0

hệ thống mạng các tổng đài pabx

20 313 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:31

. thông tin của ngành điện thì hệ thống mạng các tổng đài PABX đóng một vai trò rất quan trọng. Với các tổng đài PABX được đặt tại Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, các. phân phối, kinh doanh điện trên toàn quốc cũng như các công việc khác. Hệ thống mạng PABX ngành điện bao gồm 3 mạng: Mạng tổng đài đường 500 KV: Phục vụ quản lý đường dây. đài DEFINITY – Lắp đặt, khai thác và vận hành Hiện nay trong hệ thống mạng tổng đài PABX có sử dụng một số lượng lớn các tổng đài DEFINITY (của Mỹ) bởi vậy việc hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống mạng các tổng đài pabx, hệ thống mạng các tổng đài pabx, , II. Lắp đặt, khai thác và vận hành tổng đài DEFINITY, III. Cấu hình hệ thống.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm