0

phương pháp giải hóa thi đại học cực nhanh

270 1,591 0
  • phương pháp giải hóa thi đại học cực nhanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 01:18

Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4 Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 4 Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử 13 Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron 22 Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron 36 Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình 49 Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng 60 Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít hơn 71 Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo 77 Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát 85 Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất 97 Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 108 Đề số 01 108 Đề số 02 115 Đề số 03 122 Đề số 04 129 Đề số 05 136 Đề số 06 143 Đề số 07 150 Đề số 08 157 Đề số 09 163 Đề số 10 170 Đề số 11 177 Đề số 12 185 Đề số 13 193 Đề số 14 201 Đề số 15 209 Đề số 16 216 Đề số 17 223 Đề số 18 231 Đề số 19 238 Đề số 20 247 Đề số 21 254 Đề số 22 262 Đề số 23 270 Đề số 24 277 Đề số 25 284 Phần thứ ba: ĐÁP ÁN 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 291 1 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học Đáp án đề 01 291 Đáp án đề 02 291 Đáp án đề 03 291 Đáp án đề 04 292 Đáp án đề 05 292 Đáp án đề 06 292 Đáp án đề 07 292 Đáp án đề 08 293 Đáp án đề 09 293 Đáp án đề 10 293 Đáp án đề 11 293 Đáp án đề 12 294 Đáp án đề 13 294 Đáp án đề 14 294 Đáp án đề 15 294 Đáp án đề 16 295 Đáp án đề 17 295 Đáp án đề 18 295 Đáp án đề 19 295 Đáp án đề 20 296 Đáp án đề 21 296 Đáp án đề 22 296 Đáp án đề 23 296 Đáp án đề 24 297 Đáp án đề 25 297 LỜI NÓI ĐẦU Để giúp cho Giáo viên và học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn : 10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng. Cấu trúc của cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: 10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học. Ở mỗi phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học chúng tôi đều trình bày phần hướng dẫn giải mẫu chi tiết những bài tập trắc nghiệm khó, giúp học sinh có cách nhìn nhận mới về phương pháp giải bài tập trắc nghiệm thật ngắn gọn trong thời gian nhanh nhất, bảo đảm tính chính xác cao. Để giải bài tập trắc nghiệm nhanh trong vòng từ 1-2 phút chúng ta phải biết phân loại và nắm chắc 2 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học các phương pháp suy luận. Việc giải bài tập trắc nghiệm không nhất thiết phải theo đúng qui trình các bước giải, không nhất thiết phải sử dụng hết các dữ kiện đầu bài và đôi khi không cần viết và cân bằng tất cả các phương trình phản ứng. Phần II: 25 đề thi thử tuyển sinh đại học, cao đẳng. Các đề thi được xây dựng với nội dung đa dạng phong phú với hàm lượng kiến thức hoàn toàn nằm trong chương trình hóa học THPT theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề thi có độ khó tương đương hoặc cao hơn các đề đã được sử dụng trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng gần đây. Phần III: Đáp án của bộ 25 đề thi đã giới thiệu ở phần II. Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh THPT. Chúng tôi xin chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của Quí Thầy,Cô giáo, các đồng nghiệp và bạn đọc. Các tác giả. Hà Nội tháng 1 năm 2008 Phần thứ nhất 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví dụ nước có sẵn trong dung dịch. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và anion gốc axit. 3 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe 2 O 3 . Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 20,4. Tính giá trị m. A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. C. 70,4 gam. D. 140,8 gam. Hướng dẫn giải Các phản ứng khử sắt oxit có thể có: 3Fe 2 O 3 + CO o t → 2Fe 3 O 4 + CO 2 (1) Fe 3 O 4 + CO o t → 3FeO + CO 2 (2) FeO + CO o t → Fe + CO 2 (3) Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe 3 O 4 hoặc ít hơn, điều đó không quan trọng và việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết, quan trọng là số mol CO phản ứng bao giờ cũng bằng số mol CO 2 tạo thành. B 11,2 n 0,5 22,5 = = mol. Gọi x là số mol của CO 2 ta có phương trình về khối lượng của B: 44x + 28(0,5 − x) = 0,5 × 20,4 × 2 = 20,4 nhận được x = 0,4 mol và đó cũng chính là số mol CO tham gia phản ứng. Theo ĐLBTKL ta có: m X + m CO = m A + 2 CO m ⇒ m = 64 + 0,4 × 44 − 0,4 × 28 = 70,4 gam. (Đáp án C) Ví dụ 2: Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H 2 SO 4 đặc ở 140 o C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là bao nhiêu? A. 0,1 mol. B. 0,15 mol. C. 0,4 mol. D. 0,2 mol. Hướng dẫn giải Ta biết rằng cứ 3 loại rượu tách nước ở điều kiện H 2 SO 4 đặc, 140 o C thì tạo thành 6 loại ete và tách ra 6 phân tử H 2 O. Theo ĐLBTKL ta có 2 H O ete m m m 132,8 11,2 21,6= − = − = r îu gam ⇒ 2 H O 21,6 n 1,2 18 = = mol. 4 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học Mặt khác cứ hai phân tử rượu thì tạo ra một phân tử ete và một phân tử H 2 O do đó số mol H 2 O luôn bằng số mol ete, suy ra số mol mỗi ete là 1,2 0,2 6 = mol. (Đáp án D) Nhận xét: Chúng ta không cần viết 6 phương trình phản ứng từ rượu tách nước tạo thành 6 ete, cũng không cần tìm CTPT của các rượu và các ete trên. Nếu các bạn xa đà vào việc viết phương trình phản ứng và đặt ẩn số mol các ete để tính toán thì không những không giải được mà còn tốn quá nhiều thời gian. Ví dụ 3: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 63%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 11,2 lít khí NO 2 duy nhất (đktc). Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch A. A. 36,66% và 28,48%. B. 27,19% và 21,12%. C. 27,19% và 72,81%. D. 78,88% và 21,12%. Hướng dẫn giải Fe + 6HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O Cu + 4HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O 2 NO n 0,5= mol → 3 2 HNO NO n 2n 1= = mol. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 2 2 3 NO d HNO m m m m 1 63 100 12 46 0,5 89 gam. 63 = + − × × = + − × = 2 2 d muèi h k.lo¹i Đặt n Fe = x mol, n Cu = y mol ta có: 56x 64y 12 3x 2y 0,5 + =   + =  → x 0,1 y 0,1 =   =  ⇒ 3 3 Fe( NO ) 0,1 242 100 %m 27,19% 89 × × = = 3 2 Cu( NO ) 0,1 188 100 %m 21,12%. 89 × × = = (Đáp án B) Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị (I) và muối cacbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 13 gam. B. 15 gam. C. 26 gam. D. 30 gam. Hướng dẫn giải M 2 CO 3 + 2HCl → 2MCl + CO 2 + H 2 O 5 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học R 2 CO 3 + 2HCl → 2MCl 2 + CO 2 + H 2 O 2 CO 4,88 n 0,2 22,4 = = mol ⇒ Tổng n HCl = 0,4 mol và 2 H O n 0,2 mol.= Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 23,8 + 0,4×36,5 = m muối + 0,2×44 + 0,2×18 ⇒ m muối = 26 gam. (Đáp án C) Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm KClO 3 , Ca(ClO 2 ) 2 , Ca(ClO 3 ) 2 , CaCl 2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl 2 , KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K 2 CO 3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. % khối lượng KClO 3 có trong A là A. 47,83%. B. 56,72%. C. 54,67%. D. 58,55%. Hướng dẫn giải o o o 2 t 3 2 t 3 2 2 2 t 2 2 2 2 2 2 (A ) (A ) h B 3 KClO KCl O (1) 2 Ca(ClO ) CaCl 3O (2) 83,68 gam A Ca(ClO ) CaCl 2O (3) CaCl CaCl KCl KCl  → +   → +    → +        1 2 3 2 O n 0,78 mol.= Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: m A = m B + 2 O m → m B = 83,68 − 32×0,78 = 58,72 gam. Cho chất rắn B tác dụng với 0,18 mol K 2 CO 3 Hỗn hợp B 2 2 3 3 (B) (B) CaCl K CO CaCO 2KCl (4) 0,18 0,18 0,36 mol KCl KCl ↓   + → +   ¬ →       hỗn hợp D ⇒ ( B) 2 KCl B CaCl (B) m m m 58,72 0,18 111 38,74 gam = − = − × = ⇒ ( D ) KCl KCl (B) KCl ( pt 4) m m m 38,74 0,36 74,5 65,56 gam = + = + × = 6 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học ⇒ ( A ) ( D ) KCl KCl 3 3 m m 65,56 8,94 gam 22 22 = = × = ⇒ (B) (A) KCl pt (1) KCl KCl m = m m 38,74 8,94 29,8 gam.− = − = Theo phản ứng (1): 3 KClO 29,8 m 122,5 49 gam. 74,5 = × = 3 KClO (A) 49 100 %m 58,55%. 83,68 × = = (Đáp án D) Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O 2 (đktc) thu được CO 2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 4:3. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối của A so với không khí nhỏ hơn 7. A. C 8 H 12 O 5 . B. C 4 H 8 O 2 . C. C 8 H 12 O 3 . D. C 6 H 12 O 6 . Hướng dẫn giải 1,88 gam A + 0,085 mol O 2 → 4a mol CO 2 + 3a mol H 2 O. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 2 2 CO H O m m 1,88 0,085 32 46 gam+ = + × = Ta có: 44×4a + 18×3a = 46 → a = 0,02 mol. Trong chất A có: n C = 4a = 0,08 mol n H = 3a×2 = 0,12 mol n O = 4a×2 + 3a − 0,085×2 = 0,05 mol ⇒ n C : n H : n o = 0,08 : 0,12 : 0,05 = 8 : 12 : 5 Vậy công thức của chất hữu cơ A là C 8 H 12 O 5 có M A < 203. (Đáp án A) Ví dụ 7: Cho 0,1 mol este tạo bởi 2 lần axit và rượu một lần rượu tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam rượu và một lượng mưối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng este). Xác định công thức cấu tạo của este. A. CH 3 −COO− CH 3 . B. CH 3 OCO−COO−CH 3 . C. CH 3 COO−COOCH 3 . D. CH 3 COO−CH 2 −COOCH 3 . Hướng dẫn giải 7 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học R(COOR′) 2 + 2NaOH → R(COONa) 2 + 2R′OH 0,1 → 0,2 → 0,1 → 0,2 mol R OH 6,4 M 32 0,2 ′ = = → Rượu CH 3 OH. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: m este + m NaOH = m muối + m rượu ⇒ m muối − m este = 0,2×40 − 64 = 1,6 gam. mà m muối − m este = 13,56 100 m este ⇒ m este = 1,6 100 11,8 gam 13,56 × = → M este = 118 đvC R + (44 + 15)×2 = 118 → R = 0. Vậy công thức cấu tạo của este là CH 3 OCO−COO−CH 3 . (Đáp án B) Ví dụ 8: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn hợp muối và 5,56 gam hỗn hợp rượu. Xác định công thức cấu tạo của 2 este. A. HCOOCH 3 và C 2 H 5 COOCH 3 , B. C 2 H 5 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 . C. HCOOC 3 H 7 và C 2 H 5 COOCH 3 . D. Cả B, C đều đúng. Hướng dẫn giải Đặt công thức trung bình tổng quát của hai este đơn chức đồng phân là RCOOR ′ . RCOOR ′ + NaOH → RCOONa + R′OH 11,44 11,08 5,56 gam Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: M NaOH = 11,08 + 5,56 – 11,44 = 5,2 gam ⇒ NaOH 5,2 n 0,13 mol 40 = = ⇒ RCOONa 11,08 M 85,23 0,13 = = → R 18,23= ⇒ R OH 5,56 M 42,77 0,13 ′ = = → R 25,77 ′ = ⇒ RCOOR 11,44 M 88 0,13 ′ = = 8 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học ⇒ CTPT của este là C 4 H 8 O 2 Vậy công thức cấu tạo 2 este đồng phân là: HCOOC 3 H 7 và C 2 H 5 COOCH 3 hoặc C 2 H 5 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 . (Đáp án D) Ví dụ 9: Chia hỗn hợp gồm hai anđehit no đơn chức làm hai phần bằng nhau: - Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,08 gam H 2 O. - Phần 2: Tác dụng với H 2 dư (Ni, t o ) thì thu được hỗn hợp A. Đem đốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí CO 2 (đktc) thu được là A. 1,434 lít. B. 1,443 lít. C. 1,344 lít. D. 0,672 lít. Hướng dẫn giải Phần 1: Vì anđehit no đơn chức nên 2 2 CO H O n n= = 0,06 mol. ⇒ 2 CO C n n 0,06 (phÇn 2) (phÇn 2) = = mol. Theo bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng ta có: C C (A ) n n 0,06 (phÇn 2) = = mol. ⇒ 2 CO (A) n = 0,06 mol ⇒ 2 CO V = 22,4×0,06 = 1,344 lít. (Đáp án C) Ví dụ 10: Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe 2 O 3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe 2 O 3 trong hỗn hợp A là A. 86,96%. B. 16,04%. C. 13,04%. D.6,01%. Hướng dẫn giải 0,04 mol hỗn hợp A (FeO và Fe 2 O 3 ) + CO → 4,784 gam hỗn hợp B + CO 2 . CO 2 + Ba(OH) 2 dư → BaCO 3 ↓ + H 2 O 2 3 CO BaCO n n 0,046 mol= = và 2 CO( ) CO n n 0,046 mol p. = = Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: m A + m CO = m B + 2 CO m ⇒ m A = 4,784 + 0,046×44 − 0,046×28 = 5,52 gam. Đặt n FeO = x mol, 2 Fe O 3 n y mol= trong hỗn hợp B ta có: 9 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học x y 0,04 72x 160y 5,52 + =   + =  → x 0,01 mol y 0,03 mol =   =  ⇒ %m FeO = 0,01 72 101 13,04% 5,52 × × = ⇒ %Fe 2 O 3 = 86,96%. (Đáp án A) MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 01. Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là A. 31,45 gam. B. 33,99 gam.C. 19,025 gam. D. 56,3 gam. 02. Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc một tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2 M thì thu được 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch HCl phải dùng là A. 0,8 lít. B. 0,08 lít. C. 0,4 lít. D. 0,04 lít. 03. Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột Fe 2 O 3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là A. 61,5 gam. B. 56,1 gam. C. 65,1 gam. D. 51,6 gam. 04. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại (đứng trước H trong dãy điện hóa) bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là A. 1,71 gam. B. 17,1 gam. C. 13,55 gam.D. 34,2 gam. 05. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO 3 và Na 2 CO 3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm lượng % CaCO 3 trong X là A. 6,25%. B. 8,62%. C. 50,2%. D. 62,5%. 06. Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm I A ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H 2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối tan. Tên hai kim loại và khối lượng m là A. 11 gam; Li và Na. B. 18,6 gam; Li và Na. C. 18,6 gam; Na và K. D. 12,7 gam; Na và K. 07. Đốt cháy hoàn toàn 18 gam FeS 2 và cho toàn bộ lượng SO 2 vào 2 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,125M. Khối lượng muối tạo thành là 10 [...]... 2 - Mó 231 - TSC - Khi A 2007) t chỏy hon ton mt th tớch khớ thi n nhiờn gm metan, etan, propan bng oxi khụng khớ (trong khụng khớ Oxi chim 20% th tớch), thu c 7,84 lớt khớ CO2 (ktc) v 9,9 gam H2O Th tớch khụng khớ (ktc) nh nht cn dựng t chỏy hon ton lng khớ thi n nhiờn trờn l A 70,0 lớt 18 B 78,4 lớt C 84,0 lớt D 56,0 lớt Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc 09 Ho tan hon ton 5 gam hn hp 2 kim... cỏc oxit tham gia phn ng Do vy: mO = 0,32 gam 0,32 = 0,02 mol 16 12 nO = (n + n H2 = 0,02 mol CO ) Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc p dng nh lut bo ton khi lng ta cú: moxit = mcht rn + 0,32 16,8 = m + 0,32 m = 16,48 gam Vhh (CO+ H2 ) = 0,02 ì 22,4 = 0,448 lớt (ỏp ỏn D) Vớ d 3: Thi rt chm 2,24 lớt (ktc) mt hn hp khớ gm CO v H 2 qua mt ng s ng hn hp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 cú khi lng l 24... nguyờn t v phng phỏp bo ton s mol electron cho phộp chỳng ta gp nhiu phng trỡnh phn ng li lm mt, qui gn vic tớnh toỏn v nhm nhanh ỏp s Rt phự hp vi vic gii cỏc dng bi toỏn húa hc trc nghim Cỏch thc gp nhng phng trỡnh lm mt v cỏch lp phng trỡnh theo phng phỏp bo ton nguyờn t s c gii thiu trong mt s vớ d sau õy Vớ d 1: kh hon ton 3,04 gam hn hp X gm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cn 0,05 mol H2 Mt khỏc hũa tan hon... 28 0,8 mol S+6 + (6-a)e S a 0,1 mol 0,1(6-a) mol Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc Tng s mol H2SO4 ó dựng l : 49 = 0,5 (mol) 98 S mol H2SO4 ó dựng to mui bng s mol Mg = 9,6 : 24 = 0,4 mol S mol H2SO4 ó dựng oxi húa Mg l: 0,5 0,4 = 0,1 mol Ta cú: 0,1ì(6 a) = 0,8 x = 2 Vy X l H2S (ỏp ỏn C) Vớ d 14: a gam bt st ngoi khụng khớ, sau mt thi gian s chuyn thnh hn hp A cú khi lng l 75,2 gam gm Fe,...Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc A 57,40 gam B 56,35 gam.C 59,17 gam D.58,35 gam 08 Hũa tan 33,75 gam mt kim loi M trong dung dch HNO3 loóng, d thu c 16,8 lớt khớ X (ktc) gm hai khớ khụng mu húa nõu trong khụng... 0,46 gam Hng dn gii t CnH2n+1CH2OH + CuO CnH2n+1CHO + Cu + H2O o Khi lng cht rn trong bỡnh gim chớnh l s gam nguyờn t O trong CuO phn ng Do ú nhn c: mO = 0,32 gam n O = 0,32 = 0,02 mol 16 13 Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc C n H 2n +1CHO : 0,02 mol : 0,02 mol Hn hp hi gm: H O 2 Vy hn hp hi cú tng s mol l 0,04 mol Cú M = 31 mhh hi = 31 ì 0,04 = 1,24 gam mancol + 0,32 = mhh hi mancol = 1,24... mol VO2 = 6,72 lớt (ỏp ỏn C) Vớ d 7: (Cõu 46 - Mó 231 - TSC Khi A 2007) Cho 4,48 lớt CO ( ktc) t t i qua ng s nung núng ng 8 gam mt oxit st n khi phn ng xy ra hon ton Khớ thu c sau phn ng 14 Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc cú t khi so vi hiro bng 20 Cụng thc ca oxit st v phn trm th tớch ca khớ CO2 trong hn hp khớ sau phn ng l A FeO; 75% B Fe2O3; 75% C Fe2O3; 65% D Fe3O4; 65% Hng dn gii xFe +... din cho ba kim loi trờn vi hoỏ tr l n M + n O2 M2On 2 (1) M2On + 2nHCl 2MCln + nH2O (2) Theo phng trỡnh (1) (2) n HCl = 4.n O 2 p dng nh lut bo ton khi lng m O = 44,6 28,6 = 16 gam 2 15 Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc n O2 = 0,5 mol n Cl = 2 mol mmui = mhhkl + m Cl = 28,6 + 2ì35,5 = 99,6 gam (ỏp ỏn A) nHCl = 4ì0,5 = 2 mol Vớ d 9: Cho mt lung khớ CO i qua ng ng 0,01 mol FeO v 0,03 mol... CuO v Fe xOy bng H2 d nhit cao thu c 17,6 gam hn hp 2 kim loi Khi lng H2O to thnh l A 1,8 gam B 5,4 gam C 7,2 gam D 3,6 gam Hng dn gii mO (trong oxit) = moxit mkloi = 24 17,6 = 6,4 gam 16 Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc m O ( H2O ) = 6, 4 gam ; n H O = 6,4 = 0,4 mol 2 16 m H2O = 0,4 ì18 = 7,2 gam (ỏp ỏn C) Vớ d 11: Kh ht m gam Fe3O4 bng CO thu c hn hp A gm FeO v Fe A tan va trong 0,3 lớt... 1 12 1 16 Cụng thc phõn t ca mt trong ba ete l C4H8O Cụng thc cu to l CH3OCH2CH=CH2 Vy hai ancol ú l CH3OH v CH2=CHCH2OH (ỏp ỏn D) MT S BI TP VN DNG GII THEO PHNG PHP BO TON MOL NGUYấN T 17 Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn húa hc 01 Hũa tan hon ton hn hp X gm 0,4 mol FeO v 0,1mol Fe 2O3 vo dung dch HNO3 loóng, d thu c dung dch A v khớ B khụng mu, húa nõu trong khụng khớ Dung dch A cho tỏc dng vi dung . Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 4 Phương pháp 1: Áp dụng định. 270 Đề số 24 277 Đề số 25 284 Phần thứ ba: ĐÁP ÁN 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 291 1 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học Đáp án đề 01 291 Đáp án đề 02 291 Đáp án đề 03 291 Đáp. TỬ 17 Tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa học 01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe 2 O 3 vào dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được dung dịch A và khí B không màu, hóa nâu trong
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp giải hóa thi đại học cực nhanh, phương pháp giải hóa thi đại học cực nhanh,

Từ khóa liên quan