Tài liệu tiếng anh luyện thi đại học

10 2K 1
Tài liệu tiếng anh luyện thi đại học

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

VŨ MAI PHƯƠNG GIÁO VIÊN CHUYÊN LUYỆN THI MÔN ANH VĂN GIỚI THIỆU Bộ Bài GIẢNG CÔ PHƯƠNG (Sách dùng cho học sinh lớp 12 ôn thi đại học) -Nhiều tài liệu Vip 2015 Gồm Các Môn Toán Lý Hóa Sinh Anh Văn của các thầy Cô Vip như PP Giải Nhanh 2015 Vũ Khắc Ngọc – Luyện Đề Chu văn Biên – Anh văn Cô Mai Lan Hương- Vũ Mai Phương. - Link Đăng Kí Nhận Tài Liệu Trọn Bộ TOán Lý Hóa Sinh Anh Văn: http://adf.ly/12Wwa1 - Liên Hệ Tư vấn Tài Liệu Và Cách Đăng Kí Mail (hòm thư): hocmai552@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/quocchi123 Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. TÍNH TỪ 1. Vị trí của tính từ: 1.1 Trước danh từ: Ex: She is a beautiful girl. 1.2 Sau danh từ: a) Chỉ sự đo lường, tuổi tác: Ex: This table is two meters long. He’s twenty years old. b) Tính từ có tiếp đầu ngữ “a”: asleep (đang ngủ), ablaze (bùng cháy), alight (bừng sáng), awake (thức), alive (còn sống), alike (giống nhau), afloat (nổi), … Ex: I saw my son asleep on the floor. c) Tính từ bổ nghĩa cho túc từ: Ex: We should keep our room clean. 1.3 Sau Linking Verbs: be, become, feel, look, taste, sound, smell, seem, get, turn, appear Ex: It becomes hot today. 1.4 Sau đại từ bất định: something, someone/body, anything, anyone/body, everything, everyone/body, nothing, no one, nobody Ex: Do you have anything important to tell me? 1.5 Sau trạng từ: Ex: Your story is very interesting. 2. Trật từ của các tính từ trước danh từ: Ex: A beautiful tall thin Vietnamese girl is standing over there. TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Đây là tài liệu đi kèm với bài Tính từ và trạng từ thuộc khóa học Luyện LTĐH môn Tiếng Anh – cô Mai Phương tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức về danh từ và sở hữu cách, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này. Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Sắp xếp lại trật tự các từ sau grey / long / beard / a flowers / red / small car / black / big / a blonde / hair / long house / a / modern / big / brick Key: a long grey beard small red flowers a big black car a long blonde hair a big modern brick house in my nice big flat there’s an old round box for my green Swiss hat my my wooly walking stocks 1.opinion 2.size 3.age 4.shape 5.color 6.country 7.material 8.purpose 3. Tính từ dùng như danh từ THE + ADJ > NOUN the poor, the rich, the blind, the deaf, the old, the handicapped, the sick, the strong, the weak, the hungry, the disadvantaged, the unemployed, the disabled, the living, the dead, the young, the middle-aged Ex: The rich should help the poor. 4. Phân từ dùng như tính từ Tính từ tận cùng bằng: –ING –ED –ING –ED amazing amazed exciting excited amusing amused frightening frightened boring bored interesting interested confusing confused pleasing pleased depressing depressed relaxing relaxed deserving deserved satisfying satisfied disappointing disappointed shocking shocked distinguishing distinguished surprising surprised encouraging encouraged tiring tired Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - 4.1 Hình thức hiện tại phân từ (-ING): Diễn tả nhận thức của người nói về người/vật gì đó. Ex: That film is interesting. (Bộ phim đó hay.) (Người xem nhận thấy bộ phim hay.) 4.2 Hình thức quá khứ phân từ (-ED): Diễn tả cảm giác của người nói do người/việc gì đó đem lại. Ex: I am confused about the question. (Tôi bị bối rối về câu hỏi) (Câu hỏi làm tôi bối rối.) II. TRẠNG TỪ 1. Phân loại trạng từ 1.1 Trạng từ chỉ thể cách: - Cho ta biết một hành động được thực hiện như thế nào để trả lời cho câu hỏi HOW? - Cách thành lập: ADJ + LY (một cách …) angrily giận dữ anxiously lo lắng badly dở, tệ beautifully (hát, múa) hay brightly tươi sáng carefully cẩn thận cleverly khéo léo, khôn colorfully sặc sỡ continuously liên tiếp easily dễ dàng fluently trôi chảy happily hạnh phúc heavily nặng nề loudly ầm ĩ, inh ỏi nervously hồi hộp peacefully hòa bình politely lịch sự, lễ phép quickly nhanh nhẹn quietly yên tĩnh rapidly nhanh chóng safely an toàn sensibly hợp lý seriously nghiêm túc silently im lặng skillfully khéo tay slowly chậm chạp specially đặc biệt stupidly ngu ngốc successfully thành công warmly ấm áp Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - * LƯU Ý: - fast (nhanh), early (sớm), late (trễ), hard (chăm chỉ) vừa là tính từ vừa là trạng từ. Tính từ Trạng từ Jack is a very fast runner. Jack can run very fast. Ann is hard worker. Ann works hard. (hardly) The train was late. I got up late this morning. - Phân biệt: late (trễ) lately (gần đây) (= recently) You come home late today. He hasn’t been to the cinema lately. (Hôm nay con về trễ.) (Gần đây anh ta không đi xem phim.) hard (chăm chỉ) hardly (hầu như không) I’ve worked very hard. She’s hardly got any money left. (Tôi làm việc rất chăm.) (Cô ấy hầu như không còn tiền.) - Một số từ tận cùng –LY: friendly (thân thiện), lovely (dễ thương), lively (sống động), ugly (xấu xí), silly (ngu ngốc)… Những từ này không phải là trạng từ nên ta dùng “in a ……way/manner” thay cho trạng từ. Ex: She spoke to me in a friendly way/manner. (Cô ta nói chuyện với tôi một cách thân thiện.) 1.2 Trạng từ chỉ thời gian Cho biết sự việc xảy ra lúc nào, để trả lời cho câu hỏi WHEN? now, today, yesterday, tomorrow, last year, then, still, no longer, already, immediately, just, soon, finally, recently, lately, at once, 2 months later/after, … Ex: I’m leaving for Hanoi tomorrow. 1.3 Trạng từ chỉ nơi chốn Cho biết sự việc xảy ra ở đâu, để trả lời cho câu hỏi WHERE? here, there, somewhere, outside, inside, upstairs, downstairs, everywhere, in Paris, at the supermarket, … Ex: Tom is standing there. 1.4 Trạng từ chỉ sự thường xuyên Cho biết hành động xảy ra thường xuyên như thế nào, để trả lời cho câu hỏi HOW OFTEN? never, rarely, seldom, sometimes, usually, frequently, occasionally, often, always, once/twice a week, every day, daily, weekly, monthly, … Ex: I often get up at 5 in the morning. 1.5 Trạng từ chỉ mức độ Cho biết hành động, tính chất của sự việc diễn ra đến mức nào. very, too, so, quite, rather, extremely, absolutely, terribly, completely, really, pretty, fairly, entirely, hardly, scarcely, somewhat, enough,… Ex: I come here quite often. 2. Vị trí của trạng từ 2.1 Đầu câu Ex: Where are you going? 2.2 Giữa câu 2.2.1 Trước động từ thường Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Ex: They often play football after class. 2.2.2 Sau động từ TO BE, trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu: Ex: Our teacher is still sick. She doesn’t often go with him. He can seldom find time for reading. 2.3 Cuối câu: Ex: You sang that song well. 3. Trật tự của các trạng từ Trật tự của các trạng từ trong câu thường như sau: Nơi chốn Mức độ Thế cách Thường xuyên Thời gian He walked to the church very slowly twice last Sunday. * Chú ý: Trật từ trên có thể thay đổi tùy vào mục đích nhấn mạnh của người viết/nói. 4. Chức năng cơ bản của trạng từ * Phần in đậm, gạch dưới bổ nghĩa cho phần in nghiêng. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTĐH KIT-1: môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Danh từ và Sở hữu cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - KIẾN THỨC CHUNG VỀ TỪ LOẠI VÀ CẤU TRÚC CÂU I. TỪ LOẠI Tên từ loại Công dụng Thí dụ 1. Danh từ (Noun) Chỉ người, vật, sự việc hay khái niệm Boy, table, cat, freedom, happiness … 2. Đại từ (Pronoun) Dùng thay cho danh từ me, him, them, who, which, mine, this … 3. Tính từ (Adjective) Bổ nghĩa (nói rõ thêm) cho danh từ. Gồm nhiều lọai, kể cả mạo từ (article) và số từ (numeral) a good worker, the heroic Vietnamese people, my first lesson, some new books, those two houses are large. 4. Động từ (Verb) Chỉ hành động hoặc trạng thái We are learning English. The enemy was defeated. 5. Phó từ (Adverb) Bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc phó từ khác They work very hard. He came here yesterday. I was too tired. 6. Giới từ (Preposition) Đi trước danh từ hoặc đại từ để chỉ quan hệ của chúng với các từ khác I spoke to him. The desk of the teacher is near the window. 7. Liên từ (Conjunction) Nối các từ, cụm từ hoặc câu với nhau You and I. He is poor but honest; He will come if you ask him 8. Thán từ (Interjection) Diễn tả cảm xúc Oh! Ah! Hello! Alas! Cần lưu ý một điểm trong là việc phân chia từ loại tiếng Anh chủ yếu dựa vào chức năng của từ đó trong câu. Do đó, một từ có thể khi là danh từ, khi là động từ hoặc khi là tính từ, khi là đại từ v.v… Những từ như vậy tương đối nhiều, cần chú ý học cách dùng cụ thể của chúng. Thí dụ : I have two hands He hands me the paper A round table A round of beer The earth moves round the sun DANH TỪ VÀ SỞ HỮU CÁCH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Đây là tài liệu đi kèm với bài Danh từ và sở hữu cách thuộc khóa học Luyện LTĐH môn Tiếng Anh – cô Mai Phương tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức về danh từ và sở hữu cách, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này. Khóa học LTĐH KIT-1: môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Danh từ và Sở hữu cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - The police rounds them up This is his hat This hat is his II. CẤU TRÚC CÂU Subject Predicate Verb Object or Complement 1. The door 2. He 3. The boy 4. We is opened. Is running. Opened speak the door English Subject Predicate Subject + Adjective Modifiers Verb Object or Complement Adverbial Modifier 1.The green door is opened at once 2. A litter boy is running on the street 3. The boy in the blue hat opened the back door this morning 4. We all in this class speak English rather well III- DANH TỪ 1. Danh từ đếm được 1.1 Hình thức số ít: a/an + N - “a” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm. Ex: a book, a pen, … - “an” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm. Ex: an apple, an orange, an egg, an umbrella, an island, … 1.2 Hình thức số nhiều: 1.2.1 Hợp qui tắc: N+ s/es Ex : books, tables, boxes…. Quy tắc chung 1. Muốn chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều thì thêm “s” vào đằng sau Book → books Dog → dogs 2. Chỉ những danh từ đếm được mới có dạng số nhiều “thêm s”. Những danh từ không đếm được không có dạng số nhiều Ghi nhớ: a) - Những danh từ tận cùng bằng s, x, ch, sh thêm es ( và đọc là [iz]) glass – glasses ; box – boxes; branch- branches; brush – brushes - Những danh từ tận cùng bằng o thêm es Hero – heroes; potato – potatoes; tomato – tomatoes - Một số danh từ có nguồn gốc nước ngoài không theo quy tắc này: Khóa học LTĐH KIT-1: môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Danh từ và Sở hữu cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Piano – pianos; dynamo – dynamos; photo – photos - Những danh từ tận cùng bằng y đứng sau một phụ âm, trước khi thêm s, đổi y thành ies: Lady – ladies; fly – flies; country – countries ; (nếu y đứng sau một nguyên âm, chỉ cần thêm s: boy – boys, toy – toys, day – days) - Những danh từ tận cùng bằng f hoặc fe, bỏ f hoặc fe, thêm ves: Wife – wives; life – lives; wolf – wolves; self – selves; leaf – leaves; thief – thieves Tuy nhiên có một số danh từ tận cùng f hoặc fe vẫn theo quy tắc chung : Cliff – cliffs; handkerchief – handkerchiefs; roof – roofs Có một số viết được cả hai cách Scarf – scarfs hoặc scarves Wharf – wharfs hoặc wharves b) Có một số danh từ không theo quy tắc chung man – men; woman – women; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice; louse– lice; goose- geese; basis – bases; crisis – crises; sheep – sheep (không đổi); memorandum – memorandums và memoranda (2dạng) v.v… c) Đối với danh từ ghép - Thường là chỉ thêm s vào từ đứng sau: Armchair-armchairs; school-boy  school-boys - Nhưng nếu đừng trước là man hay woman thì cả hai từ đều chuyển sang số nhiều Manservant – menservants - Có một số danh từ ghép với giới từ hoặc phó từ thì chỉ thêm s vào từ đứng trước Sister-in-law  Sisters-in-law Looker-on  lookers - on d) Cách đọc âm ở cuối danh từ số nhiều (Chú ý cách phát âm theo phiên âm quốc tế, không theo chính tả) Danh từ tận cùng bằng các âm Đọc là Thí dụ Phụ âm vô thanh, [f], [k], [p], [t] [s] Roofs, books, lakes, shops, hopes, hats Nguyên âm và phụ âm hữu thanh [z] Days, birds, dogs, pens, walls, years, rows Phụ âm [s], [z], [ƒ], [tf], [dz] [iz] Horses, boxes, roses, brushes, watches, villages, kisses,… 1.2.2. Danh từ luôn có hình thức và mang nghĩa số nhiều : clothes, scissors, spectacles, shorts, pants, jeans, trousers, pyjamas, binoculaires, belongings, … 1.2.3 Danh từ số ít và số nhiều mang hình thức giống nhau : sheep, deer, aircraft, craft, fish, … 1.2.4. Danh từ luôn mang nghĩa số nhiều: police, cattle, people, … 1.2.5 Danh từ có hình thức số nhiều nhưng mang nghĩa số ít: news, mathematics, the United States, … 2. Danh từ không đếm được Là những danh từ ta không thể đếm được trức tiếp (một, hai, ba, …) như milk, water, rice, sugar, butter, salt, bread, news, information, advice, luggage, health, knowledge, equipment, iron, paper, glass, … (one milk, two milk) Khóa học LTĐH KIT-1: môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Danh từ và Sở hữu cách Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - * Chú ý: - Không có hình thức số nhiều (s/es) - Không dùng với a/an/one/two… - Có thể đi với từ chỉ đơn vị định lượng + of: a bottle of milk, two litters of water, a loaf of bread, three sheets of paper, four pieces of chalk, a bar of chocolate, a gallon of petrol, … 3. Danh từ vừa đếm được vừa không đếm được Một số danh từ trong trường hợp này đếm được nhưng trong trường hợp khác lại không đếm được. Đếm được Không đếm được a glass (một cái li) glass (thủy tinh) two papers (hai tờ báo) paper (giấy) three coffees (ba tách cà phê) coffee (cà phê) two sugars (hai muỗng đường) sugar (đường) IV. SỞ HỮU CÁCH 1. Chú ý 1: Câu “Cái vườn của cha tôi” có thể diễn đạt bằng 2 cách : Dùng giới từ of Dùng cách sở hữu The garden of my father My father’s garden Theo quy tắc cơ bản, cách sở hữu chỉ dùng cho những danh từ chỉ động vật, chứ không áp dụng cho những danh từ chỉ vật dụng Thí dụ : Người ta không viết : The room’s window Mà viết : The window of the room. 2. Chú ý 2: Cách sở hữu có thể áp dụng cho những danh từ về không gian và thời gian Thí dụ : an hour’s walk a year’s absence today’s lesson 3. Chú ý 3 : Có nhiều danh từ (house, home, office, shop, church, cathedral) có thể hiểu ngầm sau “ ’s ” được nếu trong câu có ngụ ý ở những nơi đó hoặc đến những nơi đó. Thí dụ : I live at the house of my uncle. → I live at my uncle’s. I go to the shop of the baker. → I go to the baker’s So sánh với những câu dưới đây : My uncle’s house is in the country. My baker’s shop is at the end of the street. (house và shop không hiểu ngầm được vì trong câu không có ngụ ý ta ở hoặc đến những nơi đó). 4. Chú ý 4: Dùng cách sở hữu để tránh nhắc đi nhắc lại một từ (đặt trước hay sau) - I have read some of Shakespeare’s plays but none of Shaw’s (plays). - Nam’s is the only homework that is never badly done. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn . GIÁO VIÊN CHUYÊN LUYỆN THI MÔN ANH VĂN GIỚI THI U Bộ Bài GIẢNG CÔ PHƯƠNG (Sách dùng cho học sinh lớp 12 ôn thi đại học) -Nhiều tài liệu Vip 2015 Gồm Các. khóa học Luyện LTĐH môn Tiếng Anh – cô Mai Phương tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức về danh từ và sở hữu cách, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này. Khóa học. PHƯƠNG Đây là tài liệu đi kèm với bài Danh từ và sở hữu cách thuộc khóa học Luyện LTĐH môn Tiếng Anh – cô Mai Phương tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức về danh từ và sở hữu

Ngày đăng: 20/02/2015, 07:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan