0

Trong vai Rùa Vàng kể lại câu chuyện Sự tích Hồ Gươm

2 1,929 3
  • Trong vai Rùa Vàng kể lại câu chuyện Sự tích Hồ Gươm

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 18:07

Bài viết Ngày ấy, ta sống ở hồ Tả Vọng có lẽ được ngót ngàn năm. Theo thói quen, cứ vài tháng một lần ta lại bơi ra chỗ đến Ngọc Sơn bây giờ để xem người Việt sống ra sao. chả thế mà bao bước thăng trầm của dân Nam ta đều biết cả. Lần ấy vì có việc phải xuống thủy cung đến mấy năm, ta không được nhìn thấy con người. Nhưng lạ thay khi vừa trở lại, chưa bao giờ ta thấy không khí ở ven hồ buồn đến vậy. Bời đến gần bờ, nghe dân thành Thăng Long nói chuyện ta mới biết nước Nam vì bị quân Minh xâm lược nên mới hoang tàn đến vậy. Ta đem câu chuyện kể với Long Vương. Thế rồi chuyện gươm thần với hồ Hoàn Kiếm sinh ra từ đó. Đức Long Quân vừa nghe xong câu chuyện, người thấy xót xa ben sai binh lính ra đáy đại dương mang về một thanh bảo kiếm ngàn năm. Trước quần thần, Long Vương nói: - Nay ta phái Rùa Vàng mang chiếc gươm thần này lên cho dân Nam mượn mà giết giặc. Sau khi đã dẹp xong lại theo lệnh của ta mà mang gươm hối trả. Còn những chuyện khác, ta đã dự liệu xong rồi. Nhà ngươi nhận lệnh rồi đi ngay kẻo thời gian rất gấp. Hôm đó ta theo ý Long Vương, mang bảo kiếm lên thả ở hồ Tả Vọng. Ngay đêm đó, thanh kiếm rơi vào tay của anh chàng đánh cá Lê Thận - sau này là một nghĩa sĩ trung thành của vua Lê. Xong nhiệm vụ, ta lại bơi lội tung tăng ở hồ Tả Vọng để nghe ngóng tình hình. Gần một tháng sau ta nghe dân thành Thăng Long kể lại: không hiểu từ đâu mà lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Lê Lợi có được một thanh kiếm quý. Từ ngày có nó, nghĩa quân đánh đâu thắng đó, sức mạnh tăng gấp bảy tám lần. Việc quân Minh bị thất bại chỉ là chuyện nay mai. Nghe chuyện ta thấy rất mừng vì đã không phụ sự ủy thác của Long Vương. Quả đúng như dự đoán, một thời gian sau nghĩa quân của Lê Lợi đã quét sạch giặc Minh giữ nguyên bờ cõi. Vậy là nhiệm vụ của ta và kiếm thần cũng đã hoàn thành. Nhưng ở trên bờ hồ đợi mãi mà chưa thấy lệnh của Long Vương, ta bắt đầu thấy nóng lòng. Gần một năm sau ta bèn quyết định bơi xuống thủy cung để hỏi cho rõ nguyên do thì Đức Long Quân bèn nói: - Dù giặc đã dẹp xong nhưng trong nước còn nhiều phe đảng chưa chịu quy hàng. Ta muốn cho vua Nam mượn thêm một thời gian để duy trì nhuệ khí. Nay đã đến lúc hồi gươm, nhà ngươi đi làm nhiệm vụ được rồi. Ta lại mải miết bơi lên gặp ngay ngày vua Lê đi dạo ở hồ Tả Vọng. Chọn lúc thuyền ra gần giữa, ta bèn ngoi lên trước mũi thuyền và nói: - Xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân. Vua Lê tháo gươm đưa ra trước mũi thuyền, ta đớp lấy rồi lặn một mạch về đến thủy cung giao kiếm cho Long Quân. Vì làm rất tốt việc người giao mà từ đó, Long Quân cho họ nhà ta sinh sống vĩnh viễn ở đây đến hàng ngàn tuổi. Lại nói về vua Lê, sau ngày hôm đó vua bèn cho đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm. Về sau người đời còn xây ở giữa hồ một cái tháp gọi là Tháp Rùa khiến họ hàng con cháu nhà rùa ta tự hào lắm về thành tích của ông cha mình. Tham khảo thêm : Bài viếtNgày ấy, ta sống ở hồ Tả Vọng có lẽ được ngót ngàn năm. Theo thói quen, cứ vài tháng một lần ta lại bơira chỗ đến Ngọc Sơn bây giờ để xem người Việt sống ra sao. chả thế mà bao bước thăng trầm của dânNam ta đều biết cả. Lần ấy vì có việc phải xuống thủy cung đến mấy năm, ta không được nhìn thấy conngười. Nhưng lạ thay khi vừa trở lại, chưa bao giờ ta thấy không khí ở ven hồ buồn đến vậy. Bời đến gầnbờ, nghe dân thành Thăng Long nói chuyện ta mới biết nước Nam vì bị quân Minh xâm lược nên mớihoang tàn đến vậy. Ta đem câu chuyện kể với Long Vương. Thế rồi chuyện gươm thần với hồ HoànKiếm sinh ra từ đó.Đức Long Quân vừa nghe xong câu chuyện, người thấy xót xa ben sai binh lính ra đáy đại dương mangvề một thanh bảo kiếm ngàn năm. Trước quần thần, Long Vương nói:- Nay ta phái Rùa Vàng mang chiếc gươm thần này lên cho dân Nam mượn mà giết giặc. Sau khi đã dẹpxong lại theo lệnh của ta mà mang gươm hối trả. Còn những chuyện khác, ta đã dự liệu xong rồi. Nhàngươi nhận lệnh rồi đi ngay kẻo thời gian rất gấp.Hôm đó ta theo ý Long Vương, mang bảo kiếm lên thả ở hồ Tả Vọng. Ngay đêm đó, thanh kiếm rơi vàotay của anh chàng đánh cá Lê Thận - sau này là một nghĩa sĩ trung thành của vua Lê.Xong nhiệm vụ, ta lại bơi lội tung tăng ở hồ Tả Vọng để nghe ngóng tình hình. Gần một tháng sau tanghe dân thành Thăng Long kể lại: không hiểu từ đâu mà lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Lê Lợi có đượcmột thanh kiếm quý. Từ ngày có nó, nghĩa quân đánh đâu thắng đó, sức mạnh tăng gấp bảy tám lần. Việcquân Minh bị thất bại chỉ là chuyện nay mai. Nghe chuyện ta thấy rất mừng vì đã không phụ sự ủy tháccủa Long Vương.Quả đúng như dự đoán, một thời gian sau nghĩa quân của Lê Lợi đã quét sạch giặc Minh giữ nguyên bờcõi. Vậy là nhiệm vụ của ta và kiếm thần cũng đã hoàn thành. Nhưng ở trên bờ hồ đợi mãi mà chưa thấylệnh của Long Vương, ta bắt đầu thấy nóng lòng. Gần một năm sau ta bèn quyết định bơi xuống thủycung để hỏi cho rõ nguyên do thì Đức Long Quân bèn nói:- Dù giặc đã dẹp xong nhưng trong nước còn nhiều phe đảng chưa chịu quy hàng. Ta muốn cho vua Nammượn thêm một thời gian để duy trì nhuệ khí. Nay đã đến lúc hồi gươm, nhà ngươi đi làm nhiệm vụ đượcrồi.Ta lại mải miết bơi lên gặp ngay ngày vua Lê đi dạo ở hồ Tả Vọng. Chọn lúc thuyền ra gần giữa, ta bènngoi lên trước mũi thuyền và nói:- Xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân.Vua Lê tháo gươm đưa ra trước mũi thuyền, ta đớp lấy rồi lặn một mạch về đến thủy cung giao kiếm choLong Quân. Vì làm rất tốt việc người giao mà từ đó, Long Quân cho họ nhà ta sinh sống vĩnh viễn ở đâyđến hàng ngàn tuổi.Lại nói về vua Lê, sau ngày hôm đó vua bèn cho đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Gươm hay còn gọi là hồHoàn Kiếm. Về sau người đời còn xây ở giữa hồ một cái tháp gọi là Tháp Rùa khiến họ hàng con cháunhà rùa ta tự hào lắm về thành tích của ông cha mình.Tham khảo thêm :
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong vai Rùa Vàng kể lại câu chuyện Sự tích Hồ Gươm, Trong vai Rùa Vàng kể lại câu chuyện Sự tích Hồ Gươm, Trong vai Rùa Vàng kể lại câu chuyện Sự tích Hồ Gươm

Từ khóa liên quan