0

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

2 713 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 20:07

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (tiếp theo) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. CẤU TẠO TỪ MỚI LÀ MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG a) Các từ ngữ mới thường được tạo ra bằng cách ghép các yếu tố có sẵn lại với nhau để tạo nên từ ngữ biểu thị những nội dung mới trong cuộc sống. Theo em, gần đây có những từ ngữ mới nào được tạo ra trên cơ sở các từ ngữ sau: điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ. Thử giải thích nghĩa của các từ ngữ mới đó. Gợi ý: điện thoại di động (điện thoại nhỏ, không dây, được sử dụng trong khu vực phủ sóng của hãng cho thuê bao), kinh tế tri thức (nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc sản xuất, giao dịch, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao), sở hữu trí tuệ (quyền sở hữu đối với sản phẩm của trí tuệ được pháp luật phân định), đặc khu kinh tế (khu vực kinh tế ưu đãi, dành riêng để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài). b) Cho mô hình sau: X + tặc. Hãy tìm những từ ngữ trong tiếng Việt được cấu tạo theo mô hình này, chú ý tìm những từ ngữ mới. Gợi ý: không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc,… 2. HÌNH THỨC MƯỢN TIẾNG NƯỚC NGOÀI a) Đọc các đoạn trích sau và cho biết có những từ ngữ Hán Việt nào đã được sử dụng: (1)                     Thanh minh trong tiết tháng ba                     Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.                           Gần xa nô nức yến anh,                     Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.                           Dập dìu tài tử, giai nhân                     Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. (Nguyễn Du, Truyện Kiều) (2) Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. (Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương) Gợi ý: thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, đạp thanh, yến anh, bộ hành, xuân, tài tử, giai nhân; bạc mệnh, duyên, phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc. b) Từ mật độ các từ ngữ Hán Việt trong các đoạn trích trên, hãy rút ra nhận xét về việc mượn tiếng Hán. Gợi ý: Mượn tiếng Hán để làm giàu thêm vốn từ vựng của ta là hiện tượng phổ biến. Đây là một hình thức phát triển từ và giao lưu văn hoá. c) Hãy tìm những từ ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài được sử dụng để biểu thị các khái niệm sau: (1) Bệnh mất khả năng miễn dịch, gây tử vong; (2) Nghiên cứu một cách có hệ thống những điều kiện để tiêu thụ hàng hoá, chẳng hạn nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng,… Gợi ý: AIDS, maketing. d) Tại sao lại phải mượn những từ ngữ có nguồn gốc nước ngoài? Gợi ý: Đời sống xã hội ngày càng phát triển về mọi mặt, giao lưu quốc tế không ngừng được mở mang. Khi những khái niệm mới xuất hiện mà bản ngữ không có từ ngữ tương đương để biểu thị thì một trong những hình thức tích cực nhất là mượn nguyên bản những từ ngữ của nước ngoài để biểu thị. Cách làm này phù hợp với bối cảnh giao lưu quốc tế hiện nay. II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Tìm thêm những từ ngữ thay vào vị trí của tặc trong mô hình tạo từ ngữ mới X + tặc và cho biết những từ ngữ nào có thể được tạo ra từ mô hình ấy? Gợi ý: Ví dụ: - X + nghiệp: nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp,… - X + viện: thư viện, học viện, bệnh viện, thẩm mĩ viện, ảnh viện,… - X + hoá: ôxi hoá, lão hoá, công nghiệp hoá, thương mại hoá, hiện đại hoá, thị trường hoá,… 2. Tìm 5 từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây, giải thích nguồn gốc, cách cấu tạo, nghĩa của các từ ngữ ấy. Gợi ý: Giải thích một số từ ngữ trong số các từ ngữ: truyền hình cáp, in-tơ-nét, hội chứng viêm đường hô hấp cấp, thương hiệu, an ninh mạng, thư điện tử, fax, vinaphon, toàn cầu hoá,… 3. Trong các từ sau đây, từ nào được mượn của tiếng Hán, từ nào mượn của các ngôn ngữ châu Âu: mãng xà, xà phòng, biên phòng, ô tô, tham ô, tô thuế, ra-đi-ô, ô xi, cà phê, phê bình, phê phán, ca nô, ca sĩ, nô lệ. Gợi ý: Các từ mượn của ngôn ngữ châu Âu: xà phòng, ô tô, ra-đi-ô, ô xi, cà phê, ca nô. 4. Từ vựng được phát triển bằng những hình thức nào? Gợi ý: Phát triển nghĩa của từ; Tạo từ ngữ mới; Mượn tiếng nước ngoài. 5. Một bạn đưa ra nhận định: Từ vựng của một ngôn ngữ là bất biến. Bằng những kiến thức đã học về sự phát triển của từ vựng, hãy bác bỏ ý kiến này. dâ� a � � � `� c. Khi đọc, chú ý giọng đối thoại và giọng của tiểu thuyết chương hồi. Soạn bài sự phát triển của từ vững tiếp theoI. Phần bài họcCâu 1. Trong thời gian gần đây trên cơ sở các từ điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trítuệ, có những từ ngữ mới được cấu tạo.- Điện thoại di động: điện thoại vô tuyến nhỏ mang theo người, được sử dụng trong vùng phủ sóng của cơsở cho thuê bao.- Sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu đối với sản phẩm do tự mình sản xuất ra, được pháp luật bảo hộ quyền tácgiả, quyền phát minh và sáng chế.- Điện thoại nóng là điện thoại dành riêng để giải quyết những vấn đề khẩn cấp và bất kì lúc nào đều cóngười giải đáp.- Kinh tế thị trường là nền kinh tế dựa chủ yếu vào việc sản xuất lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàmlượng tri thức cao.- Đặc khu kinh tế là những khu vực được dành riêng để thu hút những nguồn đầu tư và công nghệ từ nướcngoài, chính sách của những khu này có ưu đãi hơn đối với những khu khác.Câu 2. Những từ ngữ mới xuất hiện cấu tạo thành mô hình + tặc như: không tặc, lâm tặc, hải tặc, tin tặc…- Tin tặc là những kẻ xâm phạm vào máy tính của người khác để khai thác và phá hoại khi chưa có sự chophép của người chủ máy tính.II. Phần mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.Câu 1. Những từ Hán việt trong đoạn trích.a. Thanh minh, tiết, tào mộ, hội, đạp thanh, yên thanh, bộ hành, xuân, tài tử, giai nhân.b. Bạc mệnh, duyên phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc.Câu 2. Những từ mượn của tiếng nước ngoài, gốc Ân – Ân.a. AIDSb. Ma két ting.III. Luyện tậpCâu 1. Những mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu: x + tặc.- X + trường: công trường, ngư trường, nông trường.- X + hóa: lão hóa, cơ giới hóa, thương mại hóa, toàn cầu hóa, hàng hóa.- X + điện tử: thư điện tử, thương mại điện tử…Câu 2.- Thương hiệu là nhãn hiệu hàng hóa được người tiêu dùng biết biết trên thị trường.- Hiệp định khung: hiệp định có tính chất nguyên tắc chung về một vấn đề lớn, được kí kết thường là giữahai chính phủ, có thể dựa vào đó triển khai và kí kết những vấn đề cụ thể. - Cầu truyền hình là hình thức xem truyền hình tại chỗ, có thể đối thoại trực tiếp với nhau thông qua Cameratại các khoảng cách xa nhau.- Đa dạng sinh học là phong phú về ren, về giống loài sinh vật trong tự nhiên.- Đường cao tốc là xe được chạy trên đường với tốc độ cao mà không vị phạt và được thiết kế riêng chonhững xe có tốc độ trên 100 km / giờ.Câu 3.- Từ mượn tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ.- Từ mượn ngôn ngữ Châu Âu: xà phòng, ô tô, ôxi, rađiô, càphê, canô.Câu 4. Các hình thức phát triển của từ vựng là:- Phát triển về nghĩa của từ- Phát triển về số lượng từ ngữ. Bằng cách cấu tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ tiếng nước ngoài.- Từ vựng của một ngôn ngữ không thể thay đổi. Do tự nhiên, xã hội luôn vận động, phát triển khôngngừng. Nhận thức của con người về thế giới cũng phát triển thay đổi theo. Nếu từ vựng của một ngôn ngữkhông thay đổi thì ngôn ngữ đó không thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nhận thức của con người bản ngữ. ... triển từ vựng là: - Phát triển nghĩa từ - Phát triển số lượng từ ngữ Bằng cách cấu tạo từ ngữ mượn từ ngữ tiếng nước - Từ vựng ngôn ngữ thay đổi Do tự nhiên, xã hội vận động, phát triển không ngừng... Từ mượn tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ - Từ mượn ngôn ngữ Châu Âu: xà phòng, ô tô, ôxi, rađiô, càphê, canô Câu Các hình thức phát triển từ vựng. .. thay đổi Do tự nhiên, xã hội vận động, phát triển không ngừng Nhận thức người giới phát triển thay đổi theo Nếu từ vựng ngôn ngữ không thay đổi ngôn ngữ đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nhận thức người
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo), Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo),

Từ khóa liên quan