0

Quy trình thi công ME

1 440 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016, 16:11

Trước khi lắp đặt phải dọn dẹp mặt bằng và tiến hành vệ sinh khu vực, lắp đặt biển báo ‘’KHU VỰC THI CÔNG’’.Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ điện và các đường cáp vàora tủ điện trên mặt bằng, bằng mực phát quang hoặc loại mực có màu sắc tương phản với màu sắc của tường và sàn nhà.Tất cả các tủ điện đặt trên sàn phải được lắp đặt trên gối đỡ hoặc bệ móng bằng bê tông hay thép U100 nhằm cách ly độ ẩm giữa sàn và đáy tủ.Thực hiện việc khoan và lắp đặt hệ thống giá đỡ cho hệ thống đường dẫn cáp vàora tủ.Lắp đặt hệ thống đường dẫn cáp và cân chỉnh theo cao độ quy định trong bản vẽ.Kiểm tra sự phù hợp theo catalogue và đơn đặt hàng của tủ điện khi nó được vận QUI TRÌNH HÀN HỒ QUANG ĐIỆN Mối hàn hồ quang điện đường ống thép dự án : mối hàn giáp mép ống Quy cách đường ống hàn có đường kính từ DN 65mm đến DN 150mm Bước 1: Chuẩn bò phôi hàn - Vệ sinh làm gỉ, dầu mỡ chất bẩn khác … mép hai bên chiều rộng đònh (khoảng 30mm) - Vát mép phôi hàn phải theo kiểu liên kết hàn điều kiện làm việc (Đối với phôi hàn có chiều dày S < 6mm không cần vát mép hàn Với phôi hàn có chiều dày S > 6mm phải vát mép hình chữ V: + Góc vát: α = 60o + Chiều dày không vát: P = 2-4mm + Khe hở: a = 0,8 – 2,4mm + Độ dày phôi hàn : S Bước 2: Chuẩn bò hàn - Kiểm tra cường độ dòng điện hàn: I = ( 40 – 60 )d I: cường độ dòng điện D: đường kính que hàn - Đối với chi tiết có chiều dày S 3d Cũng tính theo công thức tăng 10-15% - Xác đònh đường kính que hàn theo độ dày chi tiết hàn: Độ dày chi tiết hàn Đường kính que hàn 1,5mm 1,6mm 2mm 2mm 3-5mm 3-4mm 6-8mm 4-5mm Bước 3: Hàn kiểm tra - Trong hàn, chế độ hàn ảnh hưởng đến hình dạng mối hàn tăng tốc độ hàn chiều sâu ngấu chiều rộng mối hàn giảm; ngược lại giảm tốc độ hàn chiều sâu ngấu chiều rộng mối hàn tăng - Để tránh tượng nứt nóng sinh hàn cần chọn chế độ hàn cho đảm bảo hệ số ngấu Ψn = b/h = - (b: chiều rộng mối hàn, h: chiều sâu ngấu) - Khi hàn mối hàn lớp có chiều dài ngắn cho phép tiến hành liên tục, có chiều dài chia thành đoạn ngắn (100 - 300mm) để hàn - Đối với mối hàn nhiều lớp có thề hàn theo kiểu bậc thang phân đoạn nghòch - Mẫu để kiểm tra hàn riêng theo quy đònh: + S
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thi công ME, Quy trình thi công ME,