0

hien tuong do la hoa thuc trang va giai phap

27 170 0
  • hien tuong do la hoa thuc trang va giai phap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2016, 16:33

Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam mở đầu Trong kinh tế đại, với tiến trình hội nhập diễn mạnh mẽ, trình tự hóa tài liên tục, luồng tài dòng vốn giao lưu tự xuyên suốt từ quốc gia sang quốc gia khác Trong bối cảnh đó, kinh tế quốc gia gắn liền với tình hình biến động kinh tế trị diễn toàn cầu Việt Nam bước vào cánh cửa hội nhập không tác động to lớn xu Một kinh tế phát triển ổn định bền vững, tự chủ tài giúp kinh tế đất nước có sức đề kháng trước cú sốc kinh tế bên khủng hoảng kinh tế Những năm gần đây, Việt Nam không ngừng nỗ lực thu hút nguồn ngoại tệ, đặc biệt USD Đây nguồn lực quan trọng giúp giải phần lớn nhu cầu vốn, xây dựng sở hạ tầng Nhưng điều có tính hai mặt Chính lượng USD ạt đổ vào Việt Nam không kiểm soát tốt gây hậu to lớn, tình trạng đô la hóa kinh tế Theo chuyên gia “Đô la hóa Việt Nam mức báo động” ảnh hưởng sâu sắc kinh tế Việt Nam Hiện tượng đô la hóa bắt nguồn từ chế tiền tệ giới đại, tiền tệ số quốc gia phát triển, đặc biệt đô la Mỹ, sử dụng giao lưu quốc tế làm vai trò "tiền tệ giới" Với mục tiêu tìm hiểu tượng đô la hóa Việt Nam, xin trình bày đề tài: " Hiện tượng Đô la hóa - Thực trạng giải pháp khắc phục tác động tiêu cực Việt Nam".http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-hien-tuong-do-la-hoathuc-trang-va-giai-phap-khac-phuc-tac-dong-tieu-cuc-tai-viet-nam-21774/ Trong phạm vi đề tài này, giả định nghiên cứu kinh tế bị đô la hóa đồng USD mà cụ thể kinh tế Việt Nam giai đoạn từ sau cải cách kinh tế đến Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆN TƯỢNG ĐÔ LA HÓA I - Khái niệm tượng Đô la hóa Đô la hóa tượng phổ biến nhiều nước giới, đặc biệt Mỹ Latinh Quan điểm chung cho rằng, Đô la hóa việc sử dụng ngoại tệ thường ngoại tệ mạnh có khả tự chuyển đổi để thay đồng nội tệ thực số chức tiền tệ lưu thông, toán hay cất trữ Theo tiêu chí IMF đưa ra, kinh tế coi có tình trạng đô la hóa cao mà tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ chiếm từ 30% trở lên tổng khối tiền tệ mở rộng bao gồm: tiền mặt lưu thông, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi ngoại tệ Bất kỳ ngoại tệ (như đô la Mỹ, Euro, Yên Nhật) có khả thay đồng nội tệ dẫn đến tượng “Đô la hóa” Tuy nhiên tình hình nay, nói đến Đô la hóa, người ta nghĩ đến đồng tiền Đô la Mỹ (USD) Mặc dù hiệp ước Bretton Wood phá sản từ lâu USD trở thành phương tiện toán quốc tế mà đồng tiền thay Mặt khác, Mỹ lợi dụng lớn mạnh kinh tế gây sức ép với nhiều quốc gia giới, hệ thống tiền tệ vốn chưa hoàn thiện, nhạy cảm nước phát triển II - Phân loại đô la hóa 1, Căn vào hình thức: Đô la hóa thể hình thức sau: - Đô la hóa thay tài sản: Thể qua tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ tổng phương tiện toán (FCD/M2) Theo IMF, tỷ lệ 30% kinh tế cho có tình trạng đô la hóa cao, tạo lệch lạc điều hành tài tiền tệ vĩ mô Nhìn chung kinh tế chuyển đổi, tỷ lệ đô la hóa bình quân 29% - Đô la hóa phương tiện toán: mức độ sử dụng ngoại tệ toán Các giao dịch toán bất hợp pháp ngoại tệ khó đánh giá kinh tế tiền mặt Việt Nam Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT Tiểu luận Tài tiền tệ - Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Đô la hóa định giá, niêm yết giá: Là việc niêm yết, quảng cáo, định giá sản phẩm, dịch vụ ngoại tệ Đô la hóa phương diện thường bất hợp pháp nên khó xác định, lại vấn đề tượng đô la hóa 2, Căn vào phạm vi: Tùy theo mức độ sử dụng rộng rãi đồng USD kinh tế thái độ quốc gia việc thừa nhận hay không thừa nhận đồng đô la mà Đô la hóa chia làm ba mức độ: - Đô la hóa không thức: trường hợp đồng đô la sử dụng rộng rãi kinh tế, không quốc gia thức thừa nhận Ở nước có kinh tế bị đô la hóa không thức, phần lớn người dân quen với việc sử dụng đồng đô la Chính phủ cấm niêm yết giá hàng hóa đô la, cấm dùng đô la hầu hết giao dịch nước Đô la hóa không thức bao gồm loại sau: • Các trái phiếu ngoại tệ tài sản phi tiền tệ nước • Tiền gửi ngoại tệ nước • Tiền gửi ngoại tệ ngân hàng nước • Trái phiếu hay giấy tờ có giá ngoại tệ cất túi - Đô la hóa bán thức nước có hệ thống lưu hành thức hai đồng tiền: đồng ngoại tệ đồng tiền tệ Chính phủ nước không thức công nhận Đô la hóa việc dùng đô la Mỹ ngoại tệ mạnh khác thay cho tệ, cho phép khu vực kinh tế bị đô la hóa tồn song song với khu vực kinh tế sử dụng tệ Biểu việc dân chúng gửi tiền ngân hàng ngoại tệ cất trữ đô la tiền mặt tiếp tục ưa thích nắm giữ toán đôla lĩnh vực mua bán hàng ngày Đó hành động thay tài sản dân chúng muốn đảm bảo an toàn cho tài sản tình trạng hệ thống tiền tệ chưa ổn định, lạm phát dễ xảy với đồng nội tệ Lúc dân chúng cất trữ tài sản nhiều hình thức: chứng khoán nước tài sản nước ngoài, tiền gửi ngoại tệ nước ngoài, tiền gửi ngoại tệ ngân hàng nước hay ngoại tệ mặt Hành động gửi tiền ngoại tệ vào ngân hàng dạng đôla hóa kinh tế Đồng ngoại tệ đồng tiền lưu hành hợp pháp, chí chiếm ưu khoản tiền gửi ngân hàng, Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam đóng vai trò thứ cấp việc trả lương, thuế chi tiêu hàng ngày Các nước trì ngân hàng trung ương để thực sách tiền tệ họ Việt Nam xếp vào nhóm nước Đô la hóa không thức - Đô la hóa thức xảy đồng ngoại tệ đồng tiền hợp pháp lưu hành Nếu quốc gia thực Đô la hóa thức có nghĩa quốc gia đơn phương lấy đô la Mỹ ngoại tệ mạnh làm phương tiện toán, tích trữ tài sản, đơn vị tính toán thay cho đồng tệ Nghĩa đồng ngoại tệ không sử dụng hợp pháp hợp đồng bên tư nhân, mà hợp pháp khoản toán Chính phủ Theo đó, toàn tài sản có, tài sản nợ, hợp đồng giao dịch, giá hàng hóa dịch vụ, tiền lương sẽ, hoàn toàn phần, niêm yết đô la cách công khai ngầm định Thông thường nước áp dụng đô la hóa thức sau thất bại việc thực thi chương trình ổn định kinh tế thường chọn ngoại tệ làm đồng tiền hợp pháp III - Nguyên nhân tượng Đô la hóa Trước hết, đô la hóa tượng phổ biến xảy nhiều nước, đặc biệt nước chậm phát triển Một nguyên nhân nhiều người công nhận nhu cầu phòng chống rủi ro loại, có rủi ro lạm phát tệ bị giá so với ngoại tệ, rủi ro sụp đổ thể chế tiền tệ, rủi ro gắn với yếu quan chức phủ mà đó, phủ đưa cam kết ổn định an toàn hệ thống thể chế kinh tế Đô la hóa thường gặp kinh tế có tỷ lệ lạm phát cao, đồng nội tệ bị giá người dân phải tìm công cụ dự trữ giá trị khác, có đồng ngoại tệ có uy tín Với chức ban đầu làm phương tiện cất giữ giá trị, đồng ngoại tệ cạnh tranh với đồng nội tệ chức làm phương tiện toán hay làm thước đo giá trị Thứ hai, đô la hóa bắt nguồn từ chế tiền tệ giới đại, tiền tệ số quốc gia phát triển, đặc biệt đô la Mỹ, sử dụng giao lưu quốc tế làm vai trò "tiền tệ giới" Nói cách khác, đô la Mỹ loại tiền mạnh, tự chuyển đổi lưu hành khắp giới từ đầu kỷ XX dần thay vàng Ngoài đồng đô la Mỹ, có số đồng tiền quốc gia khác quốc tế hóa như: bảng Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Anh, mác Đức, yên Nhật, Franc Thụy Sỹ, euro EU vị đồng tiền giao lưu quốc tế không lớn; có đô la Mỹ chiếm tỷ trọng cao (khoảng 70% kim ngạch giao dịch thương mại giới) Vì mà người ta thường gọi tượng ngoại tệ hóa "đô la hóa" Trong điều kiện giới ngày nay, hầu thực thi chế kinh tế thị trường mở cửa; trình quốc tế hóa giao lưu thương mại, đầu tư hợp tác kinh tế ngày tác động trực tiếp vào kinh tế tiền tệ nước, nên nước xuất nhu cầu khách quan sử dụng đơn vị tiền tệ giới để thực số chức tiền tệ Đô la hóa có nhu cầu, trở thành thói quen thông lệ nước Thứ ba, quốc gia có mức độ đô la hóa cao trình độ phát triển kinh tế thấp, đồng nội tệ sức mạnh hàm chứa nhiều rủi ro, trình độ dân trí tâm lý người dân hạn chế, trình độ phát triển hệ thống ngân hàng, sách tiền tệ chế quản lý ngoại hối chưa ổn định, khả chuyển đổi đồng tiền quốc gia khó khăn IV - Tác động tượng Đô la hóa 1, Những tác động tích cực - Giúp kinh tế giảm áp lực thời kỳ lạm phát cao, bị cân đối điều kiện kinh tế vĩ mô không ổn định Do có lượng lớn ngoại tệ hệ thống ngân hàng, công cụ tự bảo vệ chống lại lạm phát phương tiện để mua hàng hóa thị trường phi thức Ở nước đô la hóa thức, việc sử dụng đồng ngoại tệ, họ trì tỷ lệ lạm phát gần với mức lạm phát thấp làm tăng an toàn tài sản tư nhân, khuyến khích tiết kiệm cho vay dài hạn Hơn nữa, nước ngân hàng trung ương không khả phát hành nhiều tiền gây lạm phát, đồng thời ngân sách nhà nước trông chờ vào nguồn phát hành để trang trải thâm hụt ngân sách, kỷ luật tiền tệ ngân sách thắt chặt Do vậy, chương trình ngân sách mang tính tích cực Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT Tiểu luận Tài tiền tệ - Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Đô la hóa cho có tác dụng thúc đẩy phát triển ngành ngân hàng nâng cao vai trò kinh tế, phản ánh góc độ tỷ trọng tiền gửi hệ thống ngân hàng GDP tăng lên có đô la hóa Điều có người gửi tiền thay chuyển tài sản ngoại tệ nước bối cảnh rủi ro lạm phát cao phép, yên tâm, gửi tài sản ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng nước hưởng lãi tính theo ngoại tệ mà bận tâm đến lạm phát tệ Bên cạnh đó, đô la hóa góp phần tăng cường khả cho vay ngọai tệ ngân hàng Với lượng lớn ngoại tệ thu từ tiền gửi ngân hàng, ngân hàng có điều kiện cho vay kinh tế ngoại tệ, qua hạn chế việc phải vay nợ nước Đồng thời, ngân hàng có điều kiện mở rộng hoạt động đối ngoại, thúc đẩy trình hội nhập thị trường nước với thị trường quốc tế - Đô la hóa góp phần hạ thấp chi phí giao dịch Ở nước đô la hóa thức, chi phí chênh lệch tỷ giá mua bán chuyển từ đồng tiền sang đồng tiền khác xoá bỏ Các chi phí dự phòng cho rủi ro tỷ giá không cần thiết, ngân hàng hạ thấp lượng dự trữ, giảm chi phí kinh doanh - Hiện tượng phần thúc đẩy thương mại đầu tư Các nước thực đô la hóa thức loại bỏ rủi ro cán cân toán kiểm soát mua ngoại tệ, khuyến khích tự thương mại đầu tư quốc tế Các kinh tế đô la hóa được, chênh lệch lãi suất vay nợ nước thấp hơn, chi ngân sách giảm xuống thúc đẩy tăng trưởng đầu tư Đô la hóa giúp người ta dự đoán tỷ giá hối đoái dễ dàng Đối với nước áp dụng chế tỷ giá thả thuộc khu vực sử dụng đồng đô la giúp cho họ giảm bất ổn mua bán đầu tư quốc tế nảy sinh biến động tỷ giá đồng nội tệ đồng tiền khu vực, làm giảm rủi ro tỷ giá, đó, thúc đẩy thương mại quốc tế; điều lại góp phần thúc đẩy tăng trưởng Đô la hóa giải pháp giúp giảm lạm phát, từ giảm lãi suất thực kinh tế kích thích đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT Tiểu luận Tài tiền tệ - Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Ngoài ra, đô la hóa thu hẹp chênh lệch tỷ giá hai thị trường thức phi thức Tỷ giá thức sát với thị trường phi thức, tạo động để chuyển hoạt động từ thị trường bất hợp pháp sang thị trường hợp pháp - Mặt khác, đô la hóa giúp cho đồng tiền có khả tự chuyển đổi hoàn toàn nước mà tiền tệ chưa có khả chuyển đổi 2, Những tác động tiêu cực Khi bị đôla hóa, kinh tế nước phụ thuộc lớn vào đồng đô la, đặc biệt hệ thống tài Sự ổn định thống tài liên quan chặt chẽ vào đồng đô la Điều dẫn tới việc khủng hoảng kinh tế bên ảnh hưởng nặng nề tới hệ thống tài nước mà có hệ thống tài dựa hai đồng tiền Đô la hóa làm cho nước khó phản ứng thành công với bất ổn, biến động từ bên công cụ hữu hiệu chống sốc sách tiền tệ Điều làm cho kinh tế đô la hóa dễ bị tổn thương cú sốc ngoại lai chí làm giảm tăng trưởng Sau ảnh hưởng xấu đến kinh tế: - Đầu tiên, Đô la hóa làm giảm hiệu điều hành sách tiền tệ Chính sách tiền tệ ngân hàng trung ương không phát huy hiệu quả, bị tính độc lập chịu nhiều ảnh hưởng từ diễn biến kinh tế quốc tế, xảy khủng hoảng kinh tế, cụ thể:  Gây khó khăn việc dự đoán diễn biến tổng phương tiện toán, dẫn đến việc đưa định việc tăng giảm lượng tiền lưu thông xác kịp thời Ở nước đô la hóa không thức, nhu cầu nội tệ không ổn định Trong trường hợp có biến động, người bất ngờ chuyển sang ngoại tệ làm cho đồng nội tệ giá bắt đầu chu kỳ lạm phát Khi người dân giữ khối lượng lớn tiền gửi ngoại tệ, thay đổi lãi suất nước hay nước gây chuyển dịch lớn từ đồng tiền sang đồng tiền khác Những thay đổi gây khó khăn cho ngân hàng trung ương việc đặt mục tiêu cung tiền nước gây bất ổn định hệ thống ngân hàng Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Trường hợp tiền gửi dân cư ngoại tệ cao, có biến động làm cho người dân đổ xô rút ngoại tệ, số ngoại tệ ngân hàng cho vay, đặc biệt cho vay dài hạn, ngân hàng nhà nước nước bị đô la hóa hỗ trợ chức phát hành đô la Mỹ Đô la hóa thức làm chức ngân hàng trung ương người cho vay cuối Trong nước phát triển chưa bị đô la hóa hoàn toàn, ngân hàng có vốn tự có thấp, song công chúng tin tưởng vào an toàn khoản tiền gửi họ ngân hàng Nguyên nhân có bảo lãnh ngầm Nhà nước khoản tiền Điều làm đồng tiền nội tệ, áp dụng đô la Mỹ  Làm cho đồng nội tệ nhạy cảm thay đổi từ bên ngoài, cố gắng sách tiền tệ nhằm tác động đến tổng cầu kinh tế thông qua việc điều chỉnh lãi suất cho vay trở nên hiệu  Tác động đến việc hoạch định thực thi sách tỷ giá Đô la hóa làm cho cầu tiền nước không ổn định, người dân có xu hướng chuyển từ đồng nội tệ sang đô la Mỹ, làm cho cầu đồng đô la Mỹ tăng mạnh gây sức ép đến tỷ giá Khi đối thủ cạnh tranh thị trường giới thực phá giá đồng tiền, quốc gia bị đô la hóa không khả để bảo vệ sức cạnh tranh khu vực xuất thông qua việc điều chỉnh lại tỷ giá hối đoái Ngân hàng sức đề kháng trước biến động tỷ giá dẫn đến khủng hoảng hệ thống ngân hàng - Chính sách tiền tệ bị phụ thuộc nặng nề vào nước Mỹ Trong trường hợp đô la hóa thức, sách tiền tệ sách lãi suất đồng tiền nước Mỹ định Trong nước phát triển nước phát triển Mỹ chu kỳ tăng trưởng kinh tế giống nhau, khác biệt chu kỳ tăng trưởng kinh tế hai khu vực kinh tế khác đòi hỏi phải có sách tiền tệ khác - Hệ thống ngân hàng bị đô la hóa coi nguyên nhân khủng hoảng tài thập kỷ qua Một hệ thống có rủi ro cao khoản khả chi trả Rủi ro khả chi trả phát sinh khác biệt đồng tiền huy động cho vay Các ngân hàng với lượng vốn lớn ngoại tệ có từ huy động tiền gửi ngoại tệ công chúng nước buộc phải tìm cách cho vay phần Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 10 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam số cho đối tượng nước, chuyển giao rủi ro tiền tệ sang khách hàng biện pháp phòng hộ rủi ro này, đồng thời giữ lại rủi ro tín dụng cho Khi tệ bị phá giá, nợ ngân hàng dễ bị khả toán khoản thu họ phần lớn tệ, họ vay ngân hàng ngoại tệ, khoản vay mở rộng tính theo tệ bị giá Đối với người gửi ngoại tệ vào ngân hàng, họ lo ngại ngân hàng mà họ gửi tiền có vấn đề với khoản cho vay khả thu hồi nó, họ thi rút tiền khỏi ngân hàng Để đáp ứng rút ạt đó, ngân hàng buộc phải có nguồn tài sản ngoại tệ có tính khoản cao đủ lớn vay ngân hàng trung ương ngân hàng khác Nhưng nguồn có hạn, vào thời điểm mà ngân hàng khác bị rơi vào tình trạng Kết cục sụp đổ hệ thống ngân hàng Tóm lại, ta kết luận đô la hóa tượng tốt, tượng hoàn toàn xấu, tùy theo cách nhìn nhận, lựa chọn, lực thực thi quốc gia, mục tiêu ưu tiên, thời kỳ cụ thể Và thực tế là, dù muốn hay không, gửi ngoại tệ vào ngân hàng lựa chọn hấp dẫn nhà đầu tư nơi trở thành phổ biến, thiếu với trình toàn cầu hóa Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 11 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam PHẦN 2:THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA TẠI VIỆT NAM I-Tổng quan tượng Đô la hóa Đô la hóa giải pháp hiệu kinh tế mở, nhỏ có mối quan hệ thương mại tài chặt chẽ quốc gia cung cấp đồng tiền thay Việt Nam rõ ràng ứng cử viên hưởng lợi từ đô la hóa khác biệt lớn so với Mỹ giàu có, cấu kinh tế hội nhập thấp thị trường vốn, lao động Ngoài ra, đô la đồng tiền quốc tế chủ yếu, ưu tiên cán cân Việt Nam, đồng euro hay yên Nhật, Việt Nam lại có quan hệ thương mại đa dạng với nước khác giới Mặc dù buôn bán với Mỹ tăng nhanh song buôn bán với nước châu Á, đặc biệt Nhật Bản châu Âu chiếm tỷ trọng đáng kể Bức tranh tổng quát tình hình đô la hóa Việt Nam qua năm biểu cụ thể qua số liệu sau: Biểu 2.1 Nguồn: VNEconomy Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 12 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Thứ hai số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày tăng nhanh Khách du lịch mang theo ngoại tệ chi tiêu ngoại tệ tiền mặt lớn cở sở kinh doanh tư nhân Khách du lịch có hoạt động đổi tiền quầy đổi tiền thông thường chi tiêu đến đâu họ đổi tiền đến việc đổi tiền không thuận lợi địa bàn, đường xá, họ thỏa thuận với người bán để toán đô la Mỹ Bảng 2.2: Năm 1996 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,6 2,1 2,4 2,9 3,4 3,6 4,2 5,0 Số lượng khách du lịch (triệu lượt người) Nguồn: Tổng cục thống kê Thứ ba là, tiền lương thu nhập người Việt Nam làm việc dự án liên doanh, dự án 100% vốn nước ngoài, dự án quốc tế, quan nước Việt Nam, trả ngoại tệ Thứ tư là, số lượng người nước đến Việt Nam làm việc, sinh sống, làm ăn, học tập ngày tăng, chi tiêu ngoại tệ tiền mặt lớn, tiền thuê nhà hộ gia đình người Việt Nam chi trả dịch vụ khác Thứ năm là, tiền viện trợ không hoàn lại, tiền tổ chức tài vi mô, tổ chức từ thiện quốc tế, tổ chức phi phủ nước Bên cạnh nguồn vốn tài trợ tổ chức tài - tiền tệ quốc tế, Chính phủ nước Năm 2005 số vốn cam kết tài trợ (ODA) lên tới 3,44 tỷ USD, so với 2,7 tỷ USD năm 2003 Thứ sáu là, ngoại tệ từ hoạt động buôn lậu số nguồn ngoại tệ qua hoạt động kinh tế ngầm khác Đây kênh ngoại tệ chuyển vào nước ta mà nhà nước kiểm soát được, gây lũng đoạn kinh tế, chưa kể tới kinh tế nước ta kinh tế tiền mặt, tổ chức phi pháp nước bơm đôla vào kinh tế Việt Nam cho hoạt động rửa tiền Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 15 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Thứ bảy là, hoạt động đầu tư nước vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khá, thu hút lượng ngoại tệ lớn vào kinh tế Bảng 2.3: Năm 1992 FDI/GDP (%) 2% 1995 6.3 2000 2005 12.7% 15% % Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư Thứ tám là, kim ngạch xuất Việt Nam ngày tăng nhanh, đánh dấu lớn mạnh doanh nghiệp Việt Nam đường công nghiệp hóa đại hóa Bảng 2.4: Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 15 16.4 20 26 32.2 39.6 19.3 24.5 Kim ngạch XK (Tỷ USD) Nguồn: Tổng cục thống kê II - Nguyên nhân tượng - Bất kinh tế bị đô la hóa có nguyên xuất phát từ lòng tin người dân Người dân lòng tin vào sách tiền tệ tỷ lệ lạm phát không ốn định thời gian dài, tỷ giá hối đoái giảm, làm gia tăng chi phí bảo hiểm rủi ro tài sản danh nghĩa đồng nội tệ Do vậy, công chúng chuyển tài sản danh nghĩa sang đồng tiền ổn định tài sản thực Tại Việt Nam vàng kể từ năm 1990 đô la Mỹ Việc phá giá VND vào năm 1985 năm 1997 – 1998 làm cho người giữ tiền đồng cảm thấy bị thiệt hại so với giữ ngoại tệ Do kinh tế nằm tình trạng nghèo nàn lạc hậu gặp phải sai lầm cải tạo thành phần kinh tế cải tạo giới công thương nghiệp miền Nam để áp dụng chế bao cấp giống miền Bắc nên lạm phát tiếp tục gia tăng, từ chỗ giá trị Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 16 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam đồng tiền (đồng NHNN VN đổi ngày 2/5/1978) sát với sức mua đô la Mỹ (1,25đ/1USD) nhanh chóng bị dãn ra, đồng tiền NHNN VN giá mạnh so với đồng USD, tháng 9/1985 tỷ giá tiền đồng USD 150đ/USD Trước tình hình đó, 14/9/1985 Nhà nước tiến hành đổi tiền lần theo tỷ lệ 10đ tiền NHNN cũ ăn 1đ tiền NHNN Đây cách mạng tiền tệ theo trật tự ngược Tiền – Lương – Giá Sau đổi tiền tình trạng lạm phát tăng cao, 1986 lạm phát đạt 774% Tháng năm 1989 Việt Nam trì hệ thống tỷ giá hối đoái có nhiều mức khác có lợi cho nhập Để hỗ trợ hoạt động xuất (năm 1989 Việt Nam đẩy mạnh đổi kinh tế nhằm mở rộng tự hóa kinh tế thay đổi sản xuất công nghiệp từ thay nhập sang định hướng xuất khẩu), tỷ giá VND so với USD phá giá cho giao dịch thương mại khuôn khổ kế hoạch Trung ương Biến động tỷ giá thể qua bảng sau: Bảng 2.5 Năm 9/1988 1989 1992 1993 1995 1996 Tỷ giá 900 4.000 11.500 10.750 10.800 11.000 Chỉ số giá hàng tiêu dùng Việt Nam không ổn định Tỷ lệ lạm phát năm 1998 7.8%, giảm dần số năm chí kinh tế nằm tình trạng giảm phát năm 2000 (tỷ lệ lạm phát -1,7%), tăng đột biến đạt 7.7% năm 2004 Bảng 2.6: Chỉ số giá từ 1998 – 2007 Việt Nam Năm CPI (%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 7.8 4.1 -1.7 0.8 1.5 3.2 7.7 8.4 7.5 8.3 Nguồn: Tổng cục thống kê Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 17 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Ở Việt Nam, lạm phát năm qua trì mức thấp không vượt quan số, nhiên thời gian qua tình hình giới có nhiều biến động, khủng hoảng khu vực, giá dầu leo thang, giá vàng nhiều biến động, điều dẫn đến tâm lý người dân bất an nắm giữ tài sản VND Năm 2005, 2006 giá vàng mặt hàng chủ yếu xăng, điện, thép… tăng, giá lương thực tiêu dùng nước tăng đáng kể, tin nóng hổi ngành than dự kiến tăng giá kéo theo dự kiến tăng giá ngành sản xuất xi măng… - Xét khía cạnh doanh nghiệp, doanh nghiệp xuất nhập nước - nguồn thu chi chủ yếu ngoại tệ găm giữ ngoại tệ Do rủi ro biến động tỷ giá, doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ giữ ngoại tệ e ngại tỷ giá tăng hay phải dùng ngọai tệ nhập hàng tương lai hay doanh nghiệp nhập hàng bán chi ngoại tệ thích có nguồn thu ngoại tệ để tránh rủi to tỷ giá Bao quát hơn, thân sách quốc gia khu vực tự bảo vệ khối lượng dự trữ ngọai tệ khổng lồ (Trung Quốc gần 1000 tỷ USD), ta thấy đại phận nhiều tầng lớp nhiều thành phần kinh tế kinh tế họ chuyển VND sang hình thức đầu tư cất trữ khác ngoại tệ, bất động sản … tất yếu - Ngoài nguyên nhân khác quan trọng, kinh tế Việt Nam kinh tế tiền mặt, dễ dàng cho hoạt động mua bán sử dụng ngoại tệ công khai Hiện tượng niêm yết, quảng cáo sản phẩm ngoại tệ phổ biến công khai NHNN có quy định cấm niêm yết quảng cáo ngoại tệ doanh nghiệp thu ngoại tệ (Số 985/NHNN-QLNH).Trong thời gian gần hoạt động niêm yết mua bán ngoại tệ tự không công khai hoạt động mua bán ngọai tệ ngầm tiếp diễn Các quầy thu đổi thức không kiếm chác theo nghĩa vụ với ngân hàng,do họ làm theo kiểu thỏa thuận với nhau, họ đổi ngoại tệ cho người lý không đổi, bán cho người lẽ không bán Bên cạnh đó, tâm lý người dân doanh nghiệp thích thích mua bán thị trường chợ đen, làm cho số lớn ngoại tệ chui vào túi tư nhân Ngân hàng muốn thu mua ngoại tệ mà không ba lý do:  Tỷ giá hối đoái VND/USD cố định biên độ giao động thấp khoảng 0.25%, điều tạo khoảng cách thị trường ngọai tệ tự tỷ giá công bố Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 18 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam ngân hàng thương mại nên người dân có đôla thường đổi nơi đổi tiền tư nhân có lợi ngân hàng Bảng 2.7: Tỷ giá USD VND năm 2008 (số liệu ngày cuối tháng) Đvt: Đồng/USD Thời gian Ngân hàng Ngoại thương Thị trường tự Hà Nội Mua vào Bán Mua vào Bán Tháng 15788 15970 15970 15972 Tháng 15802 15804 15930 15932 Tháng 15800 16100 16120 16120 Tháng 15807 16127 16120 16127 Tháng 15925 16247 16247 16247 Tháng 16184 16844 16842 16844 Tháng 16165 16825 16750 16790 Tháng 16500 16825 16500 16570 Tháng 16600 16847 16570 16620 Tháng 10 16600 16841 16790 16820 Tháng 11 16600 16977 16975 16977 Tháng 12 16471 17489 17400 17486 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Thứ hai đổi tiền địa điểm tư thường dễ dàng nhanh chóng không bị thủ tục hành chánh rườm rà chi phối Theo quy định NHNN, ngân hàng cá nhân doanh nghiệp mua ngoại tệ phải có mục đích rõ ràng có chứng từ chứng minh cho mục đích hợp pháp  Thứ ba Ngân hàng nhà nước hay ngân hàng phép kinh doanh ngoại tệ thường không đủ đôla để cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảng hàng hóa hay dịch vụ nên sở phải mua đôla tư nhân - Bên cạnh đó, ta phải nhận thức tâm lý thích sử dụng, cất trữ ngoại tệ ngấm sâu vào tưu tưởng phận tầng lớp dân cư Có thể sử dụng ngoại tệ tiện lợi, gọn gàng so với VND Thực tế, chuyến công cán, người cần chi tiêu khoảng 30 triệu đồng, người cần phải mang theo 60 tờ 500.000 300 tờ 100.000 Nhưng mang USD cần khoảng 20 tờ 100 đô, EUR cần tờ 500 EUR Rất tiện lợi, đâu chấp nhận, đổi Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 19 Tiểu luận Tài tiền tệ - Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Tình trạng tham nhũng góp phần tạo nên tượng đô la hóa xã hội phong bì ngoại tệ vừa gọn vừa lịch Đây nỗi nhức nhối xúc vấn đề nan giải nhà nước muốn hạn chế “đô la hóa” xã hội Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 20 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam PHẦN 3: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA ĐÔ LA HÓA Qua phân tích phần tình trạng đô la hóa Việt Nam, ta có nhìn rõ ràng tượng nhận tác động tiêu cực ảnh hưởng đến kinh tế nước nhà Phần sau tập trung đưa số giải pháp để khắc phục tác động Quan điểm, chủ trương Đảng, Chính phủ ngân hàng nhà nước vấn đề đô la hóa rõ ràng: xoá bỏ Đô la hóa kinh tế nước ta phải thực bước, khâu thích ứng với giai đoạn đổi mới, phát triển đất nước, phải nhiều giải pháp vừa kinh tế, vừa hành kết hợp với giáo dục pháp luật, điều chỉnh tâm lý xã hội lộ trình thực thi nhiều chế kinh tế nghiệp vụ Ngân hàng cụ thể nối tiếp nhau, để nâng vị đồng tiền Việt Nam chức năng, thuộc tính tiền tệ Xoá bỏ đô la hóa nghĩa xoá bỏ toàn bộ, phủ định tất vấn đề mà cần hiểu theo hướng: giai đoạn nay, cần cố gắng khai thác mặt lợi, thu hút vốn đô la dân vào hệ thống Ngân hàng, từ đầu tư cho dự án phát triển kinh tế xã hội, thị trường ngoại tệ hoạt động kinh doanh tiền tệ vốn hội nhập với thị trường tiền tệ quốc tế Nói vậy, có nghĩa chấp nhận tồn đô la hóa mặt tích cực khách quan Điều quan trọng Nhà nước phải giữ vai trò chủ động để điều chỉnh tượng đô la hóa, phải có giải pháp hành - kinh tế - giáo dục đồng để triệt tiêu mặt tiêu cực đô la hóa Một số nước cực đoan cấm đoán việc gửi ngoại tệ vào ngân hàng nước, tạo độc quyền cho tệ, giao dịch tài lãnh thổ quốc gia Nhưng sách có hại mà nước khả ổn định hóa kinh tế vĩ mô họ Kết cục nhà đầu tư nước tìm cách chuyển tài sản để đầu tư nước ngoài, nơi mà họ tin không bị rủi ro nhiều nước, đó, thị trường tài nước không phát triển Việt Nam phạm phải sai lầm Chúng ta sử dụng lại biện pháp hành áp dụng thời gian trước đây: tăng tỷ lệ kết hối lên 100%, Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 21 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam không cho nhận kiều hối ngoại tệ, hạ thấp lãi suất tiền gửi ngoại tệ, cho phép doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi ngân hàng…Những biện pháp mà qua thực chứng tỏ gây khó khăn cho doanh nghiệp, không khuyến khích nguồn kiều hối chuyển nước, không phù hợp với xu hướng hội nhập với khu vực giới Như phân tích, Việt Nam - nơi mà tỷ lệ sử dụng tiền mặt lớn, tỷ lệ FCD/M2 không phản ánh đầy đủ thực trạng đôla hóa toàn kinh tế Nếu nước mà hầu hết giao dịch toán thực qua hệ thống ngân hàng giảm đôla hóa tương đương với việc kiềm chế lượng ngoại tệ gửi vào ngân hàng Nếu Việt Nam thực biện pháp kết hợp tâm lý thích dùng tiền mặt ăn sâu dân chúng Việt Nam người dân cất trữ đôla nhà tạm thời chuyển qua gửi VND sẵn sàng quay cất trữ ngoại tệ thuận lợi Do trước hết cần giảm đôla hóa xã hội thu hút ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng đẩy mạnh hoạt động đầu tư hiệu sau sau tiến tới giảm đôla hóa hệ thống ngân hàng Việc muốn thực cần có kết hợp ban ngành phủ toàn dân, bao quát giải pháp sau: 1, Nâng cao vị VND: - Tiếp tục cấu ổn định mệnh giá đồng Việt Nam Tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích ngân hàng, đặc biệt hệ thống toán không dùng tiền mặt Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng thẻ, kể thẻ tín dụng quốc tế - Tỷ giá ngang giá nên gắn với giỏ tiền tệ bao gồm số ngoại tệ mạnh thay gắn với USD nhằm giảm bớt lệ thuộc đồng Việt Nam vào Đô la Mỹ - Sử dụng công cụ sách tiền tệ để tác động đến điều kiện thị trường nhằm làm cho đồng Việt Nam hấp dẫn đô la Mỹ, sách lãi suất phải nhằm mục đích tạo trì chênh lệch lãi suất dương tiền gửi VND USD, qua hạn chế xu hướng chuyển đổi từ đồng Việt Nam sang đô la Mỹ - Thu hút tiền mặt ngoại tệ dân cư, chấp nhận đô la hóa tiền gửi dư nợ cho vay hệ thống ngân hàng, Nhà nước quản lý chặt chẽ được, để tự dân chúng:  Phát triển mạnh mạng lưới quầy thu đổi ngoại tệ rộng khắp Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 22 Tiểu luận Tài tiền tệ  Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Từ năm 2003, phủ Việt Nam bắt đầu huy động thu hút nguồn vốn ngoại tệ xã hội cách phát hành trái phiếu ngoại tệ (Căn vào Quyết định số 155 156/2003/QÐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài việc phát hành trái phiếu Chính phủ ngoại tệ đồng VN) để tập trung phát triển công trình trọng điểm quốc gia Đây phương pháp hữu hiệu thu hút lượng ngoại tệ tiền mặt trôi không quản lý dân cư, biện pháp giúp nhà nước giảm việc vay vốn nước ngoài, chịu rủi ro tỷ giá, làm gia tăng gánh nặng vay nợ nước Việt Nam  Thực chế tỷ giá linh hoạt xác định sở cung cầu ngoại tệ thị trường có điều tiết Nhà nước, nhằm giảm bớt khoảng cách tỷ giá thị trường thức thị trường “chợ đen” - Nâng cao tính chuyển đổi VND hạn chế đô la hóa hai công việc có mối quan hệ hữu cơ, qua lại lẫn Đôla hóa làm chủ quyền tiền tệ, làm giảm vị độc tôn đồng tệ, giảm khả chuyển đổi đồng tiền Ngược lại đồng tiền mạnh giúp đẩy lùi nạn đô la hóa Có thể nói nâng cao khả chuyển đổi VND khắc phục đô la hóa hai mặt trình thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững điều kiện hội nhập Nâng cao tính chuyển đổi VND quốc gia để người dân, doanh nghiệp có lòng tin vào VND Đây trình tiến tới mục tiêu sử dụng VND lãnh thổ Việt Nam, đề xuất giải pháp sau:  Trước hết quan trọng nhất, để người dân có niềm tin vào VND tầm vĩ mô cần ổn định phát triển kinh tế bền vững, tỷ lệ lạm phát thấp  Thu hẹp đối tượng phép vay ngoại tệ so với nay, trừ trường hợp cho vay để nhập máy móc, công nghệ, nguyên liệu, bán thành phẩm phục vụ xuất Hiện nay, việc cho vay ngoại tệ với dự án thực chất cần VND không làm tăng mức độ đôla hóa mà gây rủi ro cho tổ chức tín dụng, ngân hàng  Khuyến khích cá nhân Việt Nam nhận kiều hối VND NHNN dự kiến tỷ lệ năm 2008 10% năm 2010 30% Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 23 Tiểu luận Tài tiền tệ  Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết quảng cáo bán hàng ngoại tệ tiến tới cấm việc bán hàng dịch vụ nước niêm yết giá thu ngoại tệ tất đối tượng kinh tế Điều muốn thực đòi hỏi phải có phối hợp tất ban ngành từ công an, văn hóa thông tin đến ngân hàng nhà nước Về lâu dài, cần nâng cao tỷ lệ dự trữ tài khoản tiền gửi đô la, làm giảm tượng đô la hóa dư nợ cho vay tổ chức tín dụng Bảng 3.1: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng Tiền gửi VND Không kỳ Loại TCTD hạn 12 tháng Các NHTM Nhà Từ 12-24 tháng Tiền gửi ngoại tệ Không kỳ hạn 12 tháng Từ 12-24 tháng nước, NHTMCP đô thị, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân 10% 4% 9% 3% 7% 3% 8% 2% 3% 3% 8% 2% 0% 0% 0% 0% hàng liên doanh, công ty tài chính, công ty cho thuê tài Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTMCP nông thôn, ngân hàng hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương TCTD có số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc 500 triệu đồng, QTĐN sở, Ngân hàng Chính sách xã hội (Theo 2560QĐ-NHNN ngày 3/11/2008, áp dụng từ 5/11/2008) Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 24 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Một thực nâng cao tính chuyển đổi VND lượng ngoại tệ xã hội giảm người dân tin tưởng vào VND Nhưng để nâng cao tính chuyển đổi VND việc làm thực sớm chiều Đồng thời thu hút vốn ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng phát sinh mâu thuẫn đô la hóa nguồn vốn huy động đô la hóa nguồn vốn cho vay ngân hàng, điều tạo rủi ro lớn hệ thống tài ngân hàng có biến động tỷ giá, lãi suất khủng hoảng kinh tế xảy Do tầm vĩ mô vấn đề đặt vừa thu hút tối đa vốn ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng, vừa tận dụng tối đa nguồn ngoại tệ để phát triển kinh tế Ở Việt Nam chưa hoàn toàn tự hóa tài chính, Việt Nam cần tận dụng thời gian để giảm đô la hóa xã hội, phát triển kinh tế thiết lập dự trữ ngoại hối đủ mạnh Với nguồn vốn ngoại tệ huy động được, tổ chức tài ngân hàng tiến hành cho vay đầu tư có hiệu cho dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh xuất hiệu quả, điều tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo số đông việc làm cho người lao động 2, Tạo môi trường đầu tư nước có khả hấp thụ số vốn ngoại tệ có dân: - Thúc đẩy phát triển môi trường kinh tế vĩ mô, tạo môi trường cạnh tranh thực thành phần kinh tế sản xuất, thương mại, dịch vụ kể lĩnh vực tài chính, ngân hàng - Mở rộng dự án đầu tư Chính phủ: dầu khí, cầu đường, điện lực, thủy điện, bưu viễn thông, sở hạ tầng công cộng nhằm mục đích khuyến khích tham gia đầu tư thành phần kinh tế - Phát triển công cụ tài cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, đa dạng hóa danh mục đầu tư nước, thu hút quan tâm người dân làm tăng nguồn ngoại tệ đầu tư - Phát triển công cụ tài phái sinh tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường ngoại tệ cách công khai, dễ dàng nhằm dịch vụ hóa cao độ nghiệp vụ hối đoái, bình thường hóa vai trò ảnh hưởng ngoại tệ Vì việc kinh doanh Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 25 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam phòng ngừa rủi ro tỷ giá thực doanh nghiệp người dân việc kinh doanh ngoại tệ yêu cầu số tiền kinh doanh lớn (100.000 USD) thực chưa tạo nên kênh đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư Việc phát triển công cụ tài phái sinh tạo thêm kênh đầu tư cho người dân doanh nghiệp, họ vừa vừa kinh doanh kiếm lợi nhuận vừa phòng ngừa rủi ro tỷ giá 3, Một số giải pháp khác Bên cạnh hai giải pháp lớn nâng cao vị VND tạo môi trường đầu tư đa dạng để thu hút vốn ngoại tệ có nhân dân, đưa vài giải pháp góp phần giảm bớt tượng Đô la hóa cao kinh tế Việt Nam: - Thực sách tiền tệ đảm bảo ổn định tương đối giá trị đồng Việt nam, lấy kiểm soát lạm phát làm mục tiêu - Phối hợp có hiệu sách lãi suất sách tỷ giá, đảm bảo lợi ích cho người nắm giữ đồng Việt Nam - Lựa chọn chế tỷ giá linh hoạt, tương đối ổn định sở rổ tiền tệ hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xuất thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng tính linh hoạt tỷ giá - Phát triển nghiệp vụ phái sinh thị trường ngoại hối phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường ngoại tệ cách công khai, dễ dàng nhằm dịch vụ hoá cao độ nghiệp vụ hối đoái, bình thường hoá vai trò ảnh hưởng ngoại tệ - Nâng cao tính chuyển đổi đồng Việt nam thông qua thực tự hoá giao dịch vãng lai, bước tự hoá giao dịch vốn, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước - Tiến tới xoá bỏ việc toán trực tiếp ngoại tệ lãnh thổ Việt Nam (hiện tồn số đối tượng phép toán ngoại tệ lãnh thổ Việt Nam) Tăng cường thể chế pháp lý, xoá bỏ việc toán, niêm yết giá hàng hoá ngoại tệ trái quy định - Tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích ngân hàng, đặc biệt hệ thống toán không dùng tiền mặt Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 26 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Kết luận Với tượng xảy kinh tế tồn tính hai mặt nó, tượng đô la hóa không nằm quy luật Một điểm tích cực đô la hoá giúp thu hút đầu tư nước tăng cung ngoại tệ nhà đầu tư biết rõ giá trị tài sản quy tiền họ không thay đổi Đô la hoá yếu tố thu hút khách du lịch, giúp việc mua bán, trao đổi ngoại tệ khách du lịch nước dễ dàng Nhưng kinh tế bị đô la hoá cao dễ bị tổn thương nhạy cảm với thay đổi liên quan đến đồng đô la giới, cú sốc kinh tế dao động giá dầu, thép… ngành xuất chịu tác động trực tiếp trước tiên.Với mở cửa khu vực tài năm tới, việc kìm chế đẩy lùi tình trạng đô la hóa gặp nhiều khó khăn Muốn làm cần phải có thời gian tâm cao Điều quan trọng mặt tích cực mang lại lợi ích tượng đô la hóa không bị xoá bỏ, tồn đan xen chế thị trường mở cửa hội nhập, sử dụng giải pháp bổ sung sách tiền tệ tích cực đất nước giai đoạn mới, mặt tiêu cực đô la hóa cần phải kiềm chế, đẩy lùi xoá bỏ Và để hạn chế giảm tình trạng đô la hóa thực thời gian ngắn, nhiên bối cảnh tự hóa tài Việt Nam gia nhập WTO, thời gian cần rút ngắn không kinh tế lâm vào tình hình đô la hóa hoàn toàn, không khả bảo vệ trước biến cố kinh tế kinh tế, khủng hoảng kinh tế khu vực giới Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 27 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/186140/ http://vneconomy.vn/57935P0C6/cac-giai-phap-chong-dola-hoa.htm http://www.saga.vn/Cohoigiaothuong/Thitruong1/forex/9470.saga http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/BaiLienQuan/2009/4/CD09FD7D1D1E0A29/ http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200920/20090512005514.aspx http://vietnamnet.vn/nhandinh/2005/12/523133/ http://www.nld.com.vn/20090520100046443P0C1014/do-la-hoa-tran-lan.htm http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2005/06/3B9DF34C/ http://vnecono.vn/vn/index.php/phan-tich-a-nhn-nh/65-vai-net-v-qo-la-hoaq-nn-kinh-te http://news.sanotc.com/ViewItem.aspx?hl=vi&item=343473 http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/12/522218/ http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/30427/index.aspx http://www.vnchannel.net/news/kinh-te/200801/nhieu-giai-phap-giam-dola-hoa-nen-kinhte.54795.html http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Thi-truong-360/Tai-chinh360/Cac_giai_phap_chong_Dola_hoa/ http://vietbao.vn/Kinh-te/Se-day-lui-dola-hoa/65119279/91/ Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 28 Tiểu luận Tài tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa Việt Nam Mục lục Lời mở đầu………………………………………………………………………………….3 Phần I: Lý luận chung tượng Đô la hóa…………… I- Khái niệm tượng Đô la hóa……………………………………… .4 II- Phân loại Đô la hóa……………………………………………………………………… Căn vào hình thức………………………………………………………………….4 Căn vào phạm vi……………………………………………… .5 III- Nguyên nhân tượng Đô la hóa………………………………………………….6 IV- Tác động tượng Đô la hóa………………………………… Những tác động tích cực………………………………………… Những tác động tiêu cực………………………………………… Phần II: Thực trạng Đô la hóa Việt Nam…………………… 12 I- Tổng quan tượng Đô la hóa …………………………………………………… 12 II- Nguyên nhân tượng…………………………………………………………….16 Phần III: Giải pháp khắc phục tác động Đô la hóa đến Việt Nam………….21 Nâng cao vị VND……………………………………………………………22 Tạo lập môi trường đầu tư nước……………………………………………….25 Một số giải pháp khác……………………………………………………………… 26 Kết luận…………………………………………………………………………… 27 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………… 28 Mục lục………………………………………………………………………………29 Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh - KTĐN - K46 - ĐHNT 29 [...]... http://www.vnchannel.net/news/kinh-te/200801/nhieu -giai- phap- giam-dola -hoa- nen-kinhte.54795.html http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Thi-truong-360/Tai-chinh360/Cac _giai_ phap_ chong_Dola _hoa/ http://vietbao.vn/Kinh-te/Se-day-lui-dola -hoa/ 65119279/91/ Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh 5 - KTĐN - K46 - ĐHNT 28 Tiểu luận Tài chính tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa ở Việt Nam Mục lục Lời mở đầu………………………………………………………………………………….3 Phần I: Lý luận chung về hiện tượng Đô la. .. http://www.nld.com.vn/20090520100046443P0C1014 /do- la- hoa- tran-lan.htm http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2005/06/3B9DF34C/ http://vnecono.vn/vn/index.php/phan-tich-a-nhn-nh/65-vai-net-v-qo -la- hoaq-nn-kinh-te http://news.sanotc.com/ViewItem.aspx?hl=vi&item=343473 http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/12/522218/ http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/30427/index.aspx http://www.vnchannel.net/news/kinh-te/200801/nhieu -giai- phap- giam-dola -hoa- nen-kinhte.54795.html... lâm vào tình hình đô la hóa hoàn toàn, không còn khả năng bảo vệ trước những biến cố kinh tế kinh tế, khủng hoảng kinh tế trong khu vực và thế giới Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh 5 - KTĐN - K46 - ĐHNT 27 Tiểu luận Tài chính tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa ở Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/186140/ http://vneconomy.vn/57935P0C6/cac -giai- phap- chong-dola -hoa. htm http://www.saga.vn/Cohoigiaothuong/Thitruong1/forex/9470.saga... Hiện tượng Đô la hóa ở Việt Nam là nền kinh tế tiền mặt thì mức độ đô la hóa thể hiện qua tỷ lệ FCD/M2 trên là khá chính xác Còn ở Việt Nam, bên cạnh đô la hóa thay thế tài sản còn có đô la hóa phương tiện thanh toán và đô la hóa niêm yết, chưa kể đến một số lượng ngoại tệ dưới hình thức cất trữ trong dân chúng chưa đưa vào lưu thông, do đó theo nhận định của các chuyên gia tình hình đô la hóa ở Việt... vụ hối đoái, bình thường hóa vai trò ảnh hưởng của ngoại tệ Vì hiện nay việc kinh doanh Đoàn Tuấn Anh - Nguyễn Ngọc Anh Anh 5 - KTĐN - K46 - ĐHNT 25 Tiểu luận Tài chính tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa ở Việt Nam phòng ngừa rủi ro tỷ giá vẫn chỉ thực hiện đối với các doanh nghiệp còn đối với người dân việc kinh doanh ngoại tệ yêu cầu số tiền kinh doanh khá lớn (100.000 USD) do đó thực sự chưa tạo nên kênh... kiến tăng giá của ngành sản xuất xi măng… - Xét khía cạnh các doanh nghiệp, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước - nguồn thu chi chủ yếu bằng ngoại tệ vẫn găm giữ ngoại tệ Do rủi ro biến động tỷ giá, các doanh nghiệp có nguồn thu bằng ngoại tệ thì giữ ngoại tệ e ngại tỷ giá tăng hay phải dùng ngọai tệ nhập hàng trong tương lai hay các doanh nghiệp nhập hàng về bán chi ngoại tệ thì vẫn thích có... chính tiền tệ Hiện tượng Đô la hóa ở Việt Nam Kết luận Với bất cứ hiện tượng nào xảy ra trong nền kinh tế cũng tồn tại tính hai mặt của nó, hiện tượng đô la hóa không nằm ngoài quy luật này Một trong những điểm tích cực của đô la hoá là giúp thu hút đầu tư nước ngoài và tăng cung ngoại tệ do các nhà đầu tư biết rõ giá trị tài sản quy ra tiền của họ sẽ không thay đổi Đô la hoá có thể cũng là yếu tố... đô la hóa không bị xoá bỏ, nó tồn tại đan xen trong cơ chế thị trường mở cửa và hội nhập, được sử dụng như một giải pháp bổ sung trong chính sách tiền tệ tích cực của đất nước trong giai đoạn mới, còn những mặt tiêu cực của đô la hóa thì cần phải được kiềm chế, đẩy lùi và xoá bỏ Và để hạn chế giảm tình trạng đô la hóa không phải có thể thực hiện trong thời gian ngắn, tuy nhiên trong bối cảnh tự do. .. định hiện nay của NHNN, ở các ngân hàng cá nhân doanh nghiệp khi mua ngoại tệ phải có mục đích rõ ràng và có các chứng từ chứng minh cho mục đích hợp pháp  Thứ ba là Ngân hàng nhà nước hay những ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ thường không đủ đ la để cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảng hàng hóa hay dịch vụ nên các cơ sở này phải mua đ la của tư nhân - Bên cạnh đó, ta phải nhận thức... tượng Đô la hóa ở Việt Nam Một khi đã thực hiện được nâng cao tính chuyển đổi của VND thì lượng ngoại tệ trong xã hội sẽ được giảm đi do người dân tin tưởng vào VND hơn Nhưng để nâng cao tính chuyển đổi của VND là việc làm không thể thực hiện một sớm một chiều Đồng thời nếu thu hút vốn ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng có thể phát sinh mâu thuẫn đô la hóa nguồn vốn huy động và đô la hóa nguồn vốn cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: hien tuong do la hoa thuc trang va giai phap, hien tuong do la hoa thuc trang va giai phap, hien tuong do la hoa thuc trang va giai phap

Từ khóa liên quan