Một số câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh và cách trả lời

1 6.9K 68

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:32

PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH - 7 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CÁCH TRẢ LỜI 1. “Tell me a little about yourself.” – Giới thiệu về bản thân bạn. - I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper. Tôi là nhân viên chăm chỉ và tôi luôn muốn được thử sức mình. Tôi thích thú cưng, và lúc có thời gian rảnh, tôi thích thư giãn và đọc báo 2. “What are your strengths?” – “Điểm mạnh của bạn là gì?” - My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs and I make sure they are more than satisfied. Điểm mạnh nhất của tôi là chăm sóc khách hàng. Tôi luôn lắng nghe và chú ý tới nhu cầu của khách hàng và tôi chắc chắn mang đến cho họ nhiều hơn những gì họ mong đợi. 3. “What are your weaknesses?” – “Điểm yếu của bạn là gì?” - I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively. Tôi thấy điểm yếu nhất của chúng tôi là tiếng anh. Với tôi đây chỉ là vấn đề tạm thời vì tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp tiếng anh hiệu quả hơn. 4. “What are your short term goals?” – “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?” - My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for. Mục tiêu trước mắt của tôi là tìm được môt vị trí nơi mà tôi có thể sử dụng kiến thức và những điểm mạnh tôi có. Tôi muốn được góp phần vào sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc. 5. “What are your long term goals?” – “Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?” - I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard. Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc hơn thế nữa. Điều này có thể hơi tham vọng, nhưng tôi hiểu rằng tôi thông minh và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ. 6. Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn? - I’m a team player who has been interpersonal skills. Tôi là người có tinh thần làm việc nhóm và có kĩ năng giao tiếp tốt. 7. What do you think makes you a good fit for this company? – Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty ? Với câu hỏi trên, nhà tuyển dụng đang muốn biết những kĩ năng bạn có và quan trọng hơn là những điểm mạnh nào của bạn phù hợp với vị trí họ đang tìm kiếm. - I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative. Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động. - My analytical nature makes me great at problem-solving. Tôi thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh. Trên đây chỉ là một số câu hỏi thường gặp và một số gợi ý trả lời hay dành cho bạn. . problem-solving. Tôi thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh. Trên đây chỉ là một số câu hỏi thường gặp và một số gợi ý trả lời hay dành cho bạn. . PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH - 7 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CÁCH TRẢ LỜI 1. “Tell me a little about yourself.” – Giới thiệu về bản thân. effectively. Tôi thấy điểm yếu nhất của chúng tôi là tiếng anh. Với tôi đây chỉ là vấn đề tạm thời vì tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp tiếng anh hiệu quả hơn. 4. “What are your short term

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan