100 bài văn mẫu lớp 3 (NXB dai hoc quoc gia 2007) thai quang vinh, 100 trang

100 3.2K 0
100 bài văn mẫu lớp 3 (NXB dai hoc quoc gia 2007)  thai quang vinh, 100 trang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Trang bìa

 • Trang tên

 • Lời nói đầu

 • Bài 1. Kể lại câu chuyện "Cậu bé thông minh" theo thứ tự các tranh vẽ ở SGK Tiếng Việt 3 - Tập Một, trang 5

 • Bài 2. Hãy nói những điều em biết về Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

 • Bài 3. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 • Bài 4. Theo mẫu đơn đã cho ở SGK (Tiếng Việt 3 - Tập Một, trang 11), em hãy viết một lá đơn xin cấp thẻ đọc sách

 • Bài 5. Dựa vào các tranh ở SGK (Tiếng Viêt 3 - Tập Môt, trang 14), kể lại từng đoạn của câu chuyện "Ai có lỗi" bằng lời của em

 • Bài 6. Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

 • Bài 7. Đơn xin vào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 • Bài 8 Hãy kể lại từng đoạn câu chuyện "Chiếc áo len"

 • Bài 9. Hãy kể về gia đình em với một người bạn mới quen

 • Bài 10. Hãy kể về gia đình em với một người bạn mới quen

 • Bài 11. Vì bị ốm hay một lý do nào đó không thể đi học được, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học

 • Bài 12. Phân vai: người dẫn chuyện, bà mẹ, Thần Đêm tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết, dựng lại câu chuyện "Người mẹ"

 • Bài 13. Kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi"

 • Bài 14. Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Dựa vào mẩu điện báo đã cho, em hãy điền vào chỗ trống những nội dung cần thiết.

 • Bài 15. Quan sát các bức tranh ở SGK Tiếng Việt 3 - Tập Một, trang 40, kể lại câu chuyện "Người lính dũng cảm"

 • Bài 16. Dựa theo cách thức tổ chức cuộc họp mà em đã biết, hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ

 • Bài 17. Quan sát các bức tranh đã vẽ ở trang 47 SGK Tiếng Việt 3, Tập Một: 1. Sắp xếp lại các bức tranh theo đúng thứ tự câu chuyện "Bài tập làm văn". 2. Kể lại câu chuyện theo trình tự các bức tranh đã được sắp xếp lại

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan