0

truyện " sự tích thánh gióng"

2 758 8
  • truyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2015, 18:00

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Truyện “SỰ TÍCH THÁNH GIÓNG Lớp chồi GV: phạm huyền trang I.MỤC TIÊU -trẻ nhớ tên và hiểu được nội dung truyện, nhớ tên các nhân vật -Biết chú ý lắng nghe,dùng ngôn ngữ để diễn đạt. phát triển trí nhớ,tưởng tượng -GD tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc II.chuẩn bị: tranh minh hoạ, mô hình rối TÍCH HỢP: âm nhạc “cháu đi mẫu giáo”. GD trẻ nhớ ơn những người đã hy sinh cho đất nước III.tổ chức hoạt đông: HĐ của cô HĐ của trẻ 1.HĐ 1: ổn định -hát “cháu đi mẫu giáo” - các con ơi! Ngày xưa có 1 cậu bé đã lên 3 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, biết cười nhưng đánh giặc rất giỏi. cc hãy lắng nghe cô kể, xem cậu bé đã đánh giặc như thế nào nhe! 2.HĐ 2: -cô kể lần 1: diễn cảm -cô kể lần 2: tranh minh hoạ + trích dẫn +đoạn đầu: “vào đời …biết cười” => nói về sự ra đời của gióng + đoạn 2: “ một hôm ….đánh giặc”=> nói về việc gióng xin mẹ đi đánh giặc, đã làm cho mẹ hết sức ngạc nhiên +đoạn cuối: =>nói về việc gióng đánh chết hết quân giặc và thiêu chúng thành tro bụi -cô kể lần 3: mô hình rối + giảng nội dung +ND: câu chuyện nói đến cậu bé gióng nghe tin có giặc, gióng đã lớn nhanh như thổi. và nói đén lòng yêu nước của dân làng đã góp gạo thổi cơm nuôi -trẻ hát -trẻ nghe -trẻ chú ý lắng nghe -Trẻ chú ý gióng. Và sự chiến đấu dũng cảm của gióng. Nhân dân ta biết ơn và lập đền thờ gióng ở Làng Phù Đổng +đàm thoại: câu chuyện tên gì? Vua Hùng sai sứ giả đi đâu? Ai đã xin đánh giặc? dân làng đã làm gì để giúp gióng? Để nhớ ơn gióng thì nhân dân ta đã làm gì? - Cho trẻ đặt tên cho câu truyện “thánh gióng - Thế trong câu chuyện các con thích làm nhân vật nào? =>vậy các con phải học thật giỏi để sau nỳ giúp cho đất nhước luôn được hoà bình nhe! *cho trẻ kể chuyện theo tranh 3.HĐ 3: hát “ nhớ ơn bác” ra ngoài -trẻ trả lời các câu hỏi của cô -trẻ đặt tên -thánh gióng -dạ ! -trẻ kể -trẻ hát . PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Truyện “SỰ TÍCH THÁNH GIÓNG Lớp chồi GV: phạm huyền trang I.MỤC TIÊU -trẻ nhớ tên và hiểu được nội dung truyện, nhớ tên các nhân vật -Biết chú ý lắng. làm gì để giúp gióng? Để nhớ ơn gióng thì nhân dân ta đã làm gì? - Cho trẻ đặt tên cho câu truyện thánh gióng - Thế trong câu chuyện các con thích làm nhân vật nào? =>vậy các con phải học. diễn cảm -cô kể lần 2: tranh minh hoạ + trích dẫn +đoạn đầu: “vào đời …biết cười” => nói về sự ra đời của gióng + đoạn 2: “ một hôm ….đánh giặc”=> nói về việc gióng xin mẹ đi đánh giặc,
- Xem thêm -

Xem thêm: truyện " sự tích thánh gióng", truyện " sự tích thánh gióng", truyện " sự tích thánh gióng"