Giải bài tập thực hành công nghệ 11 bài 6

7 177.9K 3.7K
Giải bài tập thực hành công nghệ 11 bài 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. 1:1 31 14 30 16 28 12 4 Bµi 4 trang 36 Gá có rãnh TL 1:1 24 12 54 R11 36 28 16 20 5 Bµi 5 trang 36 Gá chạc tròn TL 1:1 13 36 R 16 14 36 013 52 32 6 Bµi 6 trang 36 Gá chạc lệch TL 1:1 O18 38 55 12 12 35 14 34 7 . trang 36 Gá lỗ tròn TL 1:1 27 14 20 32 65 28 18 13 2 Bµi 2 trang 36 Gá mặt nghiêngTL 1:1 26 30 30 20 16 72 10 10 10 3 Bµi 3 trang 36 Gá lỗ chữ nhật TL 1:1 31 14 30 16 28 12 4 Bµi 4 trang 36 Gá

Ngày đăng: 02/11/2014, 10:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan