0

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

21 343 0
  • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2016, 09:39

GV: Nguyễn Nhựt Minh Ngày soạn: 20/09/2012 Ngày dạy: 25/09/2012 (lớp 9A1) - 28/09/2012 (lớp 9A2) Tiết: 11 - Tuần: 6 BÀI 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ (T1) I. Mục đích yêu cầu: 1. Về kiến thức: - Biết khái niệm thư điện tử. - Biết quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử. 2. Về kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu hệ thống thư điện tử. 3. Về thái độ: Ham học hỏi, khám phá,tìm tòi. II. Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên: Phấn màu, sách, đồ dùng dạy học, màn hình và máy vi tính (nếu có). - Học sinh: sách, tập, viết. III. Nội dung: 1) Kiểm tra bài cũ (5p). 2) Bài mới (30ph). Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chính 1. Biết khái niệm thư điện tử. - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK - GV giới thiệu: Từ xa xưa ông cha ta thực hiện trao đổi thông tin cần thiết như thế nào? - GV: Khi thực hiện trao đổi thông tin với hệ thống dịch vụ như thế thì điều gì sẽ xảy ra? - GV giới thiệu thư điện tử dùng để trao đổi thông tin nhanh và chính xác. Vậy thư điện tử là gì? - GV: Thư điện tử có ưu điểm gì? - GV nhận xét. - HS đọc thông tin SGK - HS trả lời: Bằng các hệ thống dịch vụ xã hội như bưu điện, chuyển phát nhanh, gửi chuyển tay nhau, - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời theo ý hiểu - HS chú ý và ghi nhận 1. Thư điện tử là gì? Thư điện tử là một ứng dụng của Internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính thông qua hộp thư điện tử. * Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử: - Chi phí thấp - Thời gian chuyển thư nhanh gần như tức thời - Có thể gửi đồng thời cho nhiều người - Có thể gửi kèm hình ảnh, tệp văn bản…. rất thuận tiện 2. Biết quy trình hoạt động của thư điện tử. - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK - GV yêu cầu HS quan sát hình 35 SGK và mô tả lại quá trình gửi một bức thư từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp truyền thống - GV giới thiệu: Việc gửi và - HS đọc thông tin SGK - HS quan sát và trình bày - HS tham khảo SGK và trả lời: Phải 2. Hệ thống thư điện tử: - Người dùng có một tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư - Các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lí thư điện tử gọi là máy chủ thư điện tử - Mạng máy tính là hệ thống vận Giáo án môn Tin Học – lớp 7 Trang 1/4 GV: Nguyễn Nhựt Minh nhận thư điện tử tương tự gửi thư truyền thống. Muốn thực hiện được quá trình gửi thư thì người gửi và nhận cần phải có cái gì? - GV yêu cầu HS quan sát hình 36 SGK và mô tả quá trình gửi thư điện tử - GV giới thiệu máy chủ thư điện tử là “bưu điện” hệ thống vận chuyển là mạng máy tính có một tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư - HS quan sát và trình bày - HS chú ý và ghi nhận chuyển thư điện tử. 3) Củng cố - luyện tập (6’): GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi 1, 2 trang 40 SGK. 4) Hướng dẫn học tập ở nhà (4’): - Học bài. - Xem trước các phần tiếp theo *) Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Kiểm tra cũ Câu- 1: Siêu vănnhiều làtrang gì? Trang Web quan gì?được tổ Một Web liên - Siêu loại tích hợp chức dướivăn mộtbản: địa truyvăn cập chung tạo nhiều thànhdạng liệu khác ịa nhauchỉ nhưtruy văncập bản,chung hình ảnh, thanh, Website âm gi video địa Và siêu liên kết tới siêu văn khác Website - Trang siêu văn gán địavàchỉ truy Câu 2: ThếWeb: là Website? ịa Website cập Internet Địa truy cập gọi địa trang chủ? trang Web - Mỗi truy cập vào Website, có trang Web mở Trang Web gọi trang chủ Website Thử tài bạn !!! ể Ngày nhanhxưa người người ta ta thường sử dụng dùng chim ngựabồđểcâu di để di chuyển chuyển chúng sau, Và sản phẩm thường phong Về dịch vụ rộng rãi,được ngườibỏtavào lập 1các bưu b ỡ điện Thư phương tiện giúp nhng người cách xa trao đổi nhng thông tin cần thiết PHềNG GIO DC O TO BC TR MY TRNG THCS NGUYN VN TRI BI 4: TèM HIU TH IN T Th l phng tin trao i thụng tin ca ngi ? Khi thc hin trao i thụng tin vi h thng dch v nh th thỡ cú nhng khú khn gỡ? -Thi gian chuyn lõu -D tht lc -Chi phớ cũn cao -Ni dung hn ch -Khụng gi c cho nhiu ngi cựng lỳc BI 4: TèM HIU TH IN T Do có nhiều bất cập với phát triển mạnh CNTT, dịch vụ chuyển thư dần chuyển sang dạng khác phù hợp với thời đại BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? Nờu im mỏy ca dch thbit inlt? Khiumng tớnh,v c Internet i, vic phỏt trin cỏc ng dng gi v nhn th l nhng mi quan tõm hng u S dng th in t, vic vit, gi v * u im ca dch v th in t nhn th u c thc hin bng mỏy tớnh Chi phớ thp, thi gian chuyn gn nh tc thi, mt ngi cú th gi th ng thitcho nhiu ngi khỏc, cú th gi kốm ?Vy in l gỡ? Thư điện tử dịch vụ chuyển thư dạng số mạng máy tính thông qua hộp thư điện tử BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? H thng th in t Em hóy quan sỏt hỡnh v mụ t li quỏ trỡnh gi mt bc th t H Ni n thnh ph H Chớ Minh theo phng phỏp truyn thng? Bưu điện Hà Nội Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh * Cỏc bc gi th truyn thng: Ngi gi b th ó cú a ch chớnh xỏc ca ngi nhn vo thựng th Nhõn viờn bu in ti H Ni hp mi th cn gi vo thnh ph H Chớ Minh Th c chuyn vo thnh ph H Chớ Minh qua h thng chuyn Người ca gửi: bu in Người nhận: Minh Hà Địa chỉ: , Hồ Chí Minh Địa chỉ: , Hà Nội Nhõn viờn bu in ti thnh ph H Chớ Minh chuyn n tay ngi nhn.Hỡnh 35: Quỏ trỡnh chuyn th BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? H thng th in t Quan sỏt hỡnh v mụ t quỏ trỡnh gi mt bc th in t? Vic gi v nhn th in t c thc hin tng t nh gi Máy chủthng.Tuy thư điện tử Máy in chủ thưt, điện ngi tử th truyn nhiờn, h thng th gi v ngi nhn u phi cú mt ti khon th in t cú a ch gi v nhn th Internet Nhận th Gửi thư Người gửi Người nhận Hỡnh 36: Gi v nhn th in t So sánh cách chuyển, nhận thư thông thư ờng thư điện tử Thư thông thường ịa gửi, nhận Phương tiện: giấy, viết Bưu điện Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử Tài khoản thư điện tử Máy tính, phần mềm soạn gửi thư Máy chủ thư điện tử Mạng máy tính BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? H thng th in t * Quỏ trỡnh gi th in t: Ngi gi gi th ó cú a ch chớnh xỏc ca ngi nhn vo mỏy ch th in t H Ni Mỏy ch ti H Ni nhn th, kim tra a ch ngi nhn Th c chuyn n mỏy ch th in t H Chớ Minh qua mng mỏy tớnh Mỏy ch th in t ti H Chớ Minh chuyn th n a ch ngi nhn BI 4: TèM HIU TH IN T Th in t l gỡ? H thng th in t - Nh vy, h thng th in t: + Cỏc mỏy ch th in t s l bu in + H thng chuyn ca bu in chớnh l mng mỏy tớnh - C ngi gi v ngi nhn u s dng mỏy tớnh vi cỏc phn mm thớch hp son, gi v nhn th Câu bước Các 1: Sắp gửi xếp thư lạitruyền bước thống gửi thư truyền