0

Quy trình thi công tổng hợp method statement

17 566 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 15:59

Thuyết minh biện pháp thi công thuyết minh biện pháp thi công công trình: A. mô tả chung công trình I. Khái quát chung. 1.Vị trí Công trình : Địa điểm xây dựng : Chủ đầu t : . Đơn vị dự thầu: 2. Đặc điểm công trình: Sau nghiên cứu kỹ trờng khu đất xây dựng, điều kiện giao thông, sở hạ tầng, địa hình, điều kiện an ninh an toàn xã hội khu vực đánh giá đặc điểm công trình nh sau: Công trình đợc xây dựng khu vực có công trình sử dụng nằm sát mặt đờng trục thị xã . nên thuận tiện cho việc vận chuyển vật t , nhiên nằm khu có nhà làm việc nên việc thi công cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật, môi trờng nh độ an toàn cao để tránh ảnh hởng tới hoạt động bình thờng khối quan nhà dân lân cận. Công trình ". xây dựng tầng xây dựng theo tiêu chuẩn cấp III, bậc chịu lửa cấp IV, khung bê tông chịu lực, ph ơng án móng móng băng dựa cọc bê tông cốt thép có kích thớc 25cmx25cm, chiều dài cọc 11,5m. Khung bê tông chịu lực sàn liền M200 dày 100 đổ chỗ, tờng ngăn tờng bao che xây gạch 6.5x10.5x22 vữa xi măng 50#, Xây tờng 220 vửa TH M25, Xây tờng 110 vữa TH M50. Hệ thống điện cấp thoát nớc phục vụ cho trình thi công đợc thiết lập sở nguồn điện Chủ Hồ sơ dự thầu: Thuyết minh biện pháp thi công đầu t cung cấp nớc thải đợc xử lý thải vào cống thoát thị xã, nớc thi công dùng nớc lấy từ nguồn nớc (nguồn nớc máy thị xã) cấp dùng nớc giếng khoan trớc dùng phải lấy mẫu đa đến phòng thí nghiệm công ty thiết kế cấp nớc sở thí nghiệm nớc có t cách pháp nhân thực hiện, nguồn nớc đạt yêu cầu xây dựng đợc phép thi công. 3. Phần công việc dự thầu Nhà thầu tổ chức lực lợng nhân công, xe máy cung cấp vật liệu ,thiết bị theo yêu cầu chủ đầu t để hoàn thành tất công việc đào đất, lấp đất, công tác kết cấu hoàn thiện, điện, nớc, chống sét, Sân, Hè rãnh nhà . nh vẽ xây dựng mời thầu Công trình nói trên. 4. Tiêu chuẩn áp dụng Nhà thầu tuân theo tiêu chuẩn sau: Tất vật liệu, thiết bị đo hệ mét, theo tiêu chuẩn quốc tế đo lờng. Tổ chức thi công TCVN-4055-85. Nghiệm thu công trình xây dựng TCVN-4091-85 Kết cấu gạch đá - Qui phạm thi công nghiệm thu TCVN-4085-87. Qui phạm thi công nghiệm thu TCVN-4453-95. qui phạm thi công nghiệm thu TCVN 4452-87 Công tác hoàn thiện xây dựng, Bê tông, kiểm tra đánh giá độ bền, Qui định chung TCVN-5440-91. Xi măng, phân loại TCVN-5439-91. Xi măng, tiêu chuẩn để thử xi măng TCVN-0139-91. Cát xây dựng.Yêu cầu kỹ thuật TCVN-1770-86 Đá dăm ,sỏi dăm,sỏi dùng XD-Yêu cầu kỹ thuật TCVN-17771-86 Gạch -Phơng pháp kiểm tra bền nén TCVN -246-86 Nớc cho bê tông vữa.-Yêu cầu kỹ thuật TCVN-4506-87 Hồ sơ dự thầu: Thuyết minh biện pháp thi công Hớng dẫn pha trộn sử dụng vữa pha trộn Qui định Xi măng Yêu cầu chống thấm TCVN-4459-87. TCVN-2287-78. TCVN-2682-92. TCVN-5718-1993 5.Vật liệu sử dụng vào công trình Tất vật liệu, thiết bị sử dụng vào công trình nhà thầu 100%. Chủng loại vật liệu theo hồ sơ mời thầu. Chỉ dùng vật liệu theo yêu cầu phải thay công việc. Nhng tất vật liệu phải đợc chủ đầu t phê duyệt trớc sử dụng thi công. Xi măng: Nhà thầu sử dụng xi măng Pooc lăng PC-30 PCB-30 theo tiêu chuẩn TCVN nêu trên, [...]... reason why contractor choose this solution because it is safety and progressive External scaffolding/safety scaffolding is installed following the construction layer as divided above Detail of this indicates in finishing work area Workers working on site is stated above which divided into construction teams who are skilled full working in accordance with method statement This solution contractor chooses... wall, this sequence is forced to avoid other work damaged At locations have thickness is >= 2cm should be divided into 2 layer, each layer is . and wall -& gt; formwork of columnand wall -& gt; concrete of column and wall -& gt; bottom formwork of beam -& gt; beam rebar -& gt; side formwork of beam -& gt; slab formwork -& gt; slab rebar -& gt;. beam concrete -& gt; (slower than 1 layer of building height) -& gt; brickwork -& gt; plastering -& gt; wall tiling -& gt; floor tiling -& gt; (co-ordination with other contractors) -& gt; cleaning. placing. To avoid non-stopped supplying contractor prepares 01 concrete pumps, SANY HBT60C-1413DIII-50m 3- per hour-140m pump up to location and 01 stand by one SANY HBT60C-1413DIII in good working
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thi công tổng hợp method statement , Quy trình thi công tổng hợp method statement ,