0

khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy dương ổ phong khê - bắc ninh

31 1,112 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:19

MỤC LỤC Trang PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích 1 1.3. Mục tiêu 2 1.4. Yêu cầu của đợt thực tập 2 1.5. Ý nghĩa của đợt đi thực tập 2 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Cơ sở lý luận 3 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 3 2.1.2. Cơ sở pháp lí 5 PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8 3.1 Đối tượng nghiên cứu 8 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành 8 3.3. Nội dung nghiên cứu 8 3.3.1. Điều tra tình hình cơ bản của xã Phong Khê 8 3.3.2.Giới thiệu chung về làng nghề giấy. 8 3.3.3. Điều tra đánh giá về quy trình,quy mô,dây chuyền,công nghệ, nguyên liệu, đặc tính sản xuất biện pháp xử lý chất thải của các hộ sản xuất trong làng nghề. 8 3.3.4.Đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường 8 3.3.5. Tác động của làng nghề tới môi trường và sức khỏe con người 8 3.3.6. Những giải pháp để khắc phục hiện trạng môi trường. 8 3.4. Phương pháp nghiên cứu 8 PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Phong Khê, Tp - Bắc Ninh. 10 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên 10 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 10 4.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của làng nghề 12 4.3.Quy mô, quy trình, nguyên nhiên liệu và chất thải, dây chuyền,công nghệ tái chế giấy 14 4.3.1.Quy mô 14 4.3.2.Quy trình sản xuất 15 4.3.3.Dây chuyền sản xuất giấy đã qua sử dụng 20 4.3.4. Nguyên, nhiên vật liệu và chất thải 26 4.4. Hiện trạng môi trường và tác động của làng nghề tới môi trường và sức khỏe con người 30 4.4.1. Hiện trạng môi trường làng nghề giấy 30 4.5. Tác động của làng nghề tới môi trường và sức khỏe con người 36 4.5.1. Tác động đến môi trường trong giai đoạn chuyên chở và tập kết nguyên vật liệu 36 4.5.2. Tác động đến môi trường trong các khâu sản xuất 37 4.6.Công tác bảo vệ môi trường của địa phương 45 4.7.Giải pháp chung 45 4.7.1.chính sách tổng thể 45 4.7.2. Tổ chức quản lý 46 4.7.3. Chính sách nguồn tài chính và vốn đầu tư 46 4.7.4. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng 46 4.7.5. Giải pháp công nghệ 46 PHẦN 5 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 48 5.1. Kết luận 48 5.2. Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Bắc Ninh là một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, nằm gọn trong vùng châu thổ sông Hồng có diện tích tự nhiên không lớn và được xếp là tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ nhất nước ta: 822,71 km2. Trên địa bàn tỉnh có 62 làng nghề trong đó có 30 làng nghề truyền thống và 32 làng nghề mới với nhiều nhóm làng nghề khác nhau. Sự phát triển làng nghề đem lại sự thay đổi đáng kể cho thu nhập của người dân cải thiện nền kinh tế.Trong những nghành nghề trên phải kể đến làng nghề giấy Dương Ổ - Phong Khê,hiện nay trên địa bàn xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh có 184 doanh nghiệp với tổng số 2.200 hộ dân chuyên sản xuất các loại sản phẩm giấy vệ sinh, khăn ăn, giấy Kráp, giấy vở học sinh Chỉ tính riêng năm 2010, làng nghề giấy Phong Khê sản xuất 210.000 tấn sản phẩm giấy các loại, thu nộp ngân sách cho Nhà nước 34 tỷ đồng, là xã có đóng góp cho ngân sách cao nhất trong tổng số 19 xã, phường của thành phố. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường rất đa dạng: Nước thải, khí thải và chất thải rắn đang là vấn đề đang rất được quan tâm. Mặt khác trong những năm gần đây, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê đã đầu tư dây chuyền tiên tiến vào sản xuất cho phép tăng mức sản lượng để gia tăng thu nhập đồng thời cũng gia tăng thêm chất thải. Do đó, môi trường trên địa bàn xã Phong Khê đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm. Vậy thực chất về quy mô, dây truyền, công nghệ,quy trình, cơ cấu quản lý,đặc tính sản xuất,nguồn gây ô nhiễm,biện pháp xử lý của làng nghề của làng nghề như thế nào. Mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của người dân ra sao, sự hiểu biết của người dân và sự quan tâm của chính quyền địa phương đến làng nghề ra sao ? Được sự nhất trí của ban giám hiệu nhà trường ban chủ nhiệm khoa Tài Nguyên và Môi Trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Th.S.Nguyễn Chí Hiểu và giảng viên Nguyễn Chí Hải nhóm sinh viên chúng em đã tiến hành tìm hiểu chuyên đề: “ Khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy Dương Ổ Phong Khê - Bắc Ninh”. 1.2. Mục đích Đánh giá sơ bộ tình hình môi trường của làng nghề giấy Dương Ổ - Phong Khê - Tp Bắc Ninh cũng như quy mô, đặc tính sản xuất của các hộ gia đình,các cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn và sự quản lý của chính quyền địa phương đối với làng nghề. Đồng thời góp phần cho chính quyền địa phương thấy được những mặt còn yếu và thiếu sót trong công tác quản lý môi trường c và sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề về môi trường và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về tầm quan trọng của môi trường tới người dân 1.3. Mục tiêu - Điều tra đánh giá được quy mô,đặc tính sản xuất,cơ cấu quản lý của các hộ sản xuất giấy của làng nghề - Nghiên cứu được dây chuyền,công nghệ sản xuất - Đánh giá tìm hiểu được nguồn gây ô nhiễm và biện pháp xử lý của cơ sở sản xuất. - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của làng nghề 1.4. Yêu cầu của đợt thực tập - Phỏng vấn đại diện các hộ sản xuất giấy và không sản xuất giấy trong làng nghề. - Thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của làng nghề - Thu thập các số liệu về quy mô, dây truyền, công nghệ,quy trình, cơ cấu quản lý,đặc tính sản xuất,nguồn gây ô nhiễm,biện pháp xử lý của làng nghề. - Số liệu thu thập phải chính xác, khách quan, trung thực - Tiến hành điều tra theo bộ câu hỏi; bộ câu hỏi phải dễ hiểu đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc đánh giá. - Các kiến nghị được đưa ra phải phù hợp với tình hình địa phương và có tính khả thi cao. 1.5. Ý nghĩa của đợt đi thực tập - Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: + Nâng cao kiến thức, kỹ năng và rút kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau này. + Vận dụng và phát huy được các kiến thức đã học tập và nghiên cứu. - Ý nghĩa trong thực tiễn: + Kết quả của chuyên đề sẽ góp phần nâng cao được sự quan tâm của người dân về việc bảo vệ môi trường. + Làm căn cứ để cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức của người dân về môi trường. + Xác định được ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của làng nghề. + Đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường cho làng nghề. PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản * Môi trường là gì? Theo Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam năm 2005 chương 1, điều 1 xác định: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên”. * Chức năng của môi trường - Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật. - Môi trường là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người. - Môi trường là nơi chứa đựng phế thải do con người tạo ra trong hoạt động sống và hoạt động sản xuất. - Chức năng giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên Trái Đất - Chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người - Ô nhiễm môi trường là gì? Theo luật bảo vệ môi trường Việt Nam thì ô nhiễm môi trường là ……… - Ô nhiễm môi trường được hiểu là sự có mặt của các chất hoặc năng lượng với khối lượng lớn trong môi trường mà môi trường khó chấp nhận (Từ điển OXFORD ) - Ô nhiễm môi trường không khí Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần và tính chất dưới bất kỳ hình thức nào, có nguy cơ gây tác hại tới thực vật và động vật, gây hại đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh.Khí quyển có khả năng tự làm sạch để duy trì sự cân bằng giữa các quá trình.Những hoạt động của con người vượt quá khả năng tự làm sạch,có sự thay đổi bất lợi trong môi trường không khí thì được xem là ô nhiễm môi trường không khí. (Theo giáo trình ô nhiễm môi trường - Trường đại học Nông Lâm - TN ) - Ô nhiễm môi trường nước Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý - hóa học - sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật.Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. (Hoàng Văn Hùng giáo trình ô nhiễm môi trường - Trường đại học Nông Lâm - Thái Nguyên) - Ô nhiễm môi trường đất Ô nhiễm đất là sự biến đổi thành phần,tính chất của đất gây ra bởi những tập quán phản vệ sinh của các hoạt động sản xuất nông nghiệp và những phương thức canh tác khác nhau và do thải bỏ không hợp lý các chất cặn bã đặc và lỏng vào đất. Ngoài ra ô nhiễm đất còn do sự lắng đọng của các chất gây ô nhiễm không khí lắng xuống đất. - Ô nhiễm tiếng ồn Tiếng ồn là âm thanh không mong muốn hay âm thanh được phát ra không đúng lúc,đúng chỗ.Tiếng ồn là tổng hợp của nhiều thành phần khác nhau được tổng hợp trong sự cân bằng biến động.Mỗi thành phần có vai trò riêng trong việc gây ồn.Nó khác nhau với những người khác nhau, ở những chỗ khác nhau và trong thời điểm không giống nhau. Ô nhiễm tiếng ồn như một âm thanh không mong muốn bao hàm sự bất lợi làm ảnh hưởng đến con người và môi trường sống của con người bao gồm đất đai, công trình xây dựng và động vật nuôi ở trong nhà. (Theo giáo trình ô nhiễm môi trường - Trường đại học Nông Lâm - Thái Nguyên). * Suy thoái môi trường Là sự suy giảm khả năng đáp ứng các chức năng của môi trường: Mất nơi cư trú an toàn, cạn kệt tài nguyên, xả thải quá mức, ô nhiễm. Nguyên nhân gây suy thoái môi trường rất đa dạng: Sự biến động của tự nhiên theo hướng không có lợi cho con người, sự khai thác tài nguyên quá khả năng phục hồi, do mô hình phát triển chỉ nhằm vào tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng dân số, nghèo đói, bất bình đẳng Quản lý môi trường và phòng chống ô nhiễm: “Quản lý môi trường là một hoạt động trong quản lý xã hội: có tác động điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kĩ năng điều phối thông tin, đối với các vấn đề môi trường có liên quan đến con người, xuất phát từ quan điểm định lượng, hướng tới phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên”. Quản lý môi trường được thực hiện bằng tổng hợp các biện pháp: Luật pháp, chính sách, kinh tế, công nghệ, xã hội, văn hoá, giáo dục… Các biện pháp này có thể đan xen, phối hợp, tích hợp với nhau tuỳ theo điều kiện cụ thể của vấn đề đặt ra. Việc quản lý môi trường được thực hiện ở mọi quy mô: toàn cầu, khu vực, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ sở sản xuất, hộ gia đình… - Tiêu chuẩn môi trường: Theo khoản 5 điều 3 Luật Bảo Vệ Môi trường Việt Nam 2005: “Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền qui định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường”. Các khái niệm chất thải rắn: Chất thải rắn là toàn bộ các loại tạp chất được con người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế - xã hội của mình ( bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống và sự duy trì tồn tại của cộng đồng ) - Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt cá nhân,hộ gia đình,nơi công cộng. - Thu gom chất thải rắn: là hoạt động tập hợp,phân loại,đóng gói lưu giữ tạm thời chất thải rắn tại nhiều điểm thu gom tới thời điểm hoặc cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. - Lưu giữ chất thải rắn: Là việc giữ chất thải rắn trong một khoảng thời gian nhất định ở nơi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi vận chuyển đến cơ sở xử lý. Vận chuyển chất thải rắn: Là quá trình chuyên trở chất thải rắn từ nơi phát sinh, thu gom,lưu giữ trung chuyển đến nơi xử lý,tái chế tái sử dụng hoặc bãi chôn lấp cuối cùng. - Xử lý chất thải rắn: Là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ,kỹ thuật làm giảm,loại bỏ tiêu hủy các thành phần có hại hoặc không có ích trong chất thải rắn,thu hồi tái chế tái sử dụng lại các thành phần có ích. Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh: Là hoạt động chôn lấp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật về bãi chôn lấp chất tahir rắn hợp vệ sinh. 2.1.2. Cơ sở pháp lí Cơ sở pháp lý: - Luật BVMT 2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Nghị định số 117/2009/NĐ - CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Căn cứ vào nghị định số 80/2006 NĐ - CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo vệ môi trường. - Nghị định 59/2007/ NĐ - CP ngày 09/04/2007 về quản lí chất thải rắn - Quyết định số 22/2006 QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng TCVN về môi trường. - QCVN 05 - 2009/ BTNMT - Chất lượng không khí xung quanh. - Căn cứ vào QCVN 01: 2009/ BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống. - Căn cứ vào QCVN 06: 2009/ BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. - Căn cứ vào QCVN 09: 2008/ BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. - Căn cứ vào QCVN 12: 2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. 2.2. Cơ sở thực tiễn Làng nghề là 1 trong những đặc thù của nông thôn Việt Nam. Nhiều sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ các làng nghề đã trở thành thương phẩm trao đổi, góp phần cải thiện đời sống và tận dụng lao động lúc nông nhàn, và góp phần không nhỏ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vào tổng thu nhập quốc nội, với 90% tổng giá trị sản phẩm được tiêu thụ trong nước, còn lại là xuất khẩu. Trong những năm gần đây, làng nghề đang thay đổi nhanh chóng theo nền kinh tế thị trường, quá trình sản xuất được thúc đẩy phát triển, thu nhập của người dân tăng lên. Bên cạnh mặt tích cực, sự phát triển của làng nghề cũng có nhiều bất cập, đặc biệt về vấn đề môi trường. Nguyên nhân chủ yếu là do những người chủ không nhận thức được tác hại lâu dài của ô nhiễm môi trường, chỉ quan tâm tới lợi ích trước mắt mà lựa chọn những công nghệ, kỹ thuật thô sơ, những hóa chất độc hại rẻ tiền, không đầu tư phương tiện và dụng cụ bảo hộ lao động từ đó làm tăng mức độ ô nhiễm ở đây. Hiện nay cả nước có 2.790 làng nghề với 53 nhóm nghề. Hầu hết các làng nghề đều sử dụng than củi và than đá nên gây ra ô nhiễm không khí như bụi, hơi nước, SO2, CO2, CO và NOx là hết sức phổ biến. Trong đó, các khí CO2, NOx là các tác nhân gây hiệu ứng nhà kính. Ngoài ra, các khí độc hại này còn được sinh ra trong quá trình phân huỷ yếm khí các hợp chất hữu cơ có trong nước thải, chất thải hữu cơ dạng rắn như H2S, NH3, CH4…Hàm lượng độc hại đang ở mức đáng báo động, vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Ví dụ: Tại các làng nghề tái chế kim loại có nơi hàm lượng Pb2+ vượt tiêu chuẩn cho phép tới 4,1 lần, Cu2+ - vượt quá 3,25 lần; Hàm lượng Phenol trong nước thải tại làng nghề tái chế giấy cũng vượt quá tiêu chuẩn cho phép 10 lần, hầu hết các làng nghề chỉ tiêu BOD, COD, SS đều lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn. Các chất thải rắn nguy hại không được các làng nghề xử lý đến nơi đến chốn cũng đang gây ô nhiễm đất và nước. Hàng ngày làng nghề tái chế giấy Dương Ô (Bắc Ninh) thải ra 4,5 - 5 tấn chất thải rắn như xỉ than, nilon, đinh, ghim; làng nghề tái chế nhựa Trung Văn (Hà Nội) thải ra 3,5 tấn rác/ngày; làng nghề cơ khí Đa Hội (Bắc Ninh) thải ra khoảng 11 tấn/ngày gồm xỉ, sắt, kim loại vụn, than, phế liệu; làng nghề cơ khí Vân Chàng (Nam Định) thải ra 7 tấn/ngày trong đó có các chất thải chứa kim loại, xỉ than có chứa dầu mỡ khoáng. Trong khi đó, các chất thải rắn được thu gom rất thủ công, rồi đem chôn lấp đơn giản ở các bãi chôn lấp hở, thậm chí bị thải bỏ và đốt bừa bãi ngay trên các con đê làng hoặc đổ xuống dòng sông. Với thực trạng ô nhiễm như vậy, việc đánh giá và tìm ra biện pháp khắc phục là rất cần thiết để bảo vệ môi trường sống cũng như bảo vệ sức khỏe người dân PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khảo sát,đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy Dương Ổ - Phong Khê - Bắc Ninh. 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm: làng nghề giấy Dương Ổ - Phong Khê - Bắc Ninh. - Thời gian thực hiện: Từ 04/04/2011 đến 08/04/2010 3.3. Nội dung nghiên cứu 3.3.1. Điều tra tình hình cơ bản của xã Phong Khê * Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý. - Tài nguyên thiên nhiên. * Điều kiện kinh tế - xã hội - Dân số và lao động. - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật. - Giáo dục. - Y tế. 3.3.2.Giới thiệu chung về làng nghề giấy. + Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của làng nghề 3.3.3. Điều tra đánh giá về quy trình,quy mô,dây chuyền,công nghệ, nguyên liệu, đặc tính sản xuất biện pháp xử lý chất thải của các hộ sản xuất trong làng nghề. 3.3.4.Đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường 3.3.5. Tác động của làng nghề tới môi trường và sức khỏe con người 3.3.6. Những giải pháp để khắc phục hiện trạng môi trường. 3.4. Phương pháp nghiên cứu ϖ . Phương pháp kế thừa Thu thập các tài liệu khoa học, các tạp chí khoa học, đề tài nghiên cứu và số liệu về các vấn đề cần nghiên cứu. Tham khảo, kế thừa các tài liệu, các đề tài đã được tiến hành trước đó có liên quan đến khu vực tiến hành nghiên cứu ϖ Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập các thông tin thứ cấp Là những dữ liệu do người khác thu thập như: thu thập các tài liệu khái quát về điều kiện tự nhiên,kinh tế,xã hội của xã Phượng Mao. Các số liệu, tài liệu, văn bản pháp luật, có liên quan tới vấn đề môi trường nông thôn. Các thông thông tin dữ liệu trên sách, báo,ti vi - Phương pháp thu thập sơ cấp Là những dữ liệu do chính người điều tra,nghiên cứu tự mình thu thập ϖ . Phương pháp điều tra phỏng vấn: - Xây dựng bộ câu hỏi điều tra phỏng vấn; Bộ câu hỏi gồm 2 phần chính: Phần 1: Thông tin chung về người được phỏng vấn Phần 2: Hiện trạng,hiểu biết nhận thức về môi trường của những hộ sản xuất và không sản xuất giấy. Phần 3: Những thông tin về những hộ sản xuất giấy. - Chọn hộ phỏng vấn: Điều tra ngẫu nhiên. - Tiến hành điều tra phỏng vấn ϖ .Phương pháp thống kê xử lý số liệu Tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu từ phiếu tra ϖ .Phương pháp so sánh Là phương pháp so sánh với QCVN và so sánh những kết quả thu thập được với những kết quả quan trắc. PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Phong Khê, Tp - Bắc Ninh. 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên 4.1.1.1 Đặc điểm điều kiện địa lý tự nhiên Xã Phong Khê có tổng diện tích tự nhiên là 548,67 ha.Có vị trí Phía Bắc giáp với xã Đông Phong của Huyện Yên Phong. Phía Nam giáp với phường Võ Cường Phía Đông giáp với Khúc Xuyên Phía Tây giáp với xã Vân Tương,xã Phú Lâm của huyện Tiên Du Xã Phong Khê có tuyến đường sắt chạy qua,tiếp giáp với đường QL1A và có QL18 (Hạ Long - Nội Bài),tạo điều kiện giao lưu thuận lợi. - Địa hình của xã tương đối bằng phẳng thuộc vùng thấp trũng của tỉnh - Khí hậu: Hàng năm có 2 mùa gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi ẩm, gây mưa rào. Nhìn chung khí hậu thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp đa dạng và phong phú 4.1.1.2. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên chủ yếu của xã là tài nguyên đất ngoài ra không có tài nguyên khoáng sản nào khác 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 4.1.2.1.Phát triển kinh tế - Sản xuất nông nghiệp Trồng trọt + Tổng diện tích gieo cấy cả năm là 285 tạ/ha, đạt 95% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra + Năng suất lúa + Vụ chiêm xuân: 66 tạ/ha + Vụ mùa ước đạt: 50 tạ/ha + Bình quân cả năm ước đạt 55,6 tạ/ ha, bằng năng suất năm 2009 + Sản lượng lương thực ước đạt 1,584 tấn + Gía trị trồng trọt ước đạt 5.544.000.000 triệu đồng Chăn nuôi Trong năm luôn duy trì đàn lợn ở mức trên 3500 con, bằng so với cùng kỳ năm 2009, sản lượng thịt ước đạt 300 tấn đàn trâu bò hiện có 125 con. Cả xã có 5,6 cái ao hồ,giảm 0.5 ha so với cùng kì năm 2009, sản lượng cá ước đạt 30 tấn giảm 2 tấn. Đàn gia cầm luôn duy trì ở mức 20.000 con, sản lượng gia cầm ước đạt 40 tấn.Gía trị thu từ chăn nuôi ước đạt 3.5 tỷ đồng, tổng thu từ chăn nuôi và trồng trọt ước đạt 9.044 tỷ đồng - Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và môi trường - Mặc dù năm 2010 do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu và do sự ảnh hưởng của cắt điện luân phiên, điện thiếu công suất sử dụng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tình hình tài chính của các hộ doanh nhân, xí nghiệp gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn đầu tư nhưng nhìn chung việc sản xuất giấy của các hộ doanh, xí nghiệp vẫn cơ bản được duy trì và phát triển do số lượng nhà máy được nâng công suất sản xuất và lắp đặt mới tăng, giá sản phẩm đầu ra đáp ứng. Nên sản xuất CN - TTCN vẫn được duy trì tốt. Sản lượng giấy ước đạt 200.000 tấn, đạt 105% kế hoạch năm, tăng 20.000 tấn so với năm 2009 gia trị thu sản xuất công nghiệp ước đạt 1.150 tỷ đồng. - Công tác thương nghiệp và dịch vụ Công tác thương nghiệp và dịch vụ vẫn tiếp tục phát triển. Dịch vụ vận tải buôn bán nhỏ, xén giấy, làm hàng gia công đặc biệt là gia công giấy khăn ăn, giấy thơm ngày càng phát triển, tính cuối năm 2010 cả xã có khoảng 100 hộ lam gia công các loại giấy ăn, khăn thơm và giấy vệ sinh cao cấp. Dịch vụ vận tải vẫn duy trì lượng xe ô tô tải được nâng lên, do một số xe công nông chuyển sang mua ô tô. Doanh thu từ dịch vụ ước đạt 90 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm. 4.1.2.2.Điều kiện xã hội Dân số Dân số tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2010 toàn xã có 9522 khẩu,2227 hộ. Về chính sách - xã hội - Trong năm xã và các cơ sở đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán và ngày TBLS với tổng số tiền 53.900.000 đồng, trợ cấp khó khăn cho các cháu tàn tật, mồ côi và hộ nghèo với tong số tiền là 4.700.000 đồng. Tặng quà đối tượng chính sách, các gia đình thương, bệnh binh, liệt sỹ nhân ngày kỉ niệm thương binh liệt sỹ với tổng số tiền là 64.200.000 đồng. - Triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo gồm 42 đối tượng. Thực hiện chi trả trợ cấp cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên đảm bảo đúng chế độ, đủ về đối tượng. Tổ chức rà duyệt hồ sơ lần 2 cho 117 đối tượng được hưởng trợ cấp mọt lần theo quyết định 142 của Chính Phủ. Đến nay có 27 trường hợp nhận được trợ cấp theo quyết định, còn số còn lại đang tiếp tục giải quyết để tiếp tục nhận trợ cấp của chính phủ Về công tác của tôn giáo: Tổ chức thăm hỏi động viên các chức sắc tôn giáo nhân nhân ngày ngày lễ quan trọng của các tôn giáo, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo đúng tôn chỉ của giáo hội và chính sách pháp luật của nhà nước ban hành, với tinh thần đoàn kết, kính Chúa, yêu nước Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm - Phối hợp với Ngân Hàng chính sách xã hội quản lý tốt các nguồn vay, phối hợp trung tâm dạy nghề thành phố mở 3 lớp dạy nghề nông dân, giải quyết và tạo việc làm mới cho 500 lao động Về giáo dục đào tạo - Phong trào giáo dục của nhà trường được duy trì và giữ vững, kết quả giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 80%, tăng 10% so với cùng kỳ. Số học sinh yếu kém chiếm 5,9% tăng so với năm học trước 4,7%. Trường THCS và Tiểu học giữ vững danh hiệu tiên tiến. Trong năm 2010 có 31 cháu thi đỗ các trường đại học và 12 cháu thi đỗ trường cao đẳng, UBND xã đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng để kịp thời biểu dương khen thưởng để kịp thời biểu dương khuyến khích phong trào học tập của học sinh trong toàn xã. Công tác y tế Trong năm không để ra bệnh dịch lớn, tổ chức khám chữa bệnh cho 5.768 lượt người, đạt 107% kế hoạch năm, điều trị tại trạm y tế 462 người, tiêm chủng mở rộng cho 1.715 lượt đạt 101%, tổ chức uống vitamin A cho 1.166 người, thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tiếp tuc tổ chức thực hiện và nâng cao chuẩn quốc gia về y tế xã. 4.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của làng nghề Tái chế giấy là một trong những nghề tiểu thủ công nghiệp được phát triển với quy mô lớn và tốc độ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.làng nghề giấy phong khê và phú Lâm là hai làng nghề tiêu biểu của loại hình sản xuất này.Xét về nguồn gốc,làng nghề giấy xã phú Lâm và các làng nghề giấy của xã Phong Khê đều có nguồn gốc từ làng nghề giấy thôn Dương Ổ.Lang Dương ổ thuộc xã Phong Khê,huyên Yên Phong tỉnh Bắc Ninh,làng nằm dọc theo đường quốc lộ 1A cách Hà Nội 32km về phía đông bắc và Bắc Ninh 2km về phía Tây Nam,có dân số 35000 ngưòi với diện tích thổ cư 31ha tương ứng với mật độ dân số 11290 người/km2 xấp xỉ khu vực nội thành Hà Nội.trong khi đó,xã Phong Khê có dân sô 7500 người tuơng ứng với mật đọ 3505 người/km2 nhỏ gần gấp 3 lần so vơi mật độ dân số của thôn Dương Ổ vì đìêu này xảy ra có thể do sự phát triển nghề phụ (nghề tái chế giấy) của Dương Ổ phần lớn đã thu hút dân cư của xã nhằm thuận tiện cho việc sản xuất và kinh doanh. Làng nghề giấy Dương Ổ có lịch sử lâu đời bắt đầu hình thành từ năm 1450. Trước kia,làng chuyên sản xuất giấy theo phương thức hoàn toàn thủ công theo phức gia truyền. Sẳn phẩm giấy đó được sủ dung làm giấy viết,vẽ tranh lụa,làm vàng mã,pháo….Và được lưu hành khắp vùng.thu nhập từ nghề phụ đã làm thay đổi cuộc sống của người nông dân cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp giấy,thị trường giấy đó bị thu hẹp do gảm nhu cầu sử dụng.trước tình hình đó, làng nghề đã tìm ra hướng phát triển mới.Dựa trên kinh nghiệm sẵn có và nhu cầu cảu xã hội và các loại giấy cũng như quyết tâm cải tại cuộc sông, người dân Phong khê đã học hỏi kinh nghiêm, đầu tư trang thiết bị nhằm sản xuất giấy mơi quy mô từ nguyên liệu là các loại giấy thải,hiên nay lang nghề đã có nhiều xưởng sản xuất như giấy vệ sinh,giấy ăn,giấy vàng mã,bìa cát tông….đi từ nguyên liệu và các lại giấy bìa thải loại được thu mua từ nhiều nơi. Đặc biệt từ Hà Nội. Tính chất sản xuất từng bước đi vào cơ giới hoá,máy móc đã được sử dụng thay thế lao động thủ công và cho năng xuất cao.quy mô sản xuất không chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình mà đã mở dộng thành các doanh nghiệp,cổ phần hoặc xưởng sản xuất. lao động nhàn rỗi ở trong làng có them việc làm như: chuyên chở,bóc lề,thu mua và phân loại giấy.sản phẩn của phong Khê Bắc Ninh đã đáp ứng được thị trường, đặc biệt giấy vệ sinh của Phong Khê Bắc Ninh đã chiếm hầu hết thị trường giấy vệ sinh miền Bắc,do đó mức sống của trong làng cũng dược nâng cao từ thu nhập từ nghề giấy. Đường trong xã được quy hoạch,lát gach và bê tong hoá 90%,trường học,bệnh viện,trụ sở uỷ bạn xã được xây khang trang,tất cả được thu từ sản xuất giấy.trong tương lại thị trường đấy sẽ mở rộng hơn nữa do hạn chế nhập khẩu và tích cực nguồn giấy sẵn có trong nước,do vậy hướng tiếp tục mở dộng sản xuất sẽ là hướng phát triển trong thời gian tới. Ngoài việc mở rộng sản xuất các chủ sở sản xuất sẽ đầu tư mua công nghệ mới,như một số hộ lắp,nối cầu,cải tiến thiết bị để cho năng xuất cao hơn. Sự chuyển hướng của làng Phong Khê Bắc Ninh đã mang lại nhiêu lơi ích cho xã hội. Nó đã giải quyết được vẫn đề việc làm không chỉ cho người trong làng mà cho cả vùng lân cận.Nó còn mang lại nguồn thu nhập để nâng cao mức song người dân,xây dưng cơ sở hạ tầng trong xã. Sản xuất với nguyên liệu là giấy thải sẽ làm giảm lượng giác thải cần sử lý qua đó giảm chi phí sử lý giác. Mặt khác tái chế giấy làm tiết kiệm hoá năng lượng,nguyên liệu,nguyên khai cho sản xuất giấy. Ngoài ra khi lượng giấy nhập khẩu được thay thế bằng nguồn giấy trong nước sẽ tiết kiệm được ngoại tệ nhập khẩu giây. 4.3.Quy mô, quy trình, nguyên nhiên liệu và chất thải, dây chuyền,công nghệ tái chế giấy 4.3.1.Quy mô Ban đầu là quy mô hộ gia đình sau đã mở rộng thành các xưởng sản xuất thuê thêm nhiều công nhân.Tất cả các hộ gia đình trong thôn đều làm nghề tái giấy nếu không thì cũng làm các công việc liên quan đến giấy như: gia công giấy,thu mua nguyên vật liệu, giao bán sản phẩm Bảng 4.1. Tỷ lệ các hộ tham gia sản xuất giấy theo điều tra của nhóm (nhóm nhỏ) Tổng số hộ Hộ sản xuất giấy Không sản xuất giấy 30 10 20 Tỷ lệ % 33,33 66,67 ( Nguồn: Kết quả điều tra thực tế nhóm 10 ) Bảng 4.2.Danh sách các hộ sản xuất giấy,diện tích và số nhân công của xưởng sản xuất STT Họ và tên Diện tích (m2) Số công nhân (người) 1 Đỗ văn Tuấn 700 12 2 Trương công Sự 600 11 3 Nguyễn văn Son 800 13 4 Nguyễn xuânTrường 900 16 5 Nguyễn Văn Hanh 900 15 6 Nguyễn thị Thúy 500 12 7 Ngô Thị Thu 800 10 8 Ngô Văn Toản 1000 30 9 Nguyễn Văn Nhã 800 20 10 Nguyễn Công Hồng 350 8 Trung bình 735 14,7 ( 14 - 15) ( Nguồn: Kết quả điều tra nhóm thực tế của nhóm 10 ) Những hộ sản xuất giấy chủ yếu là các xưởng có quy mô một xưởng với diện tích trung bình khoảng 735 m2 với số dân công khoảng 14 - 15 người. Bảng 4.3. Tỷ lệ các hộ tham gia sản xuất giấy Tổng số hộ Hộ sản xuất giấy Không sản xuất giấy 181 78 103 Tỷ lệ % 43,1 56,9 ( Nguồn: Kết quả điều tra nhóm làng nghề giấy Dương Ổ ) 4.3.2.Quy trình sản xuất ( Bao gồm nguyên nhiên liệu và chất thải ) Quy trình sản xuất giấy dó Giấy dó xuất hiện ở nước ta vào thế kỷ thứ ba, quy trình sản xuất được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong các gia đình.Sản phẩm giấy dó của Dương Ổ - Phong Khê nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam cùng với sản phẩm tranh Đông Hồ. Quy trình Vỏ dó Than củi Nấu vỏ Khói lò (bụi,SO2, NO2,CO Nước thải Nước vôi đặc Ngâm Nước thải Rửa nước vôi Nước thải Chất chiết từ thực vật Nghiền nhỏ Tiếng ồn Nhựa cây mò Bể tráng Nước thải Tráng tờ [...]... Ngũ Huyện Khê - Có biện pháp khắc phục hiện trạng ô nhiễm trên sông Ngũ Huyện Khê TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2003 2 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2007 3 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2008 – Môi trường làng nghề Việt Nam 4 Báo cáo thống kê về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của làng Dương Ổ Phong Khê - Yên phong - Bắc Ninh 5 Bộ... 593 8-2 005) 10 O3 mg/m3 Kphđ Kphđ Kphđ Kphđ 180 Ghi chú: ( - ) không quy định; (Kphđ): Không phát hiện được - K1: Thôn Dương Ổ - Phong Khê (Cạnh nhà ông Nguyễn Văn Nhã); - K2: KCN Phong Khê (Cổng xí nghiệp Giấy Hải Hà) ( Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Bắc Ninh năm 2007 ) - Theo kết quả điều tra phỏng vấn thực tế của nhóm về nhận xét của môi trường không khí của làng nghề Bảng 4.19 Tỷ lệ đánh giá chất. .. 1,68 2,80 - 12,3 - 15,1 30 9 Tổng P mg/l 0,52 0,442 - 0,78 - 0,295 6 10 Dầu mỡ mg/l 0,64 1,68 0,3 2,87 1,06 - 5 11 Coliform MPN/100ml 120 860 1x104 18650 - 11000 5000 ( Nguồn: Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2007 ) Qua quá trình điều tra phỏng vấn 30 hộ dân đánh giá về chất lượng nước của làng nghề chúng em có thu được kết quả như sau: Bảng 4.9 Đánh giá về chất lượng của môi trường. .. đề môi trường Chính sách liên quan đến nghành - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất giấy - Biện pháp xử lý bụi và khí độc hại - Giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức BVMT - Chính sách cải thiện chất lượng môi trường 4.7.2 Tổ chức quản lý - Xây dựng bộ máy quản lý về lĩnh vực môi trường ở xã,có sự thống nhất quản lý môi trường từ tỉnh đến xã - Tăng cường về số lượng cũng như chất lượng. .. 2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng ka li tổng số trong đất Việt Nam TCVN 7376: 2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng các bon hữu cơ tổng số trong đất Việt Nam TCVN 7377: 2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam) 4.4.1.3 Hiện trạng môi trường không khí Hàm lượng bụi trong không khí tại hầu hết các điểm khảo sát vượt TCVN từ 1 đến 2,5 lần và đặc biệt là tại. .. Bảng 4.16.Tỷ lệ đánh giá chất lượng môi trường đất Hộ dân Chủ cs Tổng Tỷ lệ % Môi trường đất Tốt 19 18 37 20,44 Ô nhiễm nhẹ 34 32 66 36,46 Rất ô nhiễm 49 29 78 43,1 ( Nguồn: Theo kết quả điều tra thực tế nhóm làng nghề ) Bảng 4.17: Kết quả phân tích chất lượng đất làng nghề giấy Phong Khê Vị trí Kết quả phân tích PHkcl Tổng C % Tổng N % Tổng P % Độ mùn % Cạnh đê sông Ngũ Huyện Khê 6,61 10,54... trạng môi trường Bắc Ninh năm 2003 ) Làng nghề sản xuất giấy Phong Khê trong những năm gần đây đã bắt đầu gây ô nhiễm môi trường xung quang, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng các dây truyền sản xuất của các cơ sở tăng nhanh, cùng với các chủ cơ sở sản xuất chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường Theo kết quả báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc ninh năm Bảng4.8.: Kết quả phân tích chất lượng. .. Ruộng lúa giáp khu CN 6,12 6,12 0,092 0,001 0,39 ( Baó cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2007 ) Qua bảng phân tích chất lượng đất ở trên ta thấy hàm lượng mùn,độ PH và cả hàm lượng các bon trong đất vượt nhiều so với TCVN.( TCVN 7373: 2004 Chất lượng đất Giá trị chỉ thị về hàm lượng ni tơ tổng số trong đất Việt Nam TCVN 7374: 2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng phốt pho tổng số... hại là 373 tấn chiếm 7% bao gồm: 7 tấn bã thải có kim loại; 165 tấn chất ăn mòn; 106 tấn chất dễ cháy, 16 tấn chất khó phân huỷ 79 tấn chất thải nguy hại khác Theo đánh giá về môi trường đất của các hộ gia đình tại thôn Dương Ổ qua phiếu điều tra phỏng vấn Bảng 4.15.Tỷ lệ đánh giá chất lượng môi trường đất Hộ dân Chủ cs Tổng Tỷ lệ % Môi trường đất Tốt 7 4 11 36,67 Ô nhiễm nhẹ 8 5 13 43,33 Rất... hiện trạng môi trường tại làng nghề tái chế giấy Dương Ổ. Từ đó chúng em có một số kết luận như sau: Sự phát triển của làng nghề thay đổi đáng kể cho thu nhập người dân,tạo công ăn việc làm cho người dân cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.Tuy nhiên trong quá trình sản xuất còn thải ra nhiều chất thải ,chất thải không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường Quy mô sản xuất của làng nghề chủ . “ Khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy Dương Ổ Phong Khê - Bắc Ninh . 1.2. Mục đích Đánh giá sơ bộ tình hình môi trường của làng nghề giấy Dương Ổ - Phong Khê - Tp Bắc. cứu Khảo sát, ánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy Dương Ổ - Phong Khê - Bắc Ninh. 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm: làng nghề giấy Dương Ổ - Phong Khê - Bắc Ninh. -. dân đánh giá về chất lượng nước của làng nghề chúng em có thu được kết quả như sau: Bảng 4.9. Đánh giá về chất lượng của môi trường nước làng nghề của người dân Chất lượng Hộ dân Chủ cs Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy dương ổ phong khê - bắc ninh, khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy dương ổ phong khê - bắc ninh,

Từ khóa liên quan