VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2

1 310 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015, 23:33

Tiết 37, 38 : Tập làm văn VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ I Mức độ cần đạt - Kể câu chuyện với bố cục phần - Sử dụng kể thứ tự kể II Trọng tâm kiến thức, kĩ Kiến thức - Học sinh biết kể câu chuyện có ý nghĩa - Thực viết có bố cục, chọn kể thứ tự kể làm Kĩ - Rèn luyện kỹ kể chuyện có ý nghĩa - Viết văn hoàn chỉnh theo bố cục ba phần III Chuẩn bị - Giáo viên: Chuẩn bị đề - Học sinh: Ôn tập, tham khảo số đề, giấy bút kiểm tra IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra chuẩn bị học sinh Kiểm tra Đề bài: Kể việc tốt mà em làm *Gợi ý: - Bài viết phải theo bố cục ba phần; - Xác định việc kể việc làm có ích - Truyện phải có tình hấp dẫn (làm em nhớ mãi) - Kể có sáng tạo – chọn thứ – tạo tình kể * Học sinh làm - Giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh có thái độ chưa nghiêm tục kiểm tra - Thu bài: Kiểm tra lại số bài; nhận xét kiểm tra Củng cố, dặn dò - Tiếp tục ôn tập văn tự - Lập dàn ý cho đề sau: Kể chuyến quê kể thầy (cô) giáo mà em yêu kính

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan