0

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận

3 385 0
  • Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2016, 16:07

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh, Chọn một thể loại trong sự nghiệp của Người để chứng minh một trong những quan điểm đó. Câu 2: (3,0 điểm) Suy nghĩ của anh (chị) về lối sống vô cảm trong cuộc sống ngày nay. (Bài viết không quá 400 từ   Câu 3: (5,0 điểm) Cảm nhận của anh /chị về vẻ đẹp bức tranh tứ bình trong đoạn thơ sau:                                       Ta về, mình có nhớ ta                                Ta về, ta nhớ những hoa cùng người                                        Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi                                Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng                                       Ngày xuận mơ nở trắng rừng                                Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang                                     Ve kêu rừng phách đổ vàng                                Nhớ cô em gái hái măng một mình                                      Rừng thu trăng rọi hòa bình                                Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.                                                                   Trích Việt Bắc – Tố Hữu. ..........Hết.......... Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận   Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn của các trường, các em thường xuyên theo dõi. Đề thi học kì lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày quan điểm sáng tác Hồ Chí Minh, Chọn thể loại nghiệp Người để chứng minh quan điểm Câu 2: (3,0 điểm) Suy nghĩ anh (chị) lối sống vô cảm sống ngày (Bài viết không 400 từ Câu 3: (5,0 điểm) Cảm nhận anh /chị vẻ đẹp tranh tứ bình đoạn thơ sau: Ta về, có nhớ ta Ta về, ta nhớ hoa người Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng Ngày xuận mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt sợi giang Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng Rừng thu trăng rọi hòa bình Nhớ tiếng hát ân tình thủy chung Trích Việt Bắc – Tố Hữu Hết Đáp án Đề thi học kì lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì môn Ngữ Văn trường, em thường xuyên theo dõi ... Trích Việt Bắc – Tố Hữu Hết Đáp án Đề thi học kì lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2 014 Trường THPT Minh Thuận Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học kì môn Ngữ Văn trường, em thường xuyên theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận, Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận, Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Ngữ Văn năm 2014 Trường THPT Minh Thuận

Từ khóa liên quan