảnh liên quan

Trên hình khi cho điện áp một chiều U vào hai chổi điệ nA và B, trong dây cuốn phần ứng có dòng điện - Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v.doc

r.

ên hình khi cho điện áp một chiều U vào hai chổi điệ nA và B, trong dây cuốn phần ứng có dòng điện Xem tại trang 11 của tài liệu.
* Hình dáng và ký hiệu: Trong thực tế điện trở là một loại linh kiện điện tử không phân cực, nó là một linh kiện quan trọng trong các mạch điện tử, chúng  được làm từ hợp chất của cacbon và kim loại và được pha theo tỷ lệ mà tạo ra các  con điện trở có đi - Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v.doc

Hình d.

áng và ký hiệu: Trong thực tế điện trở là một loại linh kiện điện tử không phân cực, nó là một linh kiện quan trọng trong các mạch điện tử, chúng được làm từ hợp chất của cacbon và kim loại và được pha theo tỷ lệ mà tạo ra các con điện trở có đi Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình dạng tụ trong thực tế.        - Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v.doc

Hình d.

ạng tụ trong thực tế. Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình dạng diode trong thực tế. - Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v.doc

Hình d.

ạng diode trong thực tế Xem tại trang 23 của tài liệu.
*Sơ đồ chân của IC 4017 được biểu diễn như hình vẽ dưới đây: - Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v.doc

Sơ đồ ch.

ân của IC 4017 được biểu diễn như hình vẽ dưới đây: Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan