0

HO HAP CHIM BO CAU

17 1,856 4
  • HO HAP CHIM BO CAU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 18:01

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI 1 CÂU HỎI 1 : : TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM HỆ HÔ HẤP CỦA CHIM BỒ TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM HỆ HÔ HẤP CỦA CHIM BỒ CÂU THÍCH NGHI VỚI ĐỜI SỐNG BAY . CÂU THÍCH NGHI VỚI ĐỜI SỐNG BAY . Trả lời Trả lời : : ► Phổi là 1 mang ống khí dày đặc thông với hệ Phổi là 1 mang ống khí dày đặc thông với hệ thống túi khí ( 9 túi ) len lõi giữa các cơ thống túi khí ( 9 túi ) len lõi giữa các cơ quan và trong khoang rỗng giữa các xương . quan và trong khoang rỗng giữa các xương . ► Sự phối hợp hoạt động giữa các túi khí bụng Sự phối hợp hoạt động giữa các túi khí bụng và các túi khí ngực làm cho không khí đi và các túi khí ngực làm cho không khí đi qua hệ thống không khí trong phổi theo 1 qua hệ thống không khí trong phổi theo 1 chiều khiến trong phổi không có khí đọng , chiều khiến trong phổi không có khí đọng , tận dụng được lượng oxy trong không khí tận dụng được lượng oxy trong không khí hít vào . hít vào . ► Đặc điểm này phù hợp với nhu cầu oxy cao Đặc điểm này phù hợp với nhu cầu oxy cao ở chim khi bay . ở chim khi bay . CÂU HỎI 2 CÂU HỎI 2 : : NÊU SỰ KHÁC NHAU GIỮA BỘ NÃO CHIM VÀ BÒ SÁT . NÊU SỰ KHÁC NHAU GIỮA BỘ NÃO CHIM VÀ BÒ SÁT . Trả lời Trả lời : : ► Bộ não của chim phát triển hơn bộ Bộ não của chim phát triển hơn bộ não bò sát do liên quan đến đời sống não bò sát do liên quan đến đời sống phức tạp và phạm vi hoạt động rộng phức tạp và phạm vi hoạt động rộng của chim . của chim . Trong đó : Trong đó : ► Não trước ( Đại não ) Não trước ( Đại não ) ► Não giữa ( 2 thuỳ thị giác ) Não giữa ( 2 thuỳ thị giác ) ► Tiểu não Tiểu não ► Phát triển hơn so với bộ não của bò Phát triển hơn so với bộ não của bò sát . sát . BÀI 44 : BÀI 44 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I - CÁC NHÓM CHIM : I - CÁC NHÓM CHIM : ► Hiện nay lớp chim có khoảng 9.600 loài xếp trong 27 bộ. Hiện nay lớp chim có khoảng 9.600 loài xếp trong 27 bộ. ► Ở Việt Nam có khoảng 83 loài . Ở Việt Nam có khoảng 83 loài . ► Lớp chim được chia thành 3 nhóm sinh thái lớn. Lớp chim được chia thành 3 nhóm sinh thái lớn. Nhóm chim bay Nhóm chim bay Lớp Lớp chim chim Nhóm chim chạy Nhóm chim chạy Nhóm chim bơi Nhóm chim bơi 1./ NHÓM CHIM CHẠY 1./ NHÓM CHIM CHẠY : : Đại diện : Đại diện : Đà Điểu Đà Điểu Nêu những đặc điểm về đời sống của Đà Điểu ? Nêu những đặc điểm về đời sống của Đà Điểu ? ► Hoàn toàn không biết bay . Hoàn toàn không biết bay . ► Chạy nhanh trên thảo nguyên và hoang mạc khô nóng. Chạy nhanh trên thảo nguyên và hoang mạc khô nóng. Nêu đặc điểm cấu tạo của Đà Điểu thích nghi với tập tính chạy Nêu đặc điểm cấu tạo của Đà Điểu thích nghi với tập tính chạy nhanh ? nhanh ? ► Cánh ngắn – Yếu . Cánh ngắn – Yếu . ► Chân cao , to , khoẻ , có 2 –3 ngón . Chân cao , to , khoẻ , có 2 –3 ngón . Bộ Đà Điểu gồm loài Bộ Đà Điểu gồm loài . Phân bố ở Châu Phi – Châu Mỹ – Châu . Phân bố ở Châu Phi – Châu Mỹ – Châu Đại Dương . Đại Dương . Đại diện : Đại diện : Đà Điểu Phi – Đà Điểu Mỹ – Đà Điểu Úc Đà Điểu Phi – Đà Điểu Mỹ – Đà Điểu Úc - Không biết bay – chạy nhanh . Không biết bay – chạy nhanh . - Cánh ngắn , yếu , chân cao , to , khoẻ , có 2 – 3 ngón . - Cánh ngắn , yếu , chân cao , to , khoẻ , có 2 – 3 ngón . 2 - NHÓM CHIM BƠI : 2 - NHÓM CHIM BƠI : Đại diện : Đại diện : Chim Cánh Cụt Chim Cánh Cụt - Không biết bay – bơi lội giỏi . - Không biết bay – bơi lội giỏi . - Cánh dài khoẻ – lông dày không thấm nước . - Cánh dài khoẻ – lông dày không thấm nước . - Chân ngắn – 4 ngón có màng bơi . - Chân ngắn – 4 ngón có màng bơi . Nêu đặc điểm về đời sống của chim Cánh Cụt . Nêu đặc điểm về đời sống của chim Cánh Cụt . ► - Không biết bay . - Không biết bay . ► - Đi lại vụng về – bơi lội giỏi . - Đi lại vụng về – bơi lội giỏi . Nêu đặc điểm cấu tạo của chim Cánh Cụt thích nghi với đời Nêu đặc điểm cấu tạo của chim Cánh Cụt thích nghi với đời sống bơi lội . sống bơi lội . ► - Cánh dài – khoẻ . - Cánh dài – khoẻ . ► - Lông nhỏ – ngắn và dày không thấm nước . - Lông nhỏ – ngắn và dày không thấm nước . ► - Chân ngắn , 4 ngón – có màng bơi . - Chân ngắn , 4 ngón – có màng bơi . ► - Có dáng đứng thẳng . - Có dáng đứng thẳng . Bộ chim cánh cụt gồm 17 loài , sống ở bờ biển Nam bán cầu . Bộ chim cánh cụt gồm 17 loài , sống ở bờ biển Nam bán cầu . 3 - NHÓM CHIM BAY : 3 - NHÓM CHIM BAY : Đại diện : Đại diện : ► - Gồm hầu hết các loại - Gồm hầu hết các loại chim hiện nay . chim hiện nay . ► - Biết bay ở nhiều mức - Biết bay ở nhiều mức độ khác nhau . độ khác nhau . ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM Mỏ Mỏ Cánh Cánh Chân Chân Đời sống Đời sống Mỏ dài , rộng , dẹp. Bờ mỏ có những tấm sừng ngang . Mỏ ngắn khoẻ Mỏ khoẻ , quặp sắc , nhọn . Mỏ quặp nhưng nhỏ hơn . Cánh không đặc sắc Cánh ngắn , tròn Cánh dài khỏe . Dài , lông mềm . Chân ngắn , có màng bơi rộng nối liền 3 ngón trước . Chân to , móng cùn . Con trống chân có cựa . Chân to khoẻ có vuốt công sắc . Chân to khoẻ, có vuốt cong sắc . Bơi giỏi , bắt mồi dưới nước . Đi lại vụng về trên cạn . Kiếm mồi bằng cách bới đất . Ăn hạt cỏ non , giun …… Săn mồi ban ngày bắt chim , gặm nhấm , gà , vịt . Săn mồi ban đêm bay nhẹ nhàng . Ăn gặm nhấm . Mòng Két , Vịt Trời ………… Công , Gà Rừng ………… Chim Ưng , Cắt ………… Cú Mèo , Cú Lợn ………… Đại diện từng bộ chim BỘ ( NGỖNG ) BỘ ( NGỖNG ) BỘ ( GÀ ) BỘ ( GÀ ) BỘ ( CHIM ƯNG ) BỘ ( CHIM ƯNG ) BỘ ( CÚ ) BỘ ( CÚ ) - Đặc điểm cấu tạo ngoài của 1 số bộ chim . - Đặc điểm cấu tạo ngoài của 1 số bộ chim . - Thích nghi với đời sống của chúng . - Thích nghi với đời sống của chúng . Nêu đặc điểm chung của nhóm chim bay ? Nêu đặc điểm chung của nhóm chim bay ? Biết bay ở nhiều mức độ khác nhau . Biết bay ở nhiều mức độ khác nhau . Thích nghi với nhiều lối sống đặc biệt như bơi lội – ăn thịt . Thích nghi với nhiều lối sống đặc biệt như bơi lội – ăn thịt . Cánh phát triển – chân có 4 ngón . Cánh phát triển – chân có 4 ngón . II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM : II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM : Chim là những động vật có xương sống thích nghi cao đối với sự bay Chim là những động vật có xương sống thích nghi cao đối với sự bay lượn và với những điều kiện sống khác nhau . lượn và với những điều kiện sống khác nhau . ► ________lông vũ bao phủ . ________lông vũ bao phủ . ________biến đổi thành cánh – có mỏ sừng . ________biến đổi thành cánh – có mỏ sừng . ► ________có mạng ống khí , có túi khí tham gia vào sự ________có mạng ống khí , có túi khí tham gia vào sự ► hô hấp . hô hấp . ► ________4 ngăn máu đỏ tươi nuôi cơ thể . ________4 ngăn máu đỏ tươi nuôi cơ thể . ► ________lớn có vỏ đá vôi được ấp và nở ra con nhờ thân ________lớn có vỏ đá vôi được ấp và nở ra con nhờ thân ► nhiệt bố mẹ . nhiệt bố mẹ . ► __________ổn định – là động vật hằng nhiệt . __________ổn định – là động vật hằng nhiệt . Mình có Mình có Chi trước Chi trước Phổi Phổi Tim Tim Đẻ trứng Đẻ trứng Thân nhiệt Thân nhiệt [...]... TRÒ CỦA CHIM : 1.Vai trò thực tiễn : Chim ăn các sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông lâm nghiệp và gây bệnh Chim được nuôi cung cấp thực phẩm và làm cảnh Chim cho lông làm chăn , gối và làm đồ trang trí Chim được huấn luyện để săn mồi Chim phục vụ du lịch •VAI TRÒ TRONG TỰ NHIÊN : •Phát tán hạt – ho c thụ phấn cho cây CHIM CÓ HẠI : Chim ăn hạt – quả Chim ăn Cá TỔNG KẾT Chim gồm 3 nhóm : Chim chạy... bộ có số chim đông nhất gồm hơn nữa số chim hiện nay như : Chim sẻ – Nhạn – Chích Choè – Ho Mi – Chào Mào – Chèo Bẻo - Chim Ri – Chim Sâu – Chim Khuyên – Chìa Vôi – Vàng Anh – Sáo - Yểng – Chim Hút Mật – Khướu – Quạ ►Bộ sẻ gồm đa số loài chim ăn sâu bọ : Số lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày có thể bằng 1 đến 2 , 3 lần khối lượng cơ thể đặc biệt trong thời kỳ chim bố mẹ nuôi con VD : 1 con chim Nhạn... chạy – chim bơi – chim bay ► Mỗi nhóm chim đều có cấu tạo thích nghi với đời sống của chúng nhưng chúng đều có những đặc điểm chung đặc trưng cho lớp chim ► Chim có vai trò quan trọng trong thực tiển và trong thiên nhiên CÂU HỎI 1 Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của các nhóm : chim chạy – chim bơi – chim bay thích nghi với đời sống của chúng ? 2 Đặc điểm chung của lớp chim ? 3 Nêu vai trò của chim trong . tán hạt – ho c thụ phấn cho cây . cho cây . • CHIM CÓ HẠI : CHIM CÓ HẠI : • Chim ăn Chim ăn hạt – quả hạt – quả • Chim ăn Cá. Chim ăn Cá. TỔNG TỔNG KẾT KẾT Chim gồm 3 nhóm : Chim gồm 3. có số chim đông nhất gồm hơn nữa số chim hiện nay như : số chim hiện nay như : Chim sẻ – Nhạn – Chích Choè – Ho Mi – Chào Chim sẻ – Nhạn – Chích Choè – Ho Mi – Chào Mào – Chèo Bẻo - Chim. CHUNG CỦA LỚP CHIM ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I - CÁC NHÓM CHIM : I - CÁC NHÓM CHIM : ► Hiện nay lớp chim có khoảng 9.600 loài xếp trong 27 bộ. Hiện nay lớp chim có khoảng 9.600 loài
- Xem thêm -

Xem thêm: HO HAP CHIM BO CAU, HO HAP CHIM BO CAU, , / NHÓM CHIM CHẠY :