Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất

3 657 0
Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Nêu tên lớp cấu tạo bên Trái Đất đặc điểm lớp - Trình bày cấu tạo vai trò lớp vỏ Trái Đất Kĩ - Quan sát nhận xét vị trí, độ dày lớp cấu tạo bên Trái Đất từ hình vẽ Thái độ - Giáo dục cho HS thấy vai trò quan trọng lớp vỏ Trái Đất sống người - Giúp HS nhận thức nơi tồn người B CHUẨN BỊ Giáo viên - Tranh vẽ cấu tạo bên Trái Đất (hình 26 phóng to) - Quả Địa Cầu Học sinh - Sách vở, nghiên cứu trước - Mỗi bạn táo C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Kiểm tra kiến thức cũ (5 phút) ? Nêu nguyên nhân sinh tượng ngày, đêm dài ngắn khác theo vĩ độ ? Ở nơi Trái Đất, quanh năm lúc có ngày đêm dài ngắn nhau? Giảng kiến thức Giới thiệu (1 phút): Các em sống Trái Đất, em có thắc mắc bên Trái Đất gì? Chúng ta sống đâu Trái Đất? Bài học hôm giúp em trả lời câu hỏi Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Cấu tạo bên Trái Đất (20 phút) Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Nêu vấn đề, thảo luận, đàm thoại gợi mở, giảng giải Hình thức tổ chức dạy học: Nhóm Bước 1: Gv: Theo em, người trực tiếp nghiên cứu cấu tạo bên Trái Đất không? Nội dung Cấu tạo bên Trái Đất Bảng Hs: Trả lời Gv: Với trình độ khoa học đại, người khoan sâu vào lòng đất 15km, bán kính Trái Đất 6.370km Vì vậy, để nghiên cứu lớp đất sâu người ta phải dùng phương pháp nghiên cứu gián tiếp Phương pháp thông thường nghiên cứu sóng địa chấn Gv: Treo tranh cấu tạo bên Trái Đất lên bảng ? Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp? Đó lớp nào? Gv: Chia lớp thành dãy Yêu cầu: Nghiên cứu bảng trình bày đặc điểm lớp vật chất bên Trái Đất (trang 32) + Nhóm 1+2: Trình bày đặc điểm độ dày, trạng thái nhiệt độ lớp vỏ Trái Đất + Nhóm 3: Trình bày đặc điểm độ dày, trạng thái nhiệt độ lớp trung gian + Nhóm 4: Trình bày đặc điểm độ dày, trạng thái nhiệt độ lớp lõi Trái Đất - Gv gọi HS dãy trả lời, gv giải thích thêm ? Lớp dày nhất? Lớp mỏng nhất? ? Nhiệt độ thay đổi từ lớp vỏ vào lớp lõi Trái Đất? ? Theo em, sống lớp Trái Đất? Hoạt động 2: Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất (10 phút) Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, giảng giải Hình thức tổ chức dạy học: Cả lớp Bước 1: Gv: Vỏ Trái Đất lớp mỏng chiếm 15% thể tích 1% khối lượng Trái Đất, có vai trò quan trọng Gv: Giải thích thêm cho Hs ? Dựa vào sgk nêu vai trò lớp vỏ Trái Đất? Bước 2: ? Vỏ Trái Đất có phải khối liên tục không? ? Dựa vào hình 27 nêu số lượng địa mảng lớp vỏ Trái Đất Đó địa mảng nào? ? Vị trí địa mảng có cố định không? Gv: Hướng dẫn Hs quan sát đường tiếp xúc địa mảng mũi tên hướng di chuyển địa mảng Ở Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất - Vỏ Trái Đất lớp đá rắn Trái Đất, cấu tạo số địa mảng nằm kề - Vỏ Trái Đất chiếm 1% thể tích 0,5% khối lượng Trái Đất, có vai trò quan trọng nơi tồn thành phần tự nhiên khác nơi sinh sống, hoạt động xã hội loài người đường tiếp xúc tách xa nhau, mũi tên hai bên, biểu hướng di chuyển địa mảng; đường tiếp xúc xô, chờm vào nhau, mũi tên ? Các địa mảng có cách tiếp xúc? Kết tiếp xúc gì? ? Quan sát hình 27 chỗ tiếp xúc địa mảng? Củng cố giảng (3 phút) Chọn đáp án đúng nhất: Câu 1: Cấu tạo bên của Trái Đất có: a lớp b lớp c lớp d lớp Câu 2: Lớp vỏ Trái Đất có độ dày là: a – 70 km c 100 – 300 km b 70 – 100 km d 300 – 1000 km Câu 3: Hai địa mảng tách xa hình thành nên: a Dãy núi ngầm đại dương b Núi c Sông, suối d Núi lửa Hướng dẫn học tập nhà (1 phút) - Học cũ, làm tập tập đồ - Nghiên cứu trước Bài 11 Thực hành Sự phân bố lục địa đại dương bề mặt Trái Đất D PHỤ LỤC Bảng Lớp Độ dày Lớp vỏ Trái Đất Từ – km Lớp trung gian Gần 000km Lõi Trái Đất Trên 000km E RÚT KINH NGHIỆM Trạng thái Rắn Từ quánh dẻo đến lỏng Lỏng ngoài, rắn Nhiệt độ Tối đa 10000C 5000C  7000C Cao khoảng 50000C ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ... Gv: Treo tranh cấu tạo bên Trái Đất lên bảng ? Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp? Đó lớp nào? Gv: Chia lớp thành dãy Yêu cầu: Nghiên cứu bảng trình bày đặc điểm lớp vật chất bên Trái Đất (trang 32) +... lõi Trái Đất? ? Theo em, sống lớp Trái Đất? Hoạt động 2: Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất (10 phút) Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, giảng giải Hình thức tổ chức dạy học: Cả lớp Bước 1: Gv: Vỏ Trái. .. lớp vỏ Trái Đất Đó địa mảng nào? ? Vị trí địa mảng có cố định không? Gv: Hướng dẫn Hs quan sát đường tiếp xúc địa mảng mũi tên hướng di chuyển địa mảng Ở Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất - Vỏ Trái Đất lớp

Ngày đăng: 10/12/2015, 22:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan