Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên

1 385 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 06:07

SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA ĐỢT 1 - NĂM 2015 Môn Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề Câu 1. (2,0 điểm) Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920.Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc phải theo con đường nào? Câu 2. (2,0 điểm) Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào? Em hãy xác định khó khăn lớn nhất và nêu rõ biện pháp giải quyết của cách mạng Việt Nam. Câu 3. (3,0 điểm) Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) ở miền Nam Việt Nam là gì? Cuộc Tổng tiên công và nổi dậy nào của quân dân ta buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược ? Nêu ý nghĩa của Tổng tiến công và nổi dậy. Câu 4. (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh thành lập, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. Vì sao hiệp ước Bali (2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN? Hết . SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA ĐỢT 1 - NĂM 2 015 Môn Lịch sử Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể giao đề Câu 1. (2,0 điểm) Tóm tắt quá. nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 19 11 đến năm 19 20.Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc phải theo con đường nào? Câu 2. (2,0 điểm) Sau cách mạng tháng Tám năm 19 45, nước ta phải. đoạn của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (19 65 -19 68) ở miền Nam Việt Nam là gì? Cuộc Tổng tiên công và nổi dậy nào của quân dân ta buộc Mĩ phải tuyên bố “phi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên