LỚP 6 - BÀI 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

28 820 0
LỚP 6 - BÀI 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GV: LÊ NGUYỄN VIỆT ANH NGHĨA LỘ - YÊN BÁI Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Quan sát hình vẽ sau và cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp? Tên gọi của các lớp đó là gì? 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT - Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp trung gian ( Mamti ), lớp lõi. Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT VỎ TRÁI ĐẤT QUYỂN MANTI NHÂN TRÁI ĐẤT Quan sát vào các hình trên và bảng trong SGK trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất? Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Lớp Độ dày Trạng Thái Nhiệt độ Vỏ Trái Đất Lớp Trung gian Lõi VỎ TRÁI ĐẤT QUYỂN MANTI NHÂN TRÁI ĐẤT Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Lớp Độ dày Trạng Thái Nhiệt độ Vỏ Trái Đất 5km đến 70km Rắn chắc Tối đa 1.000ºc Lớp Trung gian Gần 3.000km Từ quánh dẻo đến lỏng Khoảng 1.500ºc đến 4.700ºc Lõi Trên 3.000km Lỏng ở ngoài, rắn ở trong Cao nhất khoảng 5.000ºc VỎ TRÁI ĐẤT QUYỂN MANTI NHÂN TRÁI ĐẤT Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT - Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp trung gian ( Mamti ), lớp lõi. - Đặc điểm cấu tạo bên trong của trái đất: Lớp Độ dày Trạng Thái Nhiệt độ Vỏ Trái Đất 5km đến 70km Rắn chắc Tối đa 1.000ºc Lớp Trung gian Gần 3.000km Từ quánh dẻo đến lỏng Khoảng 1.500ºc đến 4.700ºc Lõi Trên 3.000km Lỏng ở ngoài, rắn ở trong Cao nhất khoảng 5.000ºc Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT Dựa vào hình vẽ dưới đây và kết hợp thông tin trong SGK hãy cho biết lớp vỏ TĐ chiến bao nhiêu thể tích và khối lượng so với toàn bộ TĐ??? - Lớp vỏ Trái Đất chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Thảo luận nhóm ( 3 phút ) + Nhóm 1 + 2: Lớp vỏ Trái Đất có vai trò như thế nào đối với đời sống và hoạt động của con người? + Nhóm 3 + 4: Con người đã tác động lên lớp vỏ Trái Đất như thế nào? Kết quả của những tác động đó? Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT Nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người [...]... ụ s th hin c im cu to bờn trong ca Trỏi t Lp dy Trng Thỏi Nhit V Trỏi t 5 70km 1 Rn chc Ti a 1.0000C Lp Trung gian Gn 3.000km -Quỏnh do n lng Lừi Trờn 3.000km 4 2 5 - Rn - Rn 7 Lng ngoi, 8 rn trong 3 6 1.5000C 4.7000C Khong 5.0000C 9 Quan sỏt hỡnh 27 Em hóy in tờn cỏc a mng chớnh cho phự hp Mng - u Mng Phi Mng Bc M Mng Nam M Mng Thỏi Bỡnh Dng Mng n i dng Lc a, cỏc o - Cỏc mng ni lờn trờn mc nc... ngi ó tỏc ng lờn lp v Trỏi t nh th no? Kt qu ca nhng tỏc ng ú? Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Vỡ vy chỳng ta cn phi lm gỡ bo v mụi trng khụng gõy tn hi n Trỏi t ? Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Con ngi l ch nhõn ca hnh tinh mang s sng v l sinh vt tin hoỏ nht gia muụn...Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T Ni tn ti ca cỏc thnh phn t nhiờn Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T - Lp v Trỏi t ch chim 1% th tớch v 0,5% khi lng ca Trỏi t - Lp v trỏi t cú vai trũ rt quan trng, vỡ l ni tn ti ca cỏc thnh phn t nhiờn: khụng khớ, nc, sinh vt, v l ni sinh sng, hot ng ca xó hi loi ngi Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T + Nhúm... chớnh cho phự hp Mng - u Mng Phi Mng Bc M Mng Nam M Mng Thỏi Bỡnh Dng Mng n i dng Lc a, cỏc o - Cỏc mng ni lờn trờn mc nc bin nh mng Kt qu thnh - Cỏc mng trng thp b nc bao ph nh mng: Kt qu thnh H.27 Các địa mảng của lớp vỏ trái đất Cu to nờn lp v Trỏi t Tit hc n õy l kt thỳc ... muụn loi Do ú con ngi phi thy c trỏch nhim ca mỡnh, gi gỡn v bo v mụi trng Trỏi t mói p v giu sc sng Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Da vo hỡnh 27, hóy nờu s lng cỏc a mng chớnh ca lp v trỏi t, ú l nhng a mng no? Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T - Lp v Trỏi t l lp ỏ rn chc c cu to bi mt s a mng nm k nhau Cỏc a mng di chuyn rt chm cú th tỏch xa nhau hoc xụ vo nhau NH... u v kt qu ca s chuyn dch: Himalaya núc nh th gii Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Nu 2 mng tỏch xa nhau s hỡnh thnh dóy nỳi ngm di i Dng Hai mng xụ vo nhau sinh ra hin tng gỡ? Hai mảng tách xa nhau Cỏc mng dn tỏch xa nhau v hai phớa Hỡnh thnh vc sõu, sng nỳi di i dng Gõy ng t, nỳi la, súng thn Tit 12 Bi 10 CU TO BấN TRONG CA TRI T Hai mng xụ vo nhau : Hỡnh thnh nỳi cao ng thi sinh ra nỳi la . trong Cao nhất khoảng 5.000ºc VỎ TRÁI ĐẤT QUYỂN MANTI NHÂN TRÁI ĐẤT Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT - Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp. TRÁI ĐẤT - Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp trung gian ( Mamti ), lớp lõi. Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT VỎ TRÁI ĐẤT QUYỂN MANTI NHÂN TRÁI ĐẤT Quan sát. ĐẤT Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT - Lớp vỏ Trái Đất chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất - Lớp vỏ trái đất có vai trò rất

Ngày đăng: 13/02/2015, 01:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Tiết 12 – Bài 10 CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan