SKKN Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phương

14 3K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:55

A. lời mở đầu !"#$%&"'() *+$, *#*/0'!.11) *!' 2#34)(#56*7"5 4#89, :*.**$ $* $#;!+2!;2: #<+3thức!=!=$;!+hằng ngày. >*.*?(#98+71:; !+3 !"&3!#*98:0@!= $ *!A%:cận !=$BCD ;!+.!=?!:38$"& , EDB !=!=$"F<#!17?của: !A% !1:*.*,G=$#.?3!1+71 2: H3D%I6 (2 .,G=$#= #$ !$J#B2:, E98;!+:3''sự tìm tòi, khám khá của trẻ"F <!K!7?nhân cách2treL!A%#3:;!+ !=$7?M2#,N37I#;=!=$ &!&*%&*+71.O G=$&5* G=$&!&*%&'3'?, EDB#*+*.*!P8 D*Q 7.*!RS*!= !=$4B#7H"!K$T!7I* "&U*)(#5;:*.*, b. Nội dung: i. Cơ sở lý luận Tui u th, ai trong chỳng ta cng mt ln tri qua cỏi thi chi hng bng lỏ cõy, bng dõy cun ca cỏc loi dõy leo. Ly t nn nn thnh ni, cho, bỏt , ly rm hoc dõy len cun li thnh hỡnh bỳp bờ i vi tr nh, đ chi l mt nhu cu thit yu, khụng th thiu c trong cuc sng. Nú cn cho tr nh thc n, nc ung. Ngy nay, trong thi i cụng nghip húa, hin i húa, kinh t phỏt trin, chi cho tr cng rt phong phỳ, hin i. Trong s ú, cú nhng loi chi b ớch, nhng cng khụng ớt chi cũn mang tớnh bo lc, phi giỏo dc, c hi i vi tr em. Nhng loi chi phự hp phỏt trin trớ tu cho tr mang tớnh giỏo dc cng c b sung phong phỳ a dng bao nhiờu thỡ kớch thớch c tớnh tũ mũ ham hiu bit cựng khỏm phỏ, tìm tòi ca tr by nhiờu. dựng, chi phi phự hp vi quy lut phỏt trin trớ tu ca tr, phù hợp ỳng tui mi cú tỏc ng gúp phn hỡnh thnh v phỏt trin trớ tu tr. Tr mm non luụn cú nhu cu vi chi mi, c bit l tr 5 tui thớch c tìm tòi, khám phá các đồ dùng đồ chơi t tay to ra chi cho mỡnh. tha món c nhu cu ú ca tr ũi hi giỏo viờn mm non phi luụn tìm tòi, sỏng to ra nhiu dựng, chi phự hp vi ni dung bi dy, phự hp vi tỡnh hung giỏo dc trong cỏc hot ng. Đồ chơi là cầu nối giữa các tiết học liên quan với nhau.Vì ở lứa tuổi mầm non học mà chơi, chơi mà học. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân là cơ sở để hình thành nhân cách con ngời mới Mục tiêu giáo dục mầm non là giáo dục cho trẻ phát triển một cách toàn diện về đức, trí, thẩm mỹ nên việc giáo dục trẻ qua các môn học cần lựa chọn nội dung phù hợp với từng lứa tuổi, hình thức tổ chức hấp dẫn, tận dụng mọi cơ hội để sữ dụng đồ dùng đồ chơi để trẻ quan sát, so sánh nhằm lôi cuốn trẻ tham vào các hoạt động có hiệu quả cao. II. Cơ sở thực tiển: Năm học 2011- 2012 là năm thứ ba thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới. Vì vậy đòi hỏi mỗi giáo viên phải biết sữ dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác giảng dạy nh ứng dụng công nghệ thông tin và đồ dùng đồ chơi phù hợp. Với đặc thù của giáo dục mầm non trong mọi hoạt động của trẻ đòi hỏi trẻ phải tiếp xúc nhiều với đồ dùng đồ chơi do đó mà ngành đã tổ chức hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng từ cấp trờng, cấp huyện, cấp tỉnh cho giáo viên. Trong thc t, qua nhiu nm lm cụng tỏc giảng dạy c tip xỳc vi tr, tụi nhn thy rng tr nh rt thớch c chi vi nhng đồ dùng chi mi l. Trong khi ú, nhng chi hin cú trong lp li mang tớnh ph bin, hn ch v s lng v ớt c thay i. Vỡ vy tr s khụng phỏt huy c tớnh tớch cc sỏng to trong cỏc hot ng. Bờn cnh ú, trong cuc sng sinh hot hng ngy ca mi gia ỡnh, thng cú rt nhiu phế liệu b loi b sau khi s dng, chẳng hn nh v chai du gi, sa tm, lon bia, v hp sa, bỡa lch c, a b try c ú l ngun vt liu rt phong phỳ v a dng, cú th tn dng lm nhng vic hu ớch. Nu chỳng ta cú ý thc thu gom, chn lc t ngun ph thi ú v cú ý tng lm cỏc dựng, chi thỡ cú th bin nhng chic hp, bỡa to nh thanh ụ tụ, tu ha, nh ca, bn gh T nhng lon bia chỳng ta cú th to thnh chỳ sõu nh hc toỏn, hc ch a vo cỏc gi dy, cỏc gúc chi ca tr trng mm non. Lm nh vy chỳng ta s tit kim c tin mua sm vt liu, to ra nhiu chi mang tớnh sỏng to phong phỳ cho lp hc ca mỡnh. Nhng chi ny va d lm, d s dng trong cỏc gi hc v cỏc hot ng. Qua ú hỡnh thnh ý thc tuyn truyn vi mi ngi xung quanh, t tr n ph huynh hc sinh tìm kiếm các nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng để cùng giáo viên làm đợc nhiều đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Đồng thời bo v mụi trng. gim thiu c lng rỏc thi, gim chi phớ cho vic x lý rỏc thi trong v sinh mụi trng. T nhng lý do trờn, bn thõn tụi l mt giáo viên tụi rất tận tuỵ với nghề và sự tìm tòi, sáng tạo, su tầm đợc các mẩu qua tài liệu, sách bỏo tụi xin a ra một số kinh nghiệm về công tác T lm dựng chi t nguyờn vt liu sn cú a phng III. Thực trạng: Những năm học qua trờng mầm non Phú Thuỷ đã phát động giáo viên tự làm đồ dùng đồ chơi phục phụ dạy học. Đặc biệt năm học 2010- 2011 trờng tổ chức nhiều hội thi Trng bày đồ dùng đồ chơi theo từng nhóm lớp. Năm học 2011- 2012 tổ chức hội thi trng bày đồ dùng đồ chơi theo nhóm lớp và thi tự làm cho mỗi cái nhân giáo viên nhằm cho giáo viên trong trờng tìm tòi các nguyên vật liệu với sự sáng tạo để làm ra các đồ dùng đồ chơi đẹp có hiệu quả, mặt khác học hỏi lẩn nhau cách làm để nhanh rộng các lớp có đợc nhiều đồ chơi phong phú hơn. * Thuận lợi: Trong những năm gần đây trờng đã triển khai tập huấn chuyên đề Làm đồ dùng đồ chơicho giáo viên mầm non. Sau những năm thực hiện chuyên đề này, thực sự là bài học bổ ích cho chúng tôi và từ đó đợc thu nhận đợc kết quả đáng kể, đây là điều kiện cho giáo viên nâng cao tay nghề và sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi, giúp trẻ tiếp cận kiến thức nhanh hơn, rèn luyện kỷ năng trong khi đợc sữ với đồ dùng đồ dùng đồ chơi qua các hoạt động. Là giáo viên đứng lớp tôi thiết nghĩ đối với trẻ mẫu giáo chơi mà học, học mà chơi. Nhng đồ chơi còn nghèo nàn thì trẻ tiếp thu bài không đạt hiệu quả cao và tham gia tích cực vào các hoạt động. Muốn đáp ứng đợc yêu cầu thì đòi hỏi giáo viên phải làm nhiều đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng cùng với sự sáng tạo và khéo léo của mình để tạo ra nhiều đồ chơi đẹp, có tính thẩm mỹ cho trẻ. Ban giám hiệu nhà trờng luôn quan tâm giúp đở, tạo điều kiện và có kế hoạch bồi d- ỡng cho giáo viên về công tác làm đồ dùng đồ chơi, đặc biệt phụ huynh đã nhận thức đợc tầm quan trọng của việc chăm sóc giáo dục trẻ, vì thế đa trẻ đi học đầy đủ, đúng độ tuổi, mặt khác phụ huynh cùng trẻ tìm kiếm nguyên vật liệu, để giáo viên làm thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động. a s ph huynh quan tõm n vic hc tp ca con em, phi hp thng xuyờn vi giỏo viờn, úng gúp nhng vt liu lm dựng, chi cho tr. Giỏo viờn trong nhóm lớp tham gia nhit tỡnh trong vic lm chi t to. Với những thuận lợi trên trên bản thân tôi đã gặp những khó khăn. * Khó khăn: Vào đầu năm học bản thân đợc phân công dạy lớp mẩu giáo 5 - 6 tuổi có 34 trẻ trong đó 2 độ tuổi nên nhận thức của trẻ không đồng đều, còn hạn chế. Một số phụ huynh cha quan tâm đến việc học tập của trẻ. Lớp học còn chật nên ảnh hởng đến việc sắp xếp bố trí đồ dùng đồ chơi trong lớp. Mặc dù còn nhiều thuận lời và khó khăn nhng tôi mạnh dạn đa ra một số biện pháp Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng cho trẻ hoạt động một cách có hiệu quả. IV. Biện pháp thực hiện: 1.Nâng cao trình độ chuyên môn về công tác làm đồ dùng đồ chơi. Để có nhiều đồ dùng đồ chơi phục phụ cho các hoạt động thì bản thân tôi phải tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do phòng, nhà trờng tổ chức, tích cực tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu sách báo, thông tin đại chúng để lựu chọn các mẩu và cách làm, su tầm các phế liệu ở địa phơng và sự sáng tạo để làm ra một số đồ dùng đồ chơi phù hợp với bài dạy để cho trẻ tiếp cận kiến thức nhanh hơn, đồng thời lắng nghe sự chỉ đạo của phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trờng để thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra bản thân tôi phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho cái nhân theo từng tháng, từng chủ đề, chủ điểm phù hợp với tình hình, đặc điểm của lớp mình. Đối với trẻ mầm non cần thiết nhất là đợc tiếp cận với đồ dùng đồ chơi, vì thế làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh về đặc thù của trẻ mầm non Học mà chơi chơi mà học Từ đó phát động phụ huynh đóng góp cơ sở vật chất để mua sắm thêm một số đồ dùng đồ chơi, hay mỗi phụ huynh đóng góp một loại đồ dùng hoặc đồ dùng phế liệu để làm ra đồ dùng cho trẻ. Vì thế tôi suy nghỉ để tìm ra cách làm nhiều đồ dùng để tạo đợc môi trờng trong và ngoài lớp theo từng chủ đề, chủ điểm để kích thích sự quan sát, tìm tòi, khám phá của trẻ. 2.Phối kết hợp với phụ huynh, học sinh và giáo viên trong lớp để tìm kiếm nguyên vật liệu. Muốn có hiệu quả cao trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu để làm nhiều đồ dùng đồ chơi bản thân tôi luôn tìm tòi những nguyên vật liệu đã loại bỏ thu gom mọi lúc mọi nơi đa về và điều đặc biệt là phải su tầm mẩu qua đồng nghiệp, qua tài liêu sách báo và sự sáng tạo của đôi bàn tay để tạo ra nhiều sản phẩm đẹp để tổ chức tốt các hoạt động. Đối với giáo viên trong lớp có sự phối hợp chặt chẻ với nhau để tìm kiếm các nguyên vật liệu, trao đổi về cách làm và làm những loại đồ dùng gì dùng cho hoạt động nào. * Đối với phụ huynh: Phụ huynh là cầu nối giữa gia đình và nhà trờng, để thực hiện mục tiêu giáo dục thì không chỉ giáo viên mà đòi hỏi phụ huynh cùng tham gia trong cả quá trình trẻ tham gia học. Thực hiện tốt sự phối kết hợp đó ngay từ đầu năm tôi đã tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền về tầm quan trọng của việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Đặc biệt là công tác Làm đồ dùng đồ chơi bởi vì trẻ mẫu giáo Học mà chơi, chơi mà học nên phụ huynh đã nhận thức đợc vai trò của đồ dùng đồ chơi đối với trẻ khi học cũng nh chơi. Với ý nghĩa to lớn của đồ dùng đồ chơi nên tôi đã phát động phụ huynh, học sinh su tầm, tìm kiếm các nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng để cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi phục phụ dạy học. Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để có sự quan tâm hổ trợ kinh phí để mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ phục phụ dạy học, với những biện pháp trên và sự tìm tòi, sáng tạo và nổ lực phấn đấu cuả bản thân mà trong năm qua tôi đã đạt đợc kết quả khá cao. 3. Tiến hành làm đồ dùng đồ chơi Ngay t lỳc cũn nm trong nụi, cỏc bộ ó bit t thỏi vui v, tay chõn khua p lung tung khi c ba m treo nhng chic xỳc xc xinh xinh, nhng qu búng bay cỏc mu, nhng con bỳp bờ ngh nghnh ang ung a trc mt bộ. Tr th ang vui nh vy, nu ta t ngt ct i nhng chi ny, thỡ lp tc bộ s cú phn ng, lỳc u l ng ngỏt ri sau ú bt khúc. Ln lờn mt chỳt khi trờn tay bộ bit cm cht, lỳc ny thỡ chỳng ta khú cú th m ly c nhng chi m bộ cm trong tay. Theo nm thỏng, bộ ln lờn thỡ cú con bỳp bờ xinh xinh, nhng chỳ gu bụng ó thc s l nhng ngi bn thõn thit v gn gi nht ca bộ trong mi sinh hot ca tr th, ngay c trong lỳc n, ng, vui chi, tr vn cú em bỳp bờ hay bn gu bờn mỡnh Vậy iu gỡ ó gn bú v hp dn tr vi cỏc chi con ri, thỳ bụng n th? Phi chng nhng chi ny ó phn no tha món c nhu cu thit yu ca tr th, ngoi nhng nhu cu v dinh dng, n mc v phỏt trin th lc, tr th cũn cú nhng nhu cu khỏc na m cỏc bc ph huynh cựng cụ giỏo nuụi dy tr cn quan tõm n + Tha món nhu cu gii trớ, vui chi ca tr. + Tha món nhu cu nhn thc ca tr. + Tha món nhu cu giao tip ca tr. + Tha món nhu cu tng tng ca tr. a: Lật đật: VN#: Vi vn, bóng nhựa, dõy len, dõy ru bng. Giy v, xốp màu, giy mu, h dỏn, keo %VW#*: - Ly mt quả bóng dùng len màu quấn đều trên quả bóng, làm 2 quả ngắn lại với nhau. Sau đó dùng keo, xốp màu đính tai, mắt mũi để tạo đợc con lật đật. a) W7XO - Vi loi ri ny, ta cú th s dng lm cỏc nhõn vt truyn trong gi lm quen vn hc hay a vo hot ng gúc. Ri m cú th s dng cho c tr c 3 khi lp. + Vớ d: Tr nh, cụ v sn mt, mi, chõn tay cỏc con ri, tr ch tụ mu v dỏn lờn con ri ú l cú th chi c. Vi tr ln hn, cụ tr t v, ct hoc xộ dỏn cỏc b phn ca con ri v dỏn lờn con ri chi. YS;1Z*P!5.2:: - Tha món nhu cu vui chi gii trớ: Tr chi vi chi - Tha món nhu cu nhn thc: Vn dng vn kin thc ca tr v, ct, xộ dỏn cỏc b phn ca c th. - Tha món nhu cu tng tng: Tr cú th tng tng ra cỏc nhõn vt ri v lm theo ý thớch ca mỡnh. - Tha món nhu cu giao tip: Hai tr s dng nhõn vt ri v núi chuyn giao tip vi nhau. b. Sõu con hc ch, hc toỏn: * Nguyờn liu: - V lon bia, v hp sa, cc nha c, búng nha, xp mu, gai dớnh, dõy in, th ch cỏi, th s Cỏch lm: - Ly qu búng nha lm u ca sõu, ct xp mu lm mt mi ming, chõn ca sõu. - Ly dõy in lm rõu ca sõu. - Ly cỏc v lon bia, v hp sa, búng nha, lm thõn ca con sõu. - Lm gai dớnh gia cỏc thõn ca con sõu v trờn thõn sõu gn th s v th ch cỏi khi cn thit. b) Cỏch s dng: c s dng trong gi lm quen vi toỏn v lm quen mụi trng xung quanh. -Trong gi lm quen vi ch cỏi: Cụ tr bờn trỏi ch u l ch gỡ? Hoc bờn phi ch d l ch gỡ? - Cụ va cng c c ch cỏi v cng c c bờn phi, bờn trỏi cho tr. -Trong gi lm quen vi toỏn: - Tr sp xp cỏc s trờn thõn con sõu t 1 n 1 - Xỏc nh c s lin trc, s lin sau ca cỏc s trong dóy s t nhiờn . Khi cỏc s c gn trờn thõn con sõu, tr d dỏng Xỏc nh hn l khi cụ ch gn mt dóy s t nhiờn lờn bng t 1-10. - Trong gi lm quen mụi trng xung quanh: Con vt ng trc con chú l con gỡ? Con vt ỳng sau con mốo l con gỡ? c. Các con vật làm bằng ngao biển a) Nguyờn liu: Các loại ngao biển, keo nến,sơn màu, chỉ màu. b) Cỏch lm: Dùng keo nến đính các võ ngao lại để tạo đợc hình các con vật nh con voi, con hổ, con cua Sau khi làm xong xịch sơn màu lên các con vật cho phù hợp, rồi làm các chi tiết phụ nh mắt, mũi, miệng c) Cỏch s dng - Trong gi lm quen mụi trng xung quanh: làm quen các con vật Hoạt động vui chơi, học toán đếm * dựng hỡnh ch nht - V mu cỏc nhõn vt lờn giy A 4. - Ly mu ú gp ụi li t trờn bỡa mu ct theo mu. - Ly mu ó ct c dỏn lờn nn en v ct vin. - Gi phn bng ca chi li con vt cú th ng c. * dựng t dng hỡnh trũn: - Bỡa mu, lch treo tng c, thip mi ct thnh nhng hỡnh trũn to nh khỏc nhau to thnh hỡnh cỏc con vt; Vớ d: Lm con bm: - Ly mt hỡnh trũn cun li lm thõn bm. - Ly mt hỡnh trũn khỏc ct ụi li lm cỏnh bm. - Ly mt hỡnh trũn nh lm u bm. - Gn cỏc b phn li vi nhau v thờm cỏc chi tit ph nh: mt, mi, rõu, hoa vn trờn cỏnh bm. Vớ d: Lm con g. - Ly mt cuộn len màu vàng cắt ngắn rồi buộc cứng, dùng kéo cắt tròn, đầu gà hình tròn nhỏ còn mình gà to hơn. Sau đó làm những chi tiết phụ nh mỏ ngà, miệng, cánh, đuôi gà, tạo đợc con gà đẹp. Tng t nh th ta cú th to ra nhiu con vt khỏc nhau. c. Cỏch s dng: - Vi loi ri ny ta cú th s dng hc toỏn cao, thp. (con hu cao hn, con chim thp hn), hc cỏc s lng (Dy tr m cỏc con vt). - S dng by vo cỏc sa bn dy lm quen vn hc, lm quen vi MTXQ. - S dng chi gúc hc tp ca tr c bit l tr mu giỏo ln cú th s dng cỏc hỡnh hỡnh hc cỏc hỡnh hỡnh hc c bn lm nhng con vt lm tr thớch. ng nhn bit v trớ cỏc s lin trc, lin sau trong cỏc dóy s t nhiờn, Tr thớch c thờm, bt, to nhúm v chia cỏc i tng thnh 2 phn trong phm vi 10 mt cỏch d dng. Nõng cao cht lng lm quen vn hc v phỏt trin ngụn ng thụng qua chi ri m: Tr bit th hin tớnh cỏch ca nhõn vt qua khuụn mt ca ri, phỏt trin tỡnh cm, thm m, yờu cỏi p. Nh cỏc dựng, chi do mỡnh t lm ra, tr d dng nhanh thuc truyn hn v thớch c k li chuyn cựng vi cỏc con ri nh ú. - Nõng cao cht lng mụn hot ng to hỡnh: Thụng qua ri m v mt s sn phm ca t nn: K nng v, nn, ct, xộ ca tr c nõng cao, phỏt trin kh nng khộo lộo ca ụi bn tay, l tin cho tr khi bc v tiu hc. 4. Hiệu quả sữ dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi. Qua các biện pháp trên với sự nổ lực phán đấu của bản thân và phụ huynh, học