0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN TRONG CẢ NƯỚC

72 3,419 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2015, 15:00

Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN: MARIE CURIE, AMSTERDAM, nguyÔn tri ph¬ng HUE, HOAI AN, PHU THO, ĐẶNG THAI MAI, TRẦN ĐẠI NGHĨA, THI HS GIỎI CÁC HUYỆN TRONG NƯỚC. ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG MARIE CURIE MÔN TOÁN (90 phút) Năm 2009 Câu 1 (3 điểm): Không tính cụ thể kết quả, hãy so sánh A và B: a) A = và B = b) A = và B = c) A = và B = d) A = 2001 x 2009 và B = 2005 x 2005 Câu 2 (2 điểm): a) Tính a biết 20% x a + 0,4 x a = 12 b) Tính nhanh giá trị của biểu thức sau: A = + + + … + + + Câu 3 (2 điểm): Ba tấm vải có chiều dài tổng cộng là 105 m. Sau khi cắt bớt tấm thứ nhất, tấm thứ hai và tấm thứ ba thì phần còn lại của ba tấm có độ dài bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu. Câu 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC có diện tích 64cm 2 . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = AC. Nối B với N. a) Tính diện tích tam giác BNC. b) Tính tỉ số diện tích tam giác AMN và tam giác ABC. c) Qua A vẽ một đường thẳng cắt MN ở K và cắt BC ở E. Tính tỉ số . Câu 5 (không bắt buộc, nếu làm được sẽ thêm một điểm vượt khung): Không cần trình bày lời giải, thể hiện trên hình vẽ cách chia một tam giác thành 4 tam giác có diện tích bằng nhau.(em hãy cố gắng tìm ít nhất 4 cách chia). SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG AMSTERDAM Ngày thi : 18/6/2009 Trang 1 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. Phần 1: Bài 1. Tính : 1 1 3 ×1 1 8 ×1 1 15 1 1 24 × ×1 1 99 Bài 2. Tìm số abc biết abc× 5= dab Bài 3. Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 12 phút ; nếu vòi 2 và vòi 3 cùng chảy thì đầy bể sau 2 giờ ; nếu vòi 3 và vòi 1 cùng chảy thì đầy bể sau 1 giờ 30 phút. Hỏi vòi ba chảy riêng thì đầy bể sau bao lâu ? Bài 4. Tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n là một số có ba chữ số giống nhau. Tìm số n. Bài 5. Nếu lấy 3/5 số bông hoa của An chia đều cho Bình, Châu và Duyên thì số bông hoa của 4 bạn bằng nhau. Nếu bớt của An 6 bông hoa thì số bông hoa còn lại của An bằng tổng số bông hoa của ba bạn kia. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bông hoa? Bài 6. Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em và tuổi mẹ gấp đôi tổng số tuổi của hai anh em. Sau 5 năm, tuổi mẹ gấp 1,5 lần tổng số tuổi của hai anh em. Tính tuổi của em hiện nay Bài 7. Cho hình vuông ABCD biết AM = MB = BN = NC = CE = ED = DF = FA = 1. Tính diện tích phần có gạch chéo. (Xem hình vẽ) Bài 8. Một ô tô đi từ A đến C gồm đoạn đường bằng AB và đoạn đường dốc BC, sau đó từ C lại quay về A mất tất cả 7 giờ. Biết vận tốc trên đoạn đường bằng là 40 km/h, xuống dốc là 60km/h, lên dốc là 20 km/h và quãng đường AB bằng quãng đường BC. Tính độ dài quãng đường AC. Bài 9. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, biết rằng nếu chiều dài giảm đi 2dm thì thể tích hình hộp đó giảm đi 12dm 3 . Bài 10. Học kì 1 số học sinh nam lớp 5A chiếm 47,5% số học sinh cả lớp. Học kì 2, lớp có thêm bốn học sinh nam và hai học sinh nữ nên số học sinh nam chiếm 50% số học sinh cả lớp. Hỏi học kì 2 lớp 5A có bao nhiêu học sinh ? Phần 2: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2,5 điểm) Bài 1. Một con sói đuổi bắt một con thỏ cách xa nó 17 bước của sói. Con thỏ ở cách hang của nó 80 bước của thỏ. Biết rằng khi sói chạy được 1 bước thì thỏ chạy được 3 bước và 1 bước của sói bằng 8 bước của thỏ. Hỏi thỏ có kịp chạy về hang của nó không ? Giải thích tại sao ? Bài 2. Cùng một lúc người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi từ B về A, hai người gặp nhau tại C cách A một đoạn 4km. Sau đó người thứ nhất đi đến B rồi quay Trang 2 thi tuyn vo cỏc trng chuyờn trong c nc. li A, ngi th hai i n A ri quay ngay v B, hai ngi gp nhau ln th hai ti D cỏch B mt on 3km. Tớnh di quóng ng AB tuyển sinh lớp 6 trờng thcs nguyễn tri phơng khoá ngày 18 tháng 6 năm 2009 Môn Toán phần tự luận Thi gian lm bi: 45 phỳt (khụng k thi gian giao ) _________________________________ PHN T LUN (6 im) Bi 1: (3 im) Hai ụ tụ i ngc chiu nhau, mt xe i t A v mt xe i t B. Hai xe khi hnh cựng mt lỳc v gp nhau ti im cỏch A l 16 km v cỏch B l 24 km. Nu hai xe mun gp nhau ti im C sao cho quóng ng CA bng quóng ng CB thỡ xe i t A phi khi hnh trc xe i t B l 6 phỳt. a) Tớnh vn tc ca mi xe. b) Nu xe i t B khi hnh lỳc 6 gi 30 phỳt thỡ n A lỳc my gi ? Bi 2: (3 im) Tam giỏc ABC cú cnh AB bng cnh AC, k ng cao BH v CK ln lt xung hai ỏy AC v AB. a) So sỏnh BH v CK. b) Trờn cnh AC kộo di v phớa C ly im D, trờn cnh AB ly im E sao cho CD bng BE. So sỏnh din tớch tam giỏc CBE v din tớch tam giỏc BCD. c) Ni E vi D ct BC I. Bit din tớch tam giỏc BIE l 12cm 2 . Tớnh din tớch tam giỏc BID. tuyển sinh lớp 6 trờng thcs nguyễn tri phơng khoá ngày 18 tháng 6 năm 2009 Môn Toán phần trắc nghiệm Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) Phần trắc nghiệm ( 4 điểm ) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trớc Cõu trả lời đúng nhất cho mỗi Cõu hỏi sau đây: Trang 3 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. Câu 1 : Một xe máy lên dốc từ A đến B với vận tốc 25 km/giờ rồi lập tức trở về A với vận tốc gấp 2 lần vận tốc lúc đi. Biết thời gian cả đi và về là 3 giờ. Vậy, quãng đường AB dài : Trang 4 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. A. 60 km B . 75 km C. 50 km D . 45 km Câu 2 : Mẹ biếu bà 3 1 số trứng gà mẹ có, biếu dì một nửa số trứng gà còn lại, cuối cùng mẹ còn 12 quả trứng gà. Vậy, số trứng gà lúc đầu mẹ có là : A. 24 quả trứng gà B . 42 quả trứng gà C. 30 quả trứng gà D . 36 quả trứng gà Câu 3 : Tìm y , biết : 9 10 : 5 3 : 7 2 5 7 : 9 : 3 2 = y A. y = 2 B. y = 10 C. y = 7 D. y = 5 Câu 4 : Tổng của 1 + 3 + 5 + +2005 + 2007 + 2009 =……Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 1009020 B . 1010152 C. 1010025 D . 10110 30 Câu 5 : 1 4 3 ngày = giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 42 giờ B. 75 giờ C. 105 giờ D. 4 7 giờ Câu 6 : Biết hiệu của hai số là 84 và 3 1 số bé bằng 5 1 số lớn . Số bé là: A. 120 B. 172 C. 126 D. 42 Câu 7 : Chữ số 7 trong số thập phân 34,708 có giá trị là: A. 1000 7 B. 10 7 C. 100 7 D. 7 Câu 8 : Cho phân số 47 16 . Hãy tìm một số sao cho đem tử cộng với số đó và đem mẫu số trừ đi số đó ta được phân số mới bằng phân số 4 3 . Số đó là: A. 11 B. 9 C. 10 D. 12 Câu 9 : Cho các phân số sau : 2008 2009 ; 28 29 ; 2009 2008 ; 2009 2009 . Phân số lớn nhất là : A. 2009 2009 B. 2008 2009 C. 2009 2008 D. 28 29 Câu 10 : Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 5,4m và chiều rộng 4,2m. Người ta lát căn phòng bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 3dm. Số viên gạch men cần để lát căn phòng đó là: A. 162 viên B. 756 viên C. 189 viên D. 252 viên Trang 5 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. Câu 11 : Chu vi một hình vuông tăng 20%. Vậy, diện tích hình vuông đó tăng : A. 20% B. 34% C. 44% D. 25% Câu 12 : Chu vi hình tròn bé bằng 2 1 chu vi hình tròn lớn. Vậy, diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé là: A. 3 lần B. 2 lần C. 5 lần D. 4 lần Câu 13 : Biết tổng của hai số là 0,25 và thương của hai số đó là 0,25. Số lớn là : A. 0,2 B. 0,12 C. 0,05 D. 0,15 Câu 14 : Cho tam giác ABC. Nếu giảm đáy BC đi 3 1 đáy BC thì diện tích giảm đi 127 m 2 . Diện tích tam giác ABC là: A. 318 m 2 B. 348 m 2 C. 381 m 2 D. 384 m 2 Câu 15 : Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi được 12% so với giá vốn. Giá vốn của cái quạt là : A. 300 000 đồng B. 290 000 đồng C. 310 000 đồng D. 280 000 đồng Câu 16 : Số hình tam giác ở hình bên là : A. 9 B. 10 C. 12 D. 7 Câu 17 : Số 2 4 1 gấp 8 1 bao nhiêu lần? A. 9 lần B. 24 lần C. 12 lần D. 18 lần Câu 18 : Một vòi nước chảy vào bể cứ 2m 3 mất 15 phút 20 giây. Biết rằng thể tích của bể là 7m 3 . Vậy, thời gian để vòi nước đó chảy đầy bể là: A. 7 phút 40 giây B. 53 phút 40 giây C. 46 phút D. 49 phút 40 giây Câu 19 : Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 64m. Người ta muốn vẽ trên bản đồ thành một hình vuông có diện tích là 4cm 2 thì phải vẽ theo tỉ lệ bản đồ là: A. 1600 1 B. 800 1 C. 6400 1 D. 640000 1 Câu 20 : Hình vuông ABCD có diện tích bằng 16cm 2 . Hai điểm E, F lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AD. Khi đó diện tích của hình thang EBDF là: A E B F D C A. 6 cm 2 B. 8 cm 2 C. 4 cm 2 D. 2 cm 2 Trang 6 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN KỲ THI HỌC BỔNG NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Toán – Lớp 5 Ngày thi: 10-06-2011 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1. (2điểm) a/ Tính kết quả của phân số A bằng cách thuận tiện nhất. A = 677 874 251 678 874 623 × + × − b/ Làm thế nào để cắt được 1 2 m dây từ một sợi dây dài 2 3 m mà không dùng đến thước. Bài 2.(1.5 điểm) Tìm số abc (c khác 0) biết số đó chia hết cho 45 và abc - cba = 396 Bài 3.(2 điểm) Vào năm 1999 tuổi con bằng 3 5 tuổi mẹ. Trước đó 12 năm thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi con. Hỏi đến khi tuổi mẹ gấp rưỡi tuổi con thì năm đó là năm nào? Bài 4.(2 điểm) Trên quãng đường từ Hoài Ân đến Tam Quan, một ô tô đi từ Hoài Ân và một ô tô đi từ Tam Quan ngược chiều nhau. Nếu chúng khởi hành cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại một điểm cách Hoài Ân 12 km, cách Tam Quan 18 km. Nếu muốn gặp nhau ở chính giữa quãng đường thì xe thứ nhất (đi từ Hoài Ân ) phải khởi hành trước xe kia 10 phút. Tính vận tốc của mỗi xe. Bài 5.(2.5 điểm) Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CN gấp đôi AN. Đoạn thẳng BN gặp đoạn thẳng CM ở điểm O. a/ Tính tỉ số BO ON b/ Cho biết diện tích tam giác OMB là 3cm 2 . Tính diện tích tam giác ABC. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ THI MÔN TOÁN - BẢNG B Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề. Bài 1. (3 điểm) 1. Cùng một lúc hai người đi xe đạp ngược chiều nhau từ A và B. Người đi từ A về B hết 8 giờ, người đi từ B về đến A hết 6 giờ. Hỏi sau một giờ hai người đi được bao nhiêu phần quãng đường AB? Trang 7 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. 2. Tìm tất cả các số có 2 chữ số sao cho khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4. 3. Cho dãy số: 0,13; 0,12; 0,11; Tính tổng của sáu số hạng đầu tiên của dãy. Bài 2. ( 1,5 điểm ) Cho biểu thức M = a x b x ( a + b ) 1. Tính giá trị của biểu thức M với a = 18 và b = 3. 2. Hãy chứng tỏ rằng M là một số tự nhiên chẵn nếu a, b là các số tự nhiên. Bài 3. ( 1,5 điểm ). Cho hai số có tổng bằng 360. Nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó? Bài 4. ( 2,5 điểm ). Cho hình vuông ABCD. Trên AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm M, N, P, Q sao cho 4 3 QA DQ PD CP NC BN ==== MB AM . Nối các điểm M, N, P, Q ta được hình vuông MNPQ. 1. So sánh tổng chu vi các tam giác với tổng chu vi hai hình vuông có trong hình. 2. Cho biết cạnh hình vuông ABCD là 7 cm. Tính cạnh hình vuông MNPQ? Bài 5. ( 1,5 điểm ) Có một tấm vải. Lần thứ nhất láy ra 3 m. Lần thứ hai ta cắt đi 3 1 của mảnh vải còn lại. Lần thứ ba ta cắt thêm 3 m của mảnh vải còn lại và cuối cùng còn lại 2 1 tấm vải. Hỏi cả tấm vải dài bao nhiêu mét? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Câu 1: ( 2 điểm ). Cho biểu thức A = 13,8 : (5,6 – x) a. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4,91. b. Hãy tìm giá trị của x, khi A = 4. Câu 2: ( 2 điểm ). Cho dãy số 3, 7, 11, 15, 19, , 79. a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? b. Tìm số tự nhiên n thoả mãn điều kiện: ( n + 3 ) + ( n + 7 ) + ( n + 11 ) + + ( n + 79 ) = 860. Câu 3: ( 2 điểm ). Khi bớt cả tử số và mẫu số của phân số 41 71 cùng một số tự nhiên ta nhận được một phân số mới bằng 2 5 . Tìm số tự nhiên đó. Câu 4: ( 2 điểm ). Trang 8 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. Năm nay anh 11 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em? Câu 5: ( 2 điểm ). Một hình chữ nhật có chu vi là 40m. Nếu tăng chiều dài lên 2 lần và chiều rộng lên 6 lần thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình vuông. KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 – VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ THI MÔN TOÁN Câu 1: ( 2 điểm ). Cho biểu thức A = 13,8 : (5,6 – x) c. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4,91. d. Hãy tìm giá trị của x, khi A = 4. Câu 2: ( 2 điểm ). Cho dãy số 3, 7, 11, 15, 19, , 79. c. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? d. Tìm số tự nhiên n thoả mãn điều kiện: ( n + 3 ) + ( n + 7 ) + ( n + 11 ) + + ( n + 79 ) = 860. Câu 3: ( 2 điểm ). Khi bớt cả tử số và mẫu số của phân số 41 71 cùng một số tự nhiên ta nhận được một phân số mới bằng 2 5 . Tìm số tự nhiên đó. Câu 4: ( 2 điểm ). Năm nay anh 11 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em? Câu 5: ( 2 điểm ). Một hình chữ nhật có chu vi là 40m. Nếu tăng chiều dài lên 2 lần và chiều rộng lên 6 lần thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình vuông. KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 – VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ THI MÔN TOÁN Câu 1: Tính nhanh: a. 59,13 + 35,86 + 0,80 + 0,07 + 8,65 + 4,14 + 5,35. b. 2003 2004 x 2002 1 - 2003 x 2004 + Câu 2: Hãy so sánh các phân số 4 3 và 5 4 bằng 3 cách khác nhau. Câu 3: Hãy xác định các chữ số a, b để khi thay vào số 6a49b ta được số chia hết cho 5 và 6. Câu 4: Hai anh em đi mua sách hết 117 000 đồng. Biết rằng 4 3 số tiền sách của em bằng 3 1 số tiền sách của anh. Hỏi mỗi người mua hết bao nhiêu tiền sách. Trang 9 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. Câu 5: Năm nay bố hơn con 30 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay? Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 24m, chiều rộng là 20m. Nay do mở đường người ta lấy bớt đi 180 m 2 theo chiều rộng. Hỏi: a. Đường mở rộng vào mấy mét chiều rộng của thửa đất. b. Do thửa đất còn lại giáp đường mới mở nên giá trị thửa đất tăng lên 250% giá trị trước đây. Hỏi người chủ thửa đất lợi hay thiệt trong việc làm đường và lợi hay thiệt bao nhiêu phần trăm so với giá thị thửa đất ban đầu? KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 – VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ THI MÔN TOÁN Câu 1: a. Cho biểu thức: ( 2 + 4 + 6 + 8 + + 100 + 102 ) : 3 = 815. Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết giá trị của biểu thức trên đúng hay sai? Vì sao? b. Tìm cá giá trị số tự nhiên x khác 0 để có: 1 < 5 x < 5 8 Câu 2: Tổng của 3 số thập phân bằng 6,66. Số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba có tỉ số là 3 và có trung bình cộng bằng số hạng thứ hai. Tìm ba số đó. Câu 3: Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế hết 1 414 000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226 000 đồng. Hỏi giá tiền của một cái bàn và giá tiền của một cái ghế là bao nhiêu tiền? Câu 4: Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với tháng 11. Tháng giêng giá hoa lại hạ 20% so với giá hoa ngày Tết. Hỏi giá hoa tháng giêng so với giá hoa tháng 11 thì tháng nào đắt hơn và đắt hơn bao nhiêu phần trăm? Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 30m, nếu gấp chiều rộng lên 3 lần thì ta được chiều dài a. Tính diện tích mảnh vườn đó? b. Hỏi phải tăng chiều rộng lên đồng thời giảm chiều dài đi bao nhiêu mét để được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp đôi chiều rộng? Diện tích mảnh vườn mới so với mảnh vườn ban đầu tăng hay giảm bao nhiêu mét vuông? KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 – VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ THI MÔN TOÁN Câu 1: Cho A = 90,82 : ( x - 5,4 ) +9,18. a. Tính giá trị của A khi x = 7,4. b. Tìm x để A là số bé nhất có 3 chữ số. Câu 2: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 20. Câu 3: Ban Nam cho vào hộp thứ tự các viên bi “ xanh, đỏ, tím vàng” rồi lại “ xanh, đỏ, tím vàng”, cứ như vậy. Hỏi: a. Viên bi thứ 2009 có màu gì? b. Muốn có 2008 viên bi màu xanh thì phải bỏ vào hộp ít nhất bao nhiêu viên bi? Trang 10 [...].. .Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước Câu 4: Ba lớp góp được 438 kg giấy vụn Lớp trưởng 5B nói: Lớp 5A góp được nhiều hơn lớp tôi”, Lớp trưởng 5C nói: “ Lớp tôi góp thêm được 5kg giấy nữa thì cũng bằng số ki-lô-gam giấy vụn của lớp 5B góp được” Lớp trưởng lớp 5A nói số kilô-gam giấy vụn của lớp 5B và số ki-lô-gam giấy vụn của lớp tôi góp được là hai số lẻ liên tiếp” Hỏi mỗi lớp góp... là bao nhiêu? Trang 11 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2011 Đề thi môn: TOÁN - PhầnTỰ LUẬN Bài 1: (1 điểm) Thư viện của trường THCS Nguyễn Tri Phương hiện có 5000 quyển sách Ban Giám hiệu nhà trường đặt ra chỉ tiêu phải đạt là sau một năm số sách của thư viện tăng thêm... m A 36 km/giờ B 48 km/giờ C 50 km/giờ D 60 km/giờ Trang 30 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước Câu 17: Có hai vòi nước, vòi thứ nhất chảy khi bể chưa có nước thì đầy bể trong 4 giờ Nếu mở cả hai vòi cùng chảy khi bể đó chưa có nước thì sẽ đầy trong 2 giờ 30 phút Vòi thứ hai chảy một mình vào bể đó khi chưa có nước thì sau bao lâu đầy bể? A 6 giờ 40 phút B 5 giờ 40 phút C 6, 40 giờ D 6 giờ... phân thích hợp vào chỗ các dấu chấm là: 125 Trang 29 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước A 80,32 B 8,032 C 8,203 D 8,023 Câu 6: 3km2 5ha 7m2 = …… ha Số cần điền vào chỗ các dấu chấm là: A 305,007 B 305,7 C 305,07 D 305,0007 Câu 7: Tìm hai số có tổng gấp 9 lần hiệu của chúng, biết hiệu của hai số đó kém số bé 27 đơn vị A 35 và 46 B 46 và 35 C 36 và 45 D 45 và 56 Câu 8: (6) Tìm x biết: x... SABM hay: SABM = 1 SABC 2 Vậy: SABM = 16 : 2 SABM = 8 Vậy diện tích tam giác ABM bằng 8cm2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 Khoá ngày 18 tháng 6 năm 2011 Môn: TIẾNG VIỆT – Phần TẬP LÀM VĂN Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Trang 25 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………… Số báo danh:…………………………... tận cùng của năm sinh của ông Cháu hãy tính xem năm nay(2009) bố cháu bao nhiêu tuổi? Trang 34 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước Câu 7: (2 điểm) Năm ngoái hai nông trường Bình Minh và Đức Thắng có 500 con bò Năm nay số bò của nông trường Bình Minh tăng 25%, số bò của nông truờng Đức Thắng tăng 12,5% do đó số bò của cả hai nông trường tăng 20% Tính số bò năm ngoái của mỗi nông trường? ... can là 6 lít Từ thùng phuy, nếu bơm đều vào mỗi can 5 lít dầu thì còn thừa 6 lít trong thùng phuy; nếu bơm đều vào mỗi can 6 lít thì hết dầu trong thùng phuy và có một can để không Hỏi có bao nhiêu can đựng dầu và bao nhiêu lít dầu chứa trong thùng phuy khi chưa bơm vào các can ? Hết ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2009 – 2010 - NGÀY THI : 01/07/2009 MÔN TOÁN THỜI GIAN... rộng ? ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG - HUẾ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước Câu trả lời đó ng cho mỗi Câu hỏi đây: Câu 1: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 500 thì sân trường đó có diện tích là: a 2 cm2 b 200 000 cm2 c 2000 cm2 d 40 cm2 Trang 13 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước Câu... điểm Trang 20 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước MH là đường cao của tam giác MCD SMCD = 1 1 MH x DC = SABCD 2 2 Suy ra: SDPQC = SMCD 0,25 điểm 0,25 điểm Mặt khác, hình thang DPQC và hình tam giác MCD có phần chung diện tích là diện tích tứ giác EFCD 0,25 điểm Vậy SMEF = SDEP + SCFQ 0,25 điểm *Học sinh có phương pháp giải khác nếu đó ng tính điểm tối đa ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS... giấy vụn? Câu 5: KỲ THI VÀO TRƯỜNG ĐẶNG THAI MAI ĐỀ KIỂM TRA - TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011 – 2012 ( Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề) Bài 1: ( 5 điểm) a.Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5 2 ;2 .6; 3;2 ;2,07 2 5 b.b1, Viết tất cả các phân số có tích tử số và mẫu số bằng 12 b2, Viết tất cả các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 5 c.Tính tích tất cả các phân số viết được . Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN: MARIE CURIE, AMSTERDAM, nguyÔn tri ph¬ng HUE, HOAI AN, PHU THO, ĐẶNG THAI MAI, TRẦN ĐẠI NGHĨA, THI HS. nhiêu? Trang 11 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. UBND TỈNH THỪA THI N HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 KHOÁ NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2011 Đề thi môn:. vào hộp ít nhất bao nhiêu viên bi? Trang 10 Đề thi tuyển vào các trường chuyên trong cả nước. Câu 4: Ba lớp góp được 438 kg giấy vụn. Lớp trưởng 5B nói: Lớp 5A góp được nhiều hơn lớp tôi”, Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN TRONG CẢ NƯỚC, TUYỂN TẬP ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN TRONG CẢ NƯỚC,

Từ khóa liên quan