0

Tư vấn về thủ tục khai nhận di sản thừa kế

3 209 0
  • Tư vấn về thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2016, 23:21

Luật sư tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế Luật sư tư vấn khai nhận di sản thừa kế Trường hợp bố mẹ không để lại di chúc muốn kê khai nhận di sản thừa kế phải làm nào? Các bước tiến hành sao? Văn pháp luật hướng dẫn vấn đề sau: Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn sau: Cha em có để lại cho em sổ đất cha em đứng tên Nay em người thừa kế nên em muốn biết thủ tục hồ sơ cần thiết để em xin xác nhận quyền thừa kế tài sản Ngoài em muốn hỏi sổ đất cha em đứng tên, em có giấy xác nhận quyền thừa kế em bán lại cho người khác không? Và người tự sang tên đổi chủ không? Mong tư vấn dùm Em cảm ơn! Tư vấn cho bạn sau: Việc khai nhận di sản thừa kế phải công khai văn khai nhận di sản thừa kế UBND cấp xã nơi để lại di sản thừa kế nhà đất Căn vào Điều 37, Điều 49, Điều 50 Luật Công chứng Thủ tục khai nhận di sản thừa kế thực phòng công chứng, Phòng công chứng vào đơn yêu cầu hồ sơ xin khai nhận thừa kế để thông báo niêm yết trụ sở UBND xã, phường nơi có tài sản nơi cư trú cuối người chết Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế người nhận di sản: Tại Mục II Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT Bộ Tư pháp Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền người sử dụng đất hồ sơ khai nhận di sản thừa kế gồm: a Phiếu yêu cầu công chứng khai nhận di sản thừa kế theo di chúc; b Bản giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu); c Bản giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu nhà hợp pháp; d Dự thảo nội dung khai nhận di sản thừa kế (tự soản thảo tổ chức hành nghề công chứng soạn); e Bản Di chúc (nếu có) f Bản Giấy chứng tử người để lại di sản g Giấy tờ chứng minh quan hệ người để lại di sản người hưởng di sản mà người nhận thừa kế người nhất; Tại Điều 106 Luật Đất Đai 2003 quy định quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất; quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất thì: “1 Người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định khoản Điều 110; khoản khoản Điều 112; khoản 2, 3, 4, 5, 6, Điều 113; khoản Điều 115; điểm b khoản 1, điểm b, c, d, đ e khoản Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b điểm c khoản Điều 120 Luật có điều kiện sau đây: a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; b) Đất tranh chấp; c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất Do đó, bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đầy đủ điều kiện nêu Khi bạn chưa làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, chưa làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư vấn về thủ tục khai nhận di sản thừa kế, Tư vấn về thủ tục khai nhận di sản thừa kế, Tư vấn về thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Từ khóa liên quan