0

Kể lại chuyện Thạch Sanh bằng lời kể của chú Bọ hung

1 3,544 6
  • Kể lại chuyện Thạch Sanh bằng lời kể của chú Bọ hung

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 15:07

Hãy đóng vai chũ bọ hung để kể lại câu chuyện Thạch sanh khi em chuẩn bị múc nước tưới cây thì thấy chú bọ hung bị mắc cạn,em thương tinh cứu giúp rồi có một cuộc trò chuyện với chú bọ hung
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể lại chuyện Thạch Sanh bằng lời kể của chú Bọ hung, Kể lại chuyện Thạch Sanh bằng lời kể của chú Bọ hung, Kể lại chuyện Thạch Sanh bằng lời kể của chú Bọ hung

Từ khóa liên quan