Bài 10- Cấu tạo bên trong của Trái Đất

23 850 0
Bài 10- Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THCS LƯƠNG NGỌC QUYẾN- TPTN M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ • I. Mục tiêu bài học: • 1. Kiến thức: - Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp - Trình bày được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất • 2. Kĩ năng: - Quan sát và nhận xét về vị trí và độ dày của các lớp và cấu tạo bên trong của Trái Đất. • 3. Thái độ: - Yêu quý Trái Đất và có ý thức bảo vệ Trái Đất • II. Chuẩn bị: • - Tranh cấu tạo bên trong của Trái Đất • III. Tiến trình dạy học: • 1. Ổn định lớp: • 6A1:……/36……….V:…………… • 6A2:……/ 36………V:…………… Phân tích độ dài ngày và đêm tại tất cả các điểm (A với A’, B với B’, Phân tích độ dài ngày và đêm tại tất cả các điểm (A với A’, B với B’, C, D với D’) vào ngày 22/ 6 và 22/ 12 ? Giải thích ? C, D với D’) vào ngày 22/ 6 và 22/ 12 ? Giải thích ? NÚI LỬA PHUN Quan sát hình và hãy cho biết bán kính của Trái Đất là bao nhiêu ? 1/ Cấu tạo bên trong của Trái Đất Bán kính Trái Đất là 6370km. Trong khi đó mũi khoan sâu nhất chỉ được 15km (khoan thăm dò dầu mỏ) vì vậy không thể nghiên cứu cấu tạo bên trong của Trái Đất bằng các phương pháp trực tiếp. Phương pháp thông thường là nghiên cứu những sóng lan truyền, do sự chấn động của các lớp đất đá dưới sâu, gọi là các sóng địa chấn. Mục đích của việc nghiên cứu là tìm hiểu trong lòng Trái Đất có mấy lớp, trạng thái, nhiệt độ của chúng ra sao. 6370 km Em hãy quan sát H.26 cho Em hãy quan sát H.26 cho biết Trái Đất có bao nhiêu biết Trái Đất có bao nhiêu lớp ? Tên gọi từng lớp ? lớp ? Tên gọi từng lớp ? Lớp Độ dày Trạng thái Nhiệt độ Ý nghĩa Vỏ Trái Đất Lớp trung gian Lõi 1/ Cấu tạo bên trong của Trái Đất : CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT VỎ TRÁI ĐẤT VỎ TRÁI ĐẤT LỚP TRUNG GIAN LỚP TRUNG GIAN (QUYỂN MANTI) (QUYỂN MANTI) LÕI TRÁI ĐẤT LÕI TRÁI ĐẤT (NHÂN) (NHÂN) LỚP LỚP TRUNG TRUNG GIAN GIAN LÕI LÕI TRÁI TRÁI ĐẤT ĐẤT LỚP VỎ THẢO LUẬN NHÓM (5’) NHÓM 1 Trình bày đặc điểm Lớp vỏ Trái đất Dựa vào H26 và bảng ở trang 32, hãy: NHÓM 2 Trình bày đặc điểm Lớp Trung gian của Trái đất NHÓM 3 Trình bày đặc điểm Lớp lõi của Trái đất [...]... với Trái Đất ? Hãy so sánh, nhận xét độ dày của lớp vỏ Trái Đất? 1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất : 2 Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất : - Là lớp đá rắn chắc, rất mỏng, chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng TĐ - Vai trò : Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên, diễn ra các hoạt động của con người 1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất : 2 Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất : *Cấu tạo : do một số địa mảng nằm kề nhau tạo. .. 47000C -Lỏng ở ngoài Khoảng -Rắn ở 50000C trong Tạo từ trường (Lực hút của Trái Đất) Hãy mô đất: dày 3400km Nhân Trái tả lõi Trái Đất ? - Thành phần chủ yếu là kim loại nặng như Ni, Fe - Cấu tạo gồm: + Nhân ngoài: Nhiệt độ khoảng 50000C, vật chất ở trạng thái lỏng + Nhân trong: vật chất ở trạng thái rắn 1 Cấu tạo bên trong của Trái Đất : 2 Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất : - Là lớp đá rắn chắc, rất mỏng, chiếm... thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất Cấu tạo gồm 2 tầng: + Manti trên: ở trạng thái quánh dẻo đến lỏng + Manti dưới: ở trạng thái rắn 1/ Cấu tạo bên trong của Trái Đất: Lớp Độ dày Trạng thái Vỏ Trái Đất 5– 70 km Rắn chắc Tối đa 10000C Chứa đựng sự sống và các thành phần khác Gần 3000 km -Trên: quánh dẻo → lỏng -Dưới: rắn Gây nên sự di chuyển các lục địa trên Trái Đất Lớp trung gian Lõi > 3000... mảng Ấn Độ về phía lục địa Á – Âu và kết quả của sự chuyển dịch: hình thành dãy núi Himalayas – nóc nhà thế giới SỰ HÌNH THÀNH NÚI DÃY ANDET – NAM MỸ ĐỈNH EVEREST DÃY HYMALAYAS Đây là kết quả của cách tiếp xúc nào giữa 2 địa mảng? Trả lời nhanh bảng nội dung của các ô số thể hiện đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất Lớp Độ dày Trạng Thái Nhiệt độ Vỏ Trái Đất 1 Rắn chắc 2 Tối đa 1.0000C Lớp Trung gian...1/ Cấu tạo bên trong của Trái Đất: Lớp Độ dày Trạng thái Nhiệt độ Ý nghĩa Vỏ Trái Đất 5– 70km Rắn chắc Tối đa 10000C Chứa đựng sự sống và các thành phần khác -Trên: quánh dẻo → lỏng -Dưới: rắn 15000C → 47000C Mô tả đặc điểm lớp trung gian ? Gây nên sự di chuyển các lục địa trên Trái Đất Gần Lớp 3000 trung m gian Lõi trung gian (manti) : dưới... đồ? Trái Đất trên lược một Các địa mảng có đặc điểm gì khối liện tục không ? Qua sơ ? đồ H.27 nói lên điều gì ? Hai mảng tách xa nhau : Các mảng dần tách xa nhau về hai phía Hình thành vực sâu, sống núi dưới dại dương Gây động đất và núi lửa MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA Hai mảng xô vào nhau : - Hai mảng nén ép vào nhau - Hai mảng xô trườn lên nhau → Hình thành : núi cao, vực sâu Sự dịch chuyển của mảng... bên trong của Trái Đất Lớp Độ dày Trạng Thái Nhiệt độ Vỏ Trái Đất 1 Rắn chắc 2 Tối đa 1.0000C Lớp Trung gian Lõi 5 – 70km 4 Gần 3.000km Trên 3.000km 7 -Quánh dẻo đến lỏng 5 - Rắn Lỏng ở ngoài, 8 rắn ở trong 3 1.5000C – 4.7000C 6 Khoảng 5.0000C 9 Tiết học đến đây là kết thúc, cảm ơn các thầy cô giáo và các em . Trái Đất ? Hãy so sánh, nhận xét Hãy so sánh, nhận xét độ dày độ dày của lớp vỏ Trái Đất? của lớp vỏ Trái Đất? 1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất : 2. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất. tả lõi Trái Đất ? > 3000 km -Lỏng ở ngoài -Rắn ở trong Khoảng 5000 0 C Tạo từ trường (Lực hút của Trái Đất) 1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất : 2. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất : -. trí và độ dày của các lớp và cấu tạo bên trong của Trái Đất. • 3. Thái độ: - Yêu quý Trái Đất và có ý thức bảo vệ Trái Đất • II. Chuẩn bị: • - Tranh cấu tạo bên trong của Trái Đất • III. Tiến

Ngày đăng: 20/04/2015, 16:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI LỬA

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan