0

Quản lý bán hàng Học Sinh

35 89 0
  • Quản lý bán hàng Học Sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2016, 11:21

Ưu điểm của Visual Basic Là một sản phẩm trong bộ phần mềm Visual Studio của Microsoft, nó có những ưu điểm nổi bật sau: _Là ngôn ngữ lập tình đa năng sử dụng để phát triển các phần mềm hoạt động trong môi trường Window hay chạy trên mạng Internet. _Là sự kế thừa ngôn ngữ lập trình Basic trước đây với những ưu điểm nổi bật sau: Bao gồm mọi đặc điểm của ngôn ngữ Basic nên rất quen thuộc và dễ sử dụng.  Cung cấp nhiều công cụ điều khiển có sẵn để hỗ trợ lập trình viên, nhất là trong lập trình CSDL.  Là ngôn ngữ lập trình có tính trực quan rất cao. o Có cấu trúc logic chặt chẽ ở mức độ vừa phải. Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang Khoa điện - điện tử Đề tài: Thiết kế phần mềm quản lý bán hàng GVHD: Tôn Thất Khiêm SVTH: Võ Ngọc Huy Lớp: CNTT-K7 Lời cám ơn Trong Thời gian thực tập doanh nghiệp Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy em có hội tiếp xúc học hỏi nhiều từ thành viên Công Ty Có Cơ hội Thực Hành tư vấn , gợi ý để viết báo cáo thiết kế phần mềm quản lý bán hàng dựa thông tin số sở liệu công ty , nhiều kinh nghiệm lần thực tập Và em không quên cảm ơn thầy Tôn Thất Khiêm người đưa gợi ý, lời khuyên hướng dẫn em bước để viết nên cáo cáo quy định, em muốn cảm ơn bạn học chỗ thực tập em tìm hiểu, học hỏi nghiên cứu thiết kế phần mềm quản lý bán hàng này, chắn có nhiều thiếu sót cương trình em thiếu nhiều kỹ kinh nghiệm. Mục lục Chương 1: Khảo sát Thực Tế ………………………………………… Giới thiệu chung Công ty Cổ Phần Thiết bị Bách Khoa……… ……4 Bộ Phận QL chính………………………………………………………… Thực trang hoạt động công ty…………………………………………6 Chương : Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống……………….……… 10 Mục đích, yêu cầu hệ thống:………………………………………….10 Công việc hệ thống lưu thông liệu:……………… .11 Chương 3: Chuẩn hóa lược đồ quan hệ………………………… … 14 Các dạng chuẩn hóa……………………………………………………… 14 Thiết kế sở sữ liệu……………………………………………………….14 Chương : Thiết kế chương trình……………………………………………………….16 Giới thiệu ngôn ngữ…………………………………………………………………………………16 Thiết kế giao diện chương trình……………………………… 19 Lời mở đầu Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ nhu cầu truyền thông quan trọng Nó giúp Cho liên lạc , giao tiếp với thông qua phương tiện truyền thông điện thoại , trạm tiếp sóng vi ba , tuyến nối vệ thinh hay cáp vật lý Khi Nói Đến Truyền thông , hiểu tao đổi liệu tác động lẫn ứng dụng máy nhiều máy kết nối với Hiểu nắm rõ chế truyền thông hành trang giúp ta bước vào kỷ nguyên sống số Trong trình thực đề tài , để có kiến thức kết thực tế ngày hôm , trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang giảng dạy trang bị cho em kiến thức , đồng thời em cảm ơn thầy hướng dẫn em làm đề tài Đề tài em nhiều thiếu xót , phần thể cố gắng em việc xây dựng phát triển chương trình Em mong thầy cô khoa tạo điều kiện giúp đỡ em để em hoàn thành đề tài minh tốt Chương 1: Khảo sát Thực Tế 1.Giới thiệu chung Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy 1.1.Giới Thiệu Chung Về Công Ty : _ Công ty chuyên kinh doanh mặt hàng thiết bị linh kiện máy tính _ Đối Tượng Chính Của Công Ty Gồm Các Đại Lý , Các Doanh Nghiệp Khách Hàng Mua Lẻ Mua Từng Mặt Hàng Bộ Phận QL Chính 2.1 :Bộ Phận QL • • • • • Quản Lý điều phối cửa hàng thuộc công ty giám sát giám đốc công ty Quản lý điều hành hoạt động nhân viên Quyến Định Giá Cho loại mặt hàng Quyết Định Nhập loại Mặt hàng cho công ty Nhận báo cáo từ phận khác : Bán hàng , Kết Toán , Bộ phận tài Từ biết đc tình hình hoạt động bán hàng doanh thu công ty Từ có kế hoạch , giải pháp thích hợp đảm bảo cho phát triển công ty 2.2 Bộ phận kế toán: Bộ phận kế toán có chức thống kê hóa đơn bán hàng , phiếu nhập , xuất kho , hóa đơn bán hàng , doanh số bán hàng, lãi lỗ của hàng , công ty ngày , tháng năm… Và Bộ phận kế toán thực nhiệm vụ : _ Thực công tác hạch toán kế toán hoạt động công ty theo quy định Thống đốc Ngân hàng nhà nước pháp luật hành _ Lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài Đồng thời xây dựng trình giám đốc công ty ban hành quy định, chế độ, quy trình nghiệp vụ hạch toán kế toán áp dụng công ty _ Phối hợp với phòng kinh doanh để xây dựng kế hoạch tài định kỳ cho công ty _ Phân tích hiệu kinh tế tài chính, khả sinh lời hoạt động kinh doanh _ Tham mưu cho giám đốc công việc liên quan đến phân phối lợi nhuận, sử dụng quỹ, phân phối 2.3 Bộ phận Bán Hàng : Bộ phận bán hàng có trách nhiệm viết hóa đơn đặt hàng cho khách hàng Khách hàng phải đăng ký phận bán hàng thông tin để dễ lien lạc quản lý : tân khách hàng , địachỉ ,điện thoại …Mỗi khách hàng quản lý mã số riêng khách hàng dùng mã số để mua hàng lần mua Bộ phận bán hàng làm công việc sau - Theo dõi lượng hàng có kho Nhập thông tin khách hàng Cập nhập thông tin mặt hàng mặt hàng không sản xuất 2.4 Đôi ngũ nhân viên _ Là công ty tư nhân nhỏ nên đội ngủ nhân viên công ty không nhiều, tổng số nhân viên phòng ban người Tuy nhiên hoạt động công ty hoạt động ổn định nhờ vào tay nghề cao thân thiện nhiệt tình toàn thể nhân viên Thực trạng hoạt động công ty: Qua quan sát tìm hiểu thực tế hoạt động Công ty, em thấy hoạt động quản lý kho thống kê lượng sản phẩm bán ngày thủ công tin học hoá không đồng Cho nên việc phản ánh lượng sản phẩm bán ngày với số lượng bao nhiêu, doanh thu ngày đầu sản phẩm, toàn sản phẩm chưa phản ánh kịp thời để lên báo cáo Bên cạnh đó, việc phận kế toán thực kế toán thủ công làm cho việc lên báo cáo bị chậm trễ nhiều tuần chí vài tháng Có thể thấy việc ba phận: kho, cửa hàng kế toán tiến hành theo cách thủ công, tin học hoá không đồng chưa có liên kết phận làm cho hoạt động công ty tình trạng thụ động  Yêu cầu đặt với Công ty: Hiện nay, phát triển công ty nên cần có thay đổi quy trình hoạt động nhà kho Các vấn đề đặt mà nhà kho phải đối mặt sau: _ Phải liên kết phận lại với mà cụ thể ứng dụng Client/Server hệ thông mạng LAN nhà kho Chuyển đổi hoạt động bán hàng từ thủ công sang bán hàng có sử dụng cập nhật tự động _ Cụ thể ứng dụng công nghệ máy đọc mã vạch vào việc bán hàng nhà xuất có hệ thống in mã vạch máy đọc mã vạch chưa có phần mềm để sử dụng _ Quản lý hoạt động bán hàng theo hai cấp bán lẻ cửa hàng bán buôn Trong bán buôn ta có sử dụng chiết khấu toán khác _ Quản lý kho cách ưu kể kho cửa hàng kho cho đối tượng cụ thể Tức phải đáp ứng yêu cầu báo cáo hàng tồn kho định kỳ bất thường ban giám đốc cách nhanh chóng xác  Đề xuất ý kiến: Căn vào vấn đề đặt trình hoạt động Công ty, em thấy cần phải xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ cho việc bán hàng lưu kho dựa ứng dụng công nghệ mã vạch Theo hệ thống đáp ứng vấn đề đưa là: liên kết phận dựa ứng dụng Client/Server, cập nhật liệu tự động mã vạch, trợ giúp công tác quản lý bán hàng lưu kho… Khi hệ thống triển khai, hoạt động bán hàng quản lý kho thực cách tự động thông qua việc sử dụng máy đọc mã vạch Bên cạnh có liên kêt phận nên ban giám đốc nhận báo cáo xác tình trạng bán hàng số lượng sản phẩm tồn kho thời điểm nào, trợ giúp đắc lực cho việc định ban giám đốc Hơn nữa, việc bán hàng quản lý kho sử dụng mã vạch làm giảm thời gian làm việc thủ công độ xác công việc cải thiện đáng kể Ngoài hệ thống giúp cho khách hàng có hỗ trợ hợp lý, người mua lẻ phục vụ phong cách bán hàng đại, khách buôn tính chiết khấu tự động Có thể nói lợi ích hệ thống to lớn Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Mục đích, yêu cầu hệ thống: 1.1 Mục đích: Đề tài xây dựng với mục đích phục vụ cho công tác quản lý hoạt động mua bán Công ty, nhà phát hành, phân phối sách Giúp cho việc quản lý loại sách, giá thành loại mặt hàng cách nhanh chóng tiện lợi Thiết kế sở liệu lưu trữ thông tin loại mặt hàng, lập chương trình nhập danh sách quản lý hàng hóa công việc nhập bán hàng 1.2 Yêu cầu: Sau xem xét tính khả thi hệ thống quản lý hàng hóa tạo lập tranh sơ dự án,chúng ta bước sang giai đoạn thường coi quan trong công việc lập trình hiểu hệ thống cần xây dựng Quá trình phân tích nhìn chung hệ việc trả lời câu hỏi “Hệ thống cần phải làm gi ?” Quá trình phân tích bao gồm việc phân tích chi tiết hệ thống chức phòng ban thời, tìm cho nguyên lý hoạt động vị trí nâng cao,cải thiện Bên cạnh việc nghiên cứu chức mà hệ thống cần cung cấp mối quan hệ chúng, bên phía hệ thống Trong toàn giai đoạn này, nhà phân tích người dùng cần cộng tác mật thiết với để xác định yêu cầu hệ thống, tức tính cần phải đưa vào hệ thống Những mục tiêu cụ thể giai đoạn phân tích là: - Xác định hệ thống cần phải làm gì? +Nghiên cứu thấu đáo tất chức cần cung cấp yếu tố liên quan +Xây dựng mô hình nêu bật chất vấn đề từ hướng nhìn có 10 Chứcnăng: Form mở Nhập Dữ Liệu Liên Quan Đến Khách Hàng Và Điền Vào Ô Tróng Có Trong Thông Tin Cập Nhập Nếu Muốn Thêm Hay Xóa Hay Sủa Đó Là Tùy Khách Hàng muốn Lựa Chọn Ô Thích Hợp Để Chỉnh Sủa Dữ Liệu Có Bên Trong SQL 2.2.3 Giao diện Quản Lý Nhân Viên chứcnăng: Đây giao diện để admin xem danh sách nhân viên có tài khoản sử dụng phần mềm Tại đây, người dùng có quền tạo tài khoản, xóa tài khoản người sử dụng khác chương trình Giao diện mở với tài khoản quyền admin , admin bảo quản Và Cũng Nơi chứa liệu liên quan đến thông tin cá nhân nhân viên làm Công ty sủ dụng phần mềm 20 21 2.2.5 Nhập Thông Tin Khách Hàng Thêm Sủa Xóa 2.2.5.1 VD nhập Thông tin khách hàng • Thêm Private Sub Them_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Them.Click Dim chuoiketnoi As String chuoiketnoi = "server = HOA-PC\HAFFSA ; DATABASE = QLBH; Integrated Security = true" Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(chuoiketnoi) Try conn.Open() 21 22 If conn.State = ConnectionState.Closed Then MessageBox.Show("Dang ket noi toi server") Else 'Cau lenh try van them Dim chuoitruyvan As String chuoitruyvan = "insert into KHACHHANG values('" + txtMaKH.Text + "','" + txtHoTen.Text + "','" + txtDchi.Text + "','" + txtSoDT.Text + "','" + txtNgaySinh.Text + "','" + txtDoanhSo.Text + "','" + txtNGGN.Text + "')" 'cach : tao cmd de thuc thi cau lenh try van them Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand() 'Su Dung ThuOc tính cua sqlcommand cmd.Connection = conn cmd.CommandText = chuoitruyvan cmd.CommandType = CommandType.Text 'Thuc Thi Câu lenh Try Van' Try cmd.ExecuteNonQuery() MessageBox.Show("them Thanh Cong") Catch ex As Exception MessageBox.Show("that bai") End Try End If Catch ex As Exception If conn.State = ConnectionState.Broken Then conn.Open() MessageBox.Show("mat ket noi") End If End Try End sub 22 23 • Sủa Private Sub Sua_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Them.Click Dim chuoiketnoi As String chuoiketnoi = "server = HOA-PC\HAFFSA ; DATABASE = QLBH; Integrated Security = true" Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(chuoiketnoi) Try conn.Open() If conn.State = ConnectionState.Closed Then MessageBox.Show("Dang ket noi toi server") Else 'Cau lenh try van SUA Dim chuoitruyvan As String chuoitruyvan = "update KHACHHANG SET HOTEN = '" + txtHoTen.Text + "',DCHI = '" + txtDchi.Text + "',SODT = '" + txtSoDT.Text + "',NGSINH= '" + txtNgaySinh.Text + "',DOANHSO = '" + txtDoanhSo.Text + "',NGGN = '" + txtNGGN.Text + "' where MAKH = '" + txtMaKH.Text + "'" 'cach : tao cmd de thuc thi cau lenh try van them' Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand() 'Su Dung ThuOc tính cua sqlcommand' cmd.Connection = conn cmd.CommandText = chuoitruyvan cmd.CommandType = CommandType.Text 'Thuc Thi Câu lenh Try Van' Try 23 24 cmd.ExecuteNonQuery() MessageBox.Show("SỬA Thanh Cong") Catch ex As Exception MessageBox.Show("that bai") End Try End If Catch ex As Exception If conn.State = ConnectionState.Broken Then conn.Open() MessageBox.Show("mat ket noi") End If End Try End Sub • Xóa 24 25 Private Sub Xóa_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Them.Click Dim chuoiketnoi As String chuoiketnoi = "server = HOA-PC\HAFFSA ; DATABASE = QLBH; Integrated Security = true" Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(chuoiketnoi) Try conn.Open() If conn.State = ConnectionState.Closed Then MessageBox.Show("Dang ket noi toi server") Else 'Cau lenh try van XOA' Dim chuoitruyvan As String chuoitruyvan = "delete from KHACHHANG WHERE MAKH = '" + txtMaKH.Text + "'" 'cach : tao cmd de thuc thi cau lenh try van xoa Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand() 'Su Dung ThuOc tính cua sqlcommand cmd.Connection = conn cmd.CommandText = chuoitruyvan cmd.CommandType = CommandType.Text 'Thuc Thi Câu lenh Try Van' Try cmd.ExecuteNonQuery() MessageBox.Show("XÓA Thanh Cong") Catch ex As Exception MessageBox.Show("that bai") End Try End If Catch ex As Exception If conn.State = ConnectionState.Broken Then conn.Open() MessageBox.Show("mat ket noi") End If End Try End Sub 25 26 2.2.6 Nhập Thông Tin Nhân Viên Thêm Sủa Xóa 2.2.6.1 VD nhập Thông tin Nhân Viên • Thêm Imports System.Data.SqlClient Private Sub Them_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Them.Click Dim chuoiketnoi As String chuoiketnoi = "server = HOA-PC\HAFFSA ; database = QLBH; Integrated Security = true" Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(chuoiketnoi) Try conn.Open() If conn.State = ConnectionState.Closed Then MessageBox.Show("Dang ket noi toi server") Else 26 27 'Cau lenh try van them' Dim chuoitruyvan As String chuoitruyvan = "Insert into NHANVIEN Values('" + txtMaNV.Text + " ',' " + txtHoTen.Text + "','" + txtSoDT.Text + "','" + txtNgayLV.Text + "')" 'cach : tao cmd de thuc thi cau lenh try van them' Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand() 'Su Dung ThuOc tính cua sqlcommand' cmd.Connection = conn cmd.CommandText = chuoitruyvan cmd.CommandType = CommandType.Text 'Thuc Thi Câu lenh Try Van' Try cmd.ExecuteNonQuery() MessageBox.Show("Them Thanh Cong") Catch ex As Exception MessageBox.Show("that bai") End Try End If Catch ex As Exception If conn.State = ConnectionState.Broken Then conn.Open() MessageBox.Show("mat ket noi") End If End Try End Sub 27 28 • Sủa Private Sub Sua_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Sua.Click Dim chuoiketnoi As String chuoiketnoi = "server = HOA-PC\HAFFSA ; DATABASE = QLBH; Integrated Security = true" Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(chuoiketnoi) Try conn.Open() If conn.State = ConnectionState.Closed Then MessageBox.Show("Dang ket noi toi server") Else 'Cau lenh try van them' Dim chuoitruyvan As String chuoitruyvan = "update NHANVIEN set HOTEN='" + txtHoTen.Text + "',DTHOAI = '" + txtSoDT.Text + "',NGVL = '" + txtNgayLV.Text + "' where MANV = '" + txtMaNV.Text + " ' " 'cach : tao cmd de thuc thi cau lenh try van them' Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand() 'Su Dung ThuOc tính cua sqlcommand' cmd.Connection = conn 28 29 cmd.CommandText = chuoitruyvan cmd.CommandType = CommandType.Text 'Thuc Thi Câu lenh Try Van' Try cmd.ExecuteNonQuery() MessageBox.Show("SUA Thanh Cong") Catch ex As Exception MessageBox.Show("that bai") End Try End If Catch ex As Exception If conn.State = ConnectionState.Broken Then conn.Open() MessageBox.Show("mat ket noi") End If End Try End Sub • Xóa Private Sub Xoa_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Xoa.Click Dim chuoiketnoi As String chuoiketnoi = "server = HOA-PC\HAFFSA; database = QLBH; 29 30 Integrated Security = true" Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(chuoiketnoi) Try conn.Open() If conn.State = ConnectionState.Closed Then MessageBox.Show("dang ket noi TOI server") Else 'Cau lenh try xoa' Dim chuoitruyvan As String chuoitruyvan = "delete from NHANVIEN where MANV ='" + txtMaNV.Text + "'" 'cach : tao cmd de thuc thi cau lenh try van them' Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand() 'Su Dung Thuoc tính cua sqlcommand' cmd.Connection = conn cmd.CommandText = chuoitruyvan cmd.CommandType = CommandType.Text 'ThUc Thi Câu lenh Try Van' Try cmd.ExecuteNonQuery() MessageBox.Show("xoa Thanh Cong") Catch ex As Exception MessageBox.Show("that bai") End Try End If Catch ex As Exception If conn.State = ConnectionState.Broken Then conn.Open() MessageBox.Show("mat ket noi") End If End Try End Sub 30 31 • Và Các Bạn Nhấn Vào Nút Xem Bản Private Sub XemNV_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles XemNV.Click ' đói Tượng mô hình kết nối 'sqldataAdapter Dim Chuoiketnoi As String Chuoiketnoi = "server = HOA-PC\HAFFSA ; DATABASE = QLBH; Integrated Security = true" Dim Chuoitruyvan As String Chuoitruyvan = " select * from NHANVIEN " Dim adap As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(Chuoitruyvan, Chuoiketnoi) Dim table As DataTable = New DataTable() adap.Fill(table) DataGridView1.DataSource = table End Sub 31 32 *Lưu ý: Nhìn chung phần mềm thiết kế hỗ trợ cho công tác quản lý nhiều hệ thống bán hàng khác công ty dược phẩm, công ty điện máy lĩnh vực ẩm thực Và phần mềm quản lý bán hàng tốt nên có khả kết nối với nguồn sở liệu để người quản lý dể dàng thay sở liệu định kỳ, lưu sở liệu cũ Lý để tránh việc thời gian phần mềm bị lỗi ảnh hưởng đến hoạt động quản lý công ty, tránh việc nhiều liệu cũ phần mềm gây trở ngại việc tra cứu quản lý liệu Đối với tổ chức doanh nghiệp phòng ban, hệ thống quản trị doanh nghiệp, chức cách thức hoạt động tương đối giống Tuy nhiên, cá thể doanh nghiệp dù với quy mô hay kinh doanh lĩnh vực có nghiệp vụ, phương thức hoạt động tiêu đặc chưng cá thể doanh nghiệp nên thiết kế phần mềm cho tổ chức doanh nghiệp cần tìm hiểu đặc trưng yêu cầu cá thể doanh nghiệp 32 33 Kết luận Trong tiến trình hội nhập kinh tế giới nước ta nay, tin học hoá ngày đóng vai trò quan trọng trở thành xu phát triển tất yếu tổ chức Đặc biệt, ngân hàng siêu thị nhu cầu áp dụng tin học chiến lược hàng đầu Qua thời gian thực tập Công ty Cổ Phần Thiết bị Bách Khoa em tìm hiểu tiếp cận với quy trình sản xuất phần mềm chuyên nghiệp Đồng thời, em tìm hiểu, nghiên cứu nghiệp vụ bán hàng lưu kho công ty Những kiến thức kinh nghiệm bổ ích giúp em nhiều trình xây dựng đề tài Đề tài “Quản lý bán hàng công ty tin học” xây dựng dựa việc phân tích Hệ thống thông tin, sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Studio, Hệ quản trị CSDL SQL Sever Đề tài tạo chương trình thể chức tổng quan theo yêu cầu Hệ thống thông tin quản lý công ty Mục tiêu đề tài xây dựng phần mềm trợ giúp nghiệp vụ bán hàng công ty tin học Tuy nhiên, phần mềm ứng dụng để triển khai cho cửa hàng, siêu thị vừa nhỏ họ muốn tin học hóa công tác quản lý Do thời gian lực hạn chế nên Phần mềm em xây dựng không tránh khỏi sai sót không đáp ứng hết yêu cầu thực tế đưa Song, có điều kiện tương lai em phát triển triển thêm để phần mềm hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 33 34 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Họ tên sinh viên: Lớp: Chuyên ngành : Giáo viên hướng dẫn: Nhận xét: Nha Trang, ngày … tháng … năm ……… Giao viên hướng dẫn 34 35 [...]... hàng hóa trong kho Thống kê những thông tin liên quan đến hoạt động nhập xuất, giao dịch hàng hóa trong kho 11 - Các yêu cầu xử lý của người quản lý hoạt động bán hàng Tìm kiếm và thêm,sửa, xóa thông tin hàng hóa từ kho sang bộ phận bán hàng Thống kê những thông tin liên quan đến hoạt động nhập xuất, giao dịch hàng hóa trong bộ phận bán hàng  Biểu đồ phân cấp chức năng: Quản lý bán hàng QL Khách Hàng. .. dữ liệu: 2.1 Sql Quản Lý Bán Hàng KHACHHANG ( MAKH,HOTEN,DCHI,SODT,NGSINH,DOANHSO,NGGN ) NHANVIEN ( MANV,HOTEN,DTHOAI,NGVL) 2.2 Đầu ra của hệ thống: - Các yêu cầu xử lý của người quản lý toàn bộ công ty: Tìm kiếm và thêm,sửa, xóa thông tin hàng hóa Kết quả thống kê những thông tin liên quan đến hoạt động nhập xuất, giao dịch hàng hóa của công ty 10 - Các yêu cầu xử lý của người quản lý việc nhập xuất... quản lý của nhiều hệ thống bán hàng khác nhau như công ty dược phẩm, công ty điện máy hoặc ngay cả đối với lĩnh vực ẩm thực Và một phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất nên có khả năng kết nối với nguồn cơ sở dữ liệu ngoài để người quản lý có thể dể dàng thay thế cơ sở dữ liệu mới định kỳ, và sao lưu cơ sở dữ liệu cũ Lý do là để tránh việc trong thời gian phần mềm bị lỗi ảnh hưởng đến hoạt động quản lý. .. chương trình thể hiện các chức năng tổng quan theo yêu cầu của Hệ thống thông tin quản lý tại công ty Mục tiêu của đề tài là xây dựng một phần mềm trợ giúp nghiệp vụ bán hàng tại công ty tin học Tuy nhiên, phần mềm này cũng có thể ứng dụng để triển khai cho các cửa hàng, siêu thị vừa và nhỏ khi họ muốn tin học hóa công tác quản lý Do thời gian và năng lực còn hạn chế nên Phần mềm em xây dựng không tránh... Đồng thời, em cũng được tìm hiểu, và nghiên cứu nghiệp vụ bán hàng và lưu kho tại công ty Những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích đó đã giúp em rất nhiều trong quá trình xây dựng đề tài của mình Đề tài Quản lý bán hàng của một công ty tin học được xây dựng dựa trên việc phân tích Hệ thống thông tin, sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Studio, Hệ quản trị CSDL SQL Sever Đề tài đã tạo ra một chương trình... khẩu tương ứng với quyền đăng nhập quản lý của mình rồi nhấn nút đăng nhập Chương trình sẽ kiểm tra thông tin nhập vào có chính xác hay không Nếu chính xác thì chương trình sẽ cho phép đăng nhập và phân quyền sử dụng Nếu sai chương trình sẽ thông báo cho người dùng 2.2.2 Giao diện Quản Lý Khách Hàng 19 20 Chứcnăng: Form được mở khi và Nhập Dữ Liệu Liên Quan Đến Khách Hàng Và Điền Vào các Ô Tróng Có Trong... thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính 12 2 Thiết kế cơ sở sữ liệu BẢNG KHÁCH HÀNG 13 BẢNG NHANVIEN 13 Thông tin đăng nhập 14 Chương4: Thiết kế chương trình 1 Giới thiệu ngôn ngữ 1.1 Hệ quản trị CSDL SQL Sever A Giới Thiệu Về Cơ Sở Dữ liệu SQL SERVER - SQL là một công cụ quản lý dữ liệu - Đầu tiên sql đc sử dụng trong các ngôn ngữ quản lý cơ sỡ dữ liệu và chạy trên máy đơn lẻ Do Sự Phát Triển Nhanh chóng... doanh nghiệp đó 32 33 Kết luận Trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới của nước ta hiện nay, tin học hoá ngày càng đóng vai trò quan trọng và trở thành xu thế phát triển tất yếu của mỗi tổ chức Đặc biệt, đối với các ngân hàng và siêu thị thì nhu cầu áp dụng tin học là một trong những chiến lược hàng đầu Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Thiết bị Bách Khoa em đã được tìm hiểu và tiếp cận... Là Tùy Khách Hàng muốn Lựa Chọn Ô Thích Hợp Để Chỉnh Sủa Dữ Liệu Có Bên Trong SQL 2.2.3 Giao diện Quản Lý Nhân Viên chứcnăng: Đây là giao diện để admin xem danh sách nhân viên có tài khoản sử dụng trong phần mềm Tại đây, người dùng có quền tạo tài khoản, xóa tài khoản của người sử dụng khác trong chương trình Giao diện này chỉ được mở với tài khoản là quyền admin , và được admin bảo quản Và Cũng... tin liên quan đến hoạt động nhập xuất, giao dịch hàng hóa trong bộ phận bán hàng  Biểu đồ phân cấp chức năng: Quản lý bán hàng QL Khách Hàng QL Nhân Viên Lên Báo Cáo Tên Khách hàng Tên nhân viên Báo cáo bán hàng Kiểm tra khách hàng Kiểm tra Nhân Viên Làm Việc Báo cáo tồn kho 11 Chương 3: Chuẩn hóa lược đồ quan hệ 1 Các dạng chuẩn hóa: 12 Để khắc phục các hiện tượng dư thừa dữ liệu, dữ liệu nhất quán, ... hóa đơn đặt hàng cho khách hàng Khách hàng phải đăng ký phận bán hàng thông tin để dễ lien lạc quản lý : tân khách hàng , địachỉ ,điện thoại …Mỗi khách hàng quản lý mã số riêng khách hàng dùng... giao dịch hàng hóa phận bán hàng  Biểu đồ phân cấp chức năng: Quản lý bán hàng QL Khách Hàng QL Nhân Viên Lên Báo Cáo Tên Khách hàng Tên nhân viên Báo cáo bán hàng Kiểm tra khách hàng Kiểm tra... phần mềm để sử dụng _ Quản lý hoạt động bán hàng theo hai cấp bán lẻ cửa hàng bán buôn Trong bán buôn ta có sử dụng chiết khấu toán khác _ Quản lý kho cách ưu kể kho cửa hàng kho cho đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bán hàng Học Sinh, Quản lý bán hàng Học Sinh, Quản lý bán hàng Học Sinh