0

Em hãy kể câu chuyện Thạch Sanh

1 421 0
  • Em hãy kể câu chuyện Thạch Sanh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 17:07

Thạch Sanh nhà nghèo, mồ côi từ nhỏ, chặt củi để nuôi thân, lấy gốc đa làm nhà. Năm 13 tuổi Thạch Sanh được tiên ông dạy cho phép thuật, khi võ nghệ cao cường chàng được ban cho một chiếc búa thần. Lý thông làm nghề bán rượu kết nghĩa anh em với Thạch Sanh. Hắn lừa Thạch Sanh đi nộp mạng cho trăn tinh. Thạch Sanh giết trăn tinh, chàng cắt đầu đốt xác yêu quái, ai ngờ được cung tên vàng. Lý Thông cướp công Thạch Sanh, tìm cách đẩy người em kết nghĩa trở lại gốc đa. Thạch Sanh bắn bị thương Đại Bàng, lần theo vết máu đến hang sâu. Chàng đã cứu được Quỳnh Nga con vua Viện Vương và hoàng tử con vua Thủy Tề. Chàng được mời xuống thăm Thủy cung. Tại đây chàng chinh phục được Hồ tinh. Vua Thủy tề tặng chàng một cây đàn và một cơm niêu thần. Trở lại dương gian, Thạch Sanh bị hồn ma trăn tinh và đại bàng lập mưu hãm hại. Thạch Sanh bị giam vào ngục tối. Chàng lấy đàn thần ra gảy, công chúa Quỳnh Nga đang ốm đau bỗng tươi tỉnh lại nói cười khi nghe tiếng đàn thần. Mưu gian của Lý Thông bị bại lộ, triều đình lột hết chức tước, đuổi về. Giữa đường cả hai mẹ con bị thiên lôi đánh chết, biến thành bọ hung. Thạch Sanh được kết hôn cùng công chúa Quỳnh Nga. Quân 18 nước chư hầu kéo đến vây kinh đô, Thạch Sanh gảy đàn thần lui giặc, không mất một mũi tên không chết một mạng người nào: chỉ một niêu cơm Thạch Sanh được tặng mà 18 nước chư hầu mãi không hết. Thạch Sanh được phong quốc trạng, ít lâu sau, vua Viện Vương nhường ngôi báu cho Thạch Sanh. Thạch Sanh nhà nghèo, mồ côi từ nhỏ, chặt củi để nuôi thân, lấy gốc đa làm nhà. Năm 13 tuổiThạch Sanh được tiên ông dạy cho phép thuật, khi võ nghệ cao cường chàng được ban chomột chiếc búa thần. Lý thông làm nghề bán rượu kết nghĩa anh em với Thạch Sanh.Hắn lừa Thạch Sanh đi nộp mạng cho trăn tinh. Thạch Sanh giết trăn tinh, chàng cắt đầu đốtxác yêu quái, ai ngờ được cung tên vàng. Lý Thông cướp công Thạch Sanh, tìm cách đẩyngười em kết nghĩa trở lại gốc đa. Thạch Sanh bắn bị thương Đại Bàng, lần theo vết máu đếnhang sâu.Chàng đã cứu được Quỳnh Nga con vua Viện Vương và hoàng tử con vua Thủy Tề. Chàngđược mời xuống thăm Thủy cung. Tại đây chàng chinh phục được Hồ tinh. Vua Thủy tề tặngchàng một cây đàn và một cơm niêu thần. Trở lại dương gian, Thạch Sanh bị hồn ma trăn tinhvà đại bàng lập mưu hãm hại. Thạch Sanh bị giam vào ngục tối. Chàng lấy đàn thần ra gảy,công chúa Quỳnh Nga đang ốm đau bỗng tươi tỉnh lại nói cười khi nghe tiếng đàn thần. Mưugian của Lý Thông bị bại lộ, triều đình lột hết chức tước, đuổi về. Giữa đường cả hai mẹ con bịthiên lôi đánh chết, biến thành bọ hung. Thạch Sanh được kết hôn cùng công chúa Quỳnh Nga.Quân 18 nước chư hầu kéo đến vây kinh đô, Thạch Sanh gảy đàn thần lui giặc, không mất mộtmũi tên không chết một mạng người nào: chỉ một niêu cơm Thạch Sanh được tặng mà 18nước chư hầu mãi không hết. Thạch Sanh được phong quốc trạng, ít lâu sau, vua Viện Vươngnhường ngôi báu cho Thạch Sanh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Em hãy kể câu chuyện Thạch Sanh, Em hãy kể câu chuyện Thạch Sanh, Em hãy kể câu chuyện Thạch Sanh

Từ khóa liên quan