0

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG BỆNH LÀNH TÍNH CỦA NỘI MẠC TỬ CUNG

2 536 5
  • TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG BỆNH LÀNH TÍNH CỦA NỘI MẠC TỬ CUNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2016, 09:19

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG BỆNH LÀNH TÍNH CỦA NỘI MẠC TỬ CUNG I Câu hỏi mức độ nhớ lại Về polyp nội mạc tử cung, câu sau đúng? A Là tăng sinh toàn lớp nội mạc tử cung B @Có thể gặp tuổi mãn kinh C Có thể biểu triệu chứng lâm sàng D Khám mỏ vịt không thấy E Có thể chẩn đoán dễ dàng với siêu âm bụng Trong polyp nội mạc tử cung, tất hình ảnh qua chụp buồng tử cung – vòi trứng cản quang sau điển hình, NGOẠI TRỪ: A Có dạng hình khuyết B Cản quang đồng C @Bờ nham nhở D Kích thước lớn nhỏ tùy trường hợp E Hình ảnh khuyết thấy phim thẳng lẫn phim nghiêng Ở phụ nữ mãn kinh, bề dày lớp nội mạc tử cung đo siêu âm kết luận có tăng sinh nội mạc tử cung: A @Trên mm B Trên mm C Trên mm D Trên 10 mm E Trên 12 mm II Câu hỏi mức độ hiểu Thủ thuật phẫu thuật sau có khả gây dính lòng tử cung: A Nạo thai to B Mổ bóc nhân xơ tử cung C Nạo sinh thiết D Mổ tạo hình tử cung E @Tất thủ thuật phẫu thuật Dính lòng tử cung đưa đến hậu sau đây: A Cường kinh B Thống kinh C Vô kinh D Cả A, B, C E @Chỉ có B C Chọn câu sau điều trị dính lòng tử cung sau sang chấn: A Nếu chẩn đoán được, cần điều trị cho tất trường hợp B Nên chờ thời gian cho chỗ dính ổn định phương diện mô học, sau điều trị C Điều trị chủ yếu loại thuốc làm tiêu protein (ví dụ : alpha chymotrypsin) D @Để tránh tái dính sau điều trị, đặt vòng tránh thai vào buồng tử cung E Thường phối hợp thêm thuốc loại progestogen sau điều trị gỡ dính Tất câu sau teo nội mạc tử cung đúng, NGOẠI TRỪ: A @Chỉ xảy phụ nữ mãn kinh, không có phụ nữ tuổi hoạt động sinh dục B Các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán cần thiết có triệu chứng xuất huyết âm đạo bất thường C Thường hay có kèm theo dính lòng tử cung, vùng đáy tử cung D Hay có kèm chấm xuất huyết nhỏ niêm mạc âm đạo hay nội mạc tử cung E Nếu cần phải điều trị chủ yếu dùng estrogen liều thấp Trong loại tăng sinh nội mạc tử cung đây, loại có tiên lượng xấu nhất: A Tăng sinh nội mạc B Tăng sinh nội mạc đa polyp C Tăng sinh nội mạc dạng nang tuyến D Tăng sinh nội mạc đơn giản E @Tăng sinh nội mạc không điển hình Trong tăng sinh nội mạc không điển hình, hình ảnh mô học sau có giá trị nhất: A Các tuyến tăng sinh kích thước không B Nhân to, tăng sắc, bắt màu kiềm C Hiện tượng phân bào tăng D @Biểu mô tuyến cuộn lại vào lòng ống, mô đệm biến E Các tuyến phình to không đều, biểu mô thành tuyến mỏng III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 10 Về điều trị tăng sinh nội mạc tử cung, cắt tử cung toàn phần có định tất trường hợp sau, NGOẠI TRỪ: A Tăng sinh đơn giản phụ nữ 40 tuổi, có kèm theo sang thương phối hợp u xơ tử cung, lạc nội mạc vào lớp tử cung B Tăng sinh dạng nang tuyến, không hiệu sau điều trị progestogen C @Tăng sinh không điển hình phụ nữ trẻ có triệu chứng rong huyết D Tăng sinh không điển hình phụ nữ béo phì, nhiều con, có kèm huyết áp cao E Tăng sinh không điển hình phụ nữ 40 tuổi ... lòng tử cung, vùng đáy tử cung D Hay có kèm chấm xuất huyết nhỏ niêm mạc âm đạo hay nội mạc tử cung E Nếu cần phải điều trị chủ yếu dùng estrogen liều thấp Trong loại tăng sinh nội mạc tử cung. .. nhất: A Tăng sinh nội mạc B Tăng sinh nội mạc đa polyp C Tăng sinh nội mạc dạng nang tuyến D Tăng sinh nội mạc đơn giản E @Tăng sinh nội mạc không điển hình Trong tăng sinh nội mạc không điển hình,... sinh nội mạc tử cung, cắt tử cung toàn phần có định tất trường hợp sau, NGOẠI TRỪ: A Tăng sinh đơn giản phụ nữ 40 tuổi, có kèm theo sang thương phối hợp u xơ tử cung, lạc nội mạc vào lớp tử cung
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG BỆNH LÀNH TÍNH CỦA NỘI MẠC TỬ CUNG, TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG BỆNH LÀNH TÍNH CỦA NỘI MẠC TỬ CUNG, TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG BỆNH LÀNH TÍNH CỦA NỘI MẠC TỬ CUNG

Từ khóa liên quan