thống A Bỏ thư B.Viết thưđã có địa người nhận vào thùng B Viết A Bỏ thư thưđã có địa người nhận vào thùng C.Nhân D Nhânviên viêngửi bưuthư điện đến gom địathư, người chuyểnnhận đến bưu điện gần thư D.Nhân viên bưu điện gom thư,chuyển đến bưu điện gần C Nhântrên viênthư gửi thư đến địa người nhận Câu 2: Với thư điện tử, em đính kèm thông tin thuộc dạng nào? A.Hỡnh ảnh B Âm C.Phim D D.Tất dạng nói Câu 3: Các phát biểu sau hay sai? ánh dấu (x) vào sai tương ứng úng Sai A Thư điện tử dịch vụ chuyển thư dạng số mạng máy tính thông qua hộp thư điện tử X X X X B Sử dụng thư điện tử, gửi nội dung C C Thư truyền thống có nhiều ưu điểm thư điện tử như: chi phí thấp, vận chuyển nhanh, gửi nhiều nội dung khác D Khi sử dụng thư điện tử, hệ thống vận chuyển mạng máy tính Câu 4:Nối thành phần cột A với thành phần cột B A Thư thông thường địa gửi, nhận Phương tiện: giấy, viết Bưu điện Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, B Thư điện tử A Mạng máy tính B Máy chủ thư điện tử C Máy tính, phần mềm soạn gửi thư D, Tài khoản thư điện tử Thư thông thường địa gửi, nhận Phương tiện: giấy, viết Bưu điện Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử D Tài khoản thư điện tử C Máy tính, phần mềm soạn gửi thư B Máy chủ thư điện tử A Mạng máy tính HNG DN V NH -Tỡm hiểu thêm cách gửi thư truyền thống thư điện tử -Tr li cỏc cõu hi 1,2 sỏch giỏo khoa- trang 40 -Chun b tit Gi¸o viªn thùc hiÖn: Kiểm tra bài cũ Câu 1: Siêu văn bản là gì? Trang Web là gì? - Siêu văn bản: là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video Và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác. - Trang Web: là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang Web. Câu 2: Thế nào là Website? Địa chỉ Website và trang chủ? - Một hoặc nhiều trang Web liên quan được tổ chức dư ới một địa chỉ truy cập chung tạo thành một Website. Địa chỉ truy cập chung này được goi là địa chỉ của Website. - Mỗi khi truy cập vào một Website, bao giờ cũng có một trang Web được mở ra đầu tiên. Trang Web đó được gọi là trang chủ của Website. Thö tµi cña b¹n !!! Ngµy x­a ng­êi ta th­êng dïng ngùa ®Ó di chuyÓn chóng . . ĐÓ nhanh h¬n ng­êi ta cßn sö dông chim bå c©u ®Ó di chuyÓn . . Về sau, dịch vụ rộng rãi, người ta lập các bưu điện . . Và sản phẩm thường được bỏ vào 1 phong bỡ . Thư là phương tiện giúp nh ng người ở cách xa nhau có thể trao đổi nh ng thông tin cần thiết. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS CHẤN HƯNG Gi¸o viªn : Thư là phương tiện trao đổi thông tin của con người. BÀI 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ ? Khi thực hiện trao đổi thông tin với hệ thống dịch vụ như thế thì có những khó khăn gì? - Thời gian chuyển lâu - Dễ thất lạc - Chi phí còn cao - Nội dung hạn chế - Không gửi được cho nhiều người cùng lúc. …………………… . Do có nhiều bất cập và với sự phát triển mạnh của CNTT, dịch vụ chuyển thư dần chuyển sang một dạng khác phù hợp với thời đại. BI 4: TèM HIU TH IN T Th­ ®iÖn tö lµ dÞch vô chuyÓn th­ d­íi d¹ng sè trªn m¹ng m¸y tÝnh th«ng qua c¸c “hép th­ ®iÖn tö” 1. Thư điện tử là gì? Khi mạng máy tính, đặc biệt là Internet ra đời, việc phát triển các ứng dụng để gửi và nhận thư là 1 trong những mối quan tâm hàng đầu. Sử dụng thư điện tử, việc viết, gửi và nhận thư đều được thực hiện bằng máy tính. BÀI 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ Nêu ưu điểm của dịch vụ thư điện tử? * Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử Chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác, có thể gửi kèm tệp…. ?Vậy thư điện tử là gì? [...]... A Thư thông thư ng 1 địa chỉ gửi, nhận 2 Phương tiện: giấy, viết 3 Bưu điện 4 Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, B Thư điện tử A Mạng máy tính B Máy chủ thư điện tử C Máy tính, phần mềm soạn gửi thư D, Tài khoản thư điện tử Thư thông thư ng 1 địa chỉ gửi, nhận 2 Phương tiện: giấy, viết 3 Bưu điện 4 Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử D Tài khoản thư điện tử C Máy tính, phần mềm soạn gửi thư. .. chủthng.Tuy thư điện tử Máy in chủ thưt, điện ngi tử th truyn nhiờn, trong h thng th gi v ngi nhn u phi cú mt ti khon th in t cú a ch gi v nhn th Internet Nhận th Gửi thư Người gửi Người nhận Hỡnh 36: Gi v nhn th in t So sánh cách chuyển, nhận thư thông thư ờng và thư điện tử Thư thông thư ng ịa chỉ gửi, nhận Phương tiện: giấy, viết Bưu điện Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử Tài khoản thư điện tử. .. xếp thư lạitruyền các bước thống gửi thư truyền thống A Bỏ thư B.Viết thư ã có địa chỉ người nhận vào thùng B Viết A Bỏ thư thưđã có địa chỉ người nhận vào thùng C.Nhân D Nhânviên viêngửi bưuthư điện đến gom địathư, chỉ người chuyểnnhận đến bưu điện gần nhất trên thư D.Nhân viên bưu điện gom thư, chuyển đến bưu điện gần C nhất Nhântrên viênthư gửi thư đến địa chỉ người nhận Câu 2: Với thư điện tử, em... (x) vào ô đúng hay sai tương ứng úng Sai A Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử X X X X B Sử dụng thư điện tử, chúng ta chỉ có thể gửi nội dung vn bản C C Thư truyền thống có nhiều ưu điểm hơn thư điện tử như: chi phí thấp, vận chuyển nhanh, gửi được nhiều nội dung khác nhau D Khi sử dụng thư điện tử, hệ thống vận chuyển chính là mạng máy tính... 2 Phương tiện: giấy, viết 3 Bưu điện 4 Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử D Tài khoản thư điện tử C Máy tính, phần mềm soạn gửi thư B Máy chủ thư điện tử A Mạng máy tính HNG DN V NH -Tỡm hiểu thêm về cách gửi thư truyền thống và thư điện tử -Tr li cỏc cõu hi 1,2 sỏch giỏo khoa- trang 40 -Chun b tit 2 ... thông thư ờng và thư điện tử Thư thông thư ng ịa chỉ gửi, nhận Phương tiện: giấy, viết Bưu điện Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử Tài khoản thư điện tử Máy tính, phần mềm soạn gửi thư Máy chủ thư điện tử Mạng máy tính BI 4: TèM HIU TH IN T 1 Th in t l gỡ? 2 H thng th in t * Quỏ trỡnh gi th in t: 1 Ngi gi gi th ó cú a ch chớnh xỏc ca ngi nhn vo mỏy ch th in t H Ni 2 Mỏy ch ti H Ni nhn th, ... nhận thư thông thư ờng thư điện tử Thư thông thư ng ịa gửi, nhận Phương tiện: giấy, viết Bưu điện Hệ thống vận chuyển: Bưu tá, xe, Thư điện tử Tài khoản thư điện tử Máy tính, phần mềm soạn gửi thư. .. Bưu tá, xe, Thư điện tử D Tài khoản thư điện tử C Máy tính, phần mềm soạn gửi thư B Máy chủ thư điện tử A Mạng máy tính HNG DN V NH -Tỡm hiểu thêm cách gửi thư truyền thống thư điện tử -Tr li cỏc... úng Sai A Thư điện tử dịch vụ chuyển thư dạng số mạng máy tính thông qua hộp thư điện tử X X X X B Sử dụng thư điện tử, gửi nội dung C C Thư truyền thống có nhiều ưu điểm thư điện tử như: chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử, Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử, Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử