Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên

4 250 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2016, 14:07

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên  Câu I (2,0 điểm) Những Đại hội đại biểu toàn quốc nào của Đảng được tổ chức trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1975( nêu thời gian, địa điểm diễn ra Đại hội)? Trình bày suy nghĩ về vai trò của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.  Câu II(2,0 điểm)  Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8 năm 1945.  Câu III(3,0 điểm)  Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “ Chiến tranh cục bộ”(1965-1968) ở miền Nam Việt Nam là gì? Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy nào của quân dân ta buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược? Nêu ý nghĩa của Tổng tiến công và nổi dậy đó.  Câu IV( 3,0 điểm)  Nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 và nêu nhận xét về chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới hai.   --------- Hết --------- Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Lịch Sử của các trường THPT trên cả nước sẽ được Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật. Các em thường xuyên theo dõi. Nguồn: Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên Câu I (2,0 điểm) Những Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng tổ chức thời gian từ năm 1945 đến năm 1975( nêu thời gian, địa điểm diễn Đại hội)? Trình bày suy nghĩ vai trò Đảng nghiệp giải phóng dân tộc Câu II(2,0 điểm) Nêu hoàn cảnh lịch sử diễn biến khởi nghĩa phần từ tháng đến tháng năm 1945 Câu III(3,0 điểm) Âm mưu thủ đoạn Mĩ việc thực chiến lược “ Chiến tranh cục bộ”(1965-1968) miền Nam Việt Nam gì? Cuộc Tổng tiến công dậy quân dân ta buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược? Nêu ý nghĩa Tổng tiến công dậy Câu IV( 3,0 điểm) Nét sách đối ngoại Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 nêu nhận xét sách đối ngoại Mĩ sau chiến tranh giới hai - Hết - Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT nước Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật Các em thường xuyên theo dõi Nguồn: Trường THPT Hàn Thuyên ...Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT nước Tuyensinh247 tiếp tục cập... Sử trường THPT nước Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật Các em thường xuyên theo dõi Nguồn: Trường THPT Hàn Thuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên

Từ khóa liên quan