Đáp án đề thi vào lớp 10 môn văn THPT chuyên Đại học Vinh năm 2012

2 418 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2016, 01:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Ngữ văn ( Đề thi số 1) Thời gian làm bài : 120 phút ( Không kể thời gian phát đề)   Câu I. (6,0 điểm) SANG THU Bỗng nhận ra hương ổiPhả vào trong gió seSương chùng chình qua ngõHình như thu đã về   Sông được lúc dềnh dàngChim bắt đầu vội vãCó đám mây màu hạVắt nửa mình sang thu.   Vẫn còn bao nhiêu nắngĐã vơi dần cơn mưaSấm cũng bớt bất ngờTrên hàng cây đứng tuổi. ( Hữu Thỉnh , Ngữ văn 9 , tập hai , Nxb Giáo dục Việt Nam , 2009, trang 70) Hãy phân tích bài thơ trên để thấy được sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ ở thời khắc sang thu. Câu II. ( 4,0 điểm) 1. Hãy đặt 4 câu , mỗi câu có sử dụng một thuật ngữ theo thứ tự sau đây: a) Từ láy                                    b) Văn bản tự sự c) Thụ phấn                                d) Hợp chất 2. Cho câu chủ đề : “ Truyện Kiều là tác phẩm rất đặc sắc về nghệ thuật” , hãy viết tiếp khoảng 5 đến 7 câu để hoàn chỉnh một đoạn văn diễn dịch. —————————————- Hết ———————————————- Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Ngữ văn ( Đề thi số 1) Thời gian làm : 120 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu I (6,0 điểm) SANG THU Bỗng nhận hương ổi Phả vào gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình thu Sông lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây màu hạ Vắt nửa sang thu Vẫn nắng Đã vơi dần mưa Sấm bớt bất ngờ Trên hàng đứng tuổi ( Hữu Thỉnh , Ngữ văn , tập hai , Nxb Giáo dục Việt Nam , 2009, trang 70) Hãy phân tích thơ để thấy cảm nhận tinh tế nhà thơ thời khắc sang thu Câu II ( 4,0 điểm) Hãy đặt câu , câu có sử dụng thuật ngữ theo thứ tự sau đây: a) Từ láy b) Văn tự c) Thụ phấn d) Hợp chất Cho câu chủ đề : “ Truyện Kiều tác phẩm đặc sắc nghệ thuật” , viết tiếp khoảng đến câu để hoàn chỉnh đoạn văn diễn dịch —————————————- Hết ———————————————Chú ý: Cán coi thi không giải thích thêm ! ...2 Cho câu chủ đề : “ Truyện Kiều tác phẩm đặc sắc nghệ thuật” , viết tiếp khoảng đến câu để hoàn chỉnh đoạn văn diễn dịch —————————————- Hết ———————————————Chú ý: Cán coi thi không giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn văn THPT chuyên Đại học Vinh năm 2012, Đáp án đề thi vào lớp 10 môn văn THPT chuyên Đại học Vinh năm 2012, Đáp án đề thi vào lớp 10 môn văn THPT chuyên Đại học Vinh năm 2012

Từ khóa liên quan