0

Cảm thụ về bài Thánh Gióng

3 504 1
  • Cảm thụ về bài Thánh Gióng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 06:00

. gạo… của dân làng, của nhà vua thì Thánh Gióng làm được những gì? Công lao của Thánh Gióng cũng có một phần của nhân dân lao động góp sức tạo lên. Thánh Gióng chính là sự tượng trưng cho sự. sung sướng và tự hào biết bao khi Tổ Quốc ta có được một vị anh hùng như Thánh Gióng. Ta càng tự hào hơn khi Thánh Gióng đánh giặc xong không hề đợi vua ban thưởng mà một mình một ngựa từ từ. trong người Thánh Gióng. Ý chí phục vụ thật là vô tư, lớn lao và gương mẫu. Công lao to lớn ấy đã được nhà vua phong làm Phù Đổng Thiên Vương, nhân dân muôn đời ghi nhớ. Thánh Gióng đánh giặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm thụ về bài Thánh Gióng, Cảm thụ về bài Thánh Gióng, Cảm thụ về bài Thánh Gióng