sinh, giáo viên trong lớp đã làm đợc nhiều đồ dùng đồ chơi để sữ dụng vào các hoạt động đa lại hiệu quả rất cao. Giáo viên biết tận dụng hết hiệu quả của đồ dùng đó, sữ dụng linh hoạt trong các tiết học để gây sự hứng thú vào tiết học nhằm trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh hơn. Biết chơi sữ dụng đồ dùng khi cô cho phép và bảo vệ đồ chơi, lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định. Khi trẻ tiếp xúc với đồ dùng đồ chơi qua các tiết học trẻ tiếp thu bài nhanh hơn, có hiệu quả cao.Tn dng c nguyờn vt liu tha, d tỡm cú sn, khụng tn nhiu tin ca, hiu qu t c khỏ cao. Tr tham gia thc hin cựng cụ mt cỏch dễ dng mi lúc mi nơi. 5. Tham gia các hội thi: Trong năm qua bản thân đã tham đầy đủ các hội thi do nhà trờng và nhà tổ chức nh: Hội thi Bé với ca dao dân ca cấp trờng Hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng do trờng củng nh phòng tổ chức . Với những hội thi trên bản thân làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh và giáo viên trong lớp để tìm kiếm nguyên vật liệu, tìm tòi các mẩu và cách làm [...]... pháp, cách làm để tạo ra nhiều loại đồ dùng đồ chơi thiết thực cho trẻ, trong năm qua bản thân đã đạt kết quả nh sau: Năm học 2010- 2011 đạt giải nhất hội thi Trng bày đồ dùng đồ chơi cấp trờng Năm học 2011- 2012 đạt giải ba hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng cấp trờng Năm học 2011- 2012 đạt giải ba hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng... khuyến kích hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi cấp tỉnh * Đối với trẻ: Trẻ có ý thức tìm kiếm các nguyên vật liệu để đóng góp vào công tác làm đồ dùng đồ chơi Vì vậy đến nay lớp tôi đã có đồ dùng đồ chơi cho tất cả môn học đạt 95% cho các hoạt động Biết chơi và bảo vệ đồ chơi, lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định Khi trẻ tiếp xúc với đồ dùng đồ chơi qua các tiết học trẻ tiếp thu bài nhanh hơn, có hiệu quả cao... dùng đồ chơi đáp ứng đợc mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ Trên đây là một số bài học kinh nghiệm mà bản thân tôi đã rút ra đợc trông quá trình thực hiện công tác Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng để sữ dụng trong các hoạt động hằng ngày có hiệu quả hơn C Kết luận: Sau thời gian làm sáng kiến kinh nghiệm này bản thân tôi xoay quanh về việc Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật. .. nh sự đóng góp các phhế liệu của các bậc phụ huynh trong công tác Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng phục phụ dạy học có những chuyển biến rõ rệt * Đối với bản thân: Xây dựng đợc góc sáng tạo để tổ chức cho trẻ tìm tòi, khám phá và tích tham gia vào các hoạt động làm đồ dùng đồ chơi Nắm chắc đợc một số kiến thức và sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi để đảm bảo yêu cầu... mẫu đồ dùng đồ chơi phù hợp với từng hoạt động và từng lứa tuổi Giáo viên có năng lực, nhiệt tình trong việc làm đồ dùng đồ chơi phải yêu nghề mến trẻ nhằm hớng cho trẻ niềm say mê vào các hoạt động, để cho trẻ có khả năng ham thích tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh qua đồ dung đồ chơi Làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trờng để tìm kiếm nguyên vật liệu để giúp giáo viên làm nhiều đồ. .. tìm kiếm các nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng và sự sáng tạo, khéo léo của bản thân để làm ra nhiều đồ dùng đồ chơi khác nhau cho trẻ hoạt động Đồ chơi phải đẹp, màu sắc hấp dẫn đối với trẻ nhng phải đảm bảo tính an toàn khi sữ dụng, biết tận dụng hết tác dụng của các loại đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động Không ngừng nghiên cứu tài liệu và giao lu học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, chị em đồng nghiệp... tầm quan trọng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và làm đồ chơi cho trẻ nói riêng Phụ huynh đã đóng góp kinh phí để mua sắm đồ dùng đồ chơi cho trẻ khi trẻ đến trờng Đã tìm kiếm các nguyên vật liệu cùng với giáo viên để làm thêm đồ dùng cho trẻ hoạt động IIV Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình thực hiện công tác làm đồ dùng đồ chơi bản thân tôi đã rút ra bài học kinh nghiêm thiết thực sau:... các hoạt động học, hoạt động chơi, thì đối với trẻ cần rất nhiều đồ dùng trực quan mới tổ chức tiết học sinh động, hấp dẫn và lôi cuốn sự tập trung, chú ý của trẻ Vì vậy, công tác Làm đồ dùng đồ chơi là một việc làm cần thiết đối với giáo viên mầm non nói chung, với bản thân tôi nghĩ muốn chăm sóc giáo dục trẻ tốt, thì công việc đầu tiên phải làm đó là phải có đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động mới đạt... việc Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng tôi nghiên cứu ngay trong lớp của mình,với những hoạt động thực tế, từ đồ dùng dạy học của giáo viên đến đồ dùng đồ chơi để cho trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá sáng tạo qua các hoạt động học, cùng nh vui chơi rất cần thiết đối với trẻ mầm non nhằm trẻ lĩnh hội đợc kiến thức một cách nhanh hơn, có hiệu quả thiết thực trong công tác chăm...để làm ra nhiều sản phẩm đẹp mang tính giáo dục cao, sữ dụng có hiệu quả trong các hoạt động vì thế kết quả của các hội thi đạt khá cao VI Kết quả đạt đợc: Qua quá trình thực hiện các phơng pháp, biện pháp và sự tìm tòi, sáng tạo, tìm kiếm nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng với sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục, Ban ban giám hiệu nhà trờng, sự đóng góp của chị em đồng nghiệp củng . giải ba hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng cấp trờng. Năm học 2011- 2012 đạt giải ba hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng cấp. về việc Tự làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu sẳn có ở địa phơng tôi nghiên cứu ngay trong lớp của mình,với những hoạt động thực tế, từ đồ dùng dạy học của giáo viên đến đồ dùng đồ chơi để. hội thi Tự làm đồ dùng đồ chơi cấp tỉnh * Đối với trẻ: Trẻ có ý thức tìm kiếm các nguyên vật liệu để đóng góp vào công tác làm đồ dùng đồ chơi. Vì vậy đến nay lớp tôi đã có đồ dùng đồ chơi cho

